:

Hur länge måste man spara sin bokföring?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge måste man spara sin bokföring?
 2. Vilket års bokföring kan man slänga 2023?
 3. Vad gör man med gammal bokföring?
 4. Hur länge ska man spara betalda räkningar?
 5. Måste man göra bokslut enskild firma?
 6. Måste man ha bokföringsprogram enskild firma?
 7. Vad händer om bokföring försvinner?
 8. Kan man slänga gamla deklarationer?
 9. Var kan man slänga gamla räkningar?
 10. När ska bokföring vara klar enskild firma?
 11. Vad kostar ett bokslut enskild firma?
 12. Hur ofta måste man bokföra enskild firma?
 13. Måste man bokföra eget uttag enskild firma?
 14. När preskriberas ett bokföringsbrott?
 15. Hur gamla kvitton kan man redovisa?

Hur länge måste man spara sin bokföring?

Samma arkiveringsregler gäller oavsett om man överför ursprungshandlingen från papper till digital form, eller tvärtom. Om företaget till exempel har tagit emot en faktura via e-post och väljer att skriva ut den för att ha bokföringen i pappersform, ska den digitala ursprungshandlingen (filen som togs emot via e-post) sparas digitalt i minst tre år. Och omvänt, om en pappersfaktura skannas och sparas digitalt, gäller samma sak.

Vilket kvitto ska sparas om man får både e-kvitto och kvitto på papper?

Många gånger får vi kvitton och fakturor både digitalt och på papper, till exempel om vi handlar i en butik som skickar ett e-kvitto och vi samtidigt får ett kvitto på papper. Vilket kvitto ska sparas då? Om man får båda kvittona i nära anslutning till varandra kan man välja vilket kvitto man vill spara. Det underlättar såklart om man väljer samma format i alla liknande situationer och bör isåfall framgå av arkivplanen.

Vilket års bokföring kan man slänga 2023?

Hur länge man måste spara bokföring kommer vi till. Men på vilket sätt ska det spara? I lagen står det (7 kap BFL) att du ska förvara räkenskapsinformation varaktigt och lättåtkomligt. Att du ska förvara den i Sverige och på ett betryggande och överskådligt vis. Det betyder i praktiken att du ska förvara den på ett sådant vis att det inte riskerar att förstöras.

Det är upp till var och en att tolka detta. Vissa tolkar det som att det kan sitta i en pärm på kontoret medans andra menar att man måste förvara den i ett brandsäkert skåp. Med lite eftertanke så bör kravet på ett brandsäkert skåp vara lite i överkant. Om det var normen skulle det krylla av brandsäkra skåp i Sverige.

Däremot bör man kanske tänka till lite när man förvarar sin bokföring. Att förvara sin fysiska bokföring i en kartong i källaren hemma hos mamma där det ibland blir översvämning på våren kanske inte är så klokt. Inte heller kanske hemma på vinden där det ofta springer råttor. Med lite sunt förnuft kommer man långt.

Ok, men vad är det då som du ska spara? Vad säger lagen? Ja, det är faktiskt en hel del saker. Till att börja med så är det grundbokföring och huvudbokföring. I dagens samhälle finns detta i det system som du arbetar i så som Fortnox eller Visma till exempel. Även sidoordnad bokföring räknas som räkenskapsinformation. Sidoordnad bokföringen kan till exempel vara ett register på inventarier, kundfordringar och leverantörsskulder. Detta i form av ett anläggningsregister och reskontror.

Sen är såklart alla verifikationer räkenskapsinformation. Verifikationer är det som dokumenterar en affärshändelse. Till exempel när du skapar en faktura. Då skapas ett verifikat i bokföringen som dokumentation för den affärshändelsen. Det är verifikatet. Detta lagras också i ditt bokföringssystem.

Sen är det nog det som de flesta tänker på. Underlagen till verifikationerna. Alltså handlingar som verifikationerna hänvisar till. Det är här den stora volymen av underlag ligger. Ett kvitton, en faktura eller liknande. Allt detta räknas som räkenskapsinformation och faller därmed inom ramen för vad du måste spara.

Vad gör man med gammal bokföring?

We use cookies to collect information on your interaction with our website and combine this with the data you provide us to build a profile so we can show you content tailored to your interests. By accepting, you allow us to collect and process your personal informationas described here.

Hur länge ska man spara betalda räkningar?

 Det mesta i räkningsväg kan man slänga, i alla fall om man använder sig av internetbankens tjänster. I de flesta internetbanker kan man se vad man har betalt ett eller två år tillbaka i tiden.

 - Men behöver man ett utdrag på äldre betalning får man ofta betala extra för det – mellan 50 och 150 kronor i de flesta fall. Kolla med din bank, säger Hallin.

 Kvitton som ofta bleknar till oläslighet efter kort tid tar man lämpligen en kopia av med mer beständigt papper och tryck. Kopian gäller också som bevis.

Måste man göra bokslut enskild firma?

Enskilda näringsidkare med en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor får välja att avsluta den löpande bokföringen vid räkenskapsårets slut med att göra ett förenklat årsbokslut istället för ett vanligt årsbokslut. Bokslutet ska upprättas enligt ett speciellt upp­ställningsschema som Bokföringsnämnden har utarbetat.

Det förenklade årsbokslutet består av balansrapport och resultatrapport och detta ska ligga till grund för inkomstdeklarationen. Här går vi igenom de olika delarna i det förenklade årsbokslutet.

Måste man ha bokföringsprogram enskild firma?

