:

Hur mycket är Kostavdraget?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är Kostavdraget?
 2. Kan man ta bort Kostavdrag?
 3. Vad är skillnaden mellan kostförmån och Kostavdrag?
 4. Hur räknar man ut kostförmån?
 5. Vad betyder Måltidsavdrag inkl kostförmån?
 6. När blir det kostförmån?
 7. När är kostförmån skattefri?
 8. När blir det en kostförmån?
 9. Får jag bjuda mina anställda på lunch?
 10. Får man köpa frukost till sina anställda?
 11. Får man köpa fika på företaget?
 12. Får man bjuda sina anställda på alkohol?
 13. Får man bjuda sina anställda på middag?
 14. Vad får en personalfest kosta?
 15. Är arbetslunch avdragsgill?

Hur mycket är Kostavdraget?

Det kan uppstå en skattepliktig förmån om du bjuder dina anställda på exempelvis lunch. Den anställde ska alltså beskattas för förmånen om måltiden inte är skattefri. Som arbetsgivare behöver du därför tänka på att fri eller subventionerad kost till en anställd är en skattepliktig kostförmån. Oavsett om den anställde får förmånen varje dag eller vid enstaka tillfällen ska personen beskattas för fri kost. Det spelar ingen roll om den anställde får kosten av dig som arbetsgivare eller om någon annan betalar.

Låt säga att den anställde ska beskattas för måltiden, då värderas kostförmånen schablonmässigt. För inkomstår 2022, enligt Skatteverket, är detta schablonvärdet:

 • Fri lunch eller middag: 100 kronor/dag

 • Fri frukost: 50 kronor/dag

 • Helt fri kost (minst tre måltider): 250 kronor/dag

Kan man ta bort Kostavdrag?

Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Fråga:Jag och en person till jobbar natt varannan vecka, ”7/7” på ett hotell. Vi börjar 19.00 och slutar 06.00 som receptionist, städ med mera. Tidigare när jag jobbat natt har jag alltid haft måltidsuppehåll. Nu har jag en rast inlagd 22.00–23.00 vilket jag aldrig har haft på andra ställen. Rast innebär att jag ska kunna lämna arbetsplatsen vilket givetvis inte går. Hur är det egentligen, har vi som jobbar natt rätt till måltidsuppehåll? I så fall är vår arbetstid 11 timmar natt i stället för 10 timmar och 77 timmar på 14 dagar vilket blir mer än en heltid på en nattjänst.

Vad är skillnaden mellan kostförmån och Kostavdrag?

Traktamente är formellt sett skattepliktigt från första kronan. Men eftersom den anställde har rätt till schablonavdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor görs en tyst kvittning, vilket innebär att arbetsgivaren kan betala ut skattefritt traktamente, förutsatt att tjänsteresan:

Observera att 50-kilometerskravet även gäller övernattningen!

Hur räknar man ut kostförmån?

Det kan uppstå en skattepliktig förmån om du bjuder dina anställda på exempelvis lunch. Den anställde ska alltså beskattas för förmånen om måltiden inte är skattefri. Som arbetsgivare behöver du därför tänka på att fri eller subventionerad kost till en anställd är en skattepliktig kostförmån. Oavsett om den anställde får förmånen varje dag eller vid enstaka tillfällen ska personen beskattas för fri kost. Det spelar ingen roll om den anställde får kosten av dig som arbetsgivare eller om någon annan betalar.

Låt säga att den anställde ska beskattas för måltiden, då värderas kostförmånen schablonmässigt. För inkomstår 2022, enligt Skatteverket, är detta schablonvärdet:

 • Fri lunch eller middag: 100 kronor/dag

 • Fri frukost: 50 kronor/dag

 • Helt fri kost (minst tre måltider): 250 kronor/dag

Vad betyder Måltidsavdrag inkl kostförmån?

Det kan uppstå en skattepliktig förmån om du bjuder dina anställda på exempelvis lunch. Den anställde ska alltså beskattas för förmånen om måltiden inte är skattefri. Som arbetsgivare behöver du därför tänka på att fri eller subventionerad kost till en anställd är en skattepliktig kostförmån. Oavsett om den anställde får förmånen varje dag eller vid enstaka tillfällen ska personen beskattas för fri kost. Det spelar ingen roll om den anställde får kosten av dig som arbetsgivare eller om någon annan betalar.

Låt säga att den anställde ska beskattas för måltiden, då värderas kostförmånen schablonmässigt. För inkomstår 2022, enligt Skatteverket, är detta schablonvärdet:

 • Fri lunch eller middag: 100 kronor/dag

 • Fri frukost: 50 kronor/dag

 • Helt fri kost (minst tre måltider): 250 kronor/dag

När blir det kostförmån?

Kostförmån, vad är det? Foto: Roland Magnusson/Mostphotos

Fråga:Jag har fått min första lönespecifikation på mitt jobb och då står det »Kostförmån 51 kr« och »Kostavdrag -47 kr«. Att jag får ett avdrag på 47 kronor för personalmaten förstår jag. Men varifrån kommer detta med en förmån på 51 kronor? Vad innebär det?

När är kostförmån skattefri?

Fri kost vid intern representation, till exempel informationsmöten med personalen och interna kurser, är skatte- och avgiftsfri under förutsättning att sammankomsterna kan bedömas som intern representation. För att reglerna om skattefri kost ska gälla krävs att det är fråga om sammankomster som är tillfälliga och kortvariga med gemensamma måltidsarrangemang.

Sammankomsten betraktas som tillfällig om det går minst två veckor mellan mötena, och som kortvarig om den varar högst en vecka.

 • Om en längre kurs delas upp och hålls vid flera tillfällen räknas varje fysiskt gemensamt möte under utbildningen som en sammankomst.
 • Om deltagarna åker hem under helgen ska tiden före respektive efter helgen läggas ihop vid bedömningen av om sammankomsten är kortvarig.

När blir det en kostförmån?

Fråga: Mitt företag har köpt lunch till mina anställda. Är det en kostförmån?

Svar från juristen: När du som arbetsgivare bjuder dina anställda på lunch uppstår normalt en skattepliktig förmån, men det finns undantag. 

Får jag bjuda mina anställda på lunch?

Innan vi tittar på frågorna ska vi kort redogöra för de övergripande skattereglerna kring personalfester.

Efter coronapandemin är det många som fortfarande arbetar hemifrån. Frågan uppkommer därför fortfarande om man kan ha digitala personalfester eller konferenser utan beskattning av måltider. Tanken är då att de anställda ska äta "tillsammans" framför sina datorer.

Får man köpa frukost till sina anställda?

Kost som en anställd får tack vare sin anställning ska alltid beskattas, oavsett om det är arbetsgivaren eller någon annan som betalar.

Det finns dock vissa undantag då förmån av fri kost kan vara skattefri. Det gäller:

Får man köpa fika på företaget?

Har du en enskild firma utan anställda bokförs kaffet och/eller fikat som ett eget uttag eftersom du inte räknas som en anställd i ditt egna företag. Samma gäller om du är delägare i ett handelsbolag eller kommanditbolag. 

Får man bjuda sina anställda på alkohol?

Innan vi tittar på frågorna ska vi kort redogöra för de övergripande skattereglerna kring personalfester.

Efter coronapandemin är det många som fortfarande arbetar hemifrån. Frågan uppkommer därför fortfarande om man kan ha digitala personalfester eller konferenser utan beskattning av måltider. Tanken är då att de anställda ska äta "tillsammans" framför sina datorer.

Får man bjuda sina anställda på middag?

För många bolag och organisationer är det snart dags att tacka för vårterminen med sommarfest och presenter. Men fallgroparna och felhanteringarna gällande förmåner, representation och resor är många och vanliga, vilket blev tydligt under ett webbinarium på ämnet, anordnat av KPMG.

Många frågor skickades in av engagerade deltagare. Här nedan svarar vår specialist Marie Enander på de frågor som vi inte hann svara på. Och vad gäller egentligen för sommarpresenten, är den avdragsgill?

Vad får en personalfest kosta?

 • hotellfrukost som ingår i priset för övernattning vid tjänsteresa
 • kost på allmänna transportmedel som ingår i priset för resan
 • pedagogisk lunch och liknande för lärare, vårdpersonal med flera
 • representation (intern och extern), som till exempel personalfest
 • måltider som nyttjas av FN-personal.

Du beskattas inte heller för kostförmån om du får en måltid från någon som saknar samband med arbetsgivaren och måltiden lämnas utan krav på en motprestation från dig.

Är arbetslunch avdragsgill?

Det måste finnas ett omedelbart samband mellan representationen och den verksamhet som företaget bedriver för att kostnaderna ska kunna betraktas som avdragsgilla. Det gäller både tidpunkten och platsen för representationen och vilka personer den riktar sig mot.

Avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) slopades 1 januari 2017. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde kan dock fortfarande vara avdragsgill, läs mer om detta nedan.