:

Vad är riskkapital UF?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är riskkapital UF?
 2. Vad menas med UF?
 3. Måste man betala tillbaka riskkapital?
 4. Vad krävs för att starta UF?
 5. Måste man deklarera UF?
 6. Vad får man inte sälja i UF?
 7. Måste UF företag betala skatt?
 8. Hur länge håller UF på?
 9. Måste UF-företag deklarera?
 10. Hur mycket skatt betalar UF företag?
 11. Vad får man inte göra i UF?
 12. Är det skatt på UF?
 13. Får man tjäna pengar på UF-företag?
 14. Kan man lämna ett UF-företag?
 15. Måste man deklarera UF företag?

Vad är riskkapital UF?

När man startar ett vanligt företag så gör man detta hos Bolagsverket. Man väljer bolagsform, betalar in en registreringsavgift, får ett organisationsnummer och måste därefter redovisa moms och betala skatt. Men för UF-företag är det annorlunda.

Eftersom UF-företag ses som ett övningsbolag sker ingen registrering hos Bolagsverket utan istället hos Ung Företagsamhet. Registrering kan göras mellan den 1/9 och den 1/12. .De punkter som måste vara klara för att kunna slutföra registreringen är::

 • vilka som skall vara med i företaget
 • vilka roller ni ska ha i UF-företaget
 • vad ert företag skall ha för företagsnamn
 • er godkända affärsidé (egenproducerad kosmetika och skins är tex. inte tillåtet)
 • namn och kontaktuppgifter till företagets rådgivare

Ett UF-företag redovisar inte moms vilket betyder att du köper och säljer varor precis som om företaget vore en privatperson. Glöm därför inte att alltid be era leverantörer att få prisuppgifter inkl. moms eftersom de ofta inte gör detta automatiskt till företag. Annars kan du få en faktura som blir 25 procent dyrare än vad du hade räknat med.

Eftersom UF-företaget som sagt är ett övningsföretag betalar företaget heller ingen skatt på vinsten. Istället kommer du och övriga företagsmedlemmar att deklarera er respektive del av inkomster och utgifter på en speciell blankett i deklarationen (T2- blanketten). Men detta gäller bara om din del av vinsten tillsammans med din ev. lön från extra- eller sommarjobb är mer än 20 431 kr (2022). Din UF-lärare kommer säkert att gå igenom mer om hur detta fungerar. Men det är klokt att redan nu läsa på hos Skatteverket.

Om du säljer en tjänst så kan du även behöva betala sociala avgifter. Så ta med detta i beräkningen när du sätter pris på din tjänst. Men ibland är det istället kunden som står för inkomstskatt och arbetsgivaravgifter så kolla noga upp reglerna hos Skatteverket innan du designar din affärsmodell.

Vid registreringen av ditt UF-företag behöver du ange minst en rådgivare. Detta är en person som du kommer att få stöttning av under hela UF-året och kommer därför vara en viktig resurs. Klokast är att ha fler än en så att du täcker in de områden som du till en början kanske inte kan så mycket om. Detta kan vara allt från branschkunskap eller bokföring till marknadsföring.

Smart är även att ha en rådgivare som nyligen drivit UF-företag och som vet hur det är att både driva företag och gå i skolan på samma gång. Vid UF-registreringen skall du både kunna ange rådgivarens namn och kontaktuppgifter så tänk på att ta denna kontakt tidigt vid läsårsstarten.

Du kommer därefter att träffa din rådgivare minst två gånger under året (krav från UF) men väldigt många framgångsrika företag har träffar varje månad. Är du osäker på hur du ska komma i kontakt med någon rådgivare finns det förslag på hur i inlägget; vill du ha tips på hur man väljer rådgivare.

Vad menas med UF?

To all 136 #FutureGatorMD members of the class of 2027, welcome to the @UFCollege of Medicine family! We hope you are enjoying orientation this week, and we are so excited to see you thrive here in The Swamp!

Måste man betala tillbaka riskkapital?

Det är privat kapital som du själv eller utomstående lånar ut till ditt företag. Långivaren [riskkapitalisten] önskan är att återfå sitt utlånade kapital efter företagets årsstämma i slutet av maj. Helst med en viss ränta [avkastning].

