:

Hur mycket är ålderspensionen i Norge?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är ålderspensionen i Norge?
 2. Kan man få pension från både Norge och Sverige?
 3. När går man i ålderspension?
 4. Vilka delar ingår i ålderspensionen?
 5. Hur mycket måste man jobba i Norge för att få pension?
 6. Vilket land i Europa har högst pension?
 7. Vad krävs för att få pension från Norge?
 8. Hur mycket betalar man i skatt på pension i Norge?
 9. Vem får ålderspension?
 10. Kan man få pension från två länder?
 11. Får jag pension från Norge?
 12. Vilket land i Norden har sämst pension?
 13. Får invandrare högre pension än svenskar?
 14. Kan man flytta till Norge som pensionär?
 15. Hur mycket pension får man om man inte jobbat?

Hur mycket är ålderspensionen i Norge?

– Det gamla norska systemet liknade det svenska ATP-systemet. I Sverige var det de 15 bästa åren som räknades, mot 20 i Norge. Och när systemet gjordes om här var det med viss inspiration av det nya svenska pensionssystemet, men inte fullt så tufft, säger Axel West Pedersen, som är verksam vid Institutet för samhällsforskning i Oslo.

Kan man få pension från både Norge och Sverige?

Du kan ha rätt till ålderspension från arbete i Norge även om du bor i Sverige. För att ta ut pension från Norge tar du kontakt med Pensionsmyndigheten i Sverige. Pensionsmyndigheten samordnar din svenska pension med pensioner upparbetade i andra EU/EES-länder. Pensionsåldern i Norge är 67 år. Har du omfattats av tjänstepension betalas denna ut av den som förvaltat tjänstepensionen, det kan exempelvis vara ett försäkringsbolag eller liknande.

 • Du ska ta upp hela pensionen från Norge i din svenska inkomstdeklarationen. Det gäller även då du har betalat skatt på pensionen i det land där den är utbetald. Undantag finns dock.
 • Du är skyldig att ta upp pensionen från Norge till beskattning i Sverige, men det blir aldrig en dubbelbeskattning.
 • Kontakta Skatteverket för mer information.

När går man i ålderspension?

Du kan själv välja när du vill börja ta ut pension. Ordinarie pensionsålder är 66 år för ITP 1 och 65 år för ITP 2. Här är några saker som kan vara bra att veta om du funderar på att gå i pension tidigare.

Du kan tidigast ta ut ITP från 55 års ålder. Tänk på att ju tidigare du går i pension desto mindre pensionskapital kommer du att ha att röra dig med. Det beror dels på att pensionsinbetalningarna upphör tidigare, dels på att din tid som pensionär blir längre, det vill säga pensionskapitalet ska räcka över längre tid.

Vilka delar ingår i ålderspensionen?

När vi räknar ut din förmånsbestämda ålderspension är det tre faktorer vi tar hänsyn till:

 • pensionsunderlag (din lön de fem senaste åren)
 • antal månader du arbetat
 • vilket år du är född.

Din utbetalda förmånsbestämda pension värdesäkras varje år med prisbasbeloppets förändring.

Hur mycket måste man jobba i Norge för att få pension?

Detta gäller dig som är bosatt i Norge och som får pension från ett annat nordiskt land. Informationen gäller bara beskattningen av den utländska pensionen.

Får du andra socialförsäkringsersättningar än pension från ett annat nordiskt land, se Socialförsäkringsersättningar.

Vilket land i Europa har högst pension?

Styrkan i det svenska pensionssystemet har tidigare varit den unikt starka kopplingen mellan livsinkomst och pension som gör systemet rakt och tydligt för majoriteten av pensionssparare och pensionärer.

– Pensionen fungerar mer eller mindre som ett vanligt banksparande, där man kan följa hela förloppet och där man sedan får tillbaka det som man har betalat in.

Men det är nu delvis överspelat efter den senaste tidens ändringar i grundskyddssystemen, betonar han.

Vad krävs för att få pension från Norge?

Här kan du läsa om reglerna för att få norsk ålderspension, hur du ansöker om ålderspension, skatt och pension och hur du tar med dig norsk ålderspension utomlands.

I Norge finns det olika pensionssystem. På den här sidan hittar du information om den norska ålderspensionen. Det är arbets- och välfärdsmyndigheten NAV som ansvarar för ålderspensioner i Norge.

Hur mycket betalar man i skatt på pension i Norge?

Detta gäller dig som är bosatt i Norge och som får pension från ett annat nordiskt land. Informationen gäller bara beskattningen av den utländska pensionen.

Får du andra socialförsäkringsersättningar än pension från ett annat nordiskt land, se Socialförsäkringsersättningar.

Vem får ålderspension?

Tjänstepension är den delen av pensionen du får av din arbetsgivare. Den utgör cirka 20–50 procent av din totala pension.

Individuell tjänstepension innebär att din arbetsgivare har tecknat avtal direkt med ett pensionsbolag och betalar in till din pension. Din arbetsgivare har gjort ett första val kring hur din pensions ska placeras, antingen i en fondförsäkring (Tjänstepension FondÖppnas i nytt fönster) eller i en traditionellt förvaltad försäkring (Tjänstepension GarantiÖppnas i nytt fönster). Du kan själv välja om du vill byta förvaltningsform.

Kan man få pension från två länder?

Om du tidigare bott och arbetat i ett annat EU- EES-land eller i Schweiz ska du ansöka om pension från det landet genom Pensionsmyndigheten. Vi kommer att se till så dina uppgifter skickas till det land du tidigare bott och arbetet i och det landets myndighet kommer att utreda och betala ut din pension från det landet. Det kan ta olika lång tid innan du får besked från respektive land. Handläggningstiderna inom EU varierar.

