:

Vem har org nr?

Innehållsförteckning:

 1. Vem har org nr?
 2. Hur kan man hitta organisationsnummer?
 3. Är organisationsnummer offentligt?
 4. Hur får man reda på vem som äger ett företag?
 5. Kan man se om någon har enskild firma?
 6. Hur ser ett org nr ut?
 7. Hur hittar man information om företag?
 8. Vad betyder 16 före organisationsnummer?
 9. Är organisationsnummer en personuppgift?
 10. Vad gör man med organisationsnummer?
 11. Hur kan man få information om vem som är ett företags firmatecknare?
 12. Hur kan man se om någon har F-skatt?
 13. Vad är nackdelen med enskild firma?
 14. Kan man kolla upp enskild firma?
 15. Hur kan man kolla om ett företag är seriöst?

Vem har org nr?

Organisationsnumret är en identitetsbeteckning för myndigheter, företag m.fl. organisationer, vanligen s.k. juridiska personer. Organisationsnumret infördes 1975.

Enligt lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. ska organiationsnummer fastställas för:

Hur kan man hitta organisationsnummer?

Med hjälp av tjänsten ”Hitta ett bolag” kan du få information om företag som är registrerade i företagsregister i EU, Island, Liechtenstein eller Norge.

Denna tjänst ingår i systemet för sammankoppling av företagsregister (BRIS), som inrättats i enlighet med direktiv 2012/17/EU och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/884.

Läs mer om nationella företagsregister och vilken bolagsinformation de kan erbjuda.

 • Sök på organisationsnummer.
 • Du får då fram en träfflista med grundläggande bolagsinformation.
 • I detta skede kan du begära närmare uppgifter om bolaget.
 • Systemet visar dig en förteckning över information om bolaget i det nationella företagsregistret.Det kan exempelvis vara:
  • bolagsordning
  • årsredovisning
  • tecknat kapital
  • företagets representant.
 • Välj det dokument du vill ha och lägg det i korgen.
 • När du är klar går du till kassan.

Är organisationsnummer offentligt?

Organisationsnumret är en identitetsbeteckning för myndigheter, företag m.fl. organisationer, vanligen s.k. juridiska personer. Organisationsnumret infördes 1975.

Enligt lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. ska organiationsnummer fastställas för:

Hur får man reda på vem som äger ett företag?

Det finns inga offentliga aktieägarregister i Sverige. Istället ska varje aktiebolag ha en aktiebok där det bland annat står vem som äger vilka aktier. När ett aktiebolag blir registrerat hos Bolagsverket, uppges stiftarna och hur många aktier de äger. Däremot sker det ingen ändring där om de säljer aktierna utan det ska bli antecknat i aktieboken istället. På Bolagsverket går det dock att ändra firmatecknare, VD, antal aktier i företaget och höja/minska aktiekapitalet m.m. 

När någon blir aktieägare blir det alltså inte registrerat i något offentligt register. Däremot ska aktieägare som äger mer än 25 % av de totala rösterna i ett bolag, anmäla det till Bolagsverket och är då en så kallad ”verklig huvudman”. Huvudregeln är att en aktiebok är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos aktiebolaget. Det är styrelsen som ansvarar för upprättande av aktieboken samt uppdatering av den. Exempelvis ska en aktiebok genast bli uppdaterad i samband med att aktieägare förändrar sitt aktieinnehav eller om nya aktieägare inträder som delägare.

Kan man se om någon har enskild firma?

När ni ska köpa tjänster från ett annat företag bör ni alltid kontrollera att företaget är godkänt för F-skatt. Att företaget är godkänt för F-skatt innebär att de själva sköter inbetalningen av sina skatter och avgifter. Om företaget inte är godkänt för F-skatt är det ni som uppdragsgivare som är skyldiga att göra skatteavdrag och, om företaget är en enskild firma, även betala arbetsgivaravgifter!

Skatteverket har en enkel och gratis tjänst där man fyller i organisationsnumret för företaget man söker information om (eller personnumret om det är en enskild firma) samt sin egen e-postadress, och sedan kommer information om företaget via mail.

Hur ser ett org nr ut?

Organisationsnummer är ungefär som ett personnummer för företag. Organisationsnumret infördes 1975 och är en svensk företeelse. Det används som ett enhetligt system för att identifiera juridiska personer för att underlätta det stora informationsflödet mellan en juridisk person och myndigheter. En juridisk person avser bland annat kommuner, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och stiftelser. Organisationsnumret används främst vid kontakt med Skatteverket och andra myndigheter men ska även stå med på företagets kundfakturor och kvitton. Ett företag (en juridisk person) måste ha ett organisationsnummer för att kunna ingå ett bindande avtal. Undantaget är enskilda näringsidkare, för dem fungerar ägarens personnummer som organisationsnummer.

Letar du efter en redovisningskonsult eller revisor till ditt företag? Ageras hittar en specialist som passar dina behov. 

Hur hittar man information om företag?

Den skatt som du betalar på din lön varje månad är baserad på en preliminär uppskattning av vad du kommer att tjäna under året. Om den inte stämmer överens med den slutliga skatten kommer du att få kvarskatt eller skatteåterbäring året därpå.

Genom att jämka är det större chans att den preliminära skatteuträkningen kommer närmare den slutliga skatten. Du betalar alltså rätt skatt från början. Om du vill att din arbetsgivare drar mindre eller mer inkomstskatt än vad som gäller enligt skattetabellen, ansöker du om jämkning hos Skatteverket.

Om du tror att du har betalat för lite eller för mycket i skatt kan det vara bra att ansöka om jämkning. För lite skatt resulterar i att du behöver betala för restskatt, men om du har betalat för mycket får du skatteåterbäring i en klumpsumma.  

Många ser fram emot skatteåterbäringen, men nackdelen med att få den samlad vid årets slut är att pengarna då suttit på skattekontot utan någon ränta alls. Du kanske vill göra annat för dina pengar, som att spara i fonder eller amortera på ett lån.

Vad betyder 16 före organisationsnummer?

Organisationsnummer fungerar som identitetsbeteckning för juridiska personer (företag, bolag, föreningar och vissa andra organisationer), på motsvarande sätt om personnumret fungerar som identitetsbeteckning för fysiska personer.

Med enskilda firma använder sig av innehavarens (den fysiska personens) personnummer som organisationsnummer i och med att innehavaren är personligt ansvarig för företagets åtaganden och skulder. Företagets organisationsnummer måste alltid framgå på fakturor eftersom det används för att identifiera en juridisk person av svenska myndigheter och andra organisationer.

Organisationsnumret är unikt för vare bolag och består av 10 siffror och ett skiljetecken enligt formatet ÅÅMMDD-XXXX. Den sista siffran är en kontrollsiffra som används för att kontrollera person- eller organisationsnumrets giltighet.

Är organisationsnummer en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Några exempel är namn, adresser, e-postadresser, ip-adresser, ljudinspelningar och bilder. Ett organisationsnummer kan vara en personuppgift, till exempel om det handlar om en enskild firma.

Behandling är ett vitt begrepp som avser i princip allt som går att göra med en personuppgift. Det kan till exempel vara att läsa, samla in, registrera, lagra, radera, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Offentlighetsprincipen innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar hos en myndighet. Eftersom Konkurrensverket är en myndighet blir meddelanden som skickas in till oss allmänna handlingar som normalt registreras och som vid en begäran kan komma att lämnas ut. Det är viktigt att komma ihåg att dataskyddsbestämmelserna inte hindrar att personuppgifter i allmänna handlingar lämnas ut om någon begär ut dem. Däremot kan myndigheten vid en prövning komma fram till att personuppgifter omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sådan prövning sker alltid när någon begär ut allmänna handlingar.

Vad gör man med organisationsnummer?

