:

Vilka bidrag kan man få om man är arbetslös?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka bidrag kan man få om man är arbetslös?
 2. Kan man få flyttbidrag från Arbetsförmedlingen?
 3. Kan man få bidrag när man flyttar?
 4. Vad är flyttbidrag?
 5. Vilken hjälp kan du få av Arbetsförmedlingen?
 6. Hur mycket betalar Arbetsförmedlingen för stöd och matchning?
 7. Kan socialen hjälpa till med flytt?
 8. Hur mycket pengar ska man ha när man flyttar ut?
 9. Vad ska man ta bort när man flyttar?
 10. Får man dra av för flyttfirma i deklarationen?
 11. Vad gör man om man inte har några pengar?
 12. Kan man få bidrag om man inte jobbar?
 13. Kan Arbetsförmedlingen tvinga mig att flytta?
 14. Vilka jobb kan man inte ha pga ADHD?
 15. Vilka typer av bidrag kan man få?

Vilka bidrag kan man få om man är arbetslös?

Utan jobb är det naturligtvis svårt att tjäna pengar, men det betyder inte att man står helt utan inkomst. Sverige är ett välfärdssamhälle med lång tradition och där en av grundpelare i detta samhällsbygge är alla medborgares rätt till försörjning. Det finns ett antal olika möjligheter att få pengar som arbetslös, dessa skall vi titta lite närmare på i denna artikel.

Arbetsmarknadsåtgärder:

Kan man få flyttbidrag från Arbetsförmedlingen?

Det finns många kommuner som erbjuder flyttbidrag för att hjälpa till med flyttkostnader. Kontakta din kommun för att se om de har några bidrag att erbjuda och hur du går tillväga för att söka dem. Här finns information från skatteverket angående flyttbidrag.

Kan man få bidrag när man flyttar?

Flyttbidrag upphörde 2015 och ersatte tidigare tre olika bidrag. Idag kan man inte få flyttbidrag för pendlingskostnader eller bohagsflytt, men ersättning för intervjuresor finns kvar. Diskussioner pågår om flyttbidrag till Norrland. Personer mellan 18-35 år kan söka EU-bidrag via Arbetsförmedlingen. Socialtjänsten och Försäkringskassan kan i vissa fall hjälpa till. Flyttavdrag är fortfarande möjligt vid flytt.

Stora delar av det vi tidigare kallat flyttbidrag har upphört att existera sedan några år tillbaka. Detta var ett beslut som klubbades igenom den 1 september 2015. Ända sedan 1999 har man som svensk kunnat få olika typer av flyttbidrag när man flyttar på grund av ett arbete. Det kan man alltså inte få längre. Men nya diskussioner pågår nu 2023 till exempel om flyttbidrag till Norrland.

Vad är flyttbidrag?

30 personer som bokar just nu

Den här offerten är inte bindande och är helt gratis, du kan justera eller omboka din flytt upp till 14 dagar innan flyttdagen

Vilken hjälp kan du få av Arbetsförmedlingen?

För dig som har varit borta från arbetsmarknaden under längre tid, är osäker på din arbetsförmåga och vilket arbete som passar dig.

Ett program med aktiviteter och utbildning för vissa nyanlända invandrare för att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och klara din egen försörjning.

Förmedlingsinsatser är ett program för dig som behöver stöd i att söka jobb eller att börja studera. Som stöd får du en handledare hos en av våra leverantörer.

Hur mycket betalar Arbetsförmedlingen för stöd och matchning?

Du som vill anställa en person som varit arbetslös länge eller är nyanländ i Sverige har möjlighet att få ekonomiskt stöd som lägst motsvarar summan av arbetsgivaravgiften.

inom ett bristyrke kan introduktionsjobb vara ett lämpligt val. Den du väljer att anställa kan kombinera sin tid hos dig med en utbildning som passar dina behov som arbetsgivare. Du kan få ersättning med upp till 80 % av lönekostnaden. 

Kan socialen hjälpa till med flytt?

