:

Hur bestyrker jag en kopia?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bestyrker jag en kopia?
 2. Hur många behöver vidimera en kopia?
 3. Vem kan vidimera ett dokument?
 4. Får en familjemedlem vidimera?
 5. Hur bestyrker man en kopia Skatteverket?
 6. Vad innebär att vidimera?
 7. Hur intygar man en kopia?
 8. Vad är en vidimerad ID kopia?
 9. Kan föräldrar vidimera?
 10. Hur bestyrka kopia bouppteckning?
 11. Vad menas med vidimerat?
 12. Hur Vidimerar man en ID handling?
 13. Hur bevittna dokument?
 14. Får familjemedlem bevittna fullmakt?
 15. Vem kan vidimera namnteckning?

Hur bestyrker jag en kopia?

 • Skicka in handlingarna i original till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe. Du behöver inte personligen besöka ämbetsverket, utan du kan också posta dokumentet till ämbetsverket.  Serviceställenas adresser
 • Boka tid till notarius publicus via den elektroniska tidsbokningstjänsten. Tidsbokning
 • Dokumentet och en bestyrkt kopia skickas till dig per post. Om du har bokat tid till notarius publicus får du en styrkt kopia av din handling medan du väntar.

Hur många behöver vidimera en kopia?

Ditt personnummer ska finnas på alla betyg och intyg du skickar in. Du ska skicka in kopior och inte originalhandlingen. Kopiorna ska vara vidimerade. Det betyder att någon intygar med sin namnteckning att kopian överensstämmer med originalet. Be också personen att texta sitt namn tydligt under namnteckningen och skriva dit sitt telefonnummer.

Att en kopia är vidimerad innebär att någon skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson vidimera dina dokument.

Vem kan vidimera ett dokument?

Ditt personnummer ska finnas på alla betyg och intyg du skickar in. Du ska skicka in kopior och inte originalhandlingen. Kopiorna ska vara vidimerade. Det betyder att någon intygar med sin namnteckning att kopian överensstämmer med originalet. Be också personen att texta sitt namn tydligt under namnteckningen och skriva dit sitt telefonnummer.

Att en kopia är vidimerad innebär att någon skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson vidimera dina dokument.

Får en familjemedlem vidimera?

Ladda ned – vårdnadshavares medgivande för pass/nationellt id kort (PDF)

Glöm inte att när minderåriga ska resa utomlands krävs ett föräldramedgivande. Detta gäller när minderåriga reser med en av föräldrarna, ensam eller med annan person.

Hur bestyrker man en kopia Skatteverket?

Fråga: Bestyrker ni namnteckningar på fullmakter? Svar: Ja. Medtag giltig legitimation.

Fråga: Gör ni fullmakter? Svar: Nej, vi bestyrker namnteckningar på fullmakter. Du behöver själv ha med Dig den fullmaktshandling Du vill underteckna.

Fråga: Bestyrker ni namnteckningar på fullmakter? Svar: Ja. Medtag giltig legitimation.

Fråga: Gör ni fullmakter? Svar: Nej, vi bestyrker namnteckningar på fullmakter. Du behöver själv ha med Dig den fullmaktshandling Du vill underteckna.

Fråga: Måste en fullmakt vara på svenska eller engelska?Svar: Nej, inte om Notarius Publicus endast ska bestyrka namnteckningen.

Vad innebär att vidimera?

Fråga: Bestyrker ni namnteckningar på fullmakter? Svar: Ja. Medtag giltig legitimation.

Fråga: Gör ni fullmakter? Svar: Nej, vi bestyrker namnteckningar på fullmakter. Du behöver själv ha med Dig den fullmaktshandling Du vill underteckna.

Fråga: Bestyrker ni namnteckningar på fullmakter? Svar: Ja. Medtag giltig legitimation.

Fråga: Gör ni fullmakter? Svar: Nej, vi bestyrker namnteckningar på fullmakter. Du behöver själv ha med Dig den fullmaktshandling Du vill underteckna.

Fråga: Måste en fullmakt vara på svenska eller engelska?Svar: Nej, inte om Notarius Publicus endast ska bestyrka namnteckningen.

Hur intygar man en kopia?

 • Skicka in handlingarna i original till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe. Du behöver inte personligen besöka ämbetsverket, utan du kan också posta dokumentet till ämbetsverket.  Serviceställenas adresser
 • Boka tid till notarius publicus via den elektroniska tidsbokningstjänsten. Tidsbokning
 • Dokumentet och en bestyrkt kopia skickas till dig per post. Om du har bokat tid till notarius publicus får du en styrkt kopia av din handling medan du väntar.

Vad är en vidimerad ID kopia?

