:

Hur mycket är EU momsen?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är EU momsen?
 2. Måste man betala moms inom EU?
 3. Är det moms mellan EU länder?
 4. Hur fungerar det med moms inom EU?
 5. Hur fakturerar man inom EU?
 6. Vad ska stå på en faktura till EU?
 7. Vad ska det stå på faktura inom EU?
 8. Hur fungerar moms vid inköp och försäljning inom EU?
 9. När ska EU moms redovisas?
 10. What is the VAT rate in the EU?
 11. How will the EU's new VAT rules affect businesses?
 12. Do EU member states pay VAT?
 13. What are the new VAT rules for B2C transactions?
 14. How will the EU's new VAT rules affect businesses?
 15. What is the average VAT rate in the EU?
 16. Does the EU collect VAT?
 17. What are the new VAT rules for B2C transactions?

Hur mycket är EU momsen?

Momsen (mervärdesskatten) är en konsumtionsskatt som tillämpas på nästan alla varor och tjänster som köps och säljs för användning eller konsumtion i EU (I det här fallet de 27 EU-länderna).

EU har en rad grundregler för moms men hur de tillämpas kan variera från land till land. I de flesta fall måste du betala moms på alla varor och tjänster i alla steg av försörjningskedjan ända till försäljningen till slutkunden. Det kan också omfatta alla led i produktionskedjan – från början till slutet, t.ex. inköp av komponenter, transport, montering, underhåll, förpackning, försäkring och försändelse till slutkunden.

Måste man betala moms inom EU?

När du handlar som privatperson i EU ska du bara betala moms en gång, nämligen i det land där du gör ditt inköp.

Du kan ta med dig hem vilken vara som helst som du köpt i ett annat EU-land, utan att behöva stanna vid gränsen eller deklarera den i tullen. Det enda villkoret är att dina inköp måste vara för ditt eget eller din familjs personliga bruk. Du får inte sälja vidare varorna.

Om du bor i ett land utanför unionen och besöker EU har du rätt att få tillbaka momsen på de varor som du köpt under vistelsen i EU. Visa upp varorna i tullen vid utresan senast tre månader efter att du köpte dem, tillsammans med momsåterbetalningsblanketten. Den brukar fyllas i av säljaren, men alla handlare deltar inte i systemet eftersom det är frivilligt. I vissa länder måste man ha handlat för ett visst belopp för att kunna få tillbaka momsen.

Är det moms mellan EU länder?

Momsreglerna i Europa beror på var du befinner dig, vad du säljer, var din kund är baserad och om din kund är ett företag eller en individ. Även om reglerna skiljer sig i de olika länderna är följande steg för momsefterlevnad konsekventa om du säljer i EU.

Hur fungerar det med moms inom EU?

Från 1 juli 2021 gäller nya momsregler för handel inom EU. De två största nyheterna:

Monteringsleveranser av varor och försäljning av nya fordon hör till det som undantas från de nya reglerna, som skatteinformatör Ulf Nilsson och hans kollegor nu bland annat informerar om via fullbokade webbseminarier med tillhörande frågestund.

Hur fakturerar man inom EU?

När du fakturerar ett företag som är beläget i ett annat EU-land än Sverige behöver du ange kundens VAT-nummer. Genom att ange kundens VAT-nummer kan vi kontrollera att företaget är momsregistrerat vilket gör att vi kan skicka fakturan utan moms. Om kunden inte har ett VAT-nummer eller inte är momsregistrerad går det fortfarande bra att skicka fakturan, fakturan kommer då att beläggas med moms enligt svenska momsregler.

Vad ska stå på en faktura till EU?

Den moms som du tar ut när du säljer momspliktiga varor och tjänster kallas utgående moms.

Om du bedriver näringsverksamhet och levererar varor eller tjänster måste du normalt

 • registrera dig hos skattemyndigheten i det land där du bedriver din verksamhet
 • debitera dina kunder moms och redovisa momsen för skattemyndigheten.

Vad ska det stå på faktura inom EU?

Det är i huvudsak tre faktorer som är avgörande för hur momsen ska hanteras när du fakturerar utländska kunder:

 • Om du säljer till företag eller privatperson.
 • Om du säljer en vara eller en tjänst.
 • Om kunden finns inom eller utanför EU.

Den största skillnaden ligger i om du säljer något till ett företag (eller annan beskattningsbar person) eller om du säljer till en privatperson (eller annan icke beskattningsbar person). Vi går först igenom vad du behöver tänka på när ditt företag säljer till andra företag, för att sedan adressera försäljning till privatpersoner.

