:

Hur kan man ta reda på om en person har avlidit?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan man ta reda på om en person har avlidit?
 2. Kan man se vilka som dött?
 3. Kan man söka på dödsannonser?
 4. Hur lång tid tar det att registrera dödsfall?
 5. Kan man beställa dödsfallsintyg på nätet?
 6. Måste man ha en dödsannons?
 7. Hur får man tag på Obduktionsrapport?
 8. Hur kan en dödsannons se ut?
 9. Måste man anlita begravningsbyrå vid dödsfall?
 10. Måste man ha bouppteckning efter dödsfall?
 11. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 12. Hur vet man vilka som är dödsbodelägare?
 13. Kan man kremeras utan kista?
 14. Kan man begravas utan att kremeras?
 15. Vem får fastställa dödsfall?

Hur kan man ta reda på om en person har avlidit?

Viktigt att du registrerar dödsfallet här och dig i Efterlevanderegistret när någon har avlidit.

I vissa fall kan det hända att du är osäker på om någon har avlidit. Om du ska ta reda på om en person har avlidit när du är osäker kan det vara ett mycket dåligt val att fråga en nära anhörig om ett eventuellt dödsfall. Nära anhörig kan känna sig ledsen över en sådan frågan.

Kan man se vilka som dött?

Kontakta närmaste ambassad eller konsulat om en anhörig till dig avlider i utlandet. På ambassaden eller konsulatet får du bland annat hjälp med handlingar som behövs för att få dödsfallet registrerat i Sverige.

Du kan också själv skicka in dödsbevis tillsammans med uppgifter om vem det gäller (ange personnummer eller samordningsnummer om det finns) till

Kan man söka på dödsannonser?

Det finns endast en sökruta där du kan söka på följande sökord:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Dödsdatum, dödsår
 • Födelsedatum, födelseår

Sökfunktionen ger ett resultat som innehåller sökordet eller något av sökorden. Söker man på t.ex ”Ann” så får du träff på både ”Ann” och ”Anna”.

Hur lång tid tar det att registrera dödsfall?

Tillbaka

Hur lång tid tar det innan hela dödsboavvecklingen är klar? Vilka delar måste genomföras innan arvet kan fördelas?

Kan man beställa dödsfallsintyg på nätet?

Ett dödsfallsintyg med släktutredning visar när en person avled och vilka efterlevande personen har. Nuvarande och tidigare maka/make samt barn presenteras. Om något av barnen inte lever längre så visas barnbarn om det finns sådana. Behöver du styrka att du är syskon till den som avlidit så får du beställa utdrag från folkbokföringen på de föräldrar som är gemensamma där barn ska visas för att styrka att ni är syskon.

Du behöver ofta dödsfallsintyg med släktutredning i samband med bouppteckning. Även vissa försäkringsbolag kan vilja se intyget.

Måste man ha en dödsannons?

En annons i tidningen är vanligt efter ett dödsfall. Det är dock inte någonting som säger att man måste ha en sådan. Idag finns mindre kostsamma alternativ som att lägga ut annonsen på någon minnessida på Internet eller så kanske det räcker att ringa vänner och anhöriga och meddela dödsfallet. Vill du ha en annons erbjuder den lokala tidningen ett lägre pris än de rikstäckande.

Vi hjälper dig med införande av annons i alla tidningar!

Hur får man tag på Obduktionsrapport?

Den första partiella obduktionen utfördes redan 335-280 före Kristus med syfte att "hitta en dödsorsak". Sedan dess har obduktioner utförts med syftet att förstå sjukdomsförlopp och för att utreda dödsorsaker.

Den första partiella obduktionen utfördes redan 335-280 före Kristus med syfte att "hitta en dödsorsak". Sedan dess har obduktioner utförts med syftet att förstå sjukdomsförlopp och för att utreda dödsorsaker. Sedan 1920-talet har obduktionstekniken standardiserats och metoderna inom patologin har utvecklats till den grad att vävnadsprov från en avliden kan undersökas i detalj. Sedan 1980-talet har antalet obduktioner minskat från att ha legat på ca 50% till dagens ca 10% av alla avlidna.

Hur kan en dödsannons se ut?

Det är många man vill informera om att ett dödsfall ägt rum, inte bara den allra närmaste familjen. Arbetskamrater, klubbkompisar och arbetsgivare är exempel på andra som behöver informeras. Dessa kontaktar man i regel per telefon eller mail och berättar.

Dödsannonsen sätter man in för att informera ”alla andra” att någon har avlidit. Men den främsta anledningen till att man sätter in en dödsannons är för att berätta när och var begravningen äger rum och om det kommer att hållas en minnesstund i anslutning till begravningsceremonin.

Om en minnesstund ska hållas, är det vanligt att man lägger till ett så kallat OSA i dödsannonsen. OSA står för ”Om svar anhålles” och kan formuleras ungefär så här i dödsannonsen: ”OSA senast den 11 januari till telefonnummer xxx/xxx xxx eller till begravningsbyrån.”