Med företagets riskkapital får du ett större handlingsutrymme och kan köpa in varor, tjänster, marknadsföring eller annat som företaget har behov av.

Du behöver inte ta in riskkapital från utomstående [externa] personer. Men, du måste själv låna ut [teckna] riskkapital, på minst 10 kr, till ditt eget företag.

Det innebär att ett företag med 5 medarbetare ska ha erhållit minst 50 kr från sina medarbetare. Detta kapital kan du därefter se i företagets bokföring när skriver ut en balansräkning [BR].

För närvarande finns tyvärr en gräns på 15 000 kr.

En individuell riskkapitalist får satsa max. 300 kr per företag.

Vad krävs för att starta UF?

Att driva UF-företag ger dig möjlighet att göra verklighet av en idé, att göra något som du verkligen vill och som du tror på. Du kommer att lära dig om företagande, få ett kontaktnät och växa som människa.

UF-företagande är en utbildning där gymnasieelever under ett år får driva egna företag, med riktiga varor och tjänster och med riktiga pengar. Samtliga UF-företaget har en ansvarig UF-lärare som har utbildats av Ung Företagsamhet.

Måste man deklarera UF?

Hej och välkommen till den femte filmen i vår serie för övningsföretag. Kanske har företaget gått med vinst under förra året och då kan det vara så att du behöver lämna in en inkomstdeklaration. Alla som har inkomster över ett visst belopp ska lämna in en deklaration. Det är för att skatten ska bli korrekt utifrån de lagar vi har och som riksdagen har beslutat.

I den här filmen vänder vi oss till dig som har sålt tjänster. Har du sålt varor, ja då ska du göra lite annorlunda och då får du istället titta på den film som handlar om det. Jag heter Helena och är en av föreläsarna i den här filmen.

Vad får man inte sälja i UF?

Kemiska ämnen finns i alla typer av material, till exempel i textil, plast, papper, metall och läder. Nästan alla varor och produkter omfattas därför av kemikalieregler. Reglerna säger att alla varor och produkter måste vara säkra. Det är du som företagare som har ansvaret för att följa dessa regler. Reglerna gäller även för dig som går utbildningen UF-företagande på gymnasiet.

Som företagare har du ansvaret för att dina varor och produkter följer kemikaliereglerna. Det gäller om du tillverkar, importerar, säljer vidare eller använder varorna eller produkterna i din verksamhet.

Beroende på vad du gör kan du ha olika roller enligt lagstiftningen. Du kan vara

 • tillverkare
 • importör
 • distributör eller återförsäljare
 • slutanvändare (ett städbolag är ett exempel på en slutanvändare).

Måste UF företag betala skatt?

När man startar ett vanligt företag så gör man detta hos Bolagsverket. Man väljer bolagsform, betalar in en registreringsavgift, får ett organisationsnummer och måste därefter redovisa moms och betala skatt. Men för UF-företag är det annorlunda.

Eftersom UF-företag ses som ett övningsbolag sker ingen registrering hos Bolagsverket utan istället hos Ung Företagsamhet. Registrering kan göras mellan den 1/9 och den 1/12. .De punkter som måste vara klara för att kunna slutföra registreringen är::

 • vilka som skall vara med i företaget
 • vilka roller ni ska ha i UF-företaget
 • vad ert företag skall ha för företagsnamn
 • er godkända affärsidé (egenproducerad kosmetika och skins är tex. inte tillåtet)
 • namn och kontaktuppgifter till företagets rådgivare

Ett UF-företag redovisar inte moms vilket betyder att du köper och säljer varor precis som om företaget vore en privatperson. Glöm därför inte att alltid be era leverantörer att få prisuppgifter inkl. moms eftersom de ofta inte gör detta automatiskt till företag. Annars kan du få en faktura som blir 25 procent dyrare än vad du hade räknat med.

