:

Vilket är vanligaste efternamn i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket är vanligaste efternamn i Sverige?
 2. Vilket är det vanligaste kvinnonamnet i Sverige?
 3. Vilket efternamn kan jag ta?
 4. Kan en man heta dotter i efternamn?
 5. Får man ha 2 efternamn i Sverige?
 6. Vilket är det finaste Tjejnamnet?
 7. Vad är det värsta namnet?
 8. Vad är det finaste tjej namnet?
 9. Vilka efternamn får man inte byta till?
 10. Vilka namn får man inte byta till?
 11. Kan man heta Adolf?
 12. Vilket efternamn får ett nyfött barn?
 13. Vad är världens ovanligaste namn?
 14. Hur många personer heter potatis i Sverige?
 15. Vilka namn är förbjudna?

Vilket är vanligaste efternamn i Sverige?

Här nedan hittar du statistik från SCB över de mest vanliga efternamnen den 31 dec 2022.

Tabellen här nedan visar de 100 vanligaste efternamnen där varje stavning redovisas som ett eget namn.

Vilket är det vanligaste kvinnonamnet i Sverige?

På flickornas topp 100-lista har det kommit in två nya namn 2021; Alba och Wilda. Alba är det namn som ligger högst på listan, plats 51 med 247 namngivna flickor. Det är första gången någonsin Alba finns med på topp 100-listan, medan Wilda även tidigare år haft en plats i listan. Namn som lämnade plats på topp 100-listan under 2021 var Belle, Felicia, Matilda och Amanda. Att det var fler som lämnade listan än tillkom beror på att plats 100 var tredelad 2020.

På pojkarnas topp 100-lista har det tillkommit ett nytt namn 2021; Aston. Namnet återfinns på plats 98 med 133 namngivna pojkar. Pojknamnen Amir och David lämnade 100-listan under 2021. Att det var fler som lämnade listan än tillkom beror på att plats 100 var delad 2020.

Vilket efternamn kan jag ta?

Det är vanligt att byta namn i samband med att man gifter sig. Ni har följande alternativ för vilket efternamn ni kan välja:

 • Behålla era ogifta namn
 • Ta den ena partnerns namn
 • Dubbla efternamn
 • Byta till ett helt annat namn

Kan en man heta dotter i efternamn?

Jag kan hjälpa dig som är nyfiken att hitta ursprunget till just ditt efternamn i dina anor. Vem var den förste som bar det och varifrån kommer det?

Historiskt så har vi i Sverige brukat ett namnskick där man automatiskt fick sin fars förnamn (med ändelsen -son eller -dotter) som efternamn. Om fadern t.ex hette Lars Andersson så fick hans söner heta Larsson i efternamn och döttrarna fick heta Larsdotter. Och så fortsatte man på samma sätt så att när t.ex Lars son, Sven sen fick sin egen son som fick heta Anders, så hette han Svensson i efternamn, osv osv. Detta efternamnsskick kallas också Patronymikon.

Får man ha 2 efternamn i Sverige?

Ett dubbelt efternamn får endast bestå av två enkla efternamn som var för sig kan förvärvas enligt personnamnlagen. Det är möjligt att ha ett bindestreck mellan namnen i det dubbla efternamnet.

Ett dubbelt efternamn kan inte kombineras med ett mellannamn.

Vilket är det finaste Tjejnamnet?

Att hitta ovanliga och unika namn för ditt barn kan vara spännande men också tidskrävande. Vissa människor väljer att skapa flicknamn som är ovanliga på egen hand eller så anpassar de stavningen av redan populära namn. Ett exempel är det engelska namnet Allyson i listan ovan, som även kan stavas som Alyson, Alison och Allison.

Vad är det värsta namnet?

 • 1 pojke heter Potatis
 • 1 flicka heter Svamp
 • 2 pojkar heter Pucko
 • 2 flickor heter Penna
 • 1 pojke heter Balle
 • 3 flickor heter Bärs
 • 4 pojkar heter Porsche
 • 2 flickor heter Anus
 • 1 pojke heter Kossa
 • 6 pojkar heter Pung

Vad är det finaste tjej namnet?

Tabellen visar de 100 vanligaste tilltalsnamnen som getts till flickor 2022. Namnen redovisas med den vanligaste stavningen, men samtliga stavningar ingår i det redovisade antalet.

Vilka efternamn får man inte byta till?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns flera olika sätt att ändra sitt efternamn på, men man måste ansöka om namnbyte samt få det beviljat av Skatteverket.

Vilka namn får man inte byta till?

Du kan ansöka om att byta till ett nybildat efternamn, alltså ett efternamn som inte redan används.

Fem kriterier för att byta till ett nybildat efternamn:

Kan man heta Adolf?

Sverige började föra statistik redan 1749. Idag har SCB i uppdrag är att förse Sverige med oberoende statistik om samhället på flera olika områden. Statistik är inte exakt, men välgjord statistik beskriver verkligheten så nära man kan komma.

För att göra statistik finns metoder för att samla in, bearbeta och analysera siffermaterial. SCB:s statistik görs utifrån vetenskapliga principer. Det finns flera olika typer av statistiska undersökningar.

Vilket efternamn får ett nyfött barn?

Ett barns födelse registreras i befolkningsdatasystemet på sjukhuset när barnet föds. I samband med detta får barnet också ett personnummer. Detta görs om

 • modern har en hemkommun i Finland och
 • modern har en finsk personbeteckning.

Om modern inte är registrerad i Finland kan sjukhuset inte registrera barnets födelse. I detta fall ska du be om anvisningar vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Uppgifterna om barnet ska anges med en blankett. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skickar blanketten till moderns adress inom kort efter att barnet föddes. På blanketten är barnets personnummer angivet.

Vad är världens ovanligaste namn?

När du väljer namn finns det oändliga möjligheter – och många har vi aldrig hört talas om! Vill du ha ett av landets mest unika namn? Här listar vi tio pojk- och flicknamn som bara ett fåtal personer heter i Sverige!

Hur många personer heter potatis i Sverige?

Det finns många mer eller mindre vanliga namn i Sverige. På frågorna “hur många heter Anna i Sverige” och “hur många heter Adolf, Erik eller Mohammed”, kommer du få flera olika svar. Anna är ett mycket vanligt namn medan till exempel Adolf är mindre vanligt i just Sverige. 

Frågar man sig istället hur många i Sverige som heter Potatis, Svamp och Pucko får man ett mycket längre antal. Statistiska centralbyrån lista varje år de mest ovanliga namnen och de vanligaste. Där kan du lätt hitta svaren på “hur många heter i Sverige…” och lägga till det namn du vill veta mer om. Svaret kommer omgående. 

Vilka namn är förbjudna?

Finns det några namn som man inte får heta eller döpa sitt barn till i Sverige? Ja det gör det och här kan du se en lång lista på just sådana namn.

I Sverige är det hos Skatteverket som en ansöker om namn för ett nyfött barn eller om en i vuxen ålder vill byta förnamn. Det finns dock vissa regler om vilka förnamn som är okej att ta. Skatteverket skriver på sin webbplats: