:

Vad är Arvskifteslikvid?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Arvskifteslikvid?
 2. Kan man göra ett arvskifte själv?
 3. Måste en Arvskifteshandling bevittnas?
 4. Vem betalar kostnaden för arvskiftet?
 5. När kommer pengarna efter arvskifte?
 6. Vem sköter arvskifte?
 7. Vad kostar en jurist vid arvskifte?
 8. Måste arvskifte registreras hos Skatteverket?
 9. Vad händer om man inte skriver på arvskiftet?
 10. Vad kostar det att göra ett arvsskifte?
 11. Hur lång tid innan arv betalas ut?
 12. Hur betalas arvskifte ut?
 13. När betalar banken ut arvskifte?
 14. Vad händer om man inte skriver på ett arvskifte?
 15. Hur lång tid tar det innan banken att göra arvskifte?

Vad är Arvskifteslikvid?

Arvskiftet är det sista steget som dödsbodelägarna ska genomföra. Dessförinnan ska en del moment ha avslutats, bl.a. bouppteckningen och boutredningen, som syftar till att betala dödsboets skulder samt utreda hur arvet efter den avlidne ska fördelas.

I samband med arvskiftet skiftas dödsboet och löses upp, vilket gör arvskiftet till det sista steget i dödsboförvaltningen. Arvsfördelningen resulterar slutligen i en arvskifteshandling där det framgår hos vem arvet hamnar och är ett bevis på att dödsbodelägarna nått en gemensam överenskommelse. 

Kan man göra ett arvskifte själv?

Arvskiftet är ett juridiskt dokument som visar vem som ska få vad av tillgångarna efter någon som avlidit. Arvskiftet används som en legitimationshandling hos exempelvis banken för att de ska betala ut den avlidnas pengar till arvingarna.

Nej. Är det bara en person som ska ärva, räcker det med en bouppteckning. Ett exempel: Om en man avlider och lämnar efter sig en fru och två gemensamma barn, ärver hans fru alla tillgångar (om det inte finns något testamente som säger annat). Då behöver inget arvskifte göras.

 • Först görs en bouppteckning. Allt som den avlidne ägde och skulder hen hade skrivs upp. När bouppteckningen är klar, registreras den hos Skatteverket.
 • Dödsboförvaltning. Då ska till den avlidnes räkningar och skulder betalas.
 • Fastigheter räknas som fast egendom. När en fastighet byter ägare ska en lagfartsansökan göras hos Lantmäteriet. Det gäller oavsett om någon köpt, fått i gåva eller ärvt fastigheten.

  Om ägarbytet gäller en ärvd bostadsrätt måste bostadsrättsföreningen godkänna ny ägare. Föreningen bestämmer också vem som får bli medlem.

  Måste en Arvskifteshandling bevittnas?

  • Familjejuridik
  • Arvskifte
  • Arvstvist
  • Bodelning
  • Bodelningsavtal
  • Bouppteckning
  • Ensam vårdnad
  • Framtidsfullmakt
  • Generalfullmakt
  • Gåvobrev
  • Inbördes testamente
  • Jämkning av testamente
  • Klander av testamente
  • Laglottskränkning
  • Samäganderättsavtal
  • Samboavtal
  • Skilsmässa
  • Testamente
  • Testamentsexekutor
  • Tilläggsbouppteckning
  • Tvist om underhållsbidrag
  • Umgängessabotage
  • Vårdnadstvist
  • Äktenskapsförord

  Vem betalar kostnaden för arvskiftet?

  Juridik vid dödsfall

  Vi har haft bouppteckning efter min mamma som gått bort. Den är klar och godkänt av skatteverket. Juristen som skött den har tagit sitt arvode från dödsboet. Nu är det arvskifte och jag önskar ingen mer hjälp från juristen utan vill att banken bara för över min laglott på mitt konto. Min mammas man som också är i dödsboet vill att juristen sköter arvdkiftet. Kostnaden för det kommer på faktura i efterhand, betyder det att jag trots att jag inte önskar mer hjälp ändå måste betala arvskiftets faktura ur egen fick?

  När kommer pengarna efter arvskifte?

  Man får räkna med att det tar minst några månader innan arvet betalas ut. Om den avlidnes finanser är komplicerade eller om arvingarna är oense kan det dessutom ta betydligt längre tid.

  De moment som ska utföras innan arvet betalas ut är en bouppteckning och arvskifte.

  Vem sköter arvskifte?

  Eftersom efterlevande maka, make eller registrerad partner ärver före gemensamma barn, är det vanligt med dödsbon som bara har en enda delägare – så kallade enmansdödsbon. Det finns även andra fall där en person är ensam delägare i ett dödsbo.

  Om du är ensam delägare i ett dödsbo, övergår tillgångarna från dödsboet till dig när bouppteckningen registreras hos Skatteverket. Därför behövs ingen särskild arvskifteshandling. Däremot måste du själv se till så att vissa tillgångar registreras på dig – det kallas att föra över tillgångarna. 

  Vad kostar en jurist vid arvskifte?

  Om man väljer att anlita en jurist för att få hjälp med bouppteckningen kan priset variera. Priset beror på hur mycket arbete juristen behöver lägga ner, då de oftast tar betalat per arbetad timme. Det betyder att en bouppteckning för ett större dödsbo med många dödsbodelägare där fler utredningar behöver göras kostar mer, än om det bara finns en efterlevande som ska ärva allt.

  Idag finns det fastpristjänster som bygger på att den efterlevande gör en större del av utredningsarbetet själv, och att juristen endast vägleder i vissa delar.

