:

Vad menas med en pensionsförsäkring?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med en pensionsförsäkring?
 2. Hur fungerar en privat pensionsförsäkring?
 3. Kan man ta ut sin pensionsförsäkring?
 4. Är tjänstepension en försäkring?
 5. Vem ärver en pensionsförsäkring?
 6. När betalas pensionsförsäkring ut?
 7. Hur mycket kostar pensionsförsäkring?
 8. Varför har jag ingen tjänstepension?
 9. Vad händer om man inte har tjänstepension?
 10. Vad händer med privat pensionsförsäkring vid dödsfall?
 11. Hur mycket pension får man om man inte har jobbat?
 12. Hur mycket i pensionsförsäkring?
 13. Var hittar jag mina pensionsförsäkringar?
 14. Hur vet jag var jag har min tjänstepension?
 15. Vem får mina pensionspengar när jag dör?

Vad menas med en pensionsförsäkring?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Hur fungerar en privat pensionsförsäkring?

Här får du koll på vad ett privat pensionssparande är, vad det innebär och vilka olika typer av privatpension som finns. Få bra tips och råd för dig och din framtida pension.

Allmän pension och tjänstepension utgör normalt omkring 60-80 procent av din lön, vilket för många kan bli tufft att klara sig på. Med ett privat pensionssparande kan du komplettera och utöka din pension. Privatpension är alltså den del av din pension som du själv sparar ihop.

Vill du gå i pension tidigare eller om du varit borta längre perioder från arbetslivet rekommenderas det starkt att du har ett eget privat pensionssparande.

Kan man ta ut sin pensionsförsäkring?

Vissa tjänstepensioner betalas ut automatiskt, oftast från 65 år och uppåt, andra måste du ansöka om. Vill du inte att pengarna ska börja betalas ut vid 65 års ålder kan du alltså behöva stoppa utbetalningen. När tjänstepensionen väl börjat betalas ut går den inte att stoppa.

En del tjänstepensioner kan du tidigast ta ut från 55 års ålder, om du jobbar inom staten så kan du tidigast ta ut tjänstepension från 61 års ålder. 

I de flesta fall kan du välja att ta ut tjänstepensionen under hela livet eller under en kortare tid, exempelvis under 5, 10, 15 eller 20 års tid. Det är viktigt att tänka igenom under hur många år du väljer att ta ut din tjänstepension eftersom de val du gör inte går att ändra i efterhand. Oftast kan du inte stoppa påbörjade utbetalningar eller ändra något när du väl har börjat få din tjänstepension utbetalad. 

Är tjänstepension en försäkring?

Det kan vara bra att ta reda på hur mycket som betalas in till din framtida pension. Logga in på Mina sidor för att se en prognos över hur mycket du kan få i pension vid olika pensionsåldrar, inklusive din tjänstepension.

Vilken valcentral som administrerar din tjänstepension beror på vilket kollektivavtalsområde du tillhör. Vilket avtal du tillhör beror på inom vilket område eller bransch du arbetar. Kontakta din arbetsgivare om du är osäker.

Det finns fyra stora tjänstepensionsavtal i Sverige. Varje tjänstepensionsavtal har en valcentral och det är dit du vänder dig om du behöver hjälp. 

Valcentralen är dit du vänder dig för att till exempel välja vilket bolag du vill placera din tjänstepension hos, eller för att flytta ditt pensionskapital till ett annat bolag. Privatanställd tjänstemän (Valcentral Collectum)

Vem ärver en pensionsförsäkring?

Pension och ersättningar från Pensionsmyndigheten betalas ut till dödsboet för hela månaden då dödsfallet inträffade. Därefter upphör betalningen. Det som finns kvar på pensionskontot efter dödsfallet blir så kallade arvsvinster.  

När en person dör fördelas pengar på dennes pensionskonto ut i form av arvsvinster till de som lever i samma ålder. Arvsvinsterna bidrar till att deras pensionsutbetalningar kan fortsätta livet ut utan att pengarna tar slut på kontot Arvsvinster fördelas varje år. I det orange kuvertet kan du se hur mycket arvsvinster som tilldelas dig.

Inom premiepensionen fördelas arvsvinster på övriga pensionssparare och pensionärer enligt särskilda regler. Om du tecknar efterlevandeskydd för din premiepension till din make/sambo så blir din tilldelning av arvsvinster betydligt lägre.

När betalas pensionsförsäkring ut?

Logga in på Mina sidor med din e-legitimation så kan du se dina utbetalningar varje månad och tidigare pensionsutbetalningar.

Vid månadens början sker det en omräkning, därför kan du inte se något förrän ungefär efter tio dagar.

Hur mycket kostar pensionsförsäkring?

Du gör ett bra beslut som börjar ett privat pensionssparande. Tack vare det jämnar du ut skillnaden mellan den lön du har idag, och den pension du får i framtiden.

Hur får vi dina pengar att växa? När du sparar i vår traditionella pensionsförsäkring får du alltid det garanterade pensionsbeloppet.

Varför har jag ingen tjänstepension?

Bästa tillfället att påverka din framtida pension är när du söker nytt jobb – välj en arbetsgivare som erbjuder förmånen tjänstepension. Tjänstepensionen är inte bara en stor del av din framtida pension –  den kan också ge trygghet i form av försäkringar. Läs mer om fördelarna med tjänstepension.

Ta reda på vad du förlorar om du inte har tjänstepension. Hos Pensionsmyndigheten kan du räkna ut din tjänstepension för att se hur mycket du behöver spara varje månad. Du kan även behöva kompensera för eventuella försäkringar som vanligtvis ingår i en tjänstepension.

