:

Var kan man se vem som äger ett bolag?

Innehållsförteckning:

 1. Var kan man se vem som äger ett bolag?
 2. Hur kan jag kolla upp ett företag?
 3. Finns företaget registrerat?
 4. Vad är ett bolagsregister?
 5. Vem är ägare till företaget?
 6. Är Aktieböcker offentliga?
 7. Hur vet man om ett företag är seriöst?
 8. Hur ser man om ett bolag är aktivt?
 9. Finns företagsnamnet registrerat?
 10. Vem äger företaget?
 11. Var hittar jag företagets registreringsbevis?
 12. Är företag och bolag samma sak?
 13. Har ett aktiebolag en ägare?
 14. Kan man se andras aktieinnehav?
 15. Finns det något värde i gamla aktiebrev?

Var kan man se vem som äger ett bolag?

Det finns inga offentliga aktieägarregister i Sverige. Istället ska varje aktiebolag ha en aktiebok där det bland annat står vem som äger vilka aktier. När ett aktiebolag blir registrerat hos Bolagsverket, uppges stiftarna och hur många aktier de äger. Däremot sker det ingen ändring där om de säljer aktierna utan det ska bli antecknat i aktieboken istället. På Bolagsverket går det dock att ändra firmatecknare, VD, antal aktier i företaget och höja/minska aktiekapitalet m.m. 

När någon blir aktieägare blir det alltså inte registrerat i något offentligt register. Däremot ska aktieägare som äger mer än 25 % av de totala rösterna i ett bolag, anmäla det till Bolagsverket och är då en så kallad ”verklig huvudman”. Huvudregeln är att en aktiebok är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos aktiebolaget. Det är styrelsen som ansvarar för upprättande av aktieboken samt uppdatering av den. Exempelvis ska en aktiebok genast bli uppdaterad i samband med att aktieägare förändrar sitt aktieinnehav eller om nya aktieägare inträder som delägare.

Hur kan jag kolla upp ett företag?

Dels kan man använda sig av all den gratisinformationen som finns på allabolag.se där man enkelt får upp årsredovisningar, bokslut och resultat.

Men för att vara på den säkra sidan så kan det även vara bra att ta kreditupplysning på företaget som du ska anlita, något som du enkelt kan göra direkt på företagets sida på allabolag.se. I kreditupplysningen får en översikt över företagets förmåga att betala fakturor, eventuella betalningsanmärkningar eller skulder som ger en bra indikation på om det är en pålitlig partner. Företaget som du gör upplysningen på får inte veta att du tagit en upplysning.

Finns företaget registrerat?

Den här sökrutan ger dig möjlighet att söka på ett ord, det kan t ex vara ett företagsnamn, ett organisationsnummer (med bindestreck) eller en plats. När du börjar skriva i rutan får du förslag på institut som börjar på de bokstäver du skrivit. Du kan då välja att klicka på ett av de namnen och det företaget kommer visas.

Om du istället skriver klart ditt ord och klickar på sök kommer du få träff på samtliga institut som har ordet någonstans i sin information, det kan vara ett firmanamn, en postort, en del av ett tillstånd eller något annat.

Om ordet du söker med bara är en del av det du söker, använd * för att få bättre träffar. Om du t.ex. letar efter Bankgirot, men bara söker på "giro", då kommer du inte att få träff, men med *giro* kommer Bankgirocentralen BGC AB med i sökresultatet.

Vad är ett bolagsregister?

Bolagsregistret innehåller uppgifter om registrerade företag och de handlingar som legat till grund för registreringen. Uppgifterna i bolagsregistret – om de i registret uppförda företagen – förvaltas av de domstolar som ansvarar för registrering. Både företagsuppgifterna och de underliggande handlingarna lagras elektroniskt. Uppgifter om företag som registrerats av vilken som helst av landets ansvariga domstolar tillhandahålls kostnadsfritt på webbplatsen för företagsinformation och elektronisk bolagsregistrering som förvaltas av justitieministeriet (bolagsinformation: https://www.e-cegjegyzek.hu/).

