:

Kan man få reda på om en person har barn?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man få reda på om en person har barn?
 2. Kan man se en persons familj?
 3. Kan man se om någon har syskon?
 4. Hur ser man vem som är förälder?
 5. Hur kan man få reda på allt om en person?
 6. Kan man se vem som är vårdnadshavare?
 7. Hur får man reda på allt om en person?
 8. Hur kan man få information om en person?
 9. Kan man söka på personer på Skatteverket?
 10. Är folkbokföringen offentlig?
 11. Kan man se vem som sökt på mig på Ratsit?
 12. Kan man hitta personnummer på nätet?
 13. Var registreras vårdnadshavare?
 14. Kan man läsa sina barns journaler?
 15. Är personnummer en offentlig handling?

Kan man få reda på om en person har barn?

none id="readability-page-1" class="page">

Her får du informasjon om hvordan barnet ditt registreres i Folkeregisteret, navnevalg, fødselsnummer og foreldreansvar som gjelder for barn født i Norge.

Kan man se en persons familj?

Viktigt! En Workspace Individual-prenumerant kan inte dela sin molnlagring med familjemedlemmar.

Personen som delar sitt lagringsutrymme kallas prenumerationsansvarig för Google One. Denna person kan börja eller sluta dela sin familjeprenumeration på Google One när som helst. Du kan dela Google One med upp till fem familjemedlemmar.

Det finns två typer av lagringsutrymme: personligt lagringsutrymme och delat lagringsutrymme.

Kan man se om någon har syskon?

Hej,

Min pappa har en dotter i ett annat förhållande, men han är nu gammal och jag vill inte ta upp det med honom.

Hur ser man vem som är förälder?

Ett barn behöver någon som ansvarar för och skyddar hen. Barnet behöver någon som ser till att hen har det bra både fysiskt och psykiskt.

Lagar och bestämmelser kring vem som ansvarar för barn bygger på att du vill barnets bästa. Du bestämmer mycket själv, till exempel om barnets vardag såsom mat och sovtider.

Ett barn behöver någon som ansvarar för och skyddar hen. Barnet behöver någon som ser till att hen har det bra både fysiskt och psykiskt.

Lagar och bestämmelser kring vem som ansvarar för barn bygger på att du vill barnets bästa. Du bestämmer mycket själv, till exempel om barnets vardag såsom mat och sovtider.

Det finns också sådant som samhället tycker att ditt barn behöver, som du i regel måste godkänna för att det ska bli av. Det kan till exempel vara att tacka ja till stöd i socialtjänsten, eller att ditt barn ska få tandvård eller sjukvård. Det kallas att du ger ditt samtycke. En del saker kan du inte bestämma, till exempel om barnet ska gå i skolan eller inte.

Samma person är oftast både förälder och vårdnadshavare.

Ibland kan vårdnadshavaren vara någon annan än föräldern. Det kan till exempel vara om båda föräldrarna har dött eller om föräldrarna inte kan ta det ansvar som de ska göra.

Hur kan man få reda på allt om en person?

Belastningsregistret innehåller bland annat uppgifter om brottmålsdomar, godkända strafförelägganden och ordningsböter. Det är bara den som är över 15 år som kan finnas med i registret. I registret behandlas bland annat namn- och adressuppgifter samt uppgifter om gärningen.

Det är polisen som enligt lag är skyldig att föra registret men det används av hela rättsväsendet. Uppgifter från registret behövs ofta i polisens brottsbekämpande verksamhet, liksom det behövs för åklagare, domstolar, Skatteverket, Tullverket och Kustbevakningen. Polisen och andra myndigheter kan även behöva uppgifterna vid viss lämplighets- och tillståndsprövning. Den här personuppgiftsbehandlingen särregleras i lagen (1998:620) om belastningsregister.

Du har rätt att begära registerutdrag enligt 9 § lagen om belastningsregister.

Misstankeregistret innehåller personuppgifter om den som är skäligen misstänkt för brott eller har begärts överlämnad eller utlämnad för brott. Det är endast den som är över 15 år som kan finnas med i registret. Registret innehåller bland annat namn- och adressuppgifter och uppgifter om de brott som misstanken avser. Det är polisen som enligt lag är skyldig att föra registret men det används av hela rättsväsendet.

Registret förs för att underlätta tillgången till uppgifter om skälig misstanke om brott som behövs i verksamheten hos polisen, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket och Kustbevakningen för att samordna förundersökningar mot en person och för att förebygga, upptäcka och utreda brott. Registret ska också användas av åklagarmyndigheter för beslut om förundersökning och åtal.

Polisen och andra myndigheter kan även behöva uppgifterna vid viss lämplighets- och tillståndsprövning.

Kan man se vem som är vårdnadshavare?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Min kunskap kring förskolans rutiner och regler är begränsade men som jag förstått det får ni papper på vilka som är vårdnadshavare när barnet får sin plats på förskolan. Om någon sker under barnets tid på förskolan, exempelvis som i detta fall att en vårdnadshavare upphör vara vårdnadshavare, så behöver ni nytt underlag för det. Ni är bundna att agera efter den information ni har men det räcker inte att en förälder anger att andra föräldern inte får hämta. Det skulle innebära en risk för att föräldern som påstås förlorat vårdnaden i själva verket har vårdnaden men hindras av förskolan att hämta sitt egna barn. Den situationen måste alla föräldrar förstå att förskolan inte kan befinna sig i.

