:

Hur får man fribrev?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man fribrev?
 2. Kan man ta ut sina privata pensionspengar?
 3. Kan man ta ut allmän pension när man jobbar?
 4. Hur länge kan man vänta med att ta ut pension?
 5. Kan man flytta fribrev?
 6. Vill ta ut mina pensionspengar?
 7. Kan man ta ut pensionspengar innan pension?
 8. Hur tar jag ut min privata pension?
 9. Vilken är den lägsta pensionen man kan få?
 10. Vad är normalt att få i pension?
 11. Kan man ta ut pengar från avtalspension?
 12. Vad händer med mina pensionspengar Alecta?
 13. Vilken pension bör man ta ut först?
 14. Kan man ta ut sin pension i klumpsumma?
 15. Kan man gå i pension utan att ta ut pension?

Hur får man fribrev?

Ett fribrev är en försäkring som det inte görs några nya premieinbetalningar till. Det kan till exempel handla om en tjänstepensionsförsäkring efter att du har slutat på ditt jobb.

Du kan ha ett eller flera fribrev, antingen i form av tjänstepension från en tidigare arbetsgivare eller från att du tidigare pensionssparat privat. Din försäkring läggs då i fribrev och din framtida pension bygger på de premier som redan har betalats in och hur försäkringens värde förändras. 

Kan man ta ut sina privata pensionspengar?

Vi finns här när det är dags att ta ut din pension.

Det är bra att fundera på hur du vill ta ut din pension. Tänk på att livet efter arbetslivet kan vara långt, därför är det viktigt att se över hur din pension är placerad. Pensionen ska fortsätta växa under alla de år som du tar ut den. Samtidigt vill du kanske vill ha lägre risk i dina placeringar när du är äldre och börjat ta ut din pension. Det är också praktiskt att samla din pension på ett ställe för att få bättre överblick.

Kan man ta ut allmän pension när man jobbar?

Att ta ut hela, eller delar av, din pension och fortsätta jobba kan vara en bra idé. Då tjänar du inte bara extra pengar, utan fortsätter även att tjäna in till din allmänna pension. Med det finns några saker kring skatter och uttagsregler du bör ha koll på.

Hur länge kan man vänta med att ta ut pension?

 • Skaffa dig överblick Börja med att skaffa dig en överblick över din pension med hjälp av verktyget Minpension. Kanske kommer du att få pengar från olika håll och kan ta ut delar av pensionen vid olika tidpunkter.

 • Räkna på vad pengarna räcker till Fundera på vad du vill att pensionen i första hand ska räcka till. Gör gärna en budget och se hur långt pengarna kan räcka. Tänk efter om du behöver skydd till efterlevande eller inte.

 • Bestäm när du vill gå i pension Fatta beslut om när du vill gå i pension och hur utbetalningarna ska göras över tiden.

 • Kan man flytta fribrev?

  Har du haft flera olika jobb och inte full koll på var dina pensioner finns? Vi hittar dem åt dig och ser om du kan sänka dina kostnader genom att samla hela din pension hos oss. Börja med att fylla i en fullmakt så kan vi hämta information om dina pensioner hos andra bolag.

  • Du får en bättre överblick och kan sänka dina kostnader.
  • 0 procent* i rörlig avgift och nu får du även slopad årsavgift.
  • Vi hittar dina pensioner åt dig, även om de är på flera olika ställen.
  • Det blir enklare när pensionen ska betalas ut om det är på ett ställe.
  • Du får personlig pensionsrådgivning och vi hjälper dig flytta pensionen till oss.

  *Du betalar avkastningsskatt och förvaltningsavgift för de fonder du väljer att spara i.

  Vill ta ut mina pensionspengar?

  Om ditt pensionssparbelopp i din pensionsförsäkring eller ditt pensionssparkonto IPS är högre än ett prisbasbelopp, kan du bara få ut ditt pensionssparande i förtid om Skatteverket har lämnat sitt medgivande – dispens. Även ditt försäkringsföretag eller din bank ska lämna sitt godkännande. Med pensionssparbelopp menas det tekniska återköpsvärdet för pensionsförsäkringen eller kontobehållningen för pensionssparkontot. Om ditt pensionssparande är en tjänstepensionsförsäkring behöver du också läsa fliken ”Ditt pensionssparande är en tjänstepensionsförsäkring”.