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Om jag förstår din fråga rätt så undrar du vad socialnämnden har för riktlinjer i din aktuella situation, och om du måste söka dig till en ny bostad med en max hyra på 5500 kronor.

Hur mycket pengar ska man ha när man flyttar ut?

Go to sweden

Har googlat runt lite men hittar inget bra svar. Antar att man KAN flytta hemifrån så fort man får ett jobb som får det att gå runt. Men menar mer vad är ett ungefär som kan vara bra om man har sparat ihop?

Vad ska man ta bort när man flyttar?

 • Adressändra i god tid. En viktig del av att flytta är så klart att se till att avsluta det gamla boendet. Se till att adressändra på adressandring.se i god tid för att garantera att viktig post inte fastnar i hemmet du lämnat bakom dig och måste eftersändas. Anmäl samtidigt din flytt till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress.
 • Skaffa nytt eller flytta ditt elavtal. Du behöver ett elavtal för ditt nya boende, och kan antingen flytta med dig ditt befintliga eller teckna ett nytt avtal med ett elbolag. För att teckna ett nytt elavtal vid flytt behöver du veta vad din nya bostad har för anläggnings-ID. Det kan du få reda på av din hyresvärd, bostadsförmedlare eller föregående ägare. Du behöver även teckna ett elnätsavtal med den nätleverantör som äger elledningarna i det område som du flyttar till. Har du redan ett elavtal med Vattenfall kan du enkelt flytta med det till din nya adress på Mina sidor.
 • Skaffa nytt eller flytta bredbandavtalet. Även bredbandsavtal kan ses över inför en flytt, för att slippa ägna en massa tid åt att få fungerande uppkoppling när man precis flyttat in och har mängder av saker att packa upp för att komma i ordning. Säg upp ditt nuvarande bredbandsavtal i tid och teckna ett nytt, eller flytta över ditt befintliga till ditt nya boende.
 • Se över försäkringarna. Hur försäkrad är du på ditt nya boende? Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och diskutera ett passande upplägg. Särskilt om du byter boendeform, från hyresrätt till bostadsrätt eller bostadsrätt till villa, är det viktigt. Till exempel kan det tillkomma ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring om inte bostadsrättsföreningen har ett gemensam sådant.
 • Boka hantverkare. Om det finns renoveringsbehov på din nya adress kan det vara skönt att ha förberett för den ska kunna sätta i gång så fort som möjligt. Börja boka hantverkare och införskaffa material så att det finns på plats i det nya boendet snart efter inflytt.
 • Boka flyttfirma. Flyttar du själv eller ska du anlita en flyttfirma? Boka flyttfirman eller hyr en flyttbil eller släpvagn hos en mack eller en hyrbilsfirma. Välj gärna en flyttfirma med uttalad hållbarhetsfilosofi. Särskilt om du gör en längre flytt, till en annan stad eller liknande, så gör det stor skillnad. Se här för fler tips på hur du kan göra din flytt så klimatsmart som möjligt.
 • Sophantering. Flyttar du till villa behöver du teckna abonnemang om sophantering hos kommunen.

Får man dra av för flyttfirma i deklarationen?

Om du uppfyller villkoren för rutavdraget har du möjlighet att få en skattereduktion på upp till 50 procent för de flyttjänster du köpt. År 2018 beslutade regeringen att rutavdraget för personer i åldern 18-64 år höjs från 25 000 kronor per år till högst 50 000 kronor per år.

De nya reglerna trädde i kraft den 1 juli 2019 och innebär att alla över 18 år har rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag. Personer som fyllt 65 år är liksom tidigare berättigade till 50 000 kronor per år. Fortsättningsvis kan rot- och rutavdraget sammanlagt uppgå till högst 50 000 kronor per person och år.

Till de flyttjänster som får dras av hör flytt av bohag mellan bostäder samt till och från magasinering. Förutsättningen är att förvaringen sker under kort tid och är en del av flytten. Till de flyttkostnader som är avdragsgilla hör ytterligare packning och uppackning, lastning och lossning eller annat iordningsställande för transport samt arbetstiden för transporten.

