:

Vad kostar det att ta ut pengar från kapitalförsäkring?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar det att ta ut pengar från kapitalförsäkring?
 2. Hur mycket skatt betalar man på en kapitalförsäkring?
 3. Är kapitalförsäkringar skattefria?
 4. Hur mycket skatt på kapitalvinst?
 5. Vad är skatten på kapitalförsäkring 2023?
 6. Hur fungerar skatt på kapitalförsäkring?
 7. När beskattas kapitalförsäkring?
 8. Kan jag ta ut pengar från min kapitalförsäkring?
 9. Måste man deklarera kapitalförsäkring?
 10. Hur mycket får man ut efter skatt 55000?
 11. När betalar man skatt på kapitalvinst?
 12. Vad är bäst ISK eller kapitalförsäkring?
 13. Varför kan jag inte ta ut pengar från kapitalförsäkring?
 14. Hur redovisas kapitalförsäkring?
 15. Är en lön på 40000 bra?
 16. Hur beskattas utdelningar på en kapitalförsäkring?
 17. Vad är avkastningsskatt på en kapitalförsäkring?
 18. Vad är en kapitalförsäkring?
 19. Hur beskattas utdelningar på en kapitalförsäkring?
 20. Vad är avkastningsskatt på en kapitalförsäkring?
 21. Vad är en kapitalförsäkring?

Vad kostar det att ta ut pengar från kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkringar är en vanlig och enkel sparform. Men hur ska de redovisas? Resultat har tagit hjälp av redovisningsspecialisten Eva Törning för att reda ut vad som gäller.

Har du skaffat en kapitalförsäkring men är osäker på hur den ska bokföras? Då är du långtifrån ensam. Frågor om kapitalförsäkringar är vanliga och i FAR Online är kapitalförsäkring ett av de vanligaste sökorden.   Eva Törning är redovisningsspecialist på Grant Thornton, en av lärarna på FAR:s utbildning Redovisningsdagen samt en av författarna till Redovisa Rätt (som ingår i FAR Online). Hon har lång erfarenhet av hur kapitalförsäkringar ska redovisas och stor insikt i problemen som kan uppstå.   –  En fördel med kapitalförsäkringen är att den schablonbeskattas vilket betyder att den egentligen sköter sig själv och att du som företagare inte behöver fundera på hur den ska beskattas, säger hon.   Men om den är enkel beskattningsmässigt kan kapitalförsäkringen upplevas desto knepigare redovisningsmässigt. För några år sedan kom FAR:s Policygrupp för redovisning med ett uttalande (RedU14) om hur kapitalförsäkringar ska bokföras. Frågor som tas upp är hur anskaffningsvärdet ska fastställas, hur uttag ur kapitalförsäkringen ska redovisas samt hur den löpande avkastningen på placeringarna inom en kapitalförsäkring ska hanteras i redovisningen.   – Det är pengarna som investeras i försäkringen som ska ses som anskaffningsvärdet och poster som utgifter, avgifter eller andra värdeförändringar som framgår av kontoutdraget för kapitalförsäkringen påverkar inte bokföring, säger Eva Törning.   Redovisningsmässigt betraktas kapitalförsäkringen som en enhet och eftersom inte kapitalförsäkringsägaren äger själva värdepappren ska de underliggande värdepappersinnehaven inte heller redovisas separat. Bokföring ska alltså ske när nytt kapital tillförs kapitalförsäkringen och när uttag från kapitalförsäkringen görs.   – Så länge man bara sätter in pengar ökar värdet allt eftersom man sätter in men efter ett tag kommer två saker att kunna hända. Det ena är att kapitalförsäkringen går dåligt och värdet minskar. Då ska man göra en nedskrivning av värdet utifrån K2 eller K3, beroende på vilket regelverk man följer, säger Eva Törning.   Det andra som kan hända är att pengar ska tas ut från kapitalförsäkringen. Hur påverkas då det redovisade värdet? Jo, ett uttag minskar det redovisade värdet endast i den mån det inte täcks av orealiserade värdeförändringar i kapitalförsäkringen.   – När du tar ut pengar från din kapitalförsäkring måste du titta på det verkliga värdet, det vill säga det värde som kapitalförsäkringen har enligt kontoutdraget. Ett exempel är om du tar ut 300 000 kronor från din kapitalförsäkring. Efter uttaget är det verkliga värdet enligt kontoutdraget 200 000 kronor. Om anskaffningsvärdet på försäkringen, som då finns i bokföringen är 400 000 kronor så är 100 000 kronor realiserade gamla värdeökningar som kan tas ut skattefritt, säger Eva Törning.   Eva Törnings tips till dig som funderar på att göra ett uttag från sin kapitalförsäkring är att göra det i så nära anslutning som möjligt till när du får ett kontoutdrag.   –  Då blir det redovisade värdet på uttaget rätt, eftersom du har ett aktuellt verkligt värde enligt kontoutdraget, säger hon.   Ett sparande i en kapitalförsäkring är många gånger långsiktigt. I normalfallet ska därför också kapitalförsäkringen bokföras som en långsiktig tillgång enligt BAS-kontoplanen. Men det är inte BAS-kontoplanen som styr hur försäkringen ska bokföras utan syftet med själva innehavet. Är sparandet kortsiktigt kan det därför redovisas i kontogrupp 16 i stället.   –  Ett tips om du är osäker om har bokat in rätt värde som anskaffningsvärde är att titta på kontoutdraget. Där finns det insatta beloppet angivet och det är det som ska finnas i bokföringen om inte det verkliga värdet är lägre, säger Eva Törning.   Charlotta Marténg   I Resultat nr 6 berättar vi vad som gäller för direktpensioner som täcks av en kapitalförsäkring. Missa inte det!   Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat   Faktaruta Så här blir bokföringen av exemplet i artikeln

Hur mycket skatt betalar man på en kapitalförsäkring?

Med en kapitalförsäkring betalar du inga fasta avgifter och väljer själv hur pengarna ska användas; som pension, ett startkapital till någon du bryr dig om eller för att placera företagets överlikviditet. Du slipper deklarera köp och försäljningar och får samtidigt tillgång till ett av marknadens bredaste utbud av placeringsmöjligheter.

Dessutom omfattas du om vårt prisbelönta aktielåneprogram, som gör det möjligt för dig att få extra avkastning på de aktier du väljer att investera i.

Med vår kapitalförsäkring har du tillgång till aktier på sju marknader och drygt 1 000 fonder. Dessutom kan du investera i warranter och minifutures.

Fördelen med en kapitalförsäkring är att du inte betalar någon kapitalvinstskatt och inte heller behöver deklarera dina affärer. Istället betalar du en avkastningsskatt i slutet på varje kvartal (0,88 % år 2023).

En kapitalförsäkring kan öppnas av privatperson (myndig och omyndig) samt för företag. Kapitalförsäkring är som alla våra andra konton, kostnadsfria.

Är kapitalförsäkringar skattefria?

Premier för pensionsförsäkringar är avdrags­gilla inom vissa ramar (skattereglerna för pensionskostnader). Kapitalförsäkringspremier är inte avdragsgilla och ersättningen är inte skatte­pliktig när den faller ut. Utbetalningen är skattefri på grund av att försäkrings­bolaget redan betalat avkastningsskatt.

Om kapitalförsäkringen inte faller ut till företaget utan till exempelvis en anställd (den som står som ägare till försäkringen eller som förmånstagare) ska den anställde beskattas så som för en vanlig lön i samband med betalningen av försäkringspremien. Företaget ska samtidigt betala socialavgifter såsom för en vanlig lön. I detta fall blir premien avdragsgill (egentligen lönen) och försäkringen redo­visas alltså inte som en tillgång i företaget.

Hur mycket skatt på kapitalvinst?

Regeringspartierna har signalerat att de vill höja skatterna på kapital, men de har inte preciserat vilka skatter det handlar om. Finansministern har upprepade gånger pekat på just kapitalskatterna som skatter som man önskar höja, och nämnt så väl höjd skatt på ISK, en återinförd förmögenhetsskatt och höjda skatter på utdelningar från företag som möjliga områden. Men höjda kapitalskatter påverkar sparande och investeringsvilja och har negativ inverkan på svensk konkurrenskraft. Flera skatter är internationellt konkurrensutsatta och får även andra skadliga konsekvenser som gör oss alla fattigare.

Höjda kapitalskatter drabbar också spararna. Sedan avdragsrätten på privat pensionssparande togs bort 2016 är vi hänvisade till investeringssparkontot (ISK), som skulle vara en gynnad sparform. 

