:

Vad händer om man dör i ett annat land?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om man dör i ett annat land?
 2. Vem anmäler dödsfall till Skatteverket?
 3. Vad händer när en person dör?
 4. Kan man bli begravd i ett annat land?
 5. Vad gör man om någon dör på ett flygplan?
 6. Vad händer om jag dör i Spanien?
 7. Vad sägs upp automatiskt vid dödsfall?
 8. Måste man ha bouppteckning vid dödsfall?
 9. Vem betalar räkningar i ett dödsbo?
 10. Vad måste man göra när någon dör?
 11. Kan en utländsk medborgare begravas i Sverige?
 12. Får man bli begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?
 13. Vem betalar transport av avliden?
 14. Får man transportera urnan själv?
 15. Hur länge får man bo i Spanien som svensk?

Vad händer om man dör i ett annat land?

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Om en svensk dör utomlands kan ambassaden ge anhöriga hjälp och stöd. Det kan vara i form av kontakt med lokala myndigheter, råd kring nödvändig dokumentation och registrering av dödsfallet.

Vem anmäler dödsfall till Skatteverket?

Om dödsboet har fått säkerhetskoder med inkomstdeklarationen kan du deklarera i appen, e-tjänsten eller genom att sms:a eller ringa. Du kan också deklarera genom att skicka in pappersblanketten Inkomstdeklaration 1.

Ett dödsbo ska lämna en inkomstdeklaration för det år som dödsfallet inträffade. I deklarationen ska alla inkomster under inkomståret redovisas. Det gäller både inkomst som den avlidne hade före dödsfallet och eventuella inkomster som dödsboet har haft.

Om den avlidne var bosatt i Sverige vid sin död, är dödsboet obegränsat skattskyldigt i Sverige. Det innebär att även inkomster från utlandet ska redovisas i deklarationen, till exempel pension från ett annat land.

Vad händer när en person dör?

För de allra flesta kan det vara svårt att veta vad man ska göra vid dödsfall och i vilken ordning. Börja med att informera om dödsfallet, förbereda begravning, avsluta abonnemang och autogiron.

Du kan använda Efterlevandeguidens checklista för att se vilka praktiska saker du behöver göra först.

Ta en sak i taget och börja med det viktigaste. 

Kan man bli begravd i ett annat land?

Den som avlider ska avregistreras från folkbokföringen (19 § FOL). Om personen avlider i Sverige underrättas Skatteverket normalt om dödsfallet genom att en läkare lämnar in ett dödsbevis (4 kap. 2 och 3 §§ BegrL). Någon motsvarande underrättelseskyldighet till Skatteverket finns inte om personen avlider i utlandet. En svensk ambassad eller ett svenskt konsulat kan underrätta Skatteverket om de får kännedom om att en svensk medborgare har avlidit. Skatteverket kan också få uppgift om ett dödsfall i utlandet på annat sätt – ofta genom att anhöriga till den som avlidit lämnar meddelande till verket om dödsfallet.

Vad gör man om någon dör på ett flygplan?

Om det inte finns plats någon annanstans i planet kan den avlidne passageraren lämnas kvar de är tills flygningen landar, täckt av en filt, enligt TikToker. Sheena tillade att kropparna måste spännas in eller spännas fast för säkerhet.

Flytta personen till en plats - om tillgänglig, en med få andra passagerare i närheten. Om flygplanet är fullt, sätt tillbaka personen i sitt eget säte eller, efter besättningens eget gottfinnande, i ett annat område som inte hindrar en gång eller utgång.

Av de 120 flygbolagen i International Air Transport Association rapporterade 42 flygbolag dödsfall under dessa åtta år. Totalt 577 dödsfall under flygning registrerades, för ett rapporterat genomsnitt på 72 dödsfall per år. ... Majoriteten av de som dog var män (66%, 382/577) och medelålders (medelålder 53 år).8 år).

Vad händer om jag dör i Spanien?

Det dödsförfarande som ska följas i Spanien kan sammanfattas enligt nedan;

 • Du bör ringa den lokala polisen (Policía Municipal - Tel: 092)
 • Och kontakta en läkare (om polisen inte gör det) för att utfärda ett tillfälligt intyg
 • Polisen eller läkaren kommer att kontakta en lokal begravningschef (Tanatorio) för att underteckna frisläppningsformuläret och ta bort kroppen
 • Alla dödsfall ska registeras hos Civilregistret (Registro Civil) inom 24 timmar i det lokala rådhuset (Ayuntamiento). Registret kommer att utfärda det officiella dödsintyget. Du behöver kopiorna av det här dokumentet, så det rekommenderas att du tar så många kopior som du får ta.

Det är viktigt att inte skynda dig att underteckna några dokument tills du vet vad du signerar.

Vad sägs upp automatiskt vid dödsfall?

En närståendes bortgång innebär oftast en stor påfrestning. Dels ska man hantera det emotionella och sorgearbetet, men även praktiska detaljer i dödsboet måste ordnas upp. Här ger vi svar på flera vanliga frågor gällande den bortgångnes boende.

Vem kontaktar värden när en hyresgäst har dött? Sker det automatiskt? – Nej, det sker inte automatiskt. Du bör kontakta hyresvärden.

Måste man ha bouppteckning vid dödsfall?

När en person har dött behöver man göra en bouppteckning. Bouppteckning är den handling som visar vilka tillgångar och skulder som en avlidna har och vilka som är efterarvingar och testamentstagare. Det är en offentlig handling som används för arvskiftet och som redogör vem som kommer ärva vad. En bouppteckning ska som regel alltid göras, den ska vara påbörjad senast 3 månader från dödsdagen för att senast 4 månader skickas till Skatteverket. Det är viktigt att den görs på ett korrekt sätt då den kan ha stor betydelse i framtiden.

Alla kan upprätta en bouppteckning. Det är delägarna i dödsboet som ansvarar för att upprätta handlingen. I regel faller ansvaret på den som har bäst insikt i dödsboet. Som dödsbodelägare får ni inte göra den helt på egen hand. Eftersom det är en offentlig handling måste den verifieras av två utomstående förrättningsmän. Innan den skickas till Skatteverket ska den nämligen skrivas under av dödsbodelägarna, och två förrättningsmän bevittnar och skriver under handlingen.

Vem betalar räkningar i ett dödsbo?

De efterlevande som tar hand om dödsboet kallas dödsbodelägare. Dödsbodelägarna sköter dödsboet gemensamt. Det betyder att de behöver vara överens om vad som ska göras, till exempel betala räkningar, avsluta autogiron, avsluta ett konto eller sälja värdepapper.

Det kan vara praktiskt att en av dödsbodelägarna representerar dödsboet, till exempel vid kontakter med banken, men då måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare. Exempel på fullmakter finns hos Efterlevandeguiden. Flera banker har också fullmaktsmallar.

Vad måste man göra när någon dör?

Checklistan är anpassad efter dödsfallsdatum eller ämnesområdeChecklistan nedan visar: Dödsbo, Bouppteckning, Intyg och ersättningar, Begravning, Säga upp och avsluta, Hem och hushållDatum då checklistan skrevs ut: 26 september 2023

Kan en utländsk medborgare begravas i Sverige?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då din fråga gäller gravsättning är det Begravningslagen (BegravningsL) som är tillämplig.

Får man bli begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?

Om man inte är medlem i Svenska kyrkan vid ett dödsfall har man fortfarande möjlighet att ordna en begravning eller en minnesstund med kyrklig präst. Svenska kyrkan är en folkkyrka, vilket innebär att alla som bor i Sverige har rätt att delta i kyrkans verksamhet och att få hjälp av kyrkan vid dödsfall och andra stora händelser i livet.

Det finns olika alternativ för begravning eller minnesstund, och man kan välja att ha en ceremoni i kyrkan eller på annat ställe, till exempel i en minneslund eller på en begravningsplats. Det kan vara bra att prata med prästen om vad man önskar och vilka möjligheter som finns.

Vem betalar transport av avliden?

Beställningen tas emot via tjänstgörande personal på 08-123 120 80.

Uppgift om vart den avlidne har förts, kan i efterhand efterfrågas på samma telefonnummer.

Transport av avliden genomförs inom Stockholms län dygnet runt årets alla dagar.

Får man transportera urnan själv?

Ett dödsfall som inträffar utomlands konstateras av en lokal läkare eller den lokala polisen. Dödsorsaken undersöks och den avlidne behandlas med iakttagande av lagstiftningen i det aktuella landet.

Den lokala myndigheten eller sjukhuset anmäler dödsfallet till Finlands beskickning. Beskickningen kan också informeras av till exempel en reseguide eller en lokal begravningsbyrå. Beskickningen informerar Finlands utrikesministerium som förmedlar informationen till polisen i den avlidnes hemort. Polisen informerar den avlidnes anhöriga om dödsfallet, om inte de anhöriga redan fått informationen på något annat sätt.

Hur länge får man bo i Spanien som svensk?

2018-11-28 00:38:16Kaisa, som EU-medborgare har du rätt att bo hur länge som helst i Spanien om du uppfyller vissa vilkor. Se t.ex. https://europa.eu Bor du mer än halva året, 183 dagar, skall du också betala skatt i Spanien. Gunnar

2019-02-22 17:20:04Hur länge måste du vara ute ur Spanien innan du kan återvändaLelle