:

Hur lång tid tar det för att bli svensk medborgare?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid tar det för att bli svensk medborgare?
 2. Vad krävs för att bli svensk medborgare?
 3. Hur länge får man bo i Sverige utan medborgarskap?
 4. Hur länge får man bo i Sverige utan uppehållstillstånd?
 5. Kan man få medborgarskap snabbare?
 6. Kan man skynda på medborgarskap?
 7. Hur mycket kostar det att bli svensk medborgare?
 8. Får man bo i Sverige om man inte är svensk medborgare?
 9. Kan man bo i Sverige utan att vara folkbokförd?
 10. Hur länge får en utlänning vistas i Sverige utan uppehållstillstånd?
 11. Får man vara i Sverige i väntan på uppehållstillstånd?
 12. Hur mycket kostar det att ansöka om svenskt medborgarskap?
 13. Är man svensk medborgare om man har svenskt personnummer?
 14. Vilken inkomst krävs för permanent uppehållstillstånd?
 15. Kan man ha två pass i Sverige?

Hur lång tid tar det för att bli svensk medborgare?

Ett barn förvärvar svenskt medborgarskap vid födseln om

 • minst en av föräldrarna till barnet är svensk medborgare, eller om
 • en avliden förälder till barnet var svensk medborgare vid sin död.

Ett barn under 12 år som adopteras av en svensk medborgare blir svensk medborgare vid adoptionen.

Vad krävs för att bli svensk medborgare?

För att du ska kunna erhålla ett svenskt medborgarskap finns det vissa kriterier som måste var uppfyllda.

För att du ska kunna erhålla ett svenskt medborgarskap finns det vissa kriterier som måste var uppfyllda.

Hur länge får man bo i Sverige utan medborgarskap?

Om du har ett permanent uppehållstillstånd innebär det att du har rätt att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd innebär det att du får stanna i Sverige en begränsad tid. Här hittar du information om vad som gäller när du vill resa från Sverige.

Som bevis för ditt uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. För dig som har ett permanent uppehållstillstånd gäller uppehållstillståndskortet som längst i fem år. Därefter behöver du ett nytt kort. För dig med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller uppehållskortet lika länge som tillståndet. Uppehållskortet är inte en identitetshandling eller en resehandling.

Hur länge får man bo i Sverige utan uppehållstillstånd?

Huvudregeln är att en person som vill ha ett uppehållstillstånd som skiljer sig från det som personen för närvarande innehar måste ha fått tillståndet innan hen reste in i Sverige.

Migrationsverket rekommenderar därför att du reser till ditt hemland eller till ett land där du har rätt att vistas för att lämna in din ansökan och invänta beslut.

Om du får möjlighet att förklara varför du tror att du ska vara befriad från huvudregeln på grund av synnerliga skäl, så kan du skicka en kompletterande förklaring till Migrationsverket. Tänk på att synnerliga skäl tillämpas restriktivt och endast i undantagsfall. 

Kan man få medborgarskap snabbare?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Migrationsverket är en myndighet, vilket innebär att varje ärende som berör enskilda personer ska handläggas enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts, enligt 7 § Förvaltningslagen.

Kan man skynda på medborgarskap?

Myndighetsjuridik

Jag gifte mig i mars 2020 i Armenien. Min fru som är armenisk medborgare och jag är svensk medborgare. Den 12 mars registrerades alla underlag hos Migrationsverket och även hos Skatteverket. Har varit i kontakt med Migrationsverket ett flertal ggr men de meddelar att vi inte ens blivit tilldelad handläggare ännu. Nu har det gått 6 månader och då undrar jag om man kan skynda på ärendet med hjälp av jurister. Om min fru skulle vara gravid, skulle det hjälpa att påskynda ärendet?

Hur mycket kostar det att bli svensk medborgare?

Som fackförbund ger SULF medlemmar stöd och råd i frågor som rör medlemmars lön- och anställningsförhållanden.

När det gäller migrationsrättsliga frågor hänvisar SULF dig till Migrationsverket. Det är de som fattar alla beslut om uppehållstillstånd och medborgarskap och har bäst kunskap och information när det gällande rättsläget. Som statlig myndighet har Migrationsverket en skyldighet att svara på dina frågor och ge dig vägledning i ditt ärende.

Får man bo i Sverige om man inte är svensk medborgare?

Som EU-medborgare har du automatiskt permanent uppehållsrätt i ett annat EU-land om du har bott där fem år i sträck. Då kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt som visar att du har rätt att bo i ditt nuvarande hemland permanent, utan några villkor.

Intyget om permanent uppehållsrätt är inte obligatoriskt. Det är inte samma sak som det registreringsbevis som är obligatoriskt i många länder.

Intyget kan dock vara praktiskt att ha vid kontakter med myndigheter eller vissa administrativa formaliteter. Du behöver alltså inte visa att du har ett jobb, tillräckligt med pengar, sjukförsäkring osv.

Kan man bo i Sverige utan att vara folkbokförd?

Grundregeln att utgå ifrån när det kommer till folkbokföring är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Du anses vara bosatt där du regelbundet sover.

I Folkbokföringslagen går det att läsa mer om vilka undantag som finns och mer exakt hur begreppet definieras. Utgångspunkten är däremot att utgå ifrån var du faktiskt bor. Det spelar ingen roll hur du bor, exempelvis om du är inneboende.

Tänk på! Du ska vara folkbokförd där du bor, oavsett om det är du själv som äger bostaden eller inte.

Om du tänker flytta gör du en flyttanmälan för att ändra din folkbokföringsadress. Flyttanmälan görs hos Skatteverket.

Det går även att göra en flyttanmälan på Adressändring.se, men det gäller endast postförsändelser, alltså att din post skickas till ditt nya boende.

I samband med adressändringen får du en blankett som du skickar in till Skatteverket, som är grunden för ditt byte av folkbokföringsadress. Att byta folkbokföringsadress är kostnadsfritt, men för vissa nödvändiga tilläggstjänster kan du få betala en mindre summa.

Hur länge får en utlänning vistas i Sverige utan uppehållstillstånd?

Hej och tack för din fråga,

Om man vill besöka Sverige som turist och är medborgare i ett land utanför EU kan man behöva ansöka om tillstånd för besöket. Vilket tillstånd man ska söka beror på hur länge man vill besöka Sverige. Om man vill besöka Sverige i högst 90 dagar kan man behöva ansöka om visum. Om man vill besöka Sverige längre tid än 90 dagar ska man ansöka om ett uppehållstillstånd för besöket.

Får man vara i Sverige i väntan på uppehållstillstånd?

Hej, jag hade uppskattat om ni kunde klargöra vad som gäller angående inresa till Sverige under handläggningstiden för uppehållstillståndet då jag har sett olika svar kring detta. Jag är svensk medborgare och min fru bor för närvarande i Indonesien. Hon har ansökt om uppehållstillstånd p.g.a. anknytningen till mig. Ansökningen lämnades in när hon var i Indonesien och nu undrar vi om det finns något sätt för henne att komma och besöka mig här i Sverige under väntetiden. Inte för att hon ska flytta hit innan hon har beviljats uppehållstillstånd men bara för att besöka mig under en kortare tid och sedan åka tillbaka. Vi hade tänkt oss att hon kan besöka mig i upp till 3 månader med ett vanligt visum men riskeras då uppehållstillståndet att nekas? Är det tillstånd eller ett godkännande som behövs innan från Migrationsverket för att det inte ska bli problem?

Stort tack om ni tar er tid till att besvara mina frågor!

Hur mycket kostar det att ansöka om svenskt medborgarskap?

Du som är svensk medborgare och är född och bosatt utomlands kan i vissa fall förlora ditt svenska medborgarskap.

Du förlorar ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år om du• är född utanför Sverige;• aldrig har varit folkbokförd i Sverige; • och inte har varit i Sverige under förhållanden som visar samhörighet med Sverige.

Är man svensk medborgare om man har svenskt personnummer?

Ansökan om för- och efternamn för barn födda utomlands görs genom formuläret SKV 7750 som skickas till Skatteverket. Ansökan har ingen kostnad.

Ladda ner formuläret med instruktioner här: Förnamn och efternamn - Ansökan (SKV 7750) | Skatteverket

Till ansökan bifogas vidimerade kopior av:- pass (för att styrka namnuppgifter på föräldrarna) - födelseattest där föräldrar framgår (i Chile; "Certificado de Nacimiento")- förlossnings- eller graviditetsintyg (i Chile; "Comprobante de Parto"- krävs enbart om modern är folkbokförd i Sverige)- vigselintyg (i Chile; "Certificado de Matrimonio" - krävs enbart om föräldrarna är gifta)- faderskapsbekräftelse eller faderskapsdom (i Chile; "Registro de Nacimiento"- krävs enbart om föräldrarna inte är gifta)

Vilken inkomst krävs för permanent uppehållstillstånd?

Kravet på försörjningsförmågan vid anhöriginvandring är uppfyllt om anknytningspersonens inkomster uppgår till det s.k. förbehållsbeloppet. Vid beräkningen av detta belopp får barnbidrag och underhållsstöd beaktas men däremot inte studiebidrag för gymnasiestuderande barn eller bostadsbidrag.

RH ansökte i oktober 2017 om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige på grund av anknytning till sin make (anknytningspersonen) som har permanent uppehållstillstånd och är bosatt här.

Kan man ha två pass i Sverige?

Rätten till svenskt medborgarskap regleras i lag (2001:82) om svenskt medborgarskap.

Enligt passlagen (1978:302) är huvudregeln att en svensk medborgare ska ha giltigt pass vid inresa från en annan stat, samt inte får resa ut ur Sverige utan att ta med giltigt pass.

Vid resa till eller från ett annat EU/EES-land tillåts resa med nationellt id-kort. Efter Brexit gäller samma regler för resor till och från Storbritannien som för övriga resor till och från EU. Alltså ska svenska medborgare resa ut med giltigt pass oberoende av Storbritanniens inreseregler.