Måste man anlita begravningsbyrå vid dödsfall?

Är det ett måste att ta hjälp av en begravningsbyrå

Många tror att det är ett måste att ta hjälp av en begravningsbyrå, men det finns också folk som anordnar en begravning helt utan hjälp från en begravningsbyrå. Dock är det ett omfattande arbete att göra själv om du inte har erfarenhet. Det är alltid bra om någon närstående har erfarenhet av detta, annars är det lätt att någonting glöms bort i planeringen. En begravning ska vara ett trevligt avslut och inte stressigt.

Måste man ha bouppteckning efter dödsfall?

När bouppteckningen upprättas är det mycket viktigt att alla moment går rätt till, och detta för att inga konflikter eller praktiska problem ska uppstå. Bouppteckningen är också en handling som får betydelse i framtiden. Så säkerställ att den blir korrekt för att undvika framtida problem.

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Joachim Erman är en av våra duktiga jurister som du kan komma i kontakt med.

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

När en person går bort omvandlas den avlidnes tillgångar och skulder till ett dödsbo, som är en egen juridisk person. Det som ingår i ett dödsbo kan till exempel vara en bostad, tillgångar på bankkonton och eventuella lån. Dödsboet ägs och företräds av dödsbodelägarna.

Hur vet man vilka som är dödsbodelägare?

Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde, avtal och skulder till ett dödsbo. Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

När en anhörig dör, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente där det står om en särskild person ska vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare. Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det.

Kan man kremeras utan kista?

 • Nästan åtta av tio kremeras idag i Sverige. Procentuellt sett är det bara Japan som har fler kremeringar.
 • För att en kremering, eller eldbegängelse som det också kallas, ska kunna ske måste först Skatteverket ha utfärdat ett dödsbevis.
 • Senast en månad efter ett dödsfall måste antingen jordbegravning eller kremation ske.
 • Begravningsceremonin kan hållas såväl före som efter kremationen.
 • Kremering är kostnadsfri för svenska medborgare, då den betalas via begravningsavgiften vi alla betalar via skatten.
 • Oavsett om den avlidne ska kremeras eller jordbegravas måste alltid kista användas.
 • Efter kremationen lägger man askan i en urna, som kan gravsättas i en urngrav, askgravlund, minneslund, kistgrav eller urnkammare. Den kan också spridas i naturen.

Kremeringar sker i en speciell anläggning som kallas krematorium. När någon skall kremeras placeras kistan med den döde i en kremationsugn, som håller en temperatur på 700 – 800 grader. Efter cirka 70 till 90 minuter är såväl kroppen som kistan förbränd till aska.

Före kremeringen avlägsnas föremål som t.ex. pacemaker och insulindosor, som opererats in i kroppen. Anledningen är att de finns en stor risk att dessa föremål exploderar av den värme som utvecklas i ugnen.

Efter kremering avlägsnar man föremål som inte har förbränts, som t.ex. skruvar, spikar och olika proteser. I en så kallad askberedare mals stoftet till aska som sedan läggs i en urna tillsammans med en identifieringsbricka. Därefter kan de anhöriga gravsätta urnan.

Kan man begravas utan att kremeras?

Kremeringen sker på en av Stockholms stads krematorier: Råcksta krematorium i Vällingby eller Skogskyrkogårdens nya krematorium i Enskede.

Kontakta krematoriet om du som anhörig vill delta vid kremeringen av en närstående. Begravningsbyrån kan hjälpa till med kontakten.

Vem får fastställa dödsfall?

Vid förväntade dödsfall behöver läkaren, enligt begravningsförordningen, inte göra den annars föreskrivna kliniska undersökningen av den döda kroppen. Läkare kan fastställa att döden har inträtt utan att själv se den döde om läkaren kan grunda fastställandet på en undersökning som har gjorts av en legitimerad sjuksköterska, samt om läkaren har tillgång till relevanta och tidsmässigt aktuella uppgifter om den dödes tidigare medicinska tillstånd. Tidpunkten för dödens inträde ska kunna fastställas med ledning av uppgifter från vårdpersonalen, de närstående eller andra med kännedom om förhållandena6. Patienten måste vara registrerad hemsjukvårdspatient och därmed känd i kommunens hälso- och sjukvård.

Checklista för sjuksköterska vid förväntade dödsfall , 61.7 kB.

Given tid för hur länge ett dödsfall kan vara förväntat kan inte ges, men om tiden överstiger två veckor efter senaste läkarbedömningen ska en ny bedömning göras av läkare. Denna kan ske via telefonkontakt med sjuksköterska i de fall läkaren har kännedom om patienten. Vid kontakt med en ny läkare bör dock en bedömning göras med en konsultation där han/hon besöker patienten.