:

Hur mycket skatt drar Försäkringskassan på föräldrapenning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt drar Försäkringskassan på föräldrapenning?
 2. Är det skatt på föräldrapenning?
 3. Hur mycket får man i föräldrapenning efter skatt?
 4. Hur mycket tar Försäkringskassan i skatt?
 5. Hur mycket av lönen får man i föräldrapenning?
 6. Hur kan jag se hur mycket skatt jag har betalat?
 7. Hur är smartast att ta ut föräldrapenning?
 8. Hur räknar Försäkringskassan ut föräldrapenning?
 9. Vill att Försäkringskassan drar mer skatt?
 10. Hur maxar man sin föräldrapenning?
 11. Får man jobba om man har föräldrapenning?
 12. Hur mycket får man ut efter skatt på 50000?
 13. När får man veta hur mycket skatt man ska betala?
 14. Hur maxar jag min föräldraledighet?
 15. Hur kontrollerar Försäkringskassan inkomst?

Hur mycket skatt drar Försäkringskassan på föräldrapenning?

Allmänna och särskilda skattetabeller ska fastställas för varje kalenderår (12 kap. 1 § SFL). Det är Skatteverket som i föreskrifter beslutar de olika tabellerna.

De allmänna tabellerna avser främst skatteavdrag från löner för de flesta arbetstagare och från pensioner. De särskilda tabellerna tillämpas av Försäkringskassan på sjukpenning och föräldrapenning. Särskilda skattetabeller tas också fram för skatteavdrag från sjöinkomster och för engångsbelopp.

Är det skatt på föräldrapenning?

Vid föräldraledighet har du rätt till föräldrapenning från den allmänna föräldraförsäkringen. Föräldrarna har rätt till föräldrapenning under sammanlagt 16 månader. Av dessa har vardera föräldern tre månaders föräldraledighet som inte är möjlig att överlåta. I 13 månader ger föräldrapenningen dig ersättning för inkomster upp till ett lönetak som motsvarar cirka 43 750 kronor per månad år 2022.

Nivån på ersättningen motsvarar knappt 80% av din inkomst upp till detta tak, maximalt cirka 33 480 kr i månaden. Du har även rätt till föräldrapenning under ytterligare 3 månader men nivån är då endast 250 kronor per dag.

Hur mycket får man i föräldrapenning efter skatt?

 • du är förälder till barnet
 • du avstår från att arbeta, söka arbete eller studera för att ta hand om ditt barn
 • barnet bor i Sverige, i ett annat land inom EU/EES, eller i Schweiz
 • du är försäkrad i Sverige.

Du är i regel försäkrad i Sverige om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit.

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå)

De första 180 dagarna som tas ut för barnet måste vara dagar på sjukpenningnivå. När ni har tagit ut 180 dagar på sjukpenningnivå kan ni börja ta ut dagar på lägstanivå också. Det är ert gemensamma uttag av dagar på sjukpenningnivå för barnet som räknas.

Hur mycket tar Försäkringskassan i skatt?

Du kan få bostadstillägg om du bor i Sverige, har aktivitetsersättning eller sjukersättning och betalar tillräckligt mycket för ditt boende i förhållande till din inkomst. Du kan också få bostadstillägg om du bor i Sverige och får någon invaliditetsförmån från ett annat EES‑land eller Schweiz.

Från och med den månad som du fyller 66 år ansöker du om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.

Hur mycket av lönen får man i föräldrapenning?

Sidan uppdaterades senast 2018-01-02

Räkna ut hur mycket föräldrapenning du kan få (på sjukpenningnivå). Föräldrapenningen är normalt knappt 80% av din lön, men du kan också jobba deltid och ta ut föräldrapenning enbart för de timmar som du är föräldraledig. Du kan också välja att spara dina föräldraledighetsdagar och ta ut färre än 7 dagar per vecka.

Hur kan jag se hur mycket skatt jag har betalat?

Vi betalar skatt för att tillsammans skapa ett bättre samhälle. Grundtanken med skatten är att alla människor ska få samma hjälp och möjligheter.

Jämfört med andra länder betalar vi ganska mycket i skatt i Sverige. Att skatten är hög beror på att staten, kommuner och regioner i Sverige har stora ansvarsområden. Områden som utbildning, sjukvård och infrastruktur finansieras genom skatt.

Hur är smartast att ta ut föräldrapenning?

Din föräldrapenning baseras på hur mycket du får i inkomst innan barnet har fötts. Din föräldrapenning baseras på din sjukpenningsgrundande inkomst och är 97 procent av din inkomst. Sedan får du 80 procent av din SGI i föräldrapenning.

Om du arbetar heltid baseras din SGI, sjukpenninggrundande inkomst på din månadslön men också på återkommande övertidsersättning. Kort och gott lönar det sig att jobba mer än heltid. Men taket ligger dock på 37 333 kronor i månaden. Tjänar du mer än det påverkas inte din föräldrapenning.

Din föräldrapenning baseras på hur mycket du får i inkomst innan barnet har fötts. Din föräldrapenning baseras på din sjukpenningsgrundande inkomst och är 97 procent av din inkomst. Sedan får du 80 procent av din SGI i föräldrapenning.

Om du arbetar heltid baseras din SGI, sjukpenninggrundande inkomst på din månadslön men också på återkommande övertidsersättning. Kort och gott lönar det sig att jobba mer än heltid. Men taket ligger dock på 37 333 kronor i månaden. Tjänar du mer än det påverkas inte din föräldrapenning.

Har du inget jobb baseras din SGI på den förväntade inkomsten.

Vill du få ut maximalt i föräldrapenning, alltså 80 procent av din SGI, tar du ut sju föräldradagar i veckan. Föräldrapenningen är nämligen kalenderbaserad och inte dagberäknande som din lön är hos din arbetsgivare.

Var bara medveten om att ni då bara kommer kunna vara hemma med ditt barn med utbetald föräldrapenning i 480 dagar, ungefär ett år och tre månader.

Hur räknar Försäkringskassan ut föräldrapenning?

På forsakringskassan.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.Vi använder också kakor för webbanalys för att göra webbplatsen bättre.

Så här använder Försäkringskassan kakor

Vill att Försäkringskassan drar mer skatt?

På forsakringskassan.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.Vi använder också kakor för webbanalys för att göra webbplatsen bättre.

Så här använder Försäkringskassan kakor

Hur maxar man sin föräldrapenning?

Vad är föräldrapenning, hur beräknas den och hur mycket får jag egentligen ut i föräldrapeng? Här svarar vi på de vanligaste frågorna!

Får man jobba om man har föräldrapenning?

Anställda som har barn under åtta år har rätt att vara lediga från arbetet, med eller utan föräldrapenning från Försäkringskassan. Anställda har rätt att:

 • ta ut en sammanhängande ledighet
 • förkorta sin arbetstid med upp till en fjärdedel av normal arbetstid
 • dela upp ledigheten på högst tre perioder varje kalenderår
 • Ledighet för tillfälliga vård av barn

Om arbetsgivaren och arbetstagaren är överens kan ledigheten delas upp över fler perioder.

Hur mycket får man ut efter skatt på 50000?

För att kunna räkna ut lön efter skatt, se vilken skattetabell du tillhör och mycket annat skickar vår lönekalkylator frågor till Skatteverket via ett API. Skatteverket svarar sedan på detta anrop med olika uppgifter om skattesatser och avdrag. Sedan räknar Allapengars lönekalkylator samman allt detta och presenterar det för dig direkt på skärmen.

För att kunna beräkna din nettolön, alltså lönen efter alla skatter dragits, behöver vi veta din bruttolön. Bruttolönen är din lön före skatteavdrag.

Kommunalskatt och landstingsskatt betalar bland annat för sjukvård och kollektivtrafik.

I Sverige finns det idag 21 län och 290 kommuner. Varenda en av Sverige 290 kommuner har sin egen skattesats för kommunalskatten. Kommunalskatten betalas av alla personer som har en beskattningsbar förvärvsinkomst och går till kommunen och landstinget.

Den kommunala inkomstskatten ligger vanligen runt 30 procent beroende på var du bor. Men mellan kommunerna med högst respektive lägst kommunal inkomstskatt kan det skilja mer än 6 procent vilket gör stor skillnad i plånboken. Om du tjänar 35 300 kr i månadslön före skatt så är din nettolön hela 1 572 kr högre i den kommun med lägst kommunal inkomstskatt än i den med högst.

När får man veta hur mycket skatt man ska betala?

 • Skatteåterbäring 5 – 7 april 2023
 • Andra viktiga datum kring deklarationen
 • Skatteregler som påverkar din skatt

Skatteåterbäring är en återbetalning från Skatteverket som du får om du betalat in för mycket skatt under föregående år. Du kan också få skatteåterbäring om din beskattningsbara inkomst har blivit mindre under året som gått.

En vanlig orsak till att man betalat in för mycket skatt är att du har lån eller andra skulder som du betalar ränta för. Räntekostnader är nämligen avdragsgilla. Om du har varierande inkomst och inte jämkar ökar också sannolikheten för att du betalat in för mycket skatt. Personer som bara jobbar under del av året, till exempel säsongsarbetare och studenter som sommarjobbar tenderar också betala in för mycket skatt under året.

Det är också möjligt att ha betalat in för lite skatt under året. Om du betalat in för lite skatt kommer du att få restskatt istället för skatteåterbäring, vilket innebär att du måste betala in mellanskillnaden till Skatteverket.

Hur maxar jag min föräldraledighet?

FRÅGA: Hur länge måste jag jobba innan barnet kommer för att få högre ersättning än basbeloppet 180 kr per dag?SVAR: Det räcker med några månaders vikariat, om Försäkringskassan bedömer att din avsikt är att fortsätta arbeta i samma omfattning i totalt minst sex månader. Det visar du genom att anmäla dig på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete efter vik-ariatets slut. Sammanlagt måste arbetslösheten och vikariatet täcka de åtta månaderna innan förlossningen. Men du får inte har tjänat hur lite som helst. För att få inkomstbaserad ersättning måste den genomsnittliga årsinkomsten (SGI:n) komma upp i över 82 100 kronor. Om du har ett heltidsvikariat med en månadslön på 22 000 kronor, motsvarar det en årslön på 264 000 kronor. Då baseras din föräldrapenning på det, du uppfyller alltså villkoren för full föräldrapenning. Om du inte anmäler dig på Arbetsförmedlingen mellan vikariaten, kan det ändå vara möjligt att få en lägre inkomstbaserad ersättning. Försäkringskassan kan bedöma att du arbetar på detta sätt regelbundet. Ersättningen baseras då på din faktiska årsinkomst och slås alltså ut på hela året, även den tid du inte arbetat. Både den som anmäler sig på Arbetsför-med-lingen och den som missar att göra det, kan alltså ha rätt till en SGI. Den som har ett heltidsvikariat med bra lön som man vill basera föräldrapenningen på, ska dock se till att gå till Arbetsförmedlingen direkt. Om du inte uppfyller åttamånadersregeln, utan exempelvis får ditt allra första jobb 6 månader före förlossning, får du grundersättningen den första delen av föräldraledigheten. 

EXEMPEL 1: Johanna börjar ett timvikariat med varierande arbetstid fem månader innan förlossningen. Hon jobbar de timmar hon får. Innan vikariatet var hon arbetslös och anmäld på Arbetsförmedlingen en månad efter ett sex månader långt heltidsvikariat. Försäkringskassan beslutar att hon har rätt till full ersättning under hela föräldraledigheten, eftersom hon tidigare jobbat minst sex månader och sedan skyddat sin SGI genom att vara anmäld på Arbetsförmedlingen mellan anställningarna och även under den tid hon inte blir inringd på timvikariatet.

EXEMPEL 2: Erika får sitt allra första jobb, ett sex månader långt vikariat i äldreomsorgen. När hon börjar är hon gravid i tredje månaden. Hon hinner alltså inte få ihop åtta månaders arbete eller arbetssökande. Erika får en föräldrapenning på 180 kronor per dag de första 6 månaderna hemma. Sedan får hon en ersättning som grundas på den lön hon hade som vikarie.

Hur kontrollerar Försäkringskassan inkomst?

Om Skatteverkets inkomstuppgifter stämmer behöver du inte göra någonting. Du kommer att få ett beslut och ett inbetalningskort. Först när du har fått inbetalningskortet kan du betala tillbaka pengarna. Där står när du senast måste betala.

Om inkomstuppgifterna från Skatteverket inte stämmer ska du vända dig dit. Om de ändrar uppgifterna så får vi veta det och ändrar ditt beslut om bostadsbidrag.