Eftersom UF-företaget som sagt är ett övningsföretag betalar företaget heller ingen skatt på vinsten. Istället kommer du och övriga företagsmedlemmar att deklarera er respektive del av inkomster och utgifter på en speciell blankett i deklarationen (T2- blanketten). Men detta gäller bara om din del av vinsten tillsammans med din ev. lön från extra- eller sommarjobb är mer än 20 431 kr (2022). Din UF-lärare kommer säkert att gå igenom mer om hur detta fungerar. Men det är klokt att redan nu läsa på hos Skatteverket.

Om du säljer en tjänst så kan du även behöva betala sociala avgifter. Så ta med detta i beräkningen när du sätter pris på din tjänst. Men ibland är det istället kunden som står för inkomstskatt och arbetsgivaravgifter så kolla noga upp reglerna hos Skatteverket innan du designar din affärsmodell.

Vid registreringen av ditt UF-företag behöver du ange minst en rådgivare. Detta är en person som du kommer att få stöttning av under hela UF-året och kommer därför vara en viktig resurs. Klokast är att ha fler än en så att du täcker in de områden som du till en början kanske inte kan så mycket om. Detta kan vara allt från branschkunskap eller bokföring till marknadsföring.

Smart är även att ha en rådgivare som nyligen drivit UF-företag och som vet hur det är att både driva företag och gå i skolan på samma gång. Vid UF-registreringen skall du både kunna ange rådgivarens namn och kontaktuppgifter så tänk på att ta denna kontakt tidigt vid läsårsstarten.

Du kommer därefter att träffa din rådgivare minst två gånger under året (krav från UF) men väldigt många framgångsrika företag har träffar varje månad. Är du osäker på hur du ska komma i kontakt med någon rådgivare finns det förslag på hur i inlägget; vill du ha tips på hur man väljer rådgivare.

Hur länge håller UF på?

​Vi tror att det blir roligare att jobba med något man brinner för. Börja därför med att scanna av alla i gruppens intressen. Finns det något ni har gemensamt? Finns det några trender ni kan haka på eller finns det något ni alltid stört er på som inte fungerar? Den första idén är sällan bäst, så se till att vrida och vända på de idéer ni får. Om ni inte har haft en inspirationsföreläsning av någon av våra inspiratörer på UF-kontoret ännu be gärna er lärare att boka in en. Då får ni träffa en person som själv nyligen har drivit ett UF-företag. 

Ja. UF-företagets affärsidé, verksamhet och aktiviteter får inte vara skadliga eller negativa för Ung Företagsamhet eller strida mot svensk lagstiftning. Ansvaret för att detta följs ligger i första hand hos UF-företagets medlemmar. Ni får exempelvis inte sälja piratkopior eller göra intrång i andras varumärken. Som UF-företag får man ej heller sälja drog-, tobak-, alkohol-, eller sexrelaterade produkter. Ni får ej heller anordna lotterier eller spel om pengar. Ett UF-företag får inte heller göra egen kosmetika och andra hudvårdsprodukter. Utöver detta kan skolan ha regler som ni behöver följa. Läs mer i FAQ som ni kommer åt i inloggat läge på hemsidan. Är ni osäkra på om er idé är tillåten – hör av er till oss.

Registreringsavgiften är på 300:-/företag och går direkt till en företagsförsäkring hos Nordic Insurance. Om ni ska hantera dyra varor - som bilar eller utföra tjänster som involverar hustak, fasader etc. så kan ni behöva en tilläggsförsäkring. Det är viktigt att ni tar kontakt med försäkringsbolaget så att ni stämmer av att ni har rätt storlek på er försäkring. 

Ja! Alla personer i företaget måste registrera sig själva för att omfattas av försäkringen. Registreringen är individuell, den som är först ut registrerar också ert företagskonto som ni andra ansluter till. Registreringen öppnar den 1 september och stänger den 1 december.

Av flera skäl. Dels får du jobba på skoltid med något du brinner för. Sedan får du tillgång till tävlingar, nätverkande och mässor, vilket är värdefullt för att hitta kunder och nå ut med din idé. Det kostar dessutom mindre att göra misstag om man testkör i liten skala. Har du en riktigt bra idé som flyger så kan du ombilda ditt UF-företag till annan bolagsform och då finns dessutom stipendier att söka. 