 • Skicka in handlingarna i original till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe. Du behöver inte personligen besöka ämbetsverket, utan du kan också posta dokumentet till ämbetsverket.  Serviceställenas adresser
 • Boka tid till notarius publicus via den elektroniska tidsbokningstjänsten. Tidsbokning
 • Dokumentet och en bestyrkt kopia skickas till dig per post. Om du har bokat tid till notarius publicus får du en styrkt kopia av din handling medan du väntar.

Kan föräldrar vidimera?

Endast fysiska id-handlingar är giltiga när du ska ansöka om pass eller nationellt id-kort. Det digitala id-kort som går att ladda ned via BankID gäller för närvarande inte som id-handling för någon typ av identifiering hos Polismyndigheten. 

Som giltig resehandling gäller även fortsättningsvis fysiska pass och nationella id-kort som utfärdats av Polismyndigheten.

Hur bestyrka kopia bouppteckning?

När någon gått bort, ska hens alla tillgångar och skulder listas. Detta ligger till grund för en bouppteckning. Arvet från den avlidne ska sedan fördelas mellan arvtagarna. Här går vi igenom hur du gör en bouppteckning och vilka olika alternativ som finns.

En bouppteckning ska genomföras inom 3 månader från dödsdagen och skickas till Skatteverket inom 4 månader där den sedan registreras. När bouppteckningshandlingen skickas till Skatteverket ska följande finnas med

 • bouppteckningshandlingen i orginal
 • en bevittnad kopia av bouppteckningshandlingen
 • original eller bestyrkt kopia av förrättningsmötets kallelsebevis om
 • dödsbodelägaren inte närvarar vid förrättningen
 • Bestyrkta kopior av eventuellt testamente och andra juridiska handlingar.

Vad menas med vidimerat?

Har du akademiska meriter från ett svenskt lärosäte behöver vi kunna verifiera dina meriter antingen via antagningssystemet eller via vidimerade kopior. Finns inte dina meriter i antagningssystemet (till exempel om du tagit examen innan 2007) krävs vidimerade kopior på dina dokument.

En vidimering innebär att en person intygar att kopian överensstämmer med den uppvisade originalhandlingen. En person som har sett både originalhandlingen och kopian vidimerar genom att skriva sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på kopian så att SLU vid behov kan kontakta personen.

Hur Vidimerar man en ID handling?

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Av din fråga framgår det inte helt om du syftar på hanteringen av en vidimerad ID-kopia eller en bevittnad underskrift vilka är två olika saker. Jag kommer därför gå igenom huvudreglerna för båda scenarios. Jag råder dig vidare att vända dig till advokaten för ett förtydligande av vad hen behöver från dig.

Vem kan bevittna en underskrift?

Hur bevittna dokument?

Bevittning av namnunderskrifter (t.ex. på s.k. „Genehmigungserklärungen“, ung. „godkännande-förklaring“, arvsavstående, fullmakter) utförs i Sverige vanligtvis av en notarius publicus. En notarius publicus i regionen där man bor hittar man via Länsstyrelsens hemsida. Vänligen försäkra dig om att notarius publicus förser handlingen med en s.k. apostille som krävs för att handlingen ska kunna erkännas av de tyska myndigheterna (fastighetsdomstolar, fastighetsregister osv.).

På ambassanden prioriteras av kapacitetsskäl sådana bevittningar av underskrifter som nödvändigtvis måste göras inför en tysk diplomatisk eller konsulär beskickning, t.ex. underskrifter i samband med deklaration av namnval och registrering av födelse eller vigsel.

För bevittningar av ansökningar om arvsintyg, ansökningar om europeiska arvsintyg och erkännande av faderskap om modern och barnet bor i Tyskland, vänligen kontakta oss via e-post.

Får familjemedlem bevittna fullmakt?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att en fullmakt ska bli giltig och därmed göra rättshandlingar som den fullmäktige (den som får fullmakten) företar bindande mellan huvudmannen (den som ger fullmakten) och tredjeman (annan part) finns inget krav på att fullmakten ska ha blivit bevittnad. I de flesta fall krävs inte ens att fullmakten ska vara skriftlig. Däremot kan fullmäktige ha svårigheter att bevisa att hen har rätten att företräda huvudmannen ifall fullmakten inte är skriftlig och i vissa fall kan tredjeman, exempelvis en bank, kräva att fullmakten ska vara skriftlig och bevittnad. Att det inte finns något krav på att en fullmakt ska vara skriftlig och bevittnad följer av att avtalslagen är dispositiv och därmed går dess regler att frångå genom avtal, handelsbruk eller sedvänja.

Vem kan vidimera namnteckning?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid ansökan om pass för minderårig måste båda vårdnadshavarna ge sitt medgivande till utfärdande av pass, det framgår av 7 § 2 punkten passlagen, samt 1 § 3 punkten passförordningen.