  Skatteverket kan bara ge ett medgivande om återköp av din pensionsförsäkring eller avslut av ditt pensionssparkonto IPS om något av följande villkor är uppfyllt:

  Kan man ta ut pensionspengar innan pension?

  I den allmänna pensionen, som du ansöker om hos Pensionsmyndigheten, finns inget som hindrar att du arbetar hur mycket du vill samtidigt som du är pensionär. Du kan också ångra dig. I båda fallen fyller du i formuläret där du ansöker om pension, men om du vill att pensionen ska upphöra kryssar du i "inget uttag”. Logga in på Pensionsmyndighetens hemsida för att ansöka om din allmänna pension. 

  Kolla på jobbet vad som gäller för din tjänstepension. I en del avtal kan det finnas bestämmelser som gör att du bara får jobba en begränsad del om du tar ut tjänstepensionen. Ibland kan du inte heller välja att bara ta ut en del av tjänstepensionen. Det är hela eller inget som gäller. Tänk också på att om du börjar ta ut tjänstepensionen så kan du inte ändra dig och ta ut mindre pension senare.

  När du jobbar vidare är det inte heller säkert att du får nya inbetalningar till din tjänstepension. Det finns åldersgränser som varierar mellan kollektivavtalen. I bland är det 65 år, ibland får du fortsatta inbetalningar även om du är äldre. Det går förstås också att avtala med arbetsgivaren om fortsatt inbetalning till tjänstepensionen. 

  Hur tar jag ut min privata pension?

  Vi finns här när det är dags att ta ut din pension.

  Det är bra att fundera på hur du vill ta ut din pension. Tänk på att livet efter arbetslivet kan vara långt, därför är det viktigt att se över hur din pension är placerad. Pensionen ska fortsätta växa under alla de år som du tar ut den. Samtidigt vill du kanske vill ha lägre risk i dina placeringar när du är äldre och börjat ta ut din pension. Det är också praktiskt att samla din pension på ett ställe för att få bättre överblick.

  Vilken är den lägsta pensionen man kan få?

  I den allmänna pensionen kommer den nedre åldersgränsen, det vill säga den ålder när du kan börja ta ut pensionen, att ändras de kommande åren. Åldersgränserna kommer att vara olika och bero på hur gammal du är.

  Vad är normalt att få i pension?

  Tjänstepensionen är en av de viktigaste delarna i ditt pensionssparande. Oftast består den av flera olika pensionssparanden från olika arbetsgivare som dessutom placerats hos olika pensionsbolag. Det gör att många sparare upplever att det är svårt att få överblick över just tjänstepensionen.

  Vi ska här försöka gå igenom några av de vanligaste frågorna om tjänstepensionen:

  • Hur stor del av pensionen är tjänstepensionen?
  • Hur mycket är “normalt” att ha i tjänstepension?
  • Hur kan jag placera min tjänstepension?
  • Vad kan jag göra för att förbättra min tjänstepension?

  För de allra flesta som är äldre än 25 år och är fast anställda betalar arbetsgivaren in runt 4,5 procent av bruttolönen till tjänstepensionen. Detta gäller för inkomster upp till 44 375 kronor (år 2022). Tjänar du mer än så kan avsättningen på överskjutande inkomst vara hela 30 procent.

  Den totala avsättning till din pension illustreras ofta som en pyramid.

  Kan man ta ut pengar från avtalspension?

  Avtalspension SAF-LO är ett pensionsavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO och gäller för dig som är privatanställd arbetare på ett företag som har kollektivavtal.

  När tjänar jag in pengarna?

  Vad händer med mina pensionspengar Alecta?

  2023-03-14 Just nu skrivs det mycket om Alectas investeringar i amerikanska bankaktier i media. Att värden gått förlorade där ser vi allvarligt på, men du som kund i Alecta påverkas av detta i väldigt liten omfattning eller inte alls. 

  Vilken pension bör man ta ut först?

  När det gäller tjänstepensionen behöver man ta ställning till om man vill ta ut den under ett begränsat antal år eller om man vill ta ut den under hela livet, så kallat livsvarigt uttag. Vilket val man gör får stor effekt på inkomsten. Och det val man gör kan man inte ändra i efterhand. Din ålder och hur många procent du tar ut påverkar hur mycket du får ut.

