:

Hur bokför man kostnader till Bolagsverket?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man kostnader till Bolagsverket?
 2. Vilket konto bokför man avgifter till Bolagsverket?
 3. Vilka försäkringar är ej avdragsgilla?
 4. Hur bokföra Bolagsbildningskostnader?
 5. Vilka avgifter till Bolagsverket är avdragsgilla?
 6. Vilka kostnader till Bolagsverket är avdragsgilla?
 7. Vad är avdragsgillt och inte?
 8. Vad kan man dra av på företaget?
 9. Vad är avdragsgillt vid bolagsbildning?
 10. Vilka kostnader är avdragsgilla aktiebolag?
 11. Vilka avgifter är avdragsgilla?
 12. Är avgifter från Bolagsverket avdragsgilla?
 13. Hur vet man vad som är avdragsgillt?
 14. Vad är inte avdragsgillt?
 15. Vad är avdragsgillt för aktiebolag?

Hur bokför man kostnader till Bolagsverket?

En redovisningsenhet kan beställa registreringsbevis för det egna företaget och för andra företag hos bolagsverket.

Ett registreringsbevis för ett företag visar företagets namn, registreringsdatum, verksamhet, firmatecknare, styrelse, företrädare och adressen till företaget och styrelsen. Ett registreringsbevis kan beställas via e-post, e-tjänst, telefon och webbformulär hos bolagsverket.

Vilket konto bokför man avgifter till Bolagsverket?

En redovisningsenhet kan beställa registreringsbevis för det egna företaget och för andra företag hos bolagsverket.

Ett registreringsbevis för ett företag visar företagets namn, registreringsdatum, verksamhet, firmatecknare, styrelse, företrädare och adressen till företaget och styrelsen. Ett registreringsbevis kan beställas via e-post, e-tjänst, telefon och webbformulär hos bolagsverket.

Vilka försäkringar är ej avdragsgilla?

Tänk på att din hemförsäkring inte täcker din näringsverksamhet

. Hemförsäkringen gäller bara sådant som används för privat bruk. Det betyder att försäkringsbolagen inte ersätter till exempel verktyg, inventarier, lager eller färdiga produkter som hör till ditt företag. Använder du samma dator privat som i verksamheten kan försäkringsbolaget anse att den hör till ditt företag och därför inte ersätta den via hemförsäkringen.

En företagsförsäkring är ett slags försäkringspaket som består av olika typer av försäkringar och som kan variera mellan olika branscher

och mellan olika försäkringsbolag. Företagsförsäkringen kan omfatta bland annat egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring som ersätter vad du kan bli skyldig i skadestånd om någon blir skadad av dina produkter eller tjänster, rättsskyddsförsäkring som täcker advokatkostnader och avbrottsförsäkring som ger ersättning för uteblivna intäkter vid driftstopp.

Se till att du uppfyller de villkor som företagsförsäkringen ställer, uppfyller du inte minimikraven riskerar du att få ersättningen nedsatt eller att självrisken blir högre vid en skada. Exempel på minimikrav är att försäkringstagare ska ha godkända lås, brandsläckare, utrymningsvägar och första hjälpen-utrustning.

måste du teckna de avtalsförsäkringar som ingår i kollektivavtalet. Du kan även frivilligt teckna avtalsförsäkringar utan kollektivavtal.

Några exempel på försäkringar som gäller för dig som person och som du bör fundera över när du startar företag:

 • Arbetslöshetsförsäkring. Bli medlem i en a-kassa. Du får ett visst skydd om företaget inte utvecklas enligt planerna.
 • Pensionsförsäkringar eller privat pensionssparande som kompenserar för utebliven tjänstepension. Utbudet hos försäkringsbolag, försäkringsmäklare och banker är stort.
 • Olycksfallsförsäkring.
 • Sjukavbrottsförsäkring. Vid sjukdom kan du få ersättning för fasta kostnader.
 • Du kan även teckna försäkringar som höjer sjukpenningen, och andra som täcker kostnader för läkarvård och vikarie.

Företagare har samma rätt som anställda till det sociala försäkringssystemet. Du har alltså rätt till sjukpenning, föräldrapenning, pension med mera. Men det finns skillnader som är viktiga att känna till. Den sjukpenninggrundande inkomsten

(SGI) beräknas på olika sätt i olika företagsformer beroende på om det är överskottet eller uttagen lön som du betalar skatt på. Ditt val av företagsform kan alltså påverka storleken på din ersättning om du skulle bli sjuk eller vara föräldraledig.

Vad du behöver tänka på som egen företagare på sidan Ekonomisk trygghet

Hur bokföra Bolagsbildningskostnader?

Tänk på att din hemförsäkring inte täcker din näringsverksamhet

. Hemförsäkringen gäller bara sådant som används för privat bruk. Det betyder att försäkringsbolagen inte ersätter till exempel verktyg, inventarier, lager eller färdiga produkter som hör till ditt företag. Använder du samma dator privat som i verksamheten kan försäkringsbolaget anse att den hör till ditt företag och därför inte ersätta den via hemförsäkringen.

En företagsförsäkring är ett slags försäkringspaket som består av olika typer av försäkringar och som kan variera mellan olika branscher

och mellan olika försäkringsbolag. Företagsförsäkringen kan omfatta bland annat egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring som ersätter vad du kan bli skyldig i skadestånd om någon blir skadad av dina produkter eller tjänster, rättsskyddsförsäkring som täcker advokatkostnader och avbrottsförsäkring som ger ersättning för uteblivna intäkter vid driftstopp.

Se till att du uppfyller de villkor som företagsförsäkringen ställer, uppfyller du inte minimikraven riskerar du att få ersättningen nedsatt eller att självrisken blir högre vid en skada. Exempel på minimikrav är att försäkringstagare ska ha godkända lås, brandsläckare, utrymningsvägar och första hjälpen-utrustning.

måste du teckna de avtalsförsäkringar som ingår i kollektivavtalet. Du kan även frivilligt teckna avtalsförsäkringar utan kollektivavtal.

Några exempel på försäkringar som gäller för dig som person och som du bör fundera över när du startar företag:

 • Arbetslöshetsförsäkring. Bli medlem i en a-kassa. Du får ett visst skydd om företaget inte utvecklas enligt planerna.
 • Pensionsförsäkringar eller privat pensionssparande som kompenserar för utebliven tjänstepension. Utbudet hos försäkringsbolag, försäkringsmäklare och banker är stort.
 • Olycksfallsförsäkring.
 • Sjukavbrottsförsäkring. Vid sjukdom kan du få ersättning för fasta kostnader.
 • Du kan även teckna försäkringar som höjer sjukpenningen, och andra som täcker kostnader för läkarvård och vikarie.

Företagare har samma rätt som anställda till det sociala försäkringssystemet. Du har alltså rätt till sjukpenning, föräldrapenning, pension med mera. Men det finns skillnader som är viktiga att känna till. Den sjukpenninggrundande inkomsten

(SGI) beräknas på olika sätt i olika företagsformer beroende på om det är överskottet eller uttagen lön som du betalar skatt på. Ditt val av företagsform kan alltså påverka storleken på din ersättning om du skulle bli sjuk eller vara föräldraledig.

Vad du behöver tänka på som egen företagare på sidan Ekonomisk trygghet

Vilka avgifter till Bolagsverket är avdragsgilla?

Aktiebolag

En grundläggande förutsättning för att du ska få göra det här avdraget är att ditt företag verkligen har behov av utrymmet, det vill säga att bolaget inte har någon annan liknande lokal för sin verksamhet. För att ditt bolag ska få göra avdrag för arbetsrum är det viktigt att du upprättar ett hyresavtal där hyresvillkoren framgår. Tänk på att om du och din make/maka/partner äger bostaden tillsammans ska båda två stå som hyresvärd. Bolaget får avdrag för hyreskostnaden och du som hyresvärd kapitalbeskattas för överskottet av hyran med 30 procent. Delägare som är verksamma i bolaget och deras närstående får inte göra schablonavdrag enligt de vanliga reglerna i inkomstslaget kapital,  varken 40 000-kronorsavdrag eller avdrag för 20 procent av hyresinkomsten. Dessa avdrag får aldrig göras vid uthyrning till den egna eller någon närståendes arbetsgivare.

Vilka kostnader till Bolagsverket är avdragsgilla?

Aktiebolag

En grundläggande förutsättning för att du ska få göra det här avdraget är att ditt företag verkligen har behov av utrymmet, det vill säga att bolaget inte har någon annan liknande lokal för sin verksamhet. För att ditt bolag ska få göra avdrag för arbetsrum är det viktigt att du upprättar ett hyresavtal där hyresvillkoren framgår. Tänk på att om du och din make/maka/partner äger bostaden tillsammans ska båda två stå som hyresvärd. Bolaget får avdrag för hyreskostnaden och du som hyresvärd kapitalbeskattas för överskottet av hyran med 30 procent. Delägare som är verksamma i bolaget och deras närstående får inte göra schablonavdrag enligt de vanliga reglerna i inkomstslaget kapital,  varken 40 000-kronorsavdrag eller avdrag för 20 procent av hyresinkomsten. Dessa avdrag får aldrig göras vid uthyrning till den egna eller någon närståendes arbetsgivare.

Vad är avdragsgillt och inte?

För företagare innebär en avdragsgill kostnad att den får dras av från företagets beskattningsbara resultat. I praktiken innebär det att när en sådan kostnad bokförs minskar vinsten i företaget, vilket i sin tur leder till att skatten blir lägre.

För att få dra av kostnaden, måste den vara nödvändig för verksamheten. Därför är en tjänstebil avdragsgill, men inte kostnaden för att skaffa ett A- eller B-körkort. Att skaffa ett körkort ses som en privat levnadskostnad, även om det är nödvändigt att köra bil för att kunna driva företaget.

Vad kan man dra av på företaget?

De här avdragen gäller främst för dig som har en enskild näringsverksamhet eller ett handels- eller kommandit­bolag. Alla utgifter som krävs för din verksamhet får du dra av som kostnad.

Inom några områden (till exempel resor och lokalkostnader) finns det begränsningar eller schabloner för hur stort avdrag du får göra. Dina privata kostnader får du aldrig göra avdrag för.

Vad är avdragsgillt vid bolagsbildning?

När du startar ett företag har du kanske kostnader för tiden fram till och med den dag du kör igång officiellt. Du har då avdragsrätt för de utgifter som skulle ha varit avdragsgilla om de uppkommit efter företagsstarten. Du får dra av utgifter från och med kalenderåret innan företaget startade.

Om du börjar verksamheten 16 april 2023 får du dra av startkostnader från och med 1 januari 2022.

Vilka kostnader är avdragsgilla aktiebolag?

En dator eller mobiltelefon räknas som en tillgång i företaget – under förutsättning att det är någonting du behöver för att kunna bedriva din verksamhet. Inventarier som kostar mindre än 23 800 kronor (under 2021), eller beräknas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år får du dra av kostnaden för direkt.

Dufår göra avdrag för tjänsteresor med egen bil i din verksamhet, till exempel resor till kunder och andra resor som du behöver göra för ditt företag. Avdraget är 18,50 kr per mil. Dessutom får du göra avdrag för trängselskatt vid tjänsteresorna.

Skyddskläder, skyddsutrustning och uniformer är typer av arbetskläder som du får göra avdrag för. Villkoret är att kostnaden avser kläder som är speciellt anpassade för ditt arbete, och som inte är lämpliga att använda privat.

Vilka avgifter är avdragsgilla?

Begreppet avdragsgill används oftast när man pratar om avdragsgill kostnad, och betyder en kostnad som kan dras av från årets resultat i syfte att få skattemässiga fördelar. Avdragsgill innebär alltså att man, genom att göra avdrag, minskar företagets vinst. Detta leder till att även skatten blir lägre. 

Dock finns det regler för vad ett företag kan räkna som avdragsgill kostnad.

Grundregeln är alltid att ett företag endast får avdrag för kostnader som läggs ner för att företaget ska få inkomster. Den avdragsgilla utgiften ska alltså ha en direkt relation till verksamheten i företaget och vara förenlig med företagets verksamhet. Vad som anses vara avdragsgillt i verksamheten och hur stora belopp det rör sig om, avgörs alltid av Skatteverket. Det kan vara utgifter för till exempel dubbel bosättning, representation, julgåvor, tjänsteresor eller friskvård. 

Är avgifter från Bolagsverket avdragsgilla?

Aktiebolag

En grundläggande förutsättning för att du ska få göra det här avdraget är att ditt företag verkligen har behov av utrymmet, det vill säga att bolaget inte har någon annan liknande lokal för sin verksamhet. För att ditt bolag ska få göra avdrag för arbetsrum är det viktigt att du upprättar ett hyresavtal där hyresvillkoren framgår. Tänk på att om du och din make/maka/partner äger bostaden tillsammans ska båda två stå som hyresvärd. Bolaget får avdrag för hyreskostnaden och du som hyresvärd kapitalbeskattas för överskottet av hyran med 30 procent. Delägare som är verksamma i bolaget och deras närstående får inte göra schablonavdrag enligt de vanliga reglerna i inkomstslaget kapital,  varken 40 000-kronorsavdrag eller avdrag för 20 procent av hyresinkomsten. Dessa avdrag får aldrig göras vid uthyrning till den egna eller någon närståendes arbetsgivare.

Hur vet man vad som är avdragsgillt?

Det här med deklaration och avdrag är ett ständigt återkommande ämne varje vår. För många går mycket på automatik och den tryckta informationen i deklarationen behöver bara dubbelkollas, men det är inte omöjligt att det finns ett antal avdragsgilla kostnader där ute som du inte vet om.

I den här guiden listar vi 18 avdrag du inte får missa – kanske hittar du något som kan spara dig pengar vid nästa självdeklaration.

Vad är inte avdragsgillt?

Vad som är avdragsgilla och ej avdragsgilla kostnader är inte helt enkelt att hålla reda på, men vi ska försöka reda ut begreppen så gott vi kan!

Att något är avdragsgillt innebär på det stora hela att du får ta upp affärshändelsen i din bokföring. Dvs öka kostnaderna i bolaget, minska vinsten och framförallt minska skatten. Bortsett från några undantag är de mesta avdragsgillt och innefattar alltså de kostnader som reducerar ens skattemässiga resultat. En av de viktigaste grundpelarna för att kostnaden ska vara avdragsgill är att den ska ha en direkt koppling till bolaget. För att vara helt säker på om det man ska bokföra är avdragsgillt eller ej kan det alltid vara bra att kontrollera med Skatteverket då det är de som kommer avgöra vad som gäller i slutändan. Ett exempel på kostnader som är avdragsgilla är kontorsmaterial, serviceavgifter, tjänstebil och tjänsteresor, trängselskatt och företagsförsäkring.

Vad är avdragsgillt för aktiebolag?

för maskiner och andra inventarier ska som huvudregel inte dras av direkt. Ni ska istället fördela och dra av utgifterna under flera år. Det kallas avskrivning eller värdeminskningsavdrag. Det finns två olika metoder för avskrivning; räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning.

Utgifterna får dras av omedelbart om inventarierna har en ekonomisk livslängd på högst tre år eller om värdet understiger ett halvt prisbasbelopp.