:

Vilket land har lägst skatt för pensionärer?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket land har lägst skatt för pensionärer?
 2. Är Portugal skattefritt?
 3. Hur mycket betalar jag i skatt på min pension?
 4. Har Sverige skatteavtal med Portugal?
 5. Vilket land har lägst pension i Europa?
 6. Vem har sämst pension i Europa?
 7. Är Portugal billigare än Sverige?
 8. Varför flyttar svenskar till Portugal?
 9. Hur mycket får en pensionär i månaden efter skatt?
 10. När får man betala 50 procent skatt?
 11. Varför flyttar pensionärer till Portugal?
 12. Hur undviker jag dubbelbeskattning?
 13. När går man i pension i Portugal?
 14. Vilket land i Norden har sämst pension?
 15. Får invandrare högre pension än svenskar?

Vilket land har lägst skatt för pensionärer?

– I flera länder är det förmånliga skatter på pensionen som får pensionärer att flytta till solen, säger Göran Andersson, vd och expert på Sparsam skatt.

Favoritländerna för de svenska pensionärerna ligger de allra flesta i södra Europa. Portugal, Spanien, Frankrike och Malta toppar listan över resmål.

I de fyra länderna är det mer förmånligt att pensionera sig än vad det är i Sverige – skatten skiljer sig nämligen åt.

Ett favoritland har länge varit Portugal. Anledningen är att tjänstepensioner från privat sektor inte beskattas alls i landet. Men skattefriheten vill stoppas från svenskt håll. Finansministern Magdalena Andersson har länge jobbat med frågan och länderna emellan har skrivit under ett förslag för hur ett nytt avtal ska se ut.

– Portugal har varit jättepopulärt men det kommer sannolikt att ändras. Frågan är bara hur lång tid det tar innan en ändring kommer till stånd. Från Sverige är det inga problem, men det är mer tveksamt om Portugal kommer att acceptera avtalet.

Portugal och Finland var i samma situation för några år sedan där Portugal aldrig godkände avtalet.

Ytterligare ett land i södra Europa är Italien som i år ska få nya regler gällande pensionärsskatten. Bland annat handlar det om att tjänstepensionen från privat sektor bara får beskattas i Italien om man bor där. Just nu har både Sverige och Italien beskattat pensionsinkomsterna.

– Innan har det inte varit fördelaktigt skattemässigt att bosätta sig där, men jag tror att intresset kommer att växa i och med de nya reglerna.

Spanien är det land som är mest populärt för svenska pensionärer. Där är fastighetspriserna på boende mest prisvärt jämfört med de andra länderna i södra Europa. 

Är Portugal skattefritt?

De förmånliga skatteavtalen med Portugal och Grekland upphör att gälla vid årsskiftet. Carnegies skattejurist Sara Zad redogör för effekterna.

Publicerad 29 november 2021

Hur mycket betalar jag i skatt på min pension?

 • Hur inkomstskatt fungerar i Sverige.
 • Vad du behöver göra när du får utländsk pension i Sverige eller får både utländsk och svensk pension.
 • Hur du deklarerar dina utländska pensionsinkomster.
 • Hur du folkbokför dig i Sverige.
 • Hur du betalar in och får tillbaka skatt.

Du som bor eller vistas stadigvarande i Sverige i ska i de flesta fall betala inkomstskatt i Sverige. Du betalar inkomstskatt på pensionsinkomster och andra inkomster oavsett vilket land inkomsterna kommer från.

Här hittar du information om vad det innebär att vistas stadigvarande och vara obegränsat skattskyldig i Sverige.

Har Sverige skatteavtal med Portugal?

Frågor om Sveriges avslutade skatteavtal med Portugal och Grekland har återigen börjat florerat i Svenskar i Världens inkorg. Här reder Skatteverket ut varför dubbelbeskattningsavtalen sagts upp mellan Sverige och Portugal respektive Grekland, om ryktet stämmer att nya avtal är på gång och pekar på möjligheten till avräkning av utländsk skatt i vissa situationer. 

Vad är bakgrunden till att avtalen sagts upp, och vad är det som förändrats rent praktiskt? Britt-Marie Hallberg Eriksson, som är rättslig expert på Skatteverkets rättsavdelning, svarar här på våra medlemmars frågor och tipsar om möjligheten till avräkning av utländsk skatt i vissa situationer. 

Vilket land har lägst pension i Europa?