Måste UF-företag deklarera?

Då ett UF-företag alltid är knutet till en utbildning på gymnasiet betraktar Skatteverket det som ett övningsföretag. Skatteverket har därför särskilda skatteregler för dig som UF-företagare. 

Viktigt för dig att veta:

Hur mycket skatt betalar UF företag?

-Att driva UF-företag ger eleverna möjlighet att göra verklighet av en idé, att göra något som de verkligen vill och som de tror på. Ungdomarna kommer att lära sig om företagande, få ett kontaktnät och växa som människor, säger Cecilia Nykvist på Ung Företagsamhet.

Organisationen – som finns från norr till söder och även ingår i ett globalt nätverk – erbjuder läromedel för såväl grundskolan som gymnasiet.

Flera företag, banker och organisationer samarbetar med och stödjer Ung Företagsamhet. Swedbank och Sparbankerna är två av dem. Andra är Familjen Kamprads stiftelse och Svenskt Näringsliv.

Vad får man inte göra i UF?

​Vi tror att det blir roligare att jobba med något man brinner för. Börja därför med att scanna av alla i gruppens intressen. Finns det något ni har gemensamt? Finns det några trender ni kan haka på eller finns det något ni alltid stört er på som inte fungerar? Den första idén är sällan bäst, så se till att vrida och vända på de idéer ni får. Om ni inte har haft en inspirationsföreläsning av någon av våra inspiratörer på UF-kontoret ännu be gärna er lärare att boka in en. Då får ni träffa en person som själv nyligen har drivit ett UF-företag. 

Ja. UF-företagets affärsidé, verksamhet och aktiviteter får inte vara skadliga eller negativa för Ung Företagsamhet eller strida mot svensk lagstiftning. Ansvaret för att detta följs ligger i första hand hos UF-företagets medlemmar. Ni får exempelvis inte sälja piratkopior eller göra intrång i andras varumärken. Som UF-företag får man ej heller sälja drog-, tobak-, alkohol-, eller sexrelaterade produkter. Ni får ej heller anordna lotterier eller spel om pengar. Ett UF-företag får inte heller göra egen kosmetika och andra hudvårdsprodukter. Utöver detta kan skolan ha regler som ni behöver följa. Läs mer i FAQ som ni kommer åt i inloggat läge på hemsidan. Är ni osäkra på om er idé är tillåten – hör av er till oss.

Registreringsavgiften är på 300:-/företag och går direkt till en företagsförsäkring hos Nordic Insurance. Om ni ska hantera dyra varor - som bilar eller utföra tjänster som involverar hustak, fasader etc. så kan ni behöva en tilläggsförsäkring. Det är viktigt att ni tar kontakt med försäkringsbolaget så att ni stämmer av att ni har rätt storlek på er försäkring. 

Ja! Alla personer i företaget måste registrera sig själva för att omfattas av försäkringen. Registreringen är individuell, den som är först ut registrerar också ert företagskonto som ni andra ansluter till. Registreringen öppnar den 1 september och stänger den 1 december.

Av flera skäl. Dels får du jobba på skoltid med något du brinner för. Sedan får du tillgång till tävlingar, nätverkande och mässor, vilket är värdefullt för att hitta kunder och nå ut med din idé. Det kostar dessutom mindre att göra misstag om man testkör i liten skala. Har du en riktigt bra idé som flyger så kan du ombilda ditt UF-företag till annan bolagsform och då finns dessutom stipendier att söka. 

Är det skatt på UF?

 • Rawstraw UF – Varje år slängs miljarder plastsugrör runtom i Europa. Plasten som hamnar i naturen utgör inte bara en direkt fara för djuren, utan även för hela vårt ekosystem. Därför har Rawstraw kommit fram till en lösning där vi istället använder oss utav 100% hållbara sugrör utan någon negativ inverkan på miljön. Det tycker vi är fantastiskt! Rawstraw är numera även ett aktiebolag och har varit med på Draknästet.

 • Får man tjäna pengar på UF-företag?