När du ansöker om den svenska pensionen behöver du lämna uppgifter om följande, för att vi ska kunna ansöka om pension för dig:

 • Vilket eller vilka länder du varit bosatt i efter det att du fyllt 15 år.

Får jag pension från Norge?

Den norska pensionen får du ut genom att ansöka om att få ut den svenska. För att få ut din pension i Norge måste du ha arbetat och bott i landet i minst tre år och varit medlem i folketrygden (den offentliga socialförsäkringen i Norge).

Tack vare europeiska ekonomiska samarbetsrådet kan man för att uppnå tre-årsregeln även tillgodoräkna arbete i Sverige som då även kan räknas som tid i Norge. Du har då rätt till tilläggs- och tjänstepension. Inkomstpensionen beräknas utifrån egna intjänade rättigheter och du kan tjäna in pension till det år du fyller 75 år.

Vilket land i Norden har sämst pension?

En svensk garantipensionär får inte ens hälften av vad hon eller han hade fått i Danmark.

Överhuvudtaget sticker svenska pensioner ut i jämförelse med övriga Norden.

En svensk garantipensionär får inte ens hälften av vad hon eller han hade fått i Danmark.

Överhuvudtaget sticker svenska pensioner ut i jämförelse med övriga Norden.

– Problemet med de låga pensionerna undergräver förtroendet för hela systemet, säger Urban Lundberg, som har doktorerat på den svenska pensionsreformen.

Får invandrare högre pension än svenskar?

I Sverige är det genomsnittliga arbetslivet (än så länge) drygt 40 år långt. Därefter väntar en, förhoppningsvis, bekymmersfri pension.

Men för asylinvandrare som kommit till Sverige senare i livet kan inkomstpensionen bli knaper även efter ett helt arbetsliv. Vad man har gjort tidigare, innan man kom till Sverige, räknas inte med. Däremot finns en undantagsregel som ger asylinvandrare rätt till den statligt finansierade garantipensionen, den del av pensionen som fungerar som grundskydd för personer som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet.

Kan man flytta till Norge som pensionär?

Innan du flyttar är det väldigt viktigt att du anmäler din flytt från Sverige till Skatteverket, ifall du flyttar utomlands i över ett år. Efter anmälningen registrerar Skatteverket din  utlandsadress som skickas vidare till andra myndigheter, landsting och SPAR (Statens personadressregister). Kom ihåg att ifall du ska flytta till Norge med barn, måste du även anmäla deras flytt. Man registreras som utflyttad från och med den dagen flytten sker, förutsatt att anmälan är gjord. Du kan läsa mer och göra flyttanmälan på Skatteverkets sidor.

Förutom flyttanmälan till Skatteverket, måste du även anmäla flytten till Försäkringskassan. Anmälan görs för att ta reda på hur flytten påverkar din försäkring i Sverige. Bland annat rätten till vård, försäkring och ersättning beror på vart du flyttar och hur jobbsituationen ser ut. Anmälan är viktig att göra för att du ska få rätt ersättning och själva flytten kan påverka rätten om fortsatt ersättning. Du kan läsa mera om ämnet på Försäkringskassans sidor.

Eftersom Norge inte är med i EU, kan det vara en aning utmanande för andra EU-länders medlemmar att bosätta sig i Norge. Eftersom vi i Norden har ett speciellt avtal kan du som svensk medborgare bo, arbeta och studera i ett annat nordiskt land. Med andra ord behöver du som svensk medborgare inte söka om arbets- eller uppehållstillstånd.

Som nordisk medborgare kan du vara i Norge upp till 6 månader utan att folkbokföra dig. Ifall du tänker bo i Norge längre än 6 månader, måste du anmäla din flytt till Norge enligt följande steg:

 • Flytten anmäler du genom att besöka ett av Skatteetatens kontor (folkbokföringsmyndigheten) med tidsbokning. 
 • Där skall du fylla i en blankett (flyttemelding), som även går att printa ut i förväg. Ifall du flyttar med familjen måste hela familjen vara med på besöket. Kolla i förväg upp vilka dokument ni behöver ha med er.
 • Du måste ha ett giltigt pass eller ett nationellt id-kort. Som nordisk medborgare kan du även identifiera dig med körkort samt en utskrift från folkbokföringen i Sverige. Då måste utskriften vara stämplad, signerad och högst 3 månader gammal.
 • Därefter går Skattekontoret igenom ansökan för att överväga ifall du ska bli registrerad som bosatt i Norge. 

När du folkbokförs i Norge får du ett norskt födelsenummer (födelsedatum + personnummer). På grund av det nordiska folkbokföringsavtalet som ingåtts mellan Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island, får du endast vara folkbokförd i ett nordiskt land åt gången. Men andra ord avregistreras du automatiskt från Sverige när du folkbokför dig i Norge. Folkbokföringsmyndigheten får i Sverige automatiskt ett meddelande från den norska folkbokföringsmyndigheten när du har registrerats som bosatt i Norge. Ditt svenska medborgarskap eller personnummer påverkas inte.

Hur mycket pension får man om man inte jobbat?

Björn Olsson bytte jobb till akuten på Alingsås lasarett och slapp pendla. Men tjänsten på 85 procent var precis vad han orkade med.

– Det är det roligaste jobb jag har haft, men det är aldrig jämn belastning. Varje morgon är ett nytt blad och man vet aldrig när man kan få gå hem. Det var inte många undersköterskor på akuten som jobbade heltid.