:

Kan man byta namn på sin enskilda firma?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man byta namn på sin enskilda firma?
 2. Vad kostar det att byta namn på enskild firma?
 3. Kan en enskild firma ha ett namn?
 4. Kan man byta företagsnamn?
 5. Hur lång tid tar det att byta företagsnamn?
 6. Varför AB istället för enskild firma?
 7. Vad kostar det att byta företagsnamn?
 8. Vad är risken med enskild firma?
 9. Hur mycket kostar det att byta namn?
 10. Vilka är nackdelar med enskild firma?
 11. När lönar det sig med enskild firma?
 12. Vilka kostnader har en enskild firma?
 13. Måste man ha försäkring enskild firma?
 14. Hur lång tid tar det att byta namn på företag?
 15. Hur lång tid tar namnbyte företag?

Kan man byta namn på sin enskilda firma?

Du ska lämna in en NE-bilaga tillsammans med din inkomstdeklaration varje år förutom första året du startat din verksamhet, om du har valt att förlänga ditt räkenskapsår. Varje år ska du också upprätta ett bokslut för din enskilda näringsverksamhet och om du säljer varor eller tjänster ska du redovisa din moms månadsvis, kvartalsvis eller årsvis i en separat momsdeklaration. Här kan du läsa om hur du deklarerar, upprättar en bokföring och redovisar moms.

Hur kapitalstarkt ditt företag är ser du i företagets balansräkning. Balansräkningen visar hur mycket tillgångar, skulder och eget kapital företaget har. Det egna kapitalet är värdet av tillgångarna efter att du räknat bort skulderna.

Vad kostar det att byta namn på enskild firma?

En enskild firma (eller enskild näringsverksamhet som det också heter) är en bolagsform där du som privatperson ensam kan äga och driva företaget. En enskild firma är inte en juridisk person, vilket betyder att det är du som enskild näringsidkare som personligen ansvarar för företagets ekonomi, lån och andra samarbeten. 

Om pengarna i den enskilda firman inte räcker till är det alltså du som måste betala firmans skulder. En enskild firma har inget organisationsnummer. När du startar en enskild firma är det ditt personnummer som används som identitetsbeteckning.

Kan en enskild firma ha ett namn?

En guide i tio steg om hur du startar eget företag.

Många frilansjournalister har enskild firma, eftersom det är den enklaste företagsformen, både att starta och att driva. Generellt är skattesatsen också något lägre för enskild firma. En del väljer att börja med enskild firma för att sedan övergå till aktiebolag (AB) när man får ett större överskott. Startar du aktiebolag måste du också ha 25 000 kronor i aktiekapital. Handelsbolag (HB), liksom ekonomisk förening kan också passa en del, men då behöver man vara fler än en.

Kan man byta företagsnamn?

Det kan finnas många anledningar till att företagare vill byta företagsform

Olika företagsformer har olika förutsättningar, krav och regler. Läs mer om olika företagsformer. Du behöver veta hur du registrerar ditt nya företag och vilka regler som gäller för just den företagsformen. Läs mer om att starta och registrera företag. En ny företagsform kan också påverka vilket företagsnamn du kan välja att ha. 

Hur lång tid tar det att byta företagsnamn?

I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta för att byta namn på ditt företag.

Innan du gör någonting annat måste du bestämma dig för vad det nya namnet ska vara för ditt bolag. Det kanske låter som den lättaste biten men så är inte riktigt fallet. Att välja ett nytt namn till ditt företag kräver sin research då du måste se till att det följer alla regler som finns och att namnet självklart även gynnar ditt företag och den verksamhet du bedriver.

Varför AB istället för enskild firma?

Frågan om huruvida man ska ha en enskild firma (“EF”) eller ett aktiebolag (“AB”) dyker upp med jämna mellanrum, låt oss försöka hålla diskussionen i denna tråd.

Man bör som företagare alltid ha en bra kontakt på en redovisningsbyrå som kan hjälpa till. Vi har även personer som jobbar med redovisning i ämnet i forumet såsom t.ex. @annaanna och @NiclasG samt vi är många som drivit företag länge. Så stäm alltid av din situation med en expert.

Vad kostar det att byta företagsnamn?

Hem > V > Vad Kostar Det Att Skydda Ett Företagsnamn?

Det kostar ingenting att starta enskild firma och ansöka om F/FA-skatt hos Skatteverket. Men om du vill skydda ditt företagsnamn hos Bolagsverket kostar det 1200 kronor om du gör anmälan via deras e-tjänst. Om du väljer att lämna in en blankett istället kostar det 1500 kronor.

Vad är risken med enskild firma?

...är att en enskild firma är kopplad till dig som person och registreras på ditt personnummer, medan ett aktiebolag är en egen juridisk person med ett unikt organisationsnummer.

 • Enskild firma, som också kallas enskild näringsverksamhet, kan passa en mindre verksamhet som du ska driva ensam.
 • En enskild firma registreras på dig som individ och du är personligt ansvarig för företagets skulder och avtal. Din privatekonomi och företagets ekonomi är därmed helt sammankopplade.
 • Med en enskild firma tar du inte ut någon lön från företaget. Istället är det företagets vinst som du tar ut och betalar skatt på.

Hur mycket kostar det att byta namn?

Du kan ansöka om att byta till ett nybildat efternamn, alltså ett efternamn som inte redan används.

Fem kriterier för att byta till ett nybildat efternamn:

Vilka är nackdelar med enskild firma?

Svar: Nackdelarna med enskild firma är att du får ansvaret för företagets ekonomi även privat till skillnad från ett aktiebolag som är en egen s.k juridisk person. En annan nackdel kan vara att aktiebolag får en större trovärdighet om man jämför med en enskild firma. Det svåra med att ha en enskild firma är att det är lätt att blanda ihop företagets ekonomi med den privata och få obehagliga överraskningar när skatter och avgifter ska betalas.

Sveriges populäraste bok för företagare som vill hitta nya kunder

När lönar det sig med enskild firma?

Genom positiv räntefördelning kan du lägga den del av vinsten i din enskilda firma som anses bero på kapitalet du har satsat som kapitalinkomst istället för som näringsinkomst. Positiv räntefördelning får göras om det finns ett positivt kapital i verksamheten, efter vissa justeringar, på mer än 50 000 kronor. 

För den som väljer att utnyttja positiv räntefördelning är det en fördel att kapitalunderlaget är så stort som möjligt. Räntefördelningsbeloppet beräknas till fördelningsräntan multiplicerat med kapitalunderlaget vid årets början.

Vilka kostnader har en enskild firma?

Ordet avdragsgill vållar en del huvudbry. För det första innebär avdragsgill att du kan ta upp något som en kostnad i ditt företag. Men det finns ej avdragsgilla kostnader som ändå tas upp i bokföringen. I de fall en kostnad inte är avdragsgill så ska den inte sänka resultatet som ska beskattas. De kostnader som du bokför i en enskild firma såsom ej avdragsgilla måste du således återföra till beskattning i deklarationen. Som nämnts är dock vissa avdragsgilla kostnader att beteckna som förmåner och en del av dem ska förmånsbeskattas, dvs. beläggas med arbetsgivaravgifter och kommunalskatt medan andra är skattefria.

Måste man ha försäkring enskild firma?

När du bor, arbetar och betalar skatt på din inkomst i Sverige omfattas du av ett försäkringsskydd via lagen. 

I grunden är det den lön du tar ut, om du har aktiebolag, eller din deklarerade inkomst, om du har enskild firma, som avgör vilken ersättning du kan få från de lagstadgade försäkringarna.

För vissa av de lagstadgade försäkringarna krävs det även att du gör aktiva val för att omfattas.

Hur lång tid tar det att byta namn på företag?

Hem > H > Hur Väljer Man Namn Till Sitt Företag?

Här är några exempel på regler som gäller:

Hur lång tid tar namnbyte företag?

Du kan inte "byta" från en företagsform till en annan utan måste börja om från grunden genom att nyregistrera. Detta sker genom att du registrerar en ny företagsform, avslutar ditt gamla företag och för över hela eller delar av verksamheten till den nya företagsformen.

Det går alltså bra att starta som enskild näringsidkare i början för att senare registrera ett aktiebolag och fortsätta verksamheten i detta bolag.

Skatteregler vid byte av företagsform och proceduren vid likvidation av det gamla företaget kan ta tid och vara krångligt. Därför rekommenderar vi att du alltid tar kontakt med en revisor eller en jurist med kunskaper på området.

Det finns flera andra alternativ. Du kan ansöka om lån hos Almi Företagspartner, de har en högre ränta än banken eftersom att de inte får konkurrera med banken. Almi har olika erbjudanden om finansieringsformer beroende på vilken region ditt företag finns i.

Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

Kontantmetoden innebär att du löpande under året endast bokför de affärshändelser som avser inbetalningar och utbetalningar, samt insättningar och uttag. Du bokför alltså inte några kundfordringar eller leverantörsskulder i den löpande bokföringen. Kund- och leverantörsfakturor bokförs alltså först i samband med att du får betalt från kund respektive betalar dina inköp. I samband med bokslutet bokförs dock övriga affärshändelser som är nödvändiga för att fastställa företagets resultat och ställning, t ex obetalda fordringar och skulder. Om du använder denna metod för bokföringen ska momsen redovisas enligt bokslutsmetoden.