Den lägsta pensionsåldern finns i dag i Slovakien där män får full statlig pension från och med 62 år. Antalet barn sänker för tillfället pensionsåldern för kvinnor med högst fem år till 58 år och 3 månader. Samma pensionsålder och system har även Tjeckien.

För ett par år sedan föreslog EU-kommissionen att pensionsåldern borde knytas till den förväntade medellivslängden i respektive land. Flera länder strävar nu efter att rätta till sin lagstiftning i enlighet med kommissionens råd.

Den förväntade livslängden varierar ändå med flera år mellan EU-länderna. I en del länder kan livslängden till och med variera mellan olika delar av landet. Lettland och Litauen har en lägre medellivslängd på ca 74 år, än till exempel de nordiska länderna där invånarna förväntas leva till och med 81 år.

Pensionspolitiken debatteras fortsättningsvis i flertalet europeiska länder och ytterligare pensionsreformer ligger på flera regeringars bord.

Förra året föreslog en pensionsåldersutredning i Sverige, som beställts av regeringens så kallade pensionsgrupp, att de nedre och övre åldersgränserna stegvis bör höjas. Först till 63 respektive 69 och därefter successivt i takt med medellivslängden.

Pensionsgruppen är ett blocköverskridande samarbete där Alliansen och Socialdemokraterna ingår. Miljöpartiet motsätter sig fortfarande att den lägsta pensionsåldern höjs till 63 år.

Vem har sämst pension i Europa?

Den broms som sänker pensionerna och aldrig skulle behöva användas har redan slagit till tre gånger – 2010, 2011 och 2014. Då sänktes den allmänna pensionen med 430, 600 respektive 390 kronor. Och bromsen lär slå till igen om inte avgiften till pensionssystemet höjs.

De ”raka rören” mellan inkomst och pension är förvisso i full funktion, men hittills har det inte varit överdrivet lönsamt att jobba: skillnaden i pension mellan en Kronblom som soffligger hela livet och en lågavlönad kvinna som jobbar kan vara så låg som 400 kronor i månaden. Kronblom med statligt äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg kan få drygt 11 000 i månaden, sjukvårdsbiträdet med låg lön och deltid i bagaget får en knapp femhundring mer.

Kommunal har räknat ut att det inte heller är särskilt lönsamt för lågavlönade att jobba längre upp i åren: att gå vid 65 istället för 62 kan ge så lite som 130 kronor mer i månaden i ”arbetspremie” för tre extra år.

Är Portugal billigare än Sverige?

Portugal är känt som en stor sjöfartsnation och landet har en stolt historia – bland annat var Vasco da Gama förste europé att segla till Indien 1497. I dag är det dock turismen som står för den största sysselsättningen i landet. Redan på 1960-talet började chartersällskapen komma. Det var mestadels Algarvekusten som lockade, särskilt golfare. Även idag hör Algarvekusten till de mest populära områdena i Portugal, med orter som Albufeira, Vilamoura, Sagres, Lagos och Tavira. Men även huvudstaden Lissabon med omnejd är populär.

Varför flyttar svenskar till Portugal?

We are proud to provide our readers from around the world with independent, honest and unbiased news for free – both online and in print. Our dedicated team supports the local community, foreign residents and visitors of all nationalities through our newspaper, website, social media and our newsletter.

We appreciate that not everyone can afford to pay for our services but if you are able to, we ask you to support The Portugal News by making a contribution – no matter how small.

Hur mycket får en pensionär i månaden efter skatt?

Som pensionär får du pension från flera olika håll och det är ditt eget ansvar att se till att det dras rätt skatt. Därför kan det vara bra att sätta sig in i sin pension så att du inte betalar för lite skatt. Vad du ska betala i skatt är individuellt men rent generellt fungerar det såhär:

 • Allmän pension. Den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten drar den kommunalskatt som gäller i den kommun du bor i, precis så som det fungerar med lön.
 • Tjänstepension. De flesta pensionsbolag drar automatiskt av 30% i skatteavdrag vid utbetalning. Har du utbetalningar från flera bolag kan det därför bli att du betalar för lite skatt.
 • Eget pensionssparande. Om du sparat till din pension i en kapitalförsäkring eller ett ISK har du redan skattat på pengarna när du tar ut dem. Du är därför inte skyldig att betala skatt på det egna pensionssparandet när du tar ut det. 

När får man betala 50 procent skatt?