  Måste arvskifte registreras hos Skatteverket?

  He,j och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Regler om arvskifte finns i Ärvdabalken (ÄB) 23 kap. Du hittar reglerna här.

  Vad händer om man inte skriver på arvskiftet?

  Om du ärver en fastighet eller del av en fastighet behöver du anmäla att du är ny ägare. Det görs inte automatiskt.

  Du behöver ansöka om en ny lagfart hos Lantmäteriet i den region som fastigheten ligger i. Lantmäteriet behöver se den registrerade bouppteckningen när du ansöker om ny lagfart.

  I många fall kan den bank som har beviljat bolån också hjälpa till med lagfarten.

  Bolån för en fastighet eller lägenhet skrivs inte av automatiskt när en person dör. Sådana lån ska antingen lösas ut eller flyttas till en annan person. Om det finns skulder för en fastighet måste ni kontakta banken som har lånat ut pengarna och ta reda ut hur lånen kan lösas eller om det går flytta över dem till en annan person.

  Om du och den döda har haft en gemensam hyresrätt ska kontraktet ändras. Kontakta i så fall hyresvärden att få rätt namn på kontraktet och på hyresavierna.

  Vad kostar det att göra ett arvsskifte?

  Ett arvskifte är ett avtal mellan dödsbodelägarna som visar hur arvet efter den avlidne ska fördelas mellan dem som har del i dödsboet. Utöver det reglerar arvskiftet även andra viktiga juridiska och ekonomiska aspekter som skatt, tillkommande kostnader, hur utlägg regleras, vem som ska deklarera, när slutredovisning ska ske och vem som ska utses som aktförvarare. Det är viktigt att allt faktiskt beslutas och då också uttrycks på rätt sätt.  

  Handlingen måste undertecknas och godkännas av samtliga dödsbodelägare.  

  Ett arvskifte ska upprättas om det finns fler än en dödsbodelägare. Rent tidsmässigt görs det efter det att bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket. Först efter det kan arvet kan betalas ut. Det är viktigt att en arvskifteshandling är korrekt upprättad så att det inte uppstår problem eller tveksamheter i samband med att arvet fördelas.  

  Hur lång tid innan arv betalas ut?

  Arvskiftet är ett juridiskt dokument som visar vem som ska få vad av tillgångarna efter någon som avlidit. Arvskiftet används som en legitimationshandling hos exempelvis banken för att de ska betala ut den avlidnas pengar till arvingarna.

  Nej. Är det bara en person som ska ärva, räcker det med en bouppteckning. Ett exempel: Om en man avlider och lämnar efter sig en fru och två gemensamma barn, ärver hans fru alla tillgångar (om det inte finns något testamente som säger annat). Då behöver inget arvskifte göras.

 • Först görs en bouppteckning. Allt som den avlidne ägde och skulder hen hade skrivs upp. När bouppteckningen är klar, registreras den hos Skatteverket.
 • Dödsboförvaltning. Då ska till den avlidnes räkningar och skulder betalas.
 • Fastigheter räknas som fast egendom. När en fastighet byter ägare ska en lagfartsansökan göras hos Lantmäteriet. Det gäller oavsett om någon köpt, fått i gåva eller ärvt fastigheten.

  Om ägarbytet gäller en ärvd bostadsrätt måste bostadsrättsföreningen godkänna ny ägare. Föreningen bestämmer också vem som får bli medlem.

  Hur betalas arvskifte ut?

  Man får räkna med att det tar minst några månader innan arvet betalas ut. Om den avlidnes finanser är komplicerade eller om arvingarna är oense kan det dessutom ta betydligt längre tid.

  De moment som ska utföras innan arvet betalas ut är en bouppteckning och arvskifte.

  När betalar banken ut arvskifte?

  Arvskifteshandlingen är ett skriftligt avtal mellan samtliga dödsbodelägare.  Arvskifteshandlingen görs efter att bouppteckningen är gjord och omfattar den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. Arvet fördelas utifrån arvingarnas önskemål samt arvsregler, eventuellt testamente, gåvobrev och andra relevanta handlingar som kan ha betydelse för fördelningen av arvet.

  När alla är överens om hur arvet ska fördelas ska samtliga dödsbodelägare underteckna arvskifteshandlingen.

  Vad händer om man inte skriver på ett arvskifte?

  Ett arvskifte är ett avtal mellan dödsbodelägarna som visar hur arvet efter den avlidne ska fördelas mellan dem som har del i dödsboet. Utöver det reglerar arvskiftet även andra viktiga juridiska och ekonomiska aspekter som skatt, tillkommande kostnader, hur utlägg regleras, vem som ska deklarera, när slutredovisning ska ske och vem som ska utses som aktförvarare. Det är viktigt att allt faktiskt beslutas och då också uttrycks på rätt sätt.  

  Handlingen måste undertecknas och godkännas av samtliga dödsbodelägare.  

  Ett arvskifte ska upprättas om det finns fler än en dödsbodelägare. Rent tidsmässigt görs det efter det att bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket. Först efter det kan arvet kan betalas ut. Det är viktigt att en arvskifteshandling är korrekt upprättad så att det inte uppstår problem eller tveksamheter i samband med att arvet fördelas.  

  Hur lång tid tar det innan banken att göra arvskifte?

  Om dödsboet har bolån eller andra krediter behöver de hanteras på ett av våra bankkontor innan tillgångarna kan fördelas. Samma sak gäller om det finns värdefack eller bankbok. Finns det gemensamma konton med exempelvis efterlevande make/maka behöver ett nytt eget konto med tillhörande tjänster öppnas till den efterlevande.