:

Vad gäller när man har firmabil?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller när man har firmabil?
 2. Får man köra privat med firmabil?
 3. Är det värt att ha förmånsbil 2023?
 4. Hur många mil får man köra med firmabil?
 5. Får man parkera företagsbil hemma?
 6. Får chefen kolla min körjournal?
 7. Kan företaget betala bensin?
 8. Vad kostar en förmånsbil mig i månaden?
 9. Kan man ha förmånsbil utan att ta ut lön?
 10. Får man tanka på företaget?
 11. Hur mycket är en tjänstebil värd i lön?
 12. Måste man föra körjournal på företagsbil?
 13. Vad kostar en företagsbil i månaden?
 14. Vad får man inte säga till chefen?
 15. Kan företaget se vad jag surfar på mobilen?

Vad gäller när man har firmabil?

För arbetsgivaren är förmånsbil ett sätt att ge personal som åker mycket bil i jobbet, till exempel säljare eller konsulter, en möjlighet att slippa slita på den privata bilen. För andra personalgrupper är förmånsbil inte lika vanligt.

Förmånsbil är en löneförmån som den anställde ska betala skatt på.

Förmånsbilen gör att den anställde får möjlighet att använda en ofta helt ny bil både i jobbet och privat till en fast månadskostnad. Ofta står arbetsgivaren för saker som service och besiktning vilket innebär att den anställde slipper oförutsedda extrakostnader.

Nu är det enkelt att rapportera milersättning för resor i tjänsten! Koppla MyBusiness till din elektroniska körjournal!

Får man köra privat med firmabil?

För att kunna garantera våra kunder att vår elektroniska körjournal alltid är anpassad efter de senaste skattereglerna har vi på ABAX flera skatteexperter. Skatteexperterna ser inte bara till att hårdvaran och gränssnittet är uppdaterat enligt rådande lagar – de kan också hjälpa dig att få koll på Skatteverkets regler och krav.

Är det värt att ha förmånsbil 2023?

Varför uppdateras inte förmånsvärden för tjänstebilar?

 • Bilförmån
  • Varför uppdateras inte förmånsvärden för tjänstebilar?
  • Varför är bilförmånsvärden för 2023 högre än föregående år?
  • När ansöker man om justerat bilförmånsvärde?
  • Var lägger jag in justerat bilförmånsvärde?
  • Kan jag betala ut förmån utan att betala ut lön?

Hur många mil får man köra med firmabil?

Tjänstebilar används vanligen i tjänsten. Exempel på tjänstebilar är polisbilar och ambulanser. Men det kan också finnas tjänstebilar som arbetsgivaren låter dig använda även för privat bruk. Detta kan i så fall komma att räknas som en förmån som du får betala skatt för.

Det är hur du använder bilen som avgör om den räknas som tjänstebil eller förmånsbil. Du får använda din tjänstebil privat i "ringa omfattning" utan att det beskattas som en förmån. Med ringa omfattning menas högst 10 tillfällen per år med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. Läs mer om förmånsbil - en löneförmån du betalar skatