:

När förfaller premieobligationer?

Innehållsförteckning:

  1. När förfaller premieobligationer?
  2. Kan man lösa in gamla premieobligationer?
  3. Finns premieobligationer kvar?
  4. Hur fungerar premieobligationer?
  5. Vad ska man göra med gamla pengar?
  6. Vad ska jag göra med gamla pengar?
  7. Kan man förlora pengar på obligationer?
  8. Är premieobligationer bra?
  9. Hur handlas premieobligationer?
  10. Vilka gamla sedlar är värdefulla?
  11. Vilka svenska sedlar är ogiltiga?
  12. Hur mycket pengar kan man sätta in på banken utan frågor?
  13. Vad är risken med obligationer?
  14. Varför sjunker värdet på obligationer när räntan stiger?
  15. Vilka gamla sedlar blir ogiltiga?

När förfaller premieobligationer?

I riktlinjerna för statsskuldsförvaltningen föreslår Riksgälden en ändring som innebär att styrningen av löptiden för den nominella och reala kronskulden slås ihop. Motiveringen är att ett gemensamt riktvärde på mellan 4 och 6,5 år skulle ge en bättre överblick över risknivån i skulden.

Kan man lösa in gamla premieobligationer?

Kapitalet kommer från arbetsinkomster, arv och vinster från premieobligationer.

Hennes problem är att hon saknar dokumentation om var pengarna kommer ifrån. 

Riksbanken kan lösa in gamla sedlar mot nya om det finns särskilda skäl. 

Finns premieobligationer kvar?

Innan du tar ut din allmänna pension är din premiepension är placerad i en fondförsäkring, antingen i statens förvalsalternativ AP7 Såfa eller i de fonder du valt själv. Värdet på fondförsäkringen varierar med värdet på dina fonder. När du går i pension bestäms månadsbeloppets storlek av värdet på fondförsäkringen. Ditt pensionsbelopp räknas sedan om årligen baserat på dina fonders värdeutveckling under året, positiv som negativ.

Väljer du istället att flytta pengarna till traditionell försäkring tar Pensionsmyndigheten över förvaltningen av kapitalet. Dina pengar är då till största delen placerade i räntebärande värdepapper med låg risk. Värdet på den traditionella försäkringen varierar varje månad med en avkastningsränta som speglar den avkastning som det förvaltade kapitalet haft.

Har du valt fondförsäkring kan du när som helst under pensionstiden flytta till traditionell försäkring. Om du en gång valt traditionell försäkring kan du däremot inte byta tillbaka till fondförsäkring.

Pensionsmyndigheten gick i maj 2023 över från återbäringsränta till avkastningsränta. Den första avkastningsräntan är framräknad för maj och var då -3,9 procent.

Avkastningsräntan gäller samtliga tillgångar inom den traditionella försäkringen. Att den blev negativ i maj 2023 beror på effekter vid övergången från återbäringsränta till avkastningsränta.

Framöver kommer avkastningsräntan att vara den avkastning som vi får på tillgångarna inom den traditionell försäkring för en månad, som kan vara positiv eller negativ. Avkastningsräntan kommer att redovisas varje månad på den här sidan.

Hur fungerar premieobligationer?

Riksgälden har på uppdrag av regeringen övervägt om staten bör avveckla utgivningen av premieobligationer efter att den varit pausad.

Vad ska man göra med gamla pengar?

Det enklaste sättet att göra sig av med gamla sedlar och mynt är att betala med dem till och med den 30 juni 2017. Du kan också sätta in dem på bankkonto. På myntkartan.se hittar du närmaste ställe för att sätta in mynt.

Vad ska jag göra med gamla pengar?

Om du har kvar ogiltiga sedlar löser du in dessa via Riksbankens Inlösenrutin för ogiltiga sedlar. Riksbanken löser enbart in sedlar från privatpersoner. Banker kan inte längre lösa in ogiltiga sedlar.

Kan man förlora pengar på obligationer?

Mer fondinformation hittar du hos Avanza om du klickar på länkarna. Kom ihåg att fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. All investering sker på egen risk.

Obligationer, vad är det egentligen? Kort förklarat är det ett lån. Företag och regeringar behöver ofta låna mer pengar än vad man kan göra via banken. Det ett företag eller stat gör i ett sådant läge är att utfärda obligationer på marknaden så att investerare kan köpa deras obligationer. Investerarna lånar då ut sina pengar till företagen eller regeringarna mot en kupongränta. Pengarna kan sedan användas till att expandera företag eller att satsa på nya infrastrukturprojekt. Vanliga obligationer som man oftast talar om är:

Mer fondinformation hittar du hos Avanza om du klickar på länkarna. Kom ihåg att fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. All investering sker på egen risk.