Vad är skatten på kapitalförsäkring 2023?

En kapitalförsäkring är en livförsäkring som inte uppfyller de kvalitativa villkoren för en pensionsförsäkring i 58 kap. IL (58 kap. 2 § andra stycket IL), och som inte heller ska anses vara en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § IL.

Hur fungerar skatt på kapitalförsäkring?

Snart två år har gått sedan Björn Rosengren tog över som vd på svensk-schweiziska ABB och det går inte att klaga på kursutvecklingen. Sedan han tog över den 1 mars 2020 har kursen stigit med 60 procent, vilket är en kontrast mot tidigare års bleka utveckling i förhållande till både övriga börsen och många verkstadskollegor.

Det är en värdeökning som inte har skett frikopplat från reella förändringar i det något vildvuxna kraft- och automationsbolaget. Den förändring som bör ha märkts allra mest på insidan av ABB är den praktiska följden av en decentralisering som lever upp till namnet.

När beskattas kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är en sparform där du inte behöver betala skatt varje gång du säljer en fond eller aktie med vinst. Istället betalar du en årlig schablonskatt som kallas för avkastningsskatt. Här går vi igenom hur en kapitalförsäkring beskattas.

Kan jag ta ut pengar från min kapitalförsäkring?

För att kunna avsluta din kapitalförsäkring behöver kontot vara tomt från värdepapper. När kontot är tomt från värdepapper signerar du ett avslutsuppdrag med BankID. Du hittar uppdraget här.

För att få ut dina pengar snabbare kan du göra ett uttag. De sista ca 1 000 kronorna kan du inte ta ut själv på grund av avkastningsskatt. I samband med avslutet gör Nordnet istället uttaget av de sista 1000 kronorna till ditt önskade konto och drar då eventuell avkastningsskatt. Notera att en kapitalförsäkring behöver vara minst 1 år gammal för att kunna avslutas.

Måste man deklarera kapitalförsäkring?

Med en kapitalförsäkring betalar du inga fasta avgifter och väljer själv hur pengarna ska användas; som pension, ett startkapital till någon du bryr dig om eller för att placera företagets överlikviditet. Du slipper deklarera köp och försäljningar och får samtidigt tillgång till ett av marknadens bredaste utbud av placeringsmöjligheter.

Dessutom omfattas du om vårt prisbelönta aktielåneprogram, som gör det möjligt för dig att få extra avkastning på de aktier du väljer att investera i.

Med vår kapitalförsäkring har du tillgång till aktier på sju marknader och drygt 1 000 fonder. Dessutom kan du investera i warranter och minifutures.

Fördelen med en kapitalförsäkring är att du inte betalar någon kapitalvinstskatt och inte heller behöver deklarera dina affärer. Istället betalar du en avkastningsskatt i slutet på varje kvartal (0,88 % år 2023).

En kapitalförsäkring kan öppnas av privatperson (myndig och omyndig) samt för företag. Kapitalförsäkring är som alla våra andra konton, kostnadsfria.

Hur mycket får man ut efter skatt 55000?

Med vår lönekalkylator kan du enkelt beräkna din lön efter skatt (nettolön).

I Stockholm får du behålla 38 725 kr av 55 000 kr i lön efter skatt, din arbetsgivare betalar även en arbetsgivaravgift på 17 281 kr. Av din lön går 46% till staten i form av skatter och avgifter. Utöver detta brukar många arbetsgivare även sätta undan några procent av lönen till tjänstepension, samt eventuella försäkringar.

När betalar man skatt på kapitalvinst?

På ett ISK kan du köpa och sälja fonder, samt andra värdepapper, till exempel aktier, utan att betala skatt på vinster. Du betalar i stället en schablonskatt (ISK-skatt) på en viss procent per år. Skatten baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar - oavsett om du gör vinst eller förlust.

Vad är bäst ISK eller kapitalförsäkring?