Du kan online få tillgång till följande information i bolagsregistret (befintlig eller avförd):

 • Nummer i handelsregistret
 • Företagsnamn
 • Säte
 • Anläggningar
 • Dotterbolag
 • Verksamhet(er)
 • Tecknat kapital
 • Skatteregistreringsnummer
 • Uppgifter om eventuella konkurser, likvidation eller betalningsinställelser
 • Uppgifter om en (tidigare) verkställande styrelseledamot eller VD belagts med näringsförbud i enlighet med 3:22 § i lag V från 2013 (civillagen).

Vem är ägare till företaget?

Aktiebolag är en av de vanligaste företagsformerna i Sverige. I Sverige finns det drygt 600 000 aktiebolag och siffran har hittills (mars 2020) ökat för varje år. Ett aktiebolag ägs av dess aktieägare vilka finns registrerade i aktieboken som innehas av varje företag. Vem som äger ett aktiebolag registreras inte av någon myndighet men för att få en överblick kan man i företagsrapporten i Bolagsfakta få information om vem som är verklig huvudman för företaget. Den verklige huvudmannen är den eller de personer som har kontroll eller äger företaget eller organisationen. Man är verklig huvudman om man äger mer än 25% av rösterna eller rätt att avsätta eller utse fler än hälften av styrelseledamöterna.

Är Aktieböcker offentliga?

Reglerna om aktieboken finns i 5 kap. aktiebolagslagen. Här anges bl.a. vad aktieboken skall innehålla, att det är styrelsen som ansvarar för aktieboken i bolag som inte är avstämningsbolag, hur nya aktieägare skall införas, att aktieboken är offentlig och skall hållas tillgänglig för alla, att det är Euroclear Svenska AB som ansvarar för aktieboken i avsträmningsbolag.

Enligt aktiebolagslagen finns det två olika system för förande av aktiebok. Det ena är avsett för bolag i vars aktier det sker handel och det andra systemet är för övriga bolag. De bolag som vill att handel enkelt skall kunna ske i deras aktier intar i sin bolagsordning ett s k avstämningsförbehåll och blir därigenom ett avstämningsbolag med de regler som följer av detta. För avstämningsbolag handhar Euroclear Svenska AB f.d. VPC förandet av aktieboken. För övriga bolag som ibland kallas för kupongbolag ansvarar styrelsen för förandet av aktieboken.

Hur vet man om ett företag är seriöst?

Amin och M6 Bygg var kanon. Det var väl egentligen inte jobbet de gjorde, för det blev inte helt 100% från början (inget allvarligt, men slarv). Det var när jag påpekade att ”det här blev ju inte riktigt bra” som Amin var överdrivet bra. De gick längre än de hade behövt för att göra oss nöjda och tog inget extra betalt för något. För mig är det kanske den viktigaste aspekten med byggare - att de är seriösa och tar ansvar om det blir fel.

Proffsigt bemötande och kunnig personal

Hur ser man om ett bolag är aktivt?

 • Företagsregistret innehåller 1 674 052 företag och 1 324 079 arbetsställen. 
 • 42 procent av företagen bedrivs som enskild firma och 37 procent som aktiebolag.
 • 99,7 procent av företagen är privatägda.
 • 1 946 aktiebolag, av 617 710 aktiebolag totalt, ägs av kommuner.

Det är smart att vårda sitt register därför att varje år:

 • ändrar cirka 180 000 företag och arbetsställen adressuppgifter
 • byter cirka 15 000 företag namn
 • nyaktiveras cirka 100 000 företag (registrerade med moms, F-skatt eller som arbetsgivare)
 • avaktiveras cirka 76 000 företag (upphör med moms, F-skatt eller som arbetsgivare).

Finns företagsnamnet registrerat?

Ingångssidan Handelsregistret Företagsnamn

Det är värt att lägga ner tid och omsorg på valet av företagsnamn, dvs. firma. En bra firma är slagkraftig och lätt att komma ihåg. En genomtänkt firma främjar också företagets affärsverksamhet.

Vem äger företaget?

Mattecentrum och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet och samla in besöks­statistik. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik

Var hittar jag företagets registreringsbevis?