Ta reda på vad du förlorar om du inte har tjänstepension. Hos Pensionsmyndigheten kan du räkna ut din tjänstepension för att se hur mycket du behöver spara varje månad. Du kan även behöva kompensera för eventuella försäkringar som vanligtvis ingår i en tjänstepension.

För att det ska motsvara vad en anställd med kollektivavtalad tjänstepension får – bör du som inte har någon tjänstepension spara minst 4,5 % av din månadslön. Ju högre lön du har desto mer behöver du spara.

Vad händer om man inte har tjänstepension?

Ja, om det är en  fond- eller depåförsäkring. Då kan du från och med den 1 juli 2022 flytta en individuell tjänstepensionsförsäkring, oavsett när den är tecknad. Men om det rör sig om en äldre försäkring måste din tidigare arbetsgivare godkänna flytten.

Däremot är det inte säkert att du får flytta en individuell tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning och som är tecknad före 2007. Då är det upp till pensionsbolaget att avgöra om du får flytta eller inte. Vissa bolag tillåter dessutom bara flytt av pengar som betalats in efter ett speciellt datum.

Vad händer med privat pensionsförsäkring vid dödsfall?

Juridik vid dödsfall

Min hustru avled i december och jag insamlar nu uppgifter till bouppteckningen. Ska mina privata pensionsförsäkringar ingå i kvarlåtenskapen och tas upp som tillgång i bouppteckningen?

Hur mycket pension får man om man inte har jobbat?

Det här kapitlet beskriver det svenska pensionssystemet, olika typer av pension, villkoren för att få del av dem och regler i EU. Det förklarar också hur du kan göra för att ta reda på hur stor din framtida svenska pension kommer bli, vilket beror på många olika faktorer, samt hur du ansöker om pension.

I Sverige får du olika typer av pension. Från Pensionsmyndigheten får du allmän pension som grundas på din pensionsgrundande inkomst. De allra flesta får också tjänstepension från sin arbetsgivare. Utöver det kan du ha ett frivilligt privat pensionssparande.

Normalt får du högre pension ju högre lön du har och ju senare du går i pension. Men det beror också på utvecklingen i de fonder som delar av pensionen placeras i.

Det finns en gräns för den inkomstbaserade pensionen som används för att räkna ut den allmänna pensionen. Gränsen, som sätt en gång per år, är 7,5 gånger inkomstbasbeloppet. Det finns också en garantipension om du har låg eller ingen inkomstpension, vilket är ett artikel 58-stöd. Garantipensionen baseras på de perioder som du har bott i Sverige och storleken på din totala inkomstbaserade pension.

Hur mycket i pensionsförsäkring?

Om du bara har bott och arbetat i Sverige så kan du ta reda på hur mycket du tjänat in till din pension på minPension. Här finns alla dina uppgifter samlade på ett och samma ställe. Du loggar in med din e-legitimation, till exempel BankID.

minPension är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen, till exempel försäkringsbolag, tjänstepensionsförvaltare och banker, som förvaltar dina pensionspengar. Det kostar inget att logga in och minPension fungerar som en slags samhällstjänst för alla som vill veta mer om sin framtida pension.

När du loggat in får du snabbt svar på hur mycket du tjänat in till din pension hittills. De flesta bolagen skickar informationen om dina pensioner till minPension inom fem minuter. Du får även en prognos som visar vilken månadsutbetalning du kan räkna med att få som pensionär om du fortsätter att jobba som idag fram till pensionsuttaget.

Hos minPension får du uppgifter om de olika pensioner du har. Här finns uppgifter både om den allmänna pensionen (den som redovisas i det orange kuvertet), om dina tjänstepensioner som du har och har haft på andra jobb och om eventuellt privat pensionssparande.

Var hittar jag mina pensionsförsäkringar?

I pensionsprognosen får du snabbt och enkelt en överblick av alla delar av din framtida pension. Du kan se hur mycket du kan få per månad och hur pensionen påverkas om du till exempel får en ny lön eller väljer att ta ut den sent eller tidigt.

Storleken på din framtida pension påverkas mest av hur mycket du tjänar genom hela livet, om du har tjänstepension och när du väljer att ta ut pensionen.

Olika händelser under livet påverkar storleken på din framtida pension. Därför är det bra att göra en ny prognos när du exempelvis har bytt jobb, varit föräldraledig, gått ner i arbetstid, blivit arbetslös eller varit sjukskriven en längre tid.

Du kan snabbt se vad du kan få per månad när du gör en pensionsprognos.

Hur vet jag var jag har min tjänstepension?

Har du någon gång tjänat in pengar till Avtals­pension SAF-LO får du varje år ett pensions­besked från Fora. Det börjar att skickas ut i mitten av april.

Vad som ingår i pensions­beskedet varierar från person till person. Uppgifter som kan finnas med är hur värdet av din Avtals­pension SAF-LO har förändrats det senaste året, vilka pensions­bolag du har pengar hos, om du har något efterlevandeskydd, vilken lön din arbetsgivare har rapporterat in till Fora och hur mycket pengar som betalats in till din tjänste­pension Avtals­pension SAF-LO i år.

Vem får mina pensionspengar när jag dör?

När du tecknar en pensionsförsäkring med återbetalningsskydd ser du till att pensionspengarna går till dina anhöriga om du dör innan de har betalats ut. Du kan välja att återbetalningsskyddet går till en specifik förmånstagare – ofta någon av dina anhöriga. Om du inte gör ett sådant val betalas pengarna ut i följande ordning: Make/maka/sambo/registrerad partner och barn.

Du kan också helt välja bort återbetalningsskyddet. Då får du i stället ta del av så kallade arvsvinster – det vill säga utbetalningar från andra som dör och som också avstått från att teckna återbetalningsskydd. Statistik visar att man kan höja den egna pensionen med 10-20 procent genom att välja bort återbetalningsskydd.