:

Vilka tider gäller trängselskatt i Göteborg?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka tider gäller trängselskatt i Göteborg?
 2. Vilken tid börjar vägtullarna?
 3. När är det inga vägtullar?
 4. Hur betala vägtull i Göteborg?
 5. När stänger vägtullarna i Göteborg?
 6. När är det mest trafik i Göteborg?
 7. Var finns vägtullar Göteborg?
 8. Var är vägtullarna i Göteborg?
 9. Hur mycket betalar man för vägtullar?
 10. När är det som minst trafik i Göteborg?
 11. Vilken tid är det rusningstrafik?
 12. Var finns vägtullar?
 13. Hur slipper man betala trängselskatt?
 14. När är det som mest trafik i Göteborg?
 15. Vilken tid på dygnet är det mest trafik?

Vilka tider gäller trängselskatt i Göteborg?

Flerpassageregeln innebär att en bil som passerar flera betalstationer inom 60 minuter bara beskattas en gång. Det belopp som då ska betalas är det högsta beloppet av de passagerna.

Vilken tid börjar vägtullarna?

 • Från och med 1 januari 2020 har Transportstyrelsen gjort följande ändringar av trängselskatt i Stockholm innerstad och Essingeleden.
 • Nya tider: Ny tidsperiod 06.00-06.29 har blivit tillagd. Tidigare började trängselskatt först vid kl. 06.30 men nu börjar trängselskatt kl. 06.00. Inga tidsförändringar på övriga tider.
 • Nya belopp: Trängselskatten har blivit dyrare, upp till 33 % dyrare. Trängselskatten är som dyrast vid kl. 07.00-08.29 och 16.00-17.29. I Stockholm innerstad kostar det 45 kr och Essingeleden 40 kr per passering.
 • Trängselskatten anpassas efter säsong: Tidigare var det samma trängselskatt oavsett tid på året. Nu inför man lågsäsong och högsäsong. Högsäsong är 1 mars–dagen före midsommarafton och 15 augusti–30 november. Lågsäsong är övrig tid.
 • Trängselskatt även de fem första vardagarna i juli: Innan var juli månad fri från trängselskatt.
 • Trängselskatt gäller också vissa dagar före helgdag: dagen före långfredagen, dagen före Kristi himmelsfärdsdag, dagen före alla helgons dag, dagen före den 1 maj och dagen före nationaldagen (om de infaller på en vardag utom lördag).

När är det inga vägtullar?

 • Från och med 1 januari 2020 har Transportstyrelsen gjort följande ändringar av trängselskatt i Stockholm innerstad och Essingeleden.
 • Nya tider: Ny tidsperiod 06.00-06.29 har blivit tillagd. Tidigare började trängselskatt först vid kl. 06.30 men nu börjar trängselskatt kl. 06.00. Inga tidsförändringar på övriga tider.
 • Nya belopp: Trängselskatten har blivit dyrare, upp till 33 % dyrare. Trängselskatten är som dyrast vid kl. 07.00-08.29 och 16.00-17.29. I Stockholm innerstad kostar det 45 kr och Essingeleden 40 kr per passering.
 • Trängselskatten anpassas efter säsong: Tidigare var det samma trängselskatt oavsett tid på året. Nu inför man lågsäsong och högsäsong. Högsäsong är 1 mars–dagen före midsommarafton och 15 augusti–30 november. Lågsäsong är övrig tid.
 • Trängselskatt även de fem första vardagarna i juli: Innan var juli månad fri från trängselskatt.
 • Trängselskatt gäller också vissa dagar före helgdag: dagen före långfredagen, dagen före Kristi himmelsfärdsdag, dagen före alla helgons dag, dagen före den 1 maj och dagen före nationaldagen (om de infaller på en vardag utom lördag).

Hur betala vägtull i Göteborg?

Infrastrukturavgift är en avgift som tas ut för att finansiera bygget av en ny bro eller tunnel. Det innebär att den som använder bron eller tunneln är med och betalar för den. När infrastrukturen är färdigbetald tas avgiften bort. Broavgift kallas här den infrastrukturavgift som tas ut för färd över en bro.

Systemet med trängselskatt används i Stockholm och Göteborg. Syftet med trängselskatt är att minska trängseln, förbättra miljön och bidra till att finansiera infrastruktursatsningar.

Trängselskatt tas ut enligt lagen om trängselskatt. Lagen anger betalstationers placering, storlek på trängselskatt och när trängselskatt ska tas ut. Riksdagen beslutar om trängselskatt.

När du kör ditt fordon genom en betalstation tas en bild av fordonets registreringsskylt av ett automatiserat system. Bilden skickas till Transportstyrelsen där fordonet identifieras.

När stänger vägtullarna i Göteborg?

När en skattepliktig bil passerar en betalstation för trängselskatt inträder skattskyldighet.

Det är den som äger bilen vid tillfället då bilen passerar betalstationen som ska betala skatt. Som ägare anses den som är, eller bör vara, upptagen i vägtrafikregistret som ägare för bilen. För en bil som används med stöd av saluvagnslicens, den som har licensen. Som ägare anses även den som är upptagen i ett utländskt register motsvarande vägtrafikregistret eller, om innehavare finns registrerad i det utländska registret, innehavaren.

 • Läs om saluvagnslicens på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Samtliga passager som görs med en viss bil under en kalendermånad sammanställs av Transportstyrelsen till ett beslut som skickas till den skattskyldige månaden därefter. Först när skattebeslutet är fattat kan du betala in skatten.

Betalningen ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast den sista dagen i månaden efter den månad som skattebeslutet fattades.

Den som är skattskyldig ansvarar för att skatten blir betald i rätt tid även om han eller hon inte får något inbetalningskort från Transportstyrelsen. Om skatten inte betalas i tid tas det ut en tilläggsavgift på 500 kronor.

När är det mest trafik i Göteborg?

Helgen den 26-28 maj stängs E6 helt mellan Olskroken och Ringön, inklusive Tingstadstunneln. Trafikanter får köra andra vägar och räkna med längre restider. Välj andra färdsätt om du kan.

Publicerad: 15 maj 2023 Uppdaterad: 16 maj 2023

Var finns vägtullar Göteborg?

Flerpassageregeln innebär att en bil som passerar flera betalstationer inom 60 minuter bara beskattas en gång. Det belopp som då ska betalas är det högsta beloppet av de passagerna.

Var är vägtullarna i Göteborg?

Här kan du få fram viktiga datum för ditt företag. Då kan du lätt se när du behöver betala in skatter, deklarera eller när du får utbetalningar.

Hur mycket betalar man för vägtullar?

Trängselskatt gäller endast inom och runt Stockholm och Göteborg. Bilister behöver inte stanna för att betala trängselskatten. de får en faktura för att använda vägtullarna i dessa områden varje månad.

Bilar, lastbilar och bussar är alla ansvariga för trängselskatten. Nödfordon, EG-mobilkranar och bussar med en totalvikt på minst 14 ton, motorcyklar och mopeder är dock undantagna från trängselskatt.

Infrastrukturavgiften gäller för korsningar till följande fyra broar för både Sverigeregistrerade fordon och utlandsregistrerade fordon:

När är det som minst trafik i Göteborg?

Rapporten Trafik- och resandeutveckling beskriver viktiga trender som påverkar trafiken och resandet i staden. Vi redovisar hur trafikutvecklingen för alla våra olika färdsätt varit under året och hur restiderna utvecklat sig. Vi skriver också om upplevelsen av våra stadsmiljöer och vad som hänt inom området trafiksäkerhet.

Vilken tid är det rusningstrafik?

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.

Var finns vägtullar?

Trängselskatt tas ut på alla fordon som använder vägarna i och runt Stockholm och Göteborg för att minska trängseln och förbättra tillgängligheten.

Trängselskatt för Stockholm är maximalt 165 SEK per dag per fordon under högsäsong (1 mars till 25 juni och 15 augusti till 30 november) medan beloppet trängselskatt under lågsäsongen (resten av året) går upp till 105 SEK.

En fast trängselskatt debiteras för fordon som kör in och ut från Stockholm och på Essingeleden under vissa timmar på dygnet. Trängselskatt är inte beroende av fordonstyp.

Maxbeloppet per dag och fordon är 135 kr för högsäsong och 105 kr för lågsäsong. Högsäsong är perioden 1 mars – dagen före midsommarafton och 15 augusti – 30 november. Resten av året betraktas som lågsäsong.

Alla fordon som kör in och ut från Göteborgs centrum debiteras med ett trängselskatt. Dessa är fasta priser för vissa timmar på dygnet. Det maximala antalet trängselskatt Göteborg är 60 SEK per dag och fordon.

Trängselskatt i Göteborg debiteras inte på helgdagar, dagar före en helgdag och under juli månad.

Hur slipper man betala trängselskatt?

Du är inte undantagen från trängselskatt bara för att du kör med en elbil. Du måste betala en lika stor avgift som personer som kör fossildrivna bilar. Bland de motorfordon som undantas inkluderas bland annat utryckningsfordon, motorcyklar samt militära fordon.

När är det som mest trafik i Göteborg?

E6 · Från den 4 september och en månad framåt får E6-trafiken norrut vid Olskroken samsas i ett körfält i korta perioder. Räkna med köer och längre restid.

A-traktorer · Nu har reglerna för att köra A-traktor skärpts. Nu är det krav på bilbälte och varje passagerare ska ha en egen sittplats.

Vilken tid på dygnet är det mest trafik?

Rapporten Trafik- och resandeutveckling beskriver viktiga trender som påverkar trafiken och resandet i staden. Vi redovisar hur trafikutvecklingen för alla våra olika färdsätt varit under året och hur restiderna utvecklat sig. Vi skriver också om upplevelsen av våra stadsmiljöer och vad som hänt inom området trafiksäkerhet.