Organisationsnummer fungerar som identitetsbeteckning för juridiska personer (företag, bolag, föreningar och vissa andra organisationer), på motsvarande sätt om personnumret fungerar som identitetsbeteckning för fysiska personer.

Med enskilda firma använder sig av innehavarens (den fysiska personens) personnummer som organisationsnummer i och med att innehavaren är personligt ansvarig för företagets åtaganden och skulder. Företagets organisationsnummer måste alltid framgå på fakturor eftersom det används för att identifiera en juridisk person av svenska myndigheter och andra organisationer.

Organisationsnumret är unikt för vare bolag och består av 10 siffror och ett skiljetecken enligt formatet ÅÅMMDD-XXXX. Den sista siffran är en kontrollsiffra som används för att kontrollera person- eller organisationsnumrets giltighet.

Hur kan man få information om vem som är ett företags firmatecknare?

Firmateckning i aktiebolag (anmälan) - Lämna uppgifter och sök tillstånd - verksamt.se

Gå vidare till sidans innehåll

Hur kan man se om någon har F-skatt?

F-skatt är en fökortning för "företagsskatt" och det är ett slags certifikat från Skatteverket som bekräftar att ett företag är registrerat för att betala egna sociala avgifter och mervärdesskatt. Oftast säger man ett företag "har F-skatt", men mer korrekt är att man "är godkänd för F-skatt".

Skatteverket själv skriver: "Ett godkännande för F-skatt innebär att du själv ansvarar för att betala in skatter och avgifter (egenavgifter) på ersättning för arbete du har utfört åt någon. Om du driver verksamhet i juridisk person är det den juridiska personen som ska vara godkänd för F-skatt och betala in skatt på eventuellt överskott".

På verksamt.se uttrycker man sig så här: "Att du är godkänd för F-skatt innebär att du som företagare själv sköter inbetalningen av dina skatter och avgifter. Det är också ett bevis för dina uppdragsgivare på att de inte behöver göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på ersättningen."

Vad är nackdelen med enskild firma?

...är att en enskild firma är kopplad till dig som person och registreras på ditt personnummer, medan ett aktiebolag är en egen juridisk person med ett unikt organisationsnummer.

 • Enskild firma, som också kallas enskild näringsverksamhet, kan passa en mindre verksamhet som du ska driva ensam.
 • En enskild firma registreras på dig som individ och du är personligt ansvarig för företagets skulder och avtal. Din privatekonomi och företagets ekonomi är därmed helt sammankopplade.
 • Med en enskild firma tar du inte ut någon lön från företaget. Istället är det företagets vinst som du tar ut och betalar skatt på.

Kan man kolla upp enskild firma?

Ibland är den beslutade arbetsgivaravgiften noll kronor. Företag som är registrerade som arbetsgivare måste lämna en arbetsgivardeklaration även om de inte har betalat ut några ersättningar, exempelvis löner. Då ska företaget lämna uppgiften 0 kronor.

Det kan finnas flera förklaringar till att ett företag inte har betalat ut någon lön. Du som ska anlita ett företag kan fråga företaget om de har egen anställd personal som kan utföra arbetet.

Hur kan man kolla om ett företag är seriöst?

Många hittar kontaktuppgifterna till olika städföretag via Google. Börja redan där med att googla exempelvis ”städfirma med kollektivavtal”. Om ett städföretag har avtal vill de gärna skriva ut det på hemsidan för att visa att man bryr sig om personalens villkor. Fråga sedan företaget hur villkoren ser ut.

Men räcker det? Tyvärr förekommer det att företag uppger att de har avtal fast de inte har det. Eller helt enkelt struntar i att följa kollektivavtalet. Då kan du kolla vidare på andra sätt.

Städfirmor har oftast kollektivavtal med antingen Fastighets eller Kommunal. Kontakta dem och ställ frågor för att vara helt säker på om ett städföretag har kollektivavtal. Fråga facken vad företaget har för villkor.

Kommunal har också en tjänst som heter Kollkollen. Där kan du söka på företagets namn för att se om det har kollektivavtal med Kommunal.