 • Rawstraw UF – Varje år slängs miljarder plastsugrör runtom i Europa. Plasten som hamnar i naturen utgör inte bara en direkt fara för djuren, utan även för hela vårt ekosystem. Därför har Rawstraw kommit fram till en lösning där vi istället använder oss utav 100% hållbara sugrör utan någon negativ inverkan på miljön. Det tycker vi är fantastiskt! Rawstraw är numera även ett aktiebolag och har varit med på Draknästet.

 • Kan man lämna ett UF-företag?

  Hej och välkommen till den femte filmen i vår serie för övningsföretag. Kanske har företaget gått med vinst under förra året och då kan det vara så att du behöver lämna in en inkomstdeklaration. Alla som har inkomster över ett visst belopp ska lämna in en deklaration. Det är för att skatten ska bli korrekt utifrån de lagar vi har och som riksdagen har beslutat.

  I den här filmen vänder vi oss till dig som har sålt tjänster. Har du sålt varor, ja då ska du göra lite annorlunda och då får du istället titta på den film som handlar om det. Jag heter Helena och är en av föreläsarna i den här filmen.

  Måste man deklarera UF företag?

  När man startar ett vanligt företag så gör man detta hos Bolagsverket. Man väljer bolagsform, betalar in en registreringsavgift, får ett organisationsnummer och måste därefter redovisa moms och betala skatt. Men för UF-företag är det annorlunda.

  Eftersom UF-företag ses som ett övningsbolag sker ingen registrering hos Bolagsverket utan istället hos Ung Företagsamhet. Registrering kan göras mellan den 1/9 och den 1/12. .De punkter som måste vara klara för att kunna slutföra registreringen är::

  • vilka som skall vara med i företaget
  • vilka roller ni ska ha i UF-företaget
  • vad ert företag skall ha för företagsnamn
  • er godkända affärsidé (egenproducerad kosmetika och skins är tex. inte tillåtet)
  • namn och kontaktuppgifter till företagets rådgivare

  Ett UF-företag redovisar inte moms vilket betyder att du köper och säljer varor precis som om företaget vore en privatperson. Glöm därför inte att alltid be era leverantörer att få prisuppgifter inkl. moms eftersom de ofta inte gör detta automatiskt till företag. Annars kan du få en faktura som blir 25 procent dyrare än vad du hade räknat med.

  Eftersom UF-företaget som sagt är ett övningsföretag betalar företaget heller ingen skatt på vinsten. Istället kommer du och övriga företagsmedlemmar att deklarera er respektive del av inkomster och utgifter på en speciell blankett i deklarationen (T2- blanketten). Men detta gäller bara om din del av vinsten tillsammans med din ev. lön från extra- eller sommarjobb är mer än 20 431 kr (2022). Din UF-lärare kommer säkert att gå igenom mer om hur detta fungerar. Men det är klokt att redan nu läsa på hos Skatteverket.

  Om du säljer en tjänst så kan du även behöva betala sociala avgifter. Så ta med detta i beräkningen när du sätter pris på din tjänst. Men ibland är det istället kunden som står för inkomstskatt och arbetsgivaravgifter så kolla noga upp reglerna hos Skatteverket innan du designar din affärsmodell.

  Vid registreringen av ditt UF-företag behöver du ange minst en rådgivare. Detta är en person som du kommer att få stöttning av under hela UF-året och kommer därför vara en viktig resurs. Klokast är att ha fler än en så att du täcker in de områden som du till en början kanske inte kan så mycket om. Detta kan vara allt från branschkunskap eller bokföring till marknadsföring.

  Smart är även att ha en rådgivare som nyligen drivit UF-företag och som vet hur det är att både driva företag och gå i skolan på samma gång. Vid UF-registreringen skall du både kunna ange rådgivarens namn och kontaktuppgifter så tänk på att ta denna kontakt tidigt vid läsårsstarten.

  Du kommer därefter att träffa din rådgivare minst två gånger under året (krav från UF) men väldigt många framgångsrika företag har träffar varje månad. Är du osäker på hur du ska komma i kontakt med någon rådgivare finns det förslag på hur i inlägget; vill du ha tips på hur man väljer rådgivare.