Obligationer, vad är det egentligen? Kort förklarat är det ett lån. Företag och regeringar behöver ofta låna mer pengar än vad man kan göra via banken. Det ett företag eller stat gör i ett sådant läge är att utfärda obligationer på marknaden så att investerare kan köpa deras obligationer. Investerarna lånar då ut sina pengar till företagen eller regeringarna mot en kupongränta. Pengarna kan sedan användas till att expandera företag eller att satsa på nya infrastrukturprojekt. Vanliga obligationer som man oftast talar om är:

  • Statsobligationer –  är ett löpande skuldebrev utgivet av till exempel svenska staten. Statliga obligationer anses ha lägst kreditrisk eftersom staten får in pengar via skatt.
  • Företagsobligationer – är obligationer som företag ger ut när banken inte räcker till. Högre risk än statsobligationer eftersom företagen måste gå med vinst över tid.
  • Premieobligation – är en typ av statsobligation som Riksgälden ger ut där räntan samlas i en pott och lottas ut bland innehavarna.

En obligation är en skuld i företagens balansräkning, medan aktier är eget kapital på tillgångssidan. Köper du aktier så blir du delägare i företaget och köper du obligationer så agerar du bank och lånar ut dina pengar under en tidsperiod. Äger du aktier så får du ta del av ökande vinster, utdelningar och kursuppgång (förhoppningsvis) över tid, dessutom har du rösträtt. Obligationer ökar inte i värde och du får inte ta del av företagets vinster, utan det du får är en förutbestämt ränta varje år. En fördel med obligationer är att eftersom det är en skuld för ett företag så får du betalt före aktieägarna vid en konkurs. Därför brukar man säga att obligationer har lägre risk än aktier.

Obligationer kan du äga om du tror att börsen ska gå ner under många år. Eller om du tror styrräntan ska gå ner i många år. Då blir ju din fasta kupongränta mer attraktiv. Många investerare och förvaltare väljer också att ha 30% av sina tillgångar i obligationer eftersom det ger en bättre riskspridning.

Är du ung och har långt kvar till pensionen så ska du främst äga aktier eftersom över tid så avkastar alltid aktier bättre än obligationer, dessutom minskar risken eftersom du har så många år kvar innan du behöver pengarna. Är du under 40 år så kan du med fördel investera i småbolag som växer snabbt. Återinvesterar bolagen vinsten så kommer ränta på ränta effekten arbeta snabbare för dig.

Om du är en pensionär så är obligationer en bra idé eftersom du inte har råd att förlora dina pengar på äldre dagar. Kupongräntor från obligationer räcker då bra för att betala räkningar och du kan räkna på en fast inkomst varje år.

Är premieobligationer bra?

En obligation är kort förklarat ett lån. Staten eller ett företag kan utfärda och sälja obligationer istället för att låna pengar av en bank. Staten/företaget betalar sedan ränta till den som äger obligationen. När en stat lånar pengar kallas det statsobligationer, och när ett företag gör det kallas det företagsobligationer.

Obligationer handlas i procent av sitt ursprungliga lånevärde, som kallas för nominellt belopp. Obligationer har en viss löptid och när de förfaller får långivaren i normalfallet tillbaka 100 % av sin investering. Lånet blir med andra ord återbetalt.

Hur handlas premieobligationer?

Den totala räntan som ges på obligationerna samlas i en pott som sedan lottas ut till de som köpt en premieobligation.

Vad detta betyder rent konkret är att man har chans att vinna en viss summa som obligationsägare. Några få kommer vinna på sina premieobligationer, och de får då en högre avkastning än om de hade sparat pengarna på ett vanligt konto.

De personer som inte vinner på sin premieobligation får tillbaka sina pengar. Det finns alltså ingen risk att man förlorar sina pengar genom att köpa premieobligationer (om inte Sverige som land skulle gå i konkurs, vilket känns relativt osannolikt).

Vilka gamla sedlar är värdefulla?

Gamla mynt och sedlar är en betydande del av historien. De ger insikter om de ekonomiska, sociala och kulturella förhållandena i den era de tillhör. Många mynt och sedlar har ikoniska figurer, landmärken och händelser som är viktiga för landets historia.