  - Väljer man att ta ut sin tjänstepension under till exempel fem år blir pensionen förhållandevis hög de fem åren för att sedan sjunka avsevärt. Med ett livsvarigt uttag blir pensionen lägre men på samma nivå under alla pensionsåren, säger Madelén Falkenhäll.

  Kan man ta ut sin pension i klumpsumma?

  Privat pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande (IPS), kan avslutas i förtid om det samlade värdet understiger 1 prisbasbelopp (52 500 kr för 2023) förutsatt att försäkringsbolaget eller banken godkänner detta. Det är logiskt att man kan lösa detta sparande i förtid eftersom avdragsrätten för privat pensionssparande är avskaffat för alla som har tjänstepension i sin anställning. Det finns gott om alternativ med lägre avgifter än privat pensionssparande. Tänk bara på att engångsbeloppet räknas som ytterligare en inkomst vid sidan av lönen. Mycket kan försvinna i skatt.

  Tjänstepensioner kan däremot sällan lösas i förtid. Det finns undantag om man är på obestånd och pengarna från tjänstepensionen kan ge en varaktig lösning på de ekonomiska problemen. Skatteverket kan bevilja dispens vid synnerliga skäl men prövningen är mycket restriktiv. Tjänstepensionen är formellt sett arbetsgivarägd och tidigaste uttag kan ske från 55, 60 eller 61 år (beroende på avtal). Vid utbetalning är engångsbelopp enbart möjligt om det totala pensionskapitalet understiger 30 procent av prisbasbeloppet (15 750 kr för 2023). Individuella tjänstepensioner kan återköpas om bolaget och arbetsgivaren godkänner det samt om värdet understiger 1 prisbasbelopp. I praktiken är det få som faller i denna kategori.

  Tjänstepensionen är inte som vilket sparande som helst. Det är en försäkring mot ett långt liv där staten har delegerat ansvaret till arbetsmarknadens parter. Arbetsgivaren får göra avdrag för kostnaderna för tjänstepensionen och som motprestation vill staten ha trygghet. Enbart för 2021 betalades det in cirka 187 miljarder kronor till den konkurrensutsatta tjänstepensionen enligt Svensk Försäkring. Om tjänstepensionen föll ut som engångsbelopp i stor skala skulle staten få oerhörda kostnader för den åldrande befolkningen. Det skulle påminna om en katastroffilm från Hollywood. Staten ställer därför krav på hur pensionen får betalas ut. Pensionen är därför inte som vilket annat sparande som helst även om man har goda möjligheter att göra egna placerings- och uttagsval.

  Spara enkelt, ingen bindningstid, fria uttag, insättningsgaranti, trygg sparform med god ränta. Digital ansökan i 4 steg.

  Erik Penser Bank erbjuder tryggt sparande genom sina fastränteplaceringar med statlig insättningsgaranti. Ingen öppningsavgift, årsavgift eller annan fast avgift.

  Insättningsgarantin täcker upp till 1 050 000 kronor per kund och institut. Erik Penser Bank erbjuder sparkonto under eget namn samt genom sparprodukten Rocker. Skulle du ha två eller fler konton hos både Erik Penser Bank och Rocker läggs beloppen samman och omfattas av den maximala gränsen på 1 050 000 kronor.

  Kan man gå i pension utan att ta ut pension?

  Åldersgränserna i pensionssystemet kryper sakta uppåt och i år höjdes åldersgränsen på nytt. Det innebär att många kommer att behöva arbeta betydligt längre än de önskar, för att nå en rimlig pensionsnivå. Samtidigt är det många som drömmer om en tidigare pension. Är du en av dem? Då ska du få några tips som hjälper dig att få till det bästa pensionssparandet – något som ökar dina chanser till en tidigare pension.

  Glädjande nog lever vi allt längre och medellivslängden har nu ökat med mer än tre år sedan dagens pensionssystem infördes i slutet av 1990-talet. Det innebär dock att pensionssystemet behöver anpassas och följa med i utvecklingen. I annat fall, kommer framtida pensionärer att få ett lägre månadsbelopp.