Vi börjar med ISK, alltså investeringssparkonto. Kontot infördes 2012 enligt ett beslut i riksdagen som ett sätt att stimulera sparandet i fonder och aktier. På ett ISK är det ingen skatt på vinsten som du eventuellt gör när du säljer ett värdepapper (alltså exempelvis en fond eller aktie). Istället betalar du en så kallad årlig schablonskatt. Idag väljer som sagt de flesta fondspararna att spara i fonder via investeringssparkonto. Schablonskatten beräknas utifrån hur mycket ditt totala kapital på kontot har varit under året i snitt. Det innebär att du får betala skatt varje år, oavsett om dina fonder har gått upp eller ned i värde. Skatten ändras beroende på vad statslåneräntan ligger på året innan. Men för tillfället är skatten på den lägsta nivån den kan vara, nämligen 0,375 procent.

Varför kan jag inte ta ut pengar från kapitalförsäkring?

Få koll på om traditionell försäkring, fondförsäkring, eller depåförsäkring passar dig bäst.

 • Du är garanterad ett visst belopp vid utbetalning – med möjlighet till mer
 • Just nu är åter­bärings­räntan 4 %
 • Kostar 0 kr att öppna på webben
 • För aktiv handel med fonder, aktier och andra värdepapper
 • Årlig schablonskatt istället för skatt på vinster
 • Efterlevandeskydd med utbetalning till förmånstagare

Det finns flera olika sparformer att välja mellan. Vår Sparguide Plus hjälper dig att ta reda på vilken typ av försäkring du ska välja för att det ska passa dig och ditt sparande utifrån risk, hållbarhet, bekvämlighet och tidshorisont.

Hur redovisas kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkringar är en vanlig och enkel sparform. Men hur ska de redovisas? Resultat har tagit hjälp av redovisningsspecialisten Eva Törning för att reda ut vad som gäller.

Har du skaffat en kapitalförsäkring men är osäker på hur den ska bokföras? Då är du långtifrån ensam. Frågor om kapitalförsäkringar är vanliga och i FAR Online är kapitalförsäkring ett av de vanligaste sökorden.   Eva Törning är redovisningsspecialist på Grant Thornton, en av lärarna på FAR:s utbildning Redovisningsdagen samt en av författarna till Redovisa Rätt (som ingår i FAR Online). Hon har lång erfarenhet av hur kapitalförsäkringar ska redovisas och stor insikt i problemen som kan uppstå.   –  En fördel med kapitalförsäkringen är att den schablonbeskattas vilket betyder att den egentligen sköter sig själv och att du som företagare inte behöver fundera på hur den ska beskattas, säger hon.   Men om den är enkel beskattningsmässigt kan kapitalförsäkringen upplevas desto knepigare redovisningsmässigt. För några år sedan kom FAR:s Policygrupp för redovisning med ett uttalande (RedU14) om hur kapitalförsäkringar ska bokföras. Frågor som tas upp är hur anskaffningsvärdet ska fastställas, hur uttag ur kapitalförsäkringen ska redovisas samt hur den löpande avkastningen på placeringarna inom en kapitalförsäkring ska hanteras i redovisningen.   – Det är pengarna som investeras i försäkringen som ska ses som anskaffningsvärdet och poster som utgifter, avgifter eller andra värdeförändringar som framgår av kontoutdraget för kapitalförsäkringen påverkar inte bokföring, säger Eva Törning.   Redovisningsmässigt betraktas kapitalförsäkringen som en enhet och eftersom inte kapitalförsäkringsägaren äger själva värdepappren ska de underliggande värdepappersinnehaven inte heller redovisas separat. Bokföring ska alltså ske när nytt kapital tillförs kapitalförsäkringen och när uttag från kapitalförsäkringen görs.   – Så länge man bara sätter in pengar ökar värdet allt eftersom man sätter in men efter ett tag kommer två saker att kunna hända. Det ena är att kapitalförsäkringen går dåligt och värdet minskar. Då ska man göra en nedskrivning av värdet utifrån K2 eller K3, beroende på vilket regelverk man följer, säger Eva Törning.   Det andra som kan hända är att pengar ska tas ut från kapitalförsäkringen. Hur påverkas då det redovisade värdet? Jo, ett uttag minskar det redovisade värdet endast i den mån det inte täcks av orealiserade värdeförändringar i kapitalförsäkringen.   – När du tar ut pengar från din kapitalförsäkring måste du titta på det verkliga värdet, det vill säga det värde som kapitalförsäkringen har enligt kontoutdraget. Ett exempel är om du tar ut 300 000 kronor från din kapitalförsäkring. Efter uttaget är det verkliga värdet enligt kontoutdraget 200 000 kronor. Om anskaffningsvärdet på försäkringen, som då finns i bokföringen är 400 000 kronor så är 100 000 kronor realiserade gamla värdeökningar som kan tas ut skattefritt, säger Eva Törning.   Eva Törnings tips till dig som funderar på att göra ett uttag från sin kapitalförsäkring är att göra det i så nära anslutning som möjligt till när du får ett kontoutdrag.   –  Då blir det redovisade värdet på uttaget rätt, eftersom du har ett aktuellt verkligt värde enligt kontoutdraget, säger hon.   Ett sparande i en kapitalförsäkring är många gånger långsiktigt. I normalfallet ska därför också kapitalförsäkringen bokföras som en långsiktig tillgång enligt BAS-kontoplanen. Men det är inte BAS-kontoplanen som styr hur försäkringen ska bokföras utan syftet med själva innehavet. Är sparandet kortsiktigt kan det därför redovisas i kontogrupp 16 i stället.   –  Ett tips om du är osäker om har bokat in rätt värde som anskaffningsvärde är att titta på kontoutdraget. Där finns det insatta beloppet angivet och det är det som ska finnas i bokföringen om inte det verkliga värdet är lägre, säger Eva Törning.   Charlotta Marténg   I Resultat nr 6 berättar vi vad som gäller för direktpensioner som täcks av en kapitalförsäkring. Missa inte det!   Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat   Faktaruta Så här blir bokföringen av exemplet i artikeln

