:

Hur får man tag i sin handläggare på Försäkringskassan?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man tag i sin handläggare på Försäkringskassan?
 2. Hur kommer man i kontakt med Försäkringskassan?
 3. Kan man skicka mail till Försäkringskassan?
 4. Vad är ett servicekontor?
 5. Kan man snabba på Försäkringskassan?
 6. Hur mycket tjänar man som handläggare på Försäkringskassan?
 7. Kan Försäkringskassan göra fel?
 8. Kan man maila sin handläggare på Försäkringskassan?
 9. Hur skickar man uppgifter till Försäkringskassan?
 10. Hur många servicekontor finns det?
 11. Hur många servicekontor finns det i Sverige?
 12. Hur hög hyra får man ha för att få bostadsbidrag?
 13. Vad krävs för att få jobb på Försäkringskassan?
 14. Hur mycket tjänar en Försäkringsutredare på Försäkringskassan?
 15. När polisanmäler Försäkringskassan?

Hur får man tag i sin handläggare på Försäkringskassan?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom Försäkringskassan är en myndighet så är förvaltningslagen (FL) tillämplig på deras handläggning. Du hittar den här.

Hur kommer man i kontakt med Försäkringskassan?

Ansöka och anmäla om de flesta ersättningar, till exempel sjukpenning, bostadsbidrag, aktivitetsstöd och föräldrapenning.

Se vad som hänt i ditt ärende, till exempel att vi tagit emot din anmälan, fått ditt läkarintyg eller att du har fått ett beslut.

Se när pengarna kommer och hur mycket du får. För vissa ersättningar kan du både se den kommande utbetalningen och preliminära framtida utbetalningar.

Kan man skicka mail till Försäkringskassan?

På forsakringskassan.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.Vi använder också kakor för webbanalys för att göra webbplatsen bättre.

Godkänner du att vi också använder kakor för webbanalys?

Vad är ett servicekontor?

Välkommen till något av våra servicekontor. Hos oss får du som privatperson eller företagare vägledning, hjälp och information från flera av landets myndigheter.

Listar 138 kontor.

Kan man snabba på Försäkringskassan?

Om du som arbetsgivare tar extern hjälp för att förebygga eller förkorta ohälsa och sjukfrånvaro kan du få bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Syftet med bidraget är att underlätta för dig att agera direkt när du märker att en medarbetare mår dåligt. Genom att agera tidigt kan du undvika sjukskrivningar. Likaså kan ett tidigt engagemang för en medarbetare som redan är sjukskriven bidra till ett snabbare tillfrisknande.

Bidraget omfattar insatser för en enskild medarbetare, inte för grupper. Det täcker både fysiska och psykiska besvär.

Du kan till exempel få bidrag om du behöver hjälp med att utreda din medarbetares ohälsa och identifiera vilka åtgärder som behövs. Har du en medarbetare som är sjukskriven mer än 30 dagar är du enligt lag skyldig att upprätta en plan för återgång i arbete. Även detta kan en godkänd anordnare hjälpa dig med.

Hur mycket tjänar man som handläggare på Försäkringskassan?

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln handläggare, försäkringskassa ingår i gruppen Socialförsäkringshandläggare där ytterligare 30 yrkestitlar ingår.

Handlägger, utreder och informerar samt fattar beslut om olika socialförsäkringar.

Kan Försäkringskassan göra fel?

”Varje fel som vi gör är ju problematiskt,” säger Fredrik Falk på Försäkringskassan. Foto: Claudio Bresciani/TT, Försäkringskassan

FÖRSÄKRINGSKASSAN

Kan man maila sin handläggare på Försäkringskassan?

På forsakringskassan.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.Vi använder också kakor för webbanalys för att göra webbplatsen bättre.

Godkänner du att vi också använder kakor för webbanalys?

Hur skickar man uppgifter till Försäkringskassan?

Personuppgifter är alla sorters uppgifter om en person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress men även en bild, hälsouppgifter eller ett ärendes diarienummer kan vara en personuppgift.