Denna typ av företag kallas för enskild firma (EF) eller enskild näringsverksamhet. Den är tänkt för du som privatperson skall kunna driva ett företag. Företagsformen passar för mindre verksamheter.

En enskild firma måste beskriva sitt företags affärer i sin bokföring och lämna in NE-bilagan i deklarationen. För att kunna lämna in detta i deklarationen behöver du hålla koll på intäkter och utgifter på något vis. Du måste även göra ett bokslut och rapportera och betala in din moms.

Vad händer om bokföring försvinner?

Bokföringsskyldigheten regleras i bokföringslagen och årsredovisningslagen. Den innebär att du som är skyldig att upprätta bokföring måste:

 • bokföra alla affärshändelser i tid
 • se till så att alla bokföringsposter kan verifieras med till exempel kvitton eller fakturor
 • spara bokföringen i sju år efter räkenskapsårets slut
 • avsluta bokföringen med årsbokslut eller årsredovisning. (I de flesta fall.)

På Bokföringsnämndens hemsida finns mer information om hur du ska sköta din bokföring.

Kan man slänga gamla deklarationer?

HejsanHur länge måste jag spara räkningar? Ex elräkning mmOch kvitton?Hälsningar Johan

Hej! Räkningar eller fakturor visar ju inte att man gjort någon betalning. Jag antar att de kan kastas, eller finns det situationer när räkningar och fakturor bör sparas?

Var kan man slänga gamla räkningar?

Tidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och andra trycksaker – allt kan återvinnas.

I återvinningsbehållare för tidningar och returpapper lägger du dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger (postorder-, telefon- och resekataloger), reklamblad, broschyrer, kontorspapper, skriv- och ritpapper och pocketböcker. Allt kan återvinnas.

När ska bokföring vara klar enskild firma?

Ja, det går bra att använda e-tjänsten Förenklat årsbokslut om du bokför enligt faktureringsmetoden.

En viktig skillnad mellan kontantmetoden och faktureringsmetoden är bokföringen av bokslutshändelserna. Det är bara du som bokför enligt kontantmetoden som får bokföra bokslutshändelserna på bokslutsunderlag. Du som bokför enligt faktureringsmetoden bokför i stället bokslutshändelserna på samma sätt som vanliga affärshändelser. I praktiken innebär det att en bokföringsorder (verifikation) upprättas för respektive bokslutshändelse, och därefter bokförs på vanligt sätt i kolumndagboken eller bokföringsprogrammet.

Vad kostar ett bokslut enskild firma?

Ge företaget en möjlighet att på förhand veta vilka kostnaderna för redovisning blir. Betala per minut eller en fast månatlig avgift. Läs mer om uppläggen här nedan.

Väljer du att betala per minut debiteras du bara för de minuter du använder, inte per halvtimme eller påbörjad timme. I ditt eget hjälpcenter kan du se hur många minuter du har använt så att det inte uppstår några överraskningar när månaden är slut.

Medeltalet timmar som över 1000 kunder spenderat per månad är 2,44 timmar.

Betala ett fast pris utifrån hur många kvitton du har varje månad. I det fasta priset ingår allt från bokföring till bankavstämning, lön och lagstadgad dokumentation av saldo. Fast pris erbjuds endast om du väljer att ta hjälp med hela redovisningen.

Hur ofta måste man bokföra enskild firma?

bokföras senast påföljande arbetsdag och övriga affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. 

Det finns dock flera möjligheter att senarelägga bokföringen.

Måste man bokföra eget uttag enskild firma?

Som enskild näringsidkare räknas man inte som anställd i företaget utan när du tar ut pengar ur firman så gör du ett eget uttag. Det innebär inte att du betalar ut lön till dig själv utan att du gör ett uttag från det egna kapitalet. Det innebär även att du inte beskattas för dina egna uttag utan skatten dras på företagets resultat.

Detsamma gäller om du använder företagets pengar för privata utgifter. Dessa räknas nämligen även de som eget uttag. Hit hör även företagets skatter och avgifter samt pensionsförsäkringar.

När preskriberas ett bokföringsbrott?

Att åsidosätta bokföringsskyldighet genom att exempelvis låta bli att bokföra affärshändelser, låta bli att spara räkenskapsinformation eller lämna oriktiga uppgifter i bokföringen.

Brottets rekvisit och straffskala finns i 11 kap. 5 § brottsbalken.

Hur gamla kvitton kan man redovisa?

Bokföringslagen säger att kvitton, räkningar och andra typer av verifikationer måste arkiveras i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. 

Nyligen inledde regeringen en utredning för att se om lagen om arkivering av papperskvitton borde skrotas. Vi är många som håller tummarna – och det ser lovandet ut!

Som privatperson behöver du bara spara betalda fakturor så länge reklamationsrätt och garanti finns kvar – om du vill förstås. Hur länge företag måste spara kvitton definieras däremot tydligt i lagen.

Kort sagt, ja. Du måste spara kvitton. Bokföring är strikt reglerat, och en av de tydligaste reglerna gäller lagring av verifikationer.

Men om du fotat kvittot och lagrar det digitalt, vad gäller då? Måste man spara fysiska kvitton också?

Det är tillåtet att överföra verifikationer som kvitton eller fakturor från pappersform till digital form, t ex via fotografering eller skanning, men du måste fortfarande behålla originalkvittot i tre år. Det mesta tyder på att vi inom en snar framtid lär få den här delen av bokföringslagen uppdaterad. Att fota och spara kvitton digitalt kommer förmodligen att bli standard. Men tills dess är det tre år som gäller.