Del 1 skickas till den som äger eller brukar fordonet. Det är gratis och skickas direkt till den adress vi har i vägtrafikregistret. I de fall fordonet har en notering om leasing, skickas Del 1 av registreringsbeviset till brukaren av fordonet (det vill säga leasingtagaren).

Del 2 skickas till den som enligt vägtrafikregistret äger fordonet. Har fordonet leasingnotering skickas Del 2 till leasinggivaren. Del 2 av registreringsbeviset är en värdehandling och måste alltid finnas med vid ett ägarbyte, även i de fall ett ägarbyte sker till en bilfirma. 

Eftersom registreringsbeviset är en värdehandling och ett intyg på vem som är registrerad ägare till ett fordon är det viktigt att du är rädd om det. Tänk på att förvara registreringsbeviset på ett säkert ställe så det inte kommer i orätta händer – aldrig i handskfacket exempelvis.

Är företag och bolag samma sak?

Det är inte ovanligt att vissa blandar ihop skillnaden mellan enkelt bolag och enskild firma. Ett enkelt bolag föreligger när minst två personer, fysiska eller juridiska, beslutar sig för att samarbeta. Samarbetet ska gå ut på att uppnå ett gemensamt ändamål, utan avsikten att bilda ett bolag. Samarbetet kan se olika ut och behöver inte vara avtalat skriftligen.

Ett exempel på enkelt bolag är när två personer eller fler köper en lott tillsammans och avser att dela på eventuell lottvinst. Ytterligare ett exempel är när ett antal personer köper aktier tillsammans och uppfattar sig som medlemmar i en aktiesparklubb tillsammans.

Har ett aktiebolag en ägare?

Du kan inte "byta" från en företagsform till en annan utan måste börja om från grunden genom att nyregistrera. Detta sker genom att du registrerar en ny företagsform, avslutar ditt gamla företag och för över hela eller delar av verksamheten till den nya företagsformen.

Det går alltså bra att starta som enskild näringsidkare i början för att senare registrera ett aktiebolag och fortsätta verksamheten i detta bolag.

Skatteregler vid byte av företagsform och proceduren vid likvidation av det gamla företaget kan ta tid och vara krångligt. Därför rekommenderar vi att du alltid tar kontakt med en revisor eller en jurist med kunskaper på området.

Det finns flera andra alternativ. Du kan ansöka om lån hos Almi Företagspartner, de har en högre ränta än banken eftersom att de inte får konkurrera med banken. Almi har olika erbjudanden om finansieringsformer beroende på vilken region ditt företag finns i.

Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

Kontantmetoden innebär att du löpande under året endast bokför de affärshändelser som avser inbetalningar och utbetalningar, samt insättningar och uttag. Du bokför alltså inte några kundfordringar eller leverantörsskulder i den löpande bokföringen. Kund- och leverantörsfakturor bokförs alltså först i samband med att du får betalt från kund respektive betalar dina inköp. I samband med bokslutet bokförs dock övriga affärshändelser som är nödvändiga för att fastställa företagets resultat och ställning, t ex obetalda fordringar och skulder. Om du använder denna metod för bokföringen ska momsen redovisas enligt bokslutsmetoden.

Kan man se andras aktieinnehav?

Insynspersoners och närståendes transaktioner.

Insynsregistret innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument emitterade av emittenten och övriga relaterade finansiella instrument.

Finns det något värde i gamla aktiebrev?

Pörssitietos översikt för utlänningar över läget för samlarhobbyn (scripophily) i Finland. Motsvarande engelsk- och tyskspråkiga sida har mera illustrationer och länkar.

Tillverkningen av aktiebrev Från tidigt 1800-tal ända till 1940-talet trycktes de vackraste och trycktekniskt finaste vinjettförsedda aktiebreven i stentryck (litografi). Det billigare tryckningsförfarandet var boktryck. Finlands kändaste stentryckeri var Tilgmann. Frenckell var en annan stor firma. Finlands banks sedeltryckeri, som tidigare tryckt obligationer, började göra aktiebrev kring 1965. De var ofta delvis i gravyrdjuptryck.