Vi behandlar personuppgifter inom flera olika förmåner som till exempel sjukpenning, föräldrapenning, barnbidrag och bostadsbidrag.

Inom förmånsverksamheten får vi bara behandla dina personuppgifter för vissa ändamål, till exempel för att

 • handlägga ärenden
 • informera om socialförsäkringen
 • planera, styra och utvärdera vår verksamhet
 • ta fram statistik
 • lämna ut uppgifter till andra myndigheter.

Hur många servicekontor finns det?

Du kan även kontakta Skatteverket via e-post eller genom att chatta med oss.

Du kan även kontakta Skatteverket via e-post eller genom att chatta med oss.

Hur många servicekontor finns det i Sverige?

Nu inleder Riksrevisionen en granskning av bildandet av de statliga bolagen Svevia och Infranord för tio år sedan. Syftet är att ta reda på om bildandet har gett de effekter riksdagen avsåg med beslutet.

STs förbundsordförande Britta Lejon kan väljas till ny ordförande för Public Services International, PSI, den globala federationen för fackförbund inom offentlig sektor. ”Det känns både häftigt och oväntat”, säger hon.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har anmärkningar mot hur arbetsförmedlare sköter kontrollen av arbetssökande. Granskningen visar att ungefär 10 procent av arbetsförmedlarna uppger att de någon gång under de tre senaste månaderna har låtit bli att skicka en signal trots att de borde ha gjort det.

Regeringen vill öka möjligheterna för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att utbyta information med andra myndigheter. Det framgår av en lagrådsremiss. Enligt regeringen har dataskyddsregleringen inte följt med utvecklingen.

Det generella sparbetinget på myndigheterna kommer inte att förvärra problemet med handläggningstiderna för omställningsstudiestödet, bedömer Centrala studiestödsnämndens generaldirektör Christina Forsberg.

Att regeringen föreslår sammanslagningar av mindre myndigheter väcker frågor och oro bland medarbetare på de utpekade arbetsplatserna. På flera håll ifrågasätts motiven och vinsterna med förslaget.

Hur hög hyra får man ha för att få bostadsbidrag?

Om du är ensamstående kan du ha rätt till bostadsbidrag om

 • din sammanlagda årsinkomst före skatt är högst 86 720 kronor
 • du betalar mer än 1 800 kronor i månaden för din bostad.

Om du ansöker om bostadsbidrag tillsammans med en make eller sambo får ni tillsammans tjäna högst 103 720 kronor om året för att kunna ha rätt till bidrag.

Vad krävs för att få jobb på Försäkringskassan?

Utbildning ges på arbetsplatsen. Man anställs som utredare på försäkringskassan och under de första sex månaderna genomgår man internutbildningar som ges i grupp och som leds av handledare. Man erhåller ingångslön under utbildningstiden.

För att kunna få anställning som utredare måste man ha treårig högskoleutbildning, 180 hp, i bagaget eller lång erfarenhet från att arbeta med liknande arbetsuppgifter, t ex på ett försäkringsbolag.

För att kunna få anställning räcker det ofta med gymnasiekompetens och Handläggare kan, efter några års arbete och om man är beredd att lära sig nya och svårare arbetsuppgifter, avancera till att bli Utredare.

Hur mycket tjänar en Försäkringsutredare på Försäkringskassan?

Fackförbundet ST:s lönestatistik bygger på data från Arbetsgivarverket. Lönestatistiken ger en bild av löneläget för de statligt anställda, oavsett om de är medlemmar i ST eller inte.

Om du arbetar på en statlig myndighet och vill veta vad medianlönen är för just ditt arbetsområde kan du besöka vår sida om lönestatistik. Du behöver sedan bara knappa in din BESTA-kod – den finns oftast på din lönespecifikation. Om den inte gör det, vänd dig till din chef och fråga. Det är din chef som är ansvarig för vilken BESTA-kod du har.

När polisanmäler Försäkringskassan?

Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.