Hur får man reda på allt om en person?

Publicerat fredag 26 augusti 2011 kl 10.48

1. Ta reda på personnummer- Sök på tex eller , skriv in namn och ort, så kan du förhoppningsvis med uteslutningsmetoden få fram rätt person.- Nu har du personens namn, adress och vilket datum han/hon är född.- Ring och uppge personens namn och adress, så får du ut personnumret.

Hur kan man få information om en person?

I våra arkiv finns uppgifter om vem som har fötts och dött, gift sig, flyttat eller deltagit i husförhör. Vi har privata arkiv med dagböcker och brev, liksom officiella källor från civila och militära arkiv över hela landet. Det mest primära materialet för släktforskning når du även på Internet via Riksarkivets Digitala forskarsal. Se länk nedan för att läsa mer om vad som finns tillgängligt via nätet.

Allt det som inte är mikrofilmat eller digitaliserat, kan du själv beställa fram och läsa i original i våra forskarsalar.

Kan man söka på personer på Skatteverket?

En sekretessmarkering gör det svårare för andra att ta del av dina personuppgifter i folkbokföringsregistret. Sekretessmarkering innebär att Skatteverket för in en markering vid dina personuppgifter i folkbokföringsregistret. Den anger att ingen får lämna ut uppgifterna utan tillstånd och säkerhetskontroll. Sekretessmarkeringen förs över till andra myndigheters register.

Är folkbokföringen offentlig?

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som förbättrar förutsättningarna för att en persons bosättning fastställs korrekt och att rätt personuppgifter registreras i folkbokföringsdatabasen om dem som är folkbokförda. Det övergripande syftet har varit att åstadkomma ett regelverk som ökar folkbokföringens tillförlitlighet och förhindrar att uppgifterna i folkbokföringen kan utnyttjas på ett felaktigt sätt.

I uppdraget har ingått att kartlägga de regler och rutiner som tillämpas vid registrering av uppgifter om folkbokförda i folkbokföringsdataba-sen och identifiera eventuella brister i systemet.

Kan man se vem som sökt på mig på Ratsit?

Du kan ta bort dina uppgifter på Eniro genom att kontakta kundservice via mail till [email protected] alternativt via brev till:

Använd länken under, sök upp dina uppgifter och välj sedan “ta bort”. Du behöver Bank-ID-inloggning.

Kan man hitta personnummer på nätet?

Du bjuder in din duo- eller familjemedlem till UC ID-Skydd genom att logga in på minUC.se med BankID och gå in på Inställningar. Välj sedan ID-Skydd - Min grupp och följ stegen som anges på sidan.

Var registreras vårdnadshavare?

Från den 1 januari 2022 kan föräldraskap registreras i Skatteverkets e-tjänst. E-tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022 och du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Föräldern som har fött barnet behöver även godkänna föräldraskapsbekräftelsen i e-tjänsten. Om det gått mer än 14 dagar behöver du kontakta din stadsdelsförvaltning.

Kan man läsa sina barns journaler?

Både barnet och du ska få information och ha möjlighet att ta ställning till exempelvis en behandlingsmetod. För att kunna vara delaktiga är det därför viktigt att ni båda förstår informationen. Det kan bland annat betyda att ni behöver en tolk, att ni får text utskriven att läsa hemma eller att ni får någon annan anpassning.

Både barnet och du ska få information och ha möjlighet att ta ställning till exempelvis en behandlingsmetod. För att kunna vara delaktiga är det därför viktigt att ni båda förstår informationen. Det kan bland annat betyda att ni behöver en tolk, att ni får text utskriven att läsa hemma eller att ni får någon annan anpassning.

Alla barn har olika behov och kan reagera olika i mötet med vården. Så långt det är möjligt ska du och vårdpersonalen agera utifrån barnets bästa.

Barn och unga ska alltid få säga vad de tycker. Vården har skyldighet att ta reda på barnets inställning och därefter anpassa besöket, undersökningen och behandlingen så mycket det går.

Är personnummer en offentlig handling?

Det svenska personnumret är en offentlig handling, vilket innebär att vem som helst med enkla medel kan komma över ditt personnummer. Detta är en bidragande faktor till varför ID-kapningar är ett så utbrett problem. Så ofta som var tredje minut utsätts någon för ID-kapning i Sverige (Sifo 2019), och det får ofta allvarliga konsekvenser för den drabbade. Har du mySafetys ID-skyddsförsäkring och misstänker att du blivit utsatt för en ID-kapning så hjälper vi dig.

Det enda som behövs för att stjäla din identitet är att ha tillgång till ditt personnummer. En bedragare kan till exempel ha fått tag på det via en myndighet, kommit åt det genom din post, noterat det när du sagt det högt i en butik för att registrera ett kundklubbsköp, när en sajt blir hackad eller genom att ditt fysiska pass eller legitimation blivit stulet.