Om du säljer varor till företag i ett annat EU land, ska det normalt inte vara någon moms på fakturan. Men för att du ska kunna sälja varorna utan att lägga på moms på fakturan behöver nedan krav uppfyllas:

 • din köpare ska vid förvärvet uppge ett giltigt momsregistreringsnummer (kundens VAT nummer) i ett annat EU land.
 • du som säljare måste lämna en periodisk sammanställning med korrekta uppgifter om den unionsinterna leveransen.
 • du som säljare måste kunna visa handlingar som styrker att varan har transporterats till ett annat EU land.

Huvudregeln när du säljer tjänster inom EU till en beskattningsbar person (tillexempel ett företag) är att tjänsterna ska beskattas i det land där köparen har etablerat sin verksamhet. Du ska då inte ta ut moms, utan köparen (företaget) måste redovisa momsen i sitt land.

För att detta ska gälla behöver du kontrollera att köparen är en beskattningsbar person, exempelvis genom ett VAT-nummer (momsregistreringsnummer) och att köparen är etablerad utomlands.

Det finns dock en mängd undantag till huvudregeln. Bland annat vad gäller fastighetstjänster, persontransporter och restaurang- och cateringtjänster. För dessa är utgångspunkten att tjänsterna anses omsatta i de land där de fysiskt utförs.

Hur fungerar moms vid inköp och försäljning inom EU?

Vid handel inom EU kan en näringsidkare tillämpa omvänd skattskyldighet vid försäljning till en annan näringsidkare inom EU om denne innehar VAT-nummer. Omvänd skattskyldighet innebär att säljaren inte lägger på någon utgående moms på fakturan utan det är köparen som istället ska redovisa ut- och ingående moms på inköpsvärdet.

OBS Har man inte angett sitt VAT-nummer vid sitt köp så läggs det landets moms på fakturan, vilket blir en ren kostnad för företaget då man inte har avdragsrätt för andra länders moms.

När ska EU moms redovisas?

Moms, eller mervärdesskatt, är en statlig skatt på varor och tjänster. Alla företagare behöver deklarera och betala moms.

Ingående moms baseras på allt du köper in, och denna moms har du rätt att få tillbaka. Utgående moms baseras på de varor och tjänster som du säljer, och denna måste du redovisa till Skatteverket. Mellanskillnaden på ingående och utgående moms är det du ska betala eller få tillbaka från Skatteverket.

What is the VAT rate in the EU?

The EU sets the broad VAT rules through European VAT Directives, and has set the minimum standard VAT rate at 15%. The 27 member states (plus UK) are otherwise free to set their standard VAT rates. The EU also permits a maximum of two reduced rates, the lowest of which must be 5% or above.

How will the EU's new VAT rules affect businesses?

The European Union (EU) is making important changes to its value-added tax (VAT) rules, which come into effect on J. This will impact businesses that sell across EU country borders (also known as distance sellers) and businesses exporting goods to buyers in the EU.

Do EU member states pay VAT?

As today’s tax map shows, although harmonized to some extent by the European Union (EU), EU member states’ VAT rates vary across countries. The VAT is a consumption tax assessed on the value added in each production stage of a good or service. Every business along the value chain receives a tax credit for the VAT already paid.

What are the new VAT rules for B2C transactions?

As of , new European VAT rules for business-to-consumers (B2C) transactions will apply, impacting suppliers of services, goods, marketplaces and postal couriers. What is VAT in the European Union (EU)? A multi-stage turnover tax levied on the value added at each stage of production and sale;

How will the EU's new VAT rules affect businesses?

 • The European Union (EU) is making important changes to its value-added tax (VAT) rules, which come into effect on J. This will impact businesses that sell across EU country borders (also known as distance sellers) and businesses exporting goods to buyers in the EU.

What is the average VAT rate in the EU?

 • The EU’s average standard VAT rate is 21 percent, six percentage-points higher than the minimum standard VAT rate required by EU regulation. Several countries implemented temporary VAT rate changes due to COVID-19.

Does the EU collect VAT?

 • The EU's institutions do not collect the tax, but EU member states are each required to adopt in national legislation a value added tax that complies with the EU VAT code. Different rates of VAT apply in different EU member states, ranging from 17% in Luxembourg to 27% in Hungary.

What are the new VAT rules for B2C transactions?

 • As of , new European VAT rules for business-to-consumers (B2C) transactions will apply, impacting suppliers of services, goods, marketplaces and postal couriers. What is VAT in the European Union (EU)? A multi-stage turnover tax levied on the value added at each stage of production and sale;