:

Vad är intyg S1?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är intyg S1?
 2. Vem har rätt till S1 intyg?
 3. Hur skickar jag intyg till Försäkringskassan?
 4. Vem behöver A1 intyg?
 5. Vad är blankett S1?
 6. Kan man börja jobba utan samordningsnummer?
 7. Kan man se sitt sjukintyg på Försäkringskassan?
 8. Kan man skicka e post till Försäkringskassan?
 9. Hur lång tid tar det att få ett A1 intyg?
 10. Vad är U1 intyg?
 11. Hur många år för att bli svensk medborgare?
 12. Vad är ett S2 intyg?
 13. Kan man betala ut lön utan samordningsnummer?
 14. Hur länge kan man ha samordningsnummer?
 15. Kan man åka på semester när man är sjukskriven?

Vad är intyg S1?

Om du pensionerar dig i annat EU/EES-land har du enligt EU:s regelverk rätt till sjukvård i det nya bosättningslandet. Dock krävs intyg E121/S1 från svensk försäkringskassa. För att få detta intyg krävs att du lyfter ålders- eller premiepension. Uttag av ålders- eller premiepension sker normalt från 65 års ålder men förtida uttag kan ske och lägsta ålder för detta är 62 år (höjs stegvis till 64 år under åren fram till 2026). Intyget beställer du hos Försäkringskassans Utlandskontor på Gotland. Genom att lämna in intyget till det nya landets motsvarighet till Försäkringskassan är du enligt EU:s regler berättigad till sjukvård i det nya landet. Du måste då vända dig till en läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i det land där du vistas. På Försäkringskassans webbsida kan du läsa mer om din rätt till sjukvård inom EU som utflyttad pensionär.

Detta medför alltså att du omfattas av det nya landets sjukvårdssystem vilket innebär att du vid tillfälligt besök i annat EU-land måste kunna uppvisa Europeiskt sjukförsäkringskort varvid du har rätt till nödvändig akutsjukvård under vistelsen. Observera att det är läkaren som avgör och godkänner att det rör sig om akutsjukvård, inte du själv.

Vem har rätt till S1 intyg?

Senast kontrollerat: 24/04/2023

Bor du eller arbetar i ett annat EU-land än ditt hemland eller har du bott eller arbetat utomlands tidigare? De här intygen hjälper dig att utnyttja dina sociala förmåner.

Hur skickar jag intyg till Försäkringskassan?

På forsakringskassan.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.Vi använder också kakor för webbanalys för att göra webbplatsen bättre.

Godkänner du att vi också använder kakor för webbanalys?

Vem behöver A1 intyg?

Ja, du och din medarbetare ska anmäla till Försäkringskassan att hen ska arbeta utomlands. Det ska ni göra innan hen börjar arbeta. Då utreder vi om hen ska fortsätta att omfattas av svensk socialförsäkringslagstiftning. Vilket lands lagstiftning din medarbetare omfattas av påverkar till vilket land du ska betala de sociala avgifterna och från vilket land hen får ersättning, till exempel om hen blir sjuk.

Medarbetaren lämnar sina uppgifter i e-tjänsten "Ansök om intyg vid tillfälligt arbete utomlands" på Mina sidor.

Vad är blankett S1?

Många utlandssvenskar som uppbär pension i Sverige har stött på problem i kontakten med vårdgivare och försäkringskassor. Okunskapen bland apotek, tandläkare och andra vårdgivare om reglerna för utlandssvenskar är stor. Få känner till intyget FK5163 som ger rätt till sjukvårdsförmånerna på hemmaplan.

Svenska medborgare med pension enbart från Sverige får inte nekas vård- eller tandvårdsförmåner. Många utlandssvenskar har tvingats betala för medicin trots gällande högkostnadsskydd. Andra har inte fått avdrag för statligt tandvårdsstöd.

Kan man börja jobba utan samordningsnummer?

Om du är medborgare i ett nordiskt land (Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige) kan du bo och jobba i Sverige utan arbets- och uppehållstillstånd.

Om du är medborgare i ett EU-/EES-land eller i Schweiz behöver du inte ansöka om arbetstillstånd för att kunna jobba i Sverige. Du kan börja söka jobb direkt. Du har även rätt att starta och driva eget företag.

Om du är medborgare i Schweiz och vill jobba i mer än tre månader måste du ansöka om svenskt uppehållstillstånd.

Kan man se sitt sjukintyg på Försäkringskassan?

De intyg som din läkare eller du själv har skickat in till Försäkringskassan digitalt behöver du inte skicka med post. Om du känner dig osäker på om intyget har kommit in till Försäkringskassan kan du se detta genom att logga in på Mina sidor.

Vissa läkarintyg kan du själv skicka in digitalt till Försäkringskassan via Mina intyg på hälso- och sjukvårdens webbplats 1177 (Vårdguiden).

Mina intyg, 1177 Vårdguiden (minaintyg.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan man skicka e post till Försäkringskassan?

På forsakringskassan.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.Vi använder också kakor för webbanalys för att göra webbplatsen bättre.

Godkänner du att vi också använder kakor för webbanalys?

Hur lång tid tar det att få ett A1 intyg?

När någon av dina anställda ska åka från Finland för att arbeta utomlands är det bra att i god tid utreda vilket lands lagstiftning som gäller och ordna pensionsskyddet enligt det. 

Arbetstagaren försäkras i allmänhet i det land där arbetet utförs. På samma sätt omfattas personer som distansarbetar vanligen av den sociala tryggheten i det land där distansarbetet utförs. Då betalas socialförsäkringsavgifterna till arbetslandet och rätten till sociala förmåner i arbetslandet fastställs enligt det landets lagstiftning.

Ett undantag från den ovannämnda principen om arbetsland utgörs av arbetstagare som tillfälligt sänds ut för att arbeta utomlands. Dessa kan under utlandsvistelsen omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Arbetstagaren behöver då ett A1-intyg som bevis på att hen fortfarande omfattas av den finländska sociala tryggheten. 

 • utsänds av en finländsk arbetsgivare
 • före utstationeringen omfattas av den finländska sociala tryggheten
 • arbetar utomlands tillfälligt

Läs mer om försäkring av utsända arbetstagare 

Vad är U1 intyg?

Vi ansöker om intyg åt dig. Lämna de här uppgifterna när du ansöker om ersättning:

Vi hjälper dig att ansöka om intyget och behöver följande underlag:

Hur många år för att bli svensk medborgare?

Det finns olika sätt att bli svensk medborgare: genom ansökan, anmälan eller automatiskt genom födsel eller adoption. Ett barn blir svensk medborgare vid födseln om någon av föräldrarna är svenska medborgare, men det kan också handla om ett barn som adopteras av en svensk förälder.

Vi kommer i den här artikeln att fokusera på de personer som blir svenska medborgare genom en ansökan eller anmälan – eftersom det är de vanligaste tillvägagångssätten som står för flest antal medborgarskapsärenden varje år.

Kraven för att bli svensk medborgare genom ansökan finns i lagen om svenskt medborgarskap, som säger att man ska:

Vad är ett S2 intyg?

Enligt EU:s förordning 883/2004 ska en patient beviljas förhandstillstånd för vård i ett annat medlemsland om

 • vården som patienten behöver hör till hälso- och sjukvårdens tjänsteutbud i patientens bosättningsland

Kan man betala ut lön utan samordningsnummer?

SINK-ansökan 2023 eller SINK-application 2023 (underskrift av den anställde behövs ej)

 • Anställning med timersättning/Employment with hourly compensationForeign residents (signerat i Edusign av prefekt/chef)

  Anställning med timersättning/Employment with hourly compensationForeign residents

 • Blankett Arvodesräkning- Opponent/Sakkunnig (signerat i Edusign av prefekt/chef)
 • Bankkonto utland (underskriven av den anställde, går bra att scanna in)
 • Blankett Expense Claim för reseutlägg (signerat i Edusign av prefekt/chef)
 • Passkopia

Hur länge kan man ha samordningsnummer?

Samordningsnummer infördes i Sverige den 1 januari 2000.[2] Dessförinnan kunde även icke folkbokförda personer tilldelas personnummer. Syftet med införandet av samordningsnummer var att sörja för myndigheters behov av en enhetlig identitetsbeteckning för icke folkbokförda personer för att undvika personförväxling och lättare utbyta information om personen med andra myndigheter och organisationer.[3] Bakgrunden var ökat antal kontakter med bosatta utomlands, vilket delvis förklaras genom Sveriges inträde i EU, som ledde till ökad rörlighet inom Europa. Man såg också en risk för att personnumren skulle ta slut för vissa datum.

Fram till 2010 hade samordningsnummer skapats för 400 000 personer, varav omkring 150 000 bedömdes bo och arbeta i Sverige.[4] Sju år senare, 2017, hade antalet skapade samordningsnummer ökat till 750 000,[5] men alla lever inte eller befinner sig inte i Sverige, och många har senare ersatts av ett personnummer.

Enligt uppgifter från 2020 var ungefär hälften av de dittills utdelade samordningsnumren ostyrkta.[3]

Kan man åka på semester när man är sjukskriven?

SEMESTER OCH SJUKFRÅNVARO: Det finns många frågor hur pågående semesterledighet och sjukfrånvaro ska hanteras. HR-expert Anna Schönfelder reder ut några av begreppen.

Det finns många frågor om hur pågående sjukfrånvaro och semesterledighet ska hanteras. Här reder vi ut några av begreppen.