Allt blir dyrare och många vanliga hushåll har svårt att få ekonomin att gå ihop. Skolan, vården och omsorgen står inför stora nedskärningar. I det läget föreslår Sd och regeringen i sin budget en enorm skattesänkning för de som tjänar allra mest.

Bara de som tjänar mest får del av skattesänkningen, som sker genom att skiktgränsen (brytpunkten) för statlig inkomstskatt flyttas upp. De som tjänar drygt 50 000 kr/mån eller mer får då en tusenlapp i sänkt skatt varje månad. De som tjänar under 46 200 kr/månaden får däremot inte en krona av skattesänkningen. De allra flesta svenskar vinner alltså ingenting på förslaget.

Varför flyttar pensionärer till Portugal?

Om man väljer att flytta från Sverige kan man med fördel ta med sig sin pension. Du måste dock skatta på pensionen i Sverige, vilket är helt förståeligt eftersom att pengarna kommer ifrån Sverige och svenska myndigheter. För dig som flyttar utomlands och tar med dig din pension är det en fast skattesats på 25 %. Detta kallas för SINK.

Sedan 2020 har Portugal bestämt om att införa en skatt för utländska pensioner, som tidigare var skattebefriade. Denna skatt är på 10 %, men räknas av från den svenska skatten, så det blir alltså inte 35 %. Dock gör det så att det inte är lika lukrativt att flytta till Portugal nu som det var före 2020. Denna skatten börjar dock gälla tidigast 2023 och innan dess kan mycket hända.

Hur undviker jag dubbelbeskattning?

Det finns egentligen inte någon gräns för en stats eller en regions beskattningsmakt, vilket leder till att staters beskattningsrätt överlappar varandra. Med detta avses att exempelvis landskapet, liksom andra lagstiftare med beskattningsmakt, kan beskatta inkomster som uppstår i regionen även för företag eller personer som inte är bosatta här. På motsvarande sätt beskattar landskapet inkomster som uppstått utomlands om den skattskyldiga har sin hemort i landskapet. Detta kan leda till att två stater eller regioner har rätt att beskatta samma inkomst, viket leder till dubbelbeskattning.

För att undanröja dubbelbeskattning sluter stater dubbelbeskattningsavtal. Genom avtalen kommer stater överens om beskattningsrätten alternativt hur dubbelbeskattningen ska undanröjas för den skattskyldiga. Undanröjande av dubbelbeskattning genom skatteavtal eller nationell lagstiftning innebär att oftast hemviststaten beaktar att samma intäkt har beskattats i den andra avtalsstaten och det är således oftast hemviststaten som undanröjer dubbelbeskattningen.

Inom landskapets beskattningsbehörighet kan dubbelbeskattningssituationer uppstå. De dubbelbeskattningsavtal som riket slutit gäller då även beskattningen inom landskapets beskattningsbehörighet.

När går man i pension i Portugal?

Portugal har sedan 2009 infört en skattereform som möjliggör att utländska pensioner kan tas ut med endast 10% skatt i Portugal och ingen skatt alls i Sverige. Syftet med reformen är att göra Portugal intressant ur ett internationellt perspektiv som bosättningsland för högt kvalificerad arbetskraft och för pensionärer och andra personer med passiva inkomster som exempelvis kapitalinkomster. Reformen förväntas också uppmuntra portugiser med gott om pengar och som är bosatta utomlands att återvända till Portugal. Det finns också goda möjligheter för svenska företagare att sälja företaget och ta ut vinsten i Portugal på ett mycket gynnsamt sätt skattemässigt.

Portugal erbjuder en mycket låg skatt om 10% på privat tjänstepension varför det kan vara värt att fundera på en flytt dit när pensionen närmar sig. Skattelättnaden innebär att du har råd att pensionera dig i tidigare ålder om du vill!

Vilket land i Norden har sämst pension?

Styrkan i det svenska pensionssystemet har tidigare varit den unikt starka kopplingen mellan livsinkomst och pension som gör systemet rakt och tydligt för majoriteten av pensionssparare och pensionärer.

– Pensionen fungerar mer eller mindre som ett vanligt banksparande, där man kan följa hela förloppet och där man sedan får tillbaka det som man har betalat in.

Men det är nu delvis överspelat efter den senaste tidens ändringar i grundskyddssystemen, betonar han.

Får invandrare högre pension än svenskar?

Förstå kundens behov, få kunden att förstå tjänsten och skruva längs vägen.

Så lyder klassiska framgångsreceptet på en lyckad affär – men många hamnar snett.