Dessa historiska kopplingar ökar värdet på myntet eller sedeln. Det är något vi måste tänka på när vi ser på gamla mynt värde. Det handlar inte bara om hur mycket silver eller guld som finns i ett mynt. Detta är också anledningen till att det kan finnas ett mynt värde även då myntet i sig inte är gjort av dyra material.

Innan du försöker sälja enkronor före 1968 eller kanske sedlar som har flera årtionden på nacken måste du sätta dig in hur svenska myntvärdet påverkas. Något som är viktigt att notera är att våra mynt inte alltid har innehållit rent silver.

Mellan 1920 och 1947 så myntades 10-öringar, 25-örigar och 50-öribgar utan silver. Dessa kan kännas igen då de har Gustav V som monogram under en krona på baksidan. Dessutom har 25- och 50-öringarna en bild av två sädesax ingraverade på framsidan.

OM du vill sälja enkronor före 1968 så kan du mycket väl få en hel del för detta beroende på silverhalten. Det har nämligen varierat en hel del. Bara år 1942 så kom det olika upplagor av enkronor med olika silverhalt.

Vilka svenska sedlar är ogiltiga?

På riksbank.se använder vi kakor (cookies). Vissa kakor är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt och dessa lagras automatiskt i din enhet när du besöker riksbank.se. Dessutom vill vi använda kakor för att samla in statistik så att vi kan förbättra webbplatsen och ge våra besökare en så bra upplevelse som möjligt, och för detta behöver vi ditt samtycke. Genom att klicka på ”Ja, jag accepterar” samtycker du till att vi använder statistikkakor. Du kan när som helst ändra dig och återkalla ditt samtycke.

Läs mer om, och hantera, kakor (cookies)

Hur mycket pengar kan man sätta in på banken utan frågor?

Först och främst är det viktigt att förstå vad som menas med “utan frågor”. När du gör en insättning på banken måste banken enligt lag undersöka var pengarna kommer ifrån och rapportera till myndigheterna vid behov. Detta är en del av kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Men det finns en gräns för hur mycket pengar du kan sätta in utan att banken behöver ställa frågor om ursprunget.

Vad är risken med obligationer?

En obligation är kort förklarat ett lån. Staten eller ett företag kan utfärda och sälja obligationer istället för att låna pengar av en bank. Staten/företaget betalar sedan ränta till den som äger obligationen. När en stat lånar pengar kallas det statsobligationer, och när ett företag gör det kallas det företagsobligationer.

Obligationer handlas i procent av sitt ursprungliga lånevärde, som kallas för nominellt belopp. Obligationer har en viss löptid och när de förfaller får långivaren i normalfallet tillbaka 100 % av sin investering. Lånet blir med andra ord återbetalt.

Varför sjunker värdet på obligationer när räntan stiger?

Räntefonder kan till att börja med delas upp i gruppen korta och långa räntefonder. En kort räntefond har en löptid som är kortare än ett år. Det gör att den så kallade ränterisken är låg. Fonden är alltså inte så känslig för centralbankernas höjningar, eller sänkningar, av räntan. Den här fondtypen är närmast att jämföra med ett sparkonto. Låg risk och låg förväntad avkastning.

En lång räntefond har en högre ränterisk, och är känslig för marknadsräntornas svängningar och påverkas därmed av centralbankernas ageranden. De placerar i räntepapper med lång löptid, längre än ett år.

Enkelt uttryckt faller långa räntefonder när räntorna stiger. Fonden som investerar i långa obligationer har ju en viss årlig avkastning beroende på kupongränta. Men om räntan stiger så kommer de obligationer som ges ut just nu ge en högre ränta än de som redan finns i fonden. Då sjunker värdet på de obligationer fonden äger. Då faller värdet på fonden.

Vilka gamla sedlar blir ogiltiga?

På riksbank.se använder vi kakor (cookies). Vissa kakor är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt och dessa lagras automatiskt i din enhet när du besöker riksbank.se. Dessutom vill vi använda kakor för att samla in statistik så att vi kan förbättra webbplatsen och ge våra besökare en så bra upplevelse som möjligt, och för detta behöver vi ditt samtycke. Genom att klicka på ”Ja, jag accepterar” samtycker du till att vi använder statistikkakor. Du kan när som helst ändra dig och återkalla ditt samtycke.

Läs mer om, och hantera, kakor (cookies)