:

Hur mycket får man tillbaka på energiskatten?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får man tillbaka på energiskatten?
 2. Är El avdragsgillt?
 3. Vilka avdrag har jag rätt till?
 4. Kan man göra avdrag för hemmakontor?
 5. Vilka får återbetalning el?
 6. Vad blir energiskatten 2023?
 7. Måste man ha kvitton för avdrag?
 8. När får man återbetalning el?
 9. Vilka avdrag får man göra 2023?
 10. Får man dra av vitvaror i deklarationen?
 11. Är mobiltelefon avdragsgillt?
 12. Får man göra avdrag för hemarbete?
 13. Hur får jag tillbaka pengar på elräkningen?
 14. Får man tillbaka pengar på elräkningen?
 15. Hur stor blir elräkningen i januari 2023?

Hur mycket får man tillbaka på energiskatten?

Om du förbrukar bränsle i vissa båtar och skepp för annat än privat ändamål, har du rätt att få avdrag för all energiskatt och koldioxidskatt samt eventuell svavelskatt i din deklaration för bränslet. Du kan även få avdrag för skatten om du levererar bränsle till någon som är godkänd skattebefriad förbrukare för bränslet, och som i sin tur förbrukar bränslet i båtar eller skepp. Dessutom har du rätt att få avdrag för skatten om bränslet som du levererar tankas direkt i tanken på en båt eller ett skepp; då behöver inte den som tar emot bränslet vara godkänd som skattebefriad förbrukare för att få ta emot bränslet utan skatt.

För att ett fartyg ska klassas som skepp i lagen om skatt på energi (LSE), måste skrovet vara minst 12 meter långt och 4 meter brett. Alla övriga fartyg är båtar. Definitionen av skepp och båtar i LSE överensstämmer inte med definitionen av skepp och båtar i sjölagen.

Är El avdragsgillt?

Du kan få elavdrag i beskattningen om elräkningarna för din stadigvarande bostad är stora. Det är fråga om ett tillfälligt avdrag på grund av höga elpriser. Avdraget beviljas endast för januari–april 2023.

Du kan få elavdrag om de totala kostnaderna för elenergin är mer än 2 000 euro för fyra månader. Elavdraget är 60 procent av de elenergikostnader för januari–april som överstiger 2 000 euro.

Vilka avdrag har jag rätt till?

Många svenskar kan minska sin skatt genom att kontrollera deklarationen och göra de skatteavdrag som de har rätt till. Här går vi på Lendo igenom 12 av de vanligaste avdragen inför deklarationen 2023. Du får faktiskt dra av för cykelresor! 

I början av mars fick många svenskar deklarationen i sin digitala brevlåda och i mitten av månaden öppnade Skatteverket för inlämning. Den som lämnar in sin deklaration före den 30:e mars har möjlighet att få pengar tillbaka på skatten redan före påsk. Men många svenskar har avdrag att göra, och då blir väntan längre. Men naturligtvis lönar det sig att göra de avdrag du har rätt till. 

Kan man göra avdrag för hemmakontor?

Reglerna är tydliga. Du kan inte dra av på din deklaration för kontorsutrustning du köper in till ditt hemmakontor, inte heller för att du inrättar en arbetsplats i hemmet, för bredband, kaffe eller frukt.

Om du är i behov av ett nytt skrivbord bör du istället se till att din arbetsgivare tillhandahåller det, antingen genom att låna från kontoret, eller genom att köpa ett skrivbord till dig som du kan använda hemma. Utrustning som arbetsgivaren lånar ut blir inte förmånsbeskattad. Men kravet är att utrustningen lämnas tillbaka.

– Arbetsgivaren har ju ett eget intresse och ansvar för att se till att arbetstagarna har en god arbetsmiljö. Jag upplever också att de allra flesta arbetsgivare har den inställningen, att man får låna hem den utrustning man behöver, säger Johan Schauman.

Vilka får återbetalning el?

Försäkringskassan planering är att utbetalningarna av elstödet ska starta i slutet av maj så att de allra flesta hushållen ska ha pengarna på kontot senast den 9 juni 2023.

För att snabbare få pengarna ska man registrera sitt konto hos Swedbank före den 10 maj om man inte redan gjort det. Har man konto hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan kommer pengarna dit.

Läs mer: Elstöd för privatpersoner i hela landet - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Vad blir energiskatten 2023?

Vid årsskiftet skrivs elskatten upp med nio procent. Det hänger ihop med indexeringen av skatten i linje med inflationstakten.

Därmed blir redan dyra elräkningar ännu dyrare för hushåll.

Måste man ha kvitton för avdrag?

Jag ska på tjänsteresa till Thailand. Där ska jag köpa in material till företaget och träffa en kund. Kvittona kommer troligen inte vara på engelska. Vad ska finnas med på kvittot för att det ska vara giltigt för avdrag?

När får man återbetalning el?

Ett stöd för att kompensera elkonsumenter för höga elpriser i elområde 3 och 4 under perioden oktober 2021 till september 2022 planeras att betalas ut till hushållen från och med februari 2023. För mer info om elstödet hittar du här. 

Vår kundservice kan inte svara på frågor kring utbetalningen eller när företagen kan få ta del av stödet.

Vilka avdrag får man göra 2023?

Många svenskar kan minska sin skatt genom att kontrollera deklarationen och göra de skatteavdrag som de har rätt till. Här går vi på Lendo igenom 12 av de vanligaste avdragen inför deklarationen 2023. Du får faktiskt dra av för cykelresor! 

I början av mars fick många svenskar deklarationen i sin digitala brevlåda och i mitten av månaden öppnade Skatteverket för inlämning. Den som lämnar in sin deklaration före den 30:e mars har möjlighet att få pengar tillbaka på skatten redan före påsk. Men många svenskar har avdrag att göra, och då blir väntan längre. Men naturligtvis lönar det sig att göra de avdrag du har rätt till. 

Får man dra av vitvaror i deklarationen?

Hej! Håller på att gå igenom alla avdrag för husförsäljningen och har läst och läst och läst diverse guider både på Skatteverket och andra sidor som lawline etc, men likväl blir jag inte klok på en sak.

Jag förstår vad som avses med förbättrande åtgärder, antingen byggnation av något nytt, då avdraget är för hela kostnaden, eller byte av något till något av bättre kvalitet, då man får dra av för mellanskillnaden mellan den gamla standarden och den nya, bättre standarden.

Är mobiltelefon avdragsgillt?

Fysiska och juridiska personer som inte är momsregistrerade bör bokföra den ingående momsen på det konto som används när man även bokför utgifter som gäller mobiltelefoni och allt annat som har med mobiltelefoni att göra.

En person som är momsregistrerad bör redovisa den ingående momsen på skattedeklarationen. Detta görs som “ingående moms att dra av” och anges i ruta 48 på skattedeklarationen. Utgifter för mobiltelefoni ska inte redovisas i själva skattedeklarationen för moms.

Får man göra avdrag för hemarbete?

I momslagen finns ett absolut avdragsförbud för stadigvarande bostad som syftar till att säkerställa att avdrag för ingående moms inte görs på sådant som kan anses utgöra privata levnadskostnader. Frågan i det nu aktuella målet var om detta avdragsförbud var tillämpligt på inköp av skrivbord och skrivbordslampor till de anställdas hemmakontor.

Målet är ett överklagat förhandsbesked från Skatterättsnämnden och rör Ericsson AB. I samband med pandemin övergick bolaget till arbete hemifrån för de kontorsanställda som hade sådana arbetsuppgifter som kunde utföras hemifrån. I och med detta tog bolaget fram ett erbjudande till dessa anställda om att få göra inköp av vissa utvalda kontorsmöbler för placering i hemmet.

I korthet bestod erbjudandet i att den anställde kunde göra ett inköp av ett skrivbord och en skrivbordslampa, och därefter blev ersatt av arbetsgivaren för inköpet. Erbjudandet var begränsat till ett visst belopp för varje anställd. Den anställde kunde välja mellan vissa produkter som bolaget valt ut och bedömt som ergonomiskt lämpliga. Skulle anställningen hos Ericsson AB upphöra, kunde den anställde antingen köpa kontorsmöblerna från bolaget till marknadspris eller lämna tillbaka dem.

Hur får jag tillbaka pengar på elräkningen?

Om du inte har fått någon utbetalning kan det bero på att du tidigare har anmält ett konto till Swedbanks kontoregister, till exempel ett lönekonto. Det kan också vara ett konto som du tidigare har anmält till Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Kontrollera om fått en utbetalning märkt ”elstöd” eller ”insättning” till ett sådant konto.

Att du inte fått någon utbetalning kan också bero på att elnätsföretaget inte har lämnat de uppgifter om dig som vi behöver för att betala ut elstödet. Kontrollera med elnätsföretaget vilka uppgifter de har lämnat till oss, (namn, adress, personnummer eller samordningsnummer och elförbrukning). Om något saknas måste de skicka nya uppgifter till oss.

Vi har skickat en förfrågan till dig som bor utomlands om vi inte hittat något konto att betala elstödet till. Om du inte har fått något brev kan du behöva kontakta oss.

Får man tillbaka pengar på elräkningen?

Elprisstödet ligger på totalt 55 miljarder kronor och tillgodoser ungefär fem miljoner elkunder – privatpersoner, företag, organisationer och föreningar. Försäkringskassan sköter utbetalningarna till privatpersoner, vilka kommer att påbörjas den 20 februari. Pengarna betalas ut succesivt och de flesta ska ha fått sitt elstöd den 7 mars. Beloppet beräknas i sin tur på elförbrukningen du hade mellan oktober 2021 och september 2022.

Hur stor blir elräkningen i januari 2023?

Är mycket fokus på utgifter och räkningar just nu i media och här på RT. Jag kommer inte ha problem med att betala mina räkningar (har en bra buffert) och jag klagar inte. Är just nu uppe i 45k som ska betalas slutet av månaden. En del räkningar som ska betalas nu men gäller för längre perioder så denna siffra är inget normalt för min del. Har även några tusen på kreditkortet för utgifter som tillhör arbetsgivaren och jag får givetvis tillbaka utläggen.

Hur ser det ut för er?