Avdraget gäller enbart för de arbetskostnader som uppstår, inte kostnader för flyttbil, flyttkartonger eller magasinhyra. Därför bör flyttfirman redovisa denna separat på fakturan. Missa inte vår artikel om pris för flyttfirmor för närmare information.

Som köpare av en tjänst måste du hålla koll på att du uppfyller följande villkor för att utnyttja rutavdraget för flytt:

 • Du måste vara minst 18 år gammal.
 • Du bör bo i Sverige eller betala skatt i Sverige för minst 90 procent av din inkomst.
 • Vara registrerad antingen på den gamla eller den nya adressen mellan vilka flytten går (har du dubbel bosättning räknas båda som bostad).
 • Betala tillräckligt med skatt och ha rut kvar att utnyttja.
 • Du bör ha betalat för arbetet före årsskiftet för att det ska komma med i din deklaration året efter.
 • Om arbetet utförts i dina föräldrars bostad kan du ta del av rut om det är du som betalat för arbetet.
 • Om du är gift eller har en sambo har ni möjlighet att omfördela summorna mellan er.

Vad gör man om man inte har några pengar?

Att betala hyran i tid är din allra viktigaste skyldighet som hyresgäst. Gör du inte det löper du stor risk att bli vräkt. En försenad inbetalning märks direkt på hyresvärdens konto.

Faktum är att din värd redan efter bara några dagars försening kan ta din skuld till Kronofogden. Om det händer har du tre veckor på dig att betala. Då får du tillbaka din rätt att bo kvar. Men om du är sen med hyran vid flera tillfällen kan det vara skäl till uppsägning oavsett om du betalar av skulden eller inte.

Kan man få bidrag om man inte jobbar?

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring. Om den arbetssökande är medlem i en a-kassa fattas beslut om ersättning av den a-kassa som den arbetssökande är medlem i. Den som är arbetslös och inte är medlem i någon a-kassa kan ansöka om grundersättning hos Alfa-kassan, eller ansöka om medlemskap i och grundersättning hos en annan a-kassa vars verksamhetsområde omfattar personens senaste arbete.

Kan Arbetsförmedlingen tvinga mig att flytta?

Maria Mindhammar är chef på Arbetsförmedlingen. Foto: TT

På flera platser i norra Sverige kommer det att finnas flera tusen nya jobb om bara några år.

Vilka jobb kan man inte ha pga ADHD?

Nu inleder Riksrevisionen en granskning av bildandet av de statliga bolagen Svevia och Infranord för tio år sedan. Syftet är att ta reda på om bildandet har gett de effekter riksdagen avsåg med beslutet.

STs förbundsordförande Britta Lejon kan väljas till ny ordförande för Public Services International, PSI, den globala federationen för fackförbund inom offentlig sektor. ”Det känns både häftigt och oväntat”, säger hon.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har anmärkningar mot hur arbetsförmedlare sköter kontrollen av arbetssökande. Granskningen visar att ungefär 10 procent av arbetsförmedlarna uppger att de någon gång under de tre senaste månaderna har låtit bli att skicka en signal trots att de borde ha gjort det.

Regeringen vill öka möjligheterna för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att utbyta information med andra myndigheter. Det framgår av en lagrådsremiss. Enligt regeringen har dataskyddsregleringen inte följt med utvecklingen.

Det generella sparbetinget på myndigheterna kommer inte att förvärra problemet med handläggningstiderna för omställningsstudiestödet, bedömer Centrala studiestödsnämndens generaldirektör Christina Forsberg.

Att regeringen föreslår sammanslagningar av mindre myndigheter väcker frågor och oro bland medarbetare på de utpekade arbetsplatserna. På flera håll ifrågasätts motiven och vinsterna med förslaget.

Vilka typer av bidrag kan man få?

I olika perioder i livet så kommer man av olika skäl vara berättigad till eller få möjlighet till att erhålla eller ansöka om vissa olika typer av bidrag. Det kan handla om bidrag som hjälper en att komma vidare i livet eller bidrag som är ett stöd under en viss period i livet.

Olika bidragsformer: