:

Vad är utbetalning aktielån?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är utbetalning aktielån?
 2. När betalas utdelning ut till aktieägarna?
 3. Hur fungerar inlösen av aktier?
 4. Kan man köpa aktier precis innan utdelning?
 5. Vem lånar ut aktier till blankare?
 6. Kan man låna pengar till aktier?
 7. När får man pengarna från utdelning?
 8. När får jag betala ut utdelning?
 9. Hur beskattas inlösen av aktier?
 10. Kan jag sälja mina aktier till vem jag vill?
 11. Hur länge måste man äga en aktie för att få utdelning?
 12. Får man utdelning om man säljer?
 13. När måste blankare köpa tillbaka?
 14. När måste blankare sälja?
 15. Hur lång tid tar det att få pengar från aktier?

Vad är utbetalning aktielån?

Aktielån innebär att Avanza Pension har möjlighet att låna ut aktier som finns inom ramen för våra kunders kapitalförsäkringar, kapitalpension, pensionsförsäkringar och tjänstepension. Aktierna lånas ut till Morgan Stanley mot en utlåningsränta och de i sin tur kan låna vidare till exempelvis stora kapitalförvaltare. Om de aktier du har i något av dessa konton lånas ut så får du extra avkastning i form av ränta från låntagaren, som delas mellan dig och Avanza. Hur mycket avkastning du får beror på hur många aktier du har, hur länge de lånas ut och vilken efterfrågan som finns på de aktuella aktierna.

Aktielån innebär att Avanza Pension har möjlighet att låna ut aktier som finns inom ramen för våra kunders kapitalförsäkringar, kapitalpension, pensionsförsäkringar och tjänstepension. Aktierna lånas ut till Morgan Stanley mot en utlåningsränta och de i sin tur kan låna vidare till exempelvis stora kapitalförvaltare. Om de aktier du har i något av dessa konton lånas ut så får du extra avkastning i form av ränta från låntagaren, som delas mellan dig och Avanza. Hur mycket avkastning du får beror på hur många aktier du har, hur länge de lånas ut och vilken efterfrågan som finns på de aktuella aktierna.

När betalas utdelning ut till aktieägarna?

Aktieutdelning, vinstutdelning, eller helt enkelt utdelning handlar om att dela ut medel från ett aktiebolag till dess ägare fördelat på antal aktier per ägare. Det som delas ut är vanligen pengar, men kan även vara exempelvis saker eller fordringar. Aktieutdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta ägarna för satsat kapital och/eller arbetsinsats. Men hur mycket som får delas ut till ägarna när årsredovisningen är fastställd beror på bolagets utdelningsbara medel och om kraven kring utdelning i aktiebolagslagen (ABL) kan uppfyllas, vilket vi ska fokusera på nu.

Vill du istället veta hur du blir beskattad på utdelningen enligt 3:12-reglerna, läs den här 3:12-artikeln.

Hur fungerar inlösen av aktier?

REDAKTIONEN SVARAR: Hej Peter. Inlösen betyder att bolaget köper tillbaka en viss mängd aktier från aktieägarna. Det kan till exempel vara så att varje aktieägare garanteras att få sälja var tjugonde aktie till en given kurs, som ofta är lite högre än aktuell börskurs.

Det här får samma effekt som en utdelning och kan därför användas istället. Detta av två skäl:

Kan man köpa aktier precis innan utdelning?

Det var kanske någon Volvo-aktieägare som hickade till i början av april när aktien sjönk nära 9 procent på en dag. Eftersom det rörde sig om att den handlades exklusive utdelning plus extrautdelning var det ingen fara på taket.

Också några av skogsjätten Holmens aktieinnehavare satte kanske morgonkaffet i strupen den 29 mars i år. Även då rörde de sig om att aktien sjönk motsvarande utdelningen plus extrautdelningen.

Vem lånar ut aktier till blankare?

REDAKTIONEN SVARAR: Hej, det kan finnas en mängd olika skäl till varför en större aktieägare i ett bolag väljer att låna ut aktier till blankning. Men generellt brukar det bero på olika tidshorisont och/eller olika kursuppfattningar samt att aktieägaren ser en möjlighet till extra avkastning i form av den ränta som betalas för aktielånet.

Blankningar är generellt av kortare karaktär med dags-, vecko- eller månadshorisont. Till exempel kanske en ägare med flera års tidshorisont på sin investering inte tycker att det spelar någon större roll hur aktien går kortsiktigt, men att det är en attraktiv affär att låna ut aktier mot ränta som ökar investeringens avkastning. Långsiktigt kommer kursen ändå gå mot samma värde och hur ökad blankning påverkar i det kortare perspektivet bryr sig kanske utlånaren inte om.

Kan man låna pengar till aktier?

Aktiebelåning är när man tar ett lån från med sina aktier som säkerhet. De flesta aktiemäklare erbjuder aktiebelåning. Hur mycket du får låna beror på vilka aktier du äger och hur mycket din aktieportfölj är värd. Olika aktier har olika belåningsvärde. Belåningsvärdet reflekterar hur bra säkerhet mäklare tycker en viss aktie är. Du kan läsa mer om vad belåningsvärde är hur det fungerar längre ner.

Du kan belåna dina aktier till förmånliga villkor hos Avanza och Nordnet genom superlånet och knockoutlånet. Storbankerna erbjuder också aktiebelåning men deras ränta är i normalfallet högre än den som nätmäklarna erbjuder.

När får man pengarna från utdelning?

En aktieutdelning är ett sätt för dig som aktieägare att löpande få ta del av ett bolags nuvarande vinster, utan att behöva sälja av ditt innehav. Rent konkret innebär det att ett bolag betalar ut hela eller delar av årets vinst (och eventuella andra innestående tillgångar) direkt till ägarna. Den vanligaste formen av utdelning är kontant utbetalning.

Viktigt att känna till är att alla aktier inte per automatik är utdelningsaktier – en del bolag väljer att inte göra utdelningar alls. Oftast handlar det om yngre och/eller mindre företag i expansiva tillväxtfaser, för vilka det är nödvändigt att återinvestera hela vinsten i syfte att kunna utvecklas.

Vidare måste förstås ett bolag också gå med vinst för att kunna ha råd att ge utdelning. Överlag tenderar större och mer mogna företag att dela ut mer av vinsten eftersom de i regel har stabilare ekonomi och inte är i lika stort behov av vinsten för att finansiera vidare tillväxt.

När får jag betala ut utdelning?

Aktieutdelning, vinstutdelning, eller helt enkelt utdelning handlar om att dela ut medel från ett aktiebolag till dess ägare fördelat på antal aktier per ägare. Det som delas ut är vanligen pengar, men kan även vara exempelvis saker eller fordringar. Aktieutdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta ägarna för satsat kapital och/eller arbetsinsats. Men hur mycket som får delas ut till ägarna när årsredovisningen är fastställd beror på bolagets utdelningsbara medel och om kraven kring utdelning i aktiebolagslagen (ABL) kan uppfyllas, vilket vi ska fokusera på nu.

Vill du istället veta hur du blir beskattad på utdelningen enligt 3:12-reglerna, läs den här 3:12-artikeln.

Hur beskattas inlösen av aktier?

Krav för yrkesmässig värdepappershandel enligt SKV:s arbetsgrupp

Omsättning – minst 6 miljoner kronorAntal transaktioner – fler än 50Omsättningshastighet – minst 3 gånger

Kan jag sälja mina aktier till vem jag vill?

Det finns en del juridiska frågor att ha koll på när ett aktiebolag ska säljas, oavsett om det rör en andel eller hela bolaget. I följande text kan du läsa om hur du går till väga.

Ett privat aktiebolag som inte är börsnoterat kan ta hjälp av bland annat företagsmäklare för att få in intressenter till försäljningen. Det finns dessutom flera rådgivare som kan bli värdefulla i en företagsöverlåtelse, till exempel advokater och jurister, banker och revisorer samt redovisningskonsulter. Det finns ofta bestämmelser i bolagsordningen  och aktieägaravtal som reglerar hur försäljning av aktier ska gå till och som måste beaktas.

Hur länge måste man äga en aktie för att få utdelning?

REDAKTIONEN SVARAR: Hej Martin, för att få utdelning krävs endast att man är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen som är tredje bankdagen efter bolagsstämman. Det är alltså inget krav på hur länge man ska äga en aktie.

Eftersom det dröjer till den tredje bankdagen från handelsdagen innan du är införd som aktieägare måste du äga aktien vid slutet av stämmodagen för att få rätt till utdelning.

Får man utdelning om man säljer?

Du får beräkna och tillgodoräkna dig ett gränsbelopp när du äger aktier vid beskattningsårets ingång. Du får inte tillgodoräkna dig något gränsbelopp samma år du startar bolaget eller köper aktier av någon annan.

Räkna fram gränsbeloppet enligt förenklingsregeln eller huvudregeln. Du får växla mellan reglerna genom åren och välja den som ger högst gränsbelopp. Däremot får du bara använda förenklingsregeln i ett av eventuellt flera fåmansföretag där du har kvalificerade aktier.

När måste blankare köpa tillbaka?

Hur fungerar det att blanka aktier? I videon nedan går vi igenom både möjligheter och risker med blankning.

När måste blankare sälja?

Hur fungerar det att blanka aktier? I videon nedan går vi igenom både möjligheter och risker med blankning.

Hur lång tid tar det att få pengar från aktier?

Har du sålt aktier och undrar när pengarna kommer? Alla svenska börser tillämpar två likviddagar. Det innebär att det alltid tar två bankdagar från det att du sålt en aktie tills dess att den nya ägaren registreras och pengarna levereras.

Att köpa och sälja aktier kan, om man inte har någon erfarenhet, tyckas svårt och komplicerat. Det blir inte mindre komplicerat av det faktum att man inte äger en aktie även om man köpt den. Men du kan vara lugn. Reglerna har alltid funnits och tidigare var det till och med tre likviddagar som gäller. Nu är det alltså två dagar.