Är en lön på 40000 bra?

För att sätta begreppet ”bra lön” i någon form av kontext och måttstock ska vi utgå från den genomsnittliga lönen i Sverige, för att sedan avgöra vad som anses vara en bra eller sämre lön.

Medellönen i Sverige är 37 100 kronor innan skatt, vilket ungefär resulterar i 25 200 kronor efter skatt (32% skatt) per månad. Medellönen är ett resultat av alla olika yrken för olika kön, åldrar och så vidare och blir därför ett bra mått på vad som kan tänkas vara en bra lön.

Detta betyder alltså generellt att du som har en lön över 37 100 kronor i månaden tjänar mer än genomsnittet i Sverige, vilket kan anses vara en bra lön, men begreppet är givetvis fritt att tolka. Med bra lön kan man också baka in arbetsförhållande, arbetsbörda, ansvar med mera.

Hur beskattas utdelningar på en kapitalförsäkring?

Hur beskattas utdelningar på en kapitalförsäkring? De utdelningar som du får på din kapitalförsäkring beskattas inte med 30 % som de annars gör på till exempel ett aktie-och fondkonto eftersom kapitalförsäkringen schablonbeskattas. De ingår istället i kontots värde.

Vad är avkastningsskatt på en kapitalförsäkring?

På en kapitalförsäkring betalar du avkastningsskatt. Den beräknas på kontots värde per den 1/1 samt de insättningar som man gör till kontot under året. Insättningar under första halvåret räknas med till 100 % medan insättningar under andra halvåret endast räknas till 50 %.

Vad är en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är ett så kallat schablonbeskattat konto, vilket innebär att du betalar en viss procentsats i skatt per år. Skatten baseras på kontots värde istället för på dina vinster, som för ett aktie- & fondkonto. Läs mer om hur ett aktie- & fondkonto, en depå eller ett VP-konto beskattas.

Hur beskattas utdelningar på en kapitalförsäkring?

Hur beskattas utdelningar på en kapitalförsäkring? De utdelningar som du får på din kapitalförsäkring beskattas inte med 30 % som de annars gör på till exempel ett aktie-och fondkonto eftersom kapitalförsäkringen schablonbeskattas. De ingår istället i kontots värde.

Vad är avkastningsskatt på en kapitalförsäkring?

På en kapitalförsäkring betalar du avkastningsskatt. Den beräknas på kontots värde per den 1/1 samt de insättningar som man gör till kontot under året. Insättningar under första halvåret räknas med till 100 % medan insättningar under andra halvåret endast räknas till 50 %.

Vad är en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är ett så kallat schablonbeskattat konto, vilket innebär att du betalar en viss procentsats i skatt per år. Skatten baseras på kontots värde istället för på dina vinster, som för ett aktie- & fondkonto. Läs mer om hur ett aktie- & fondkonto, en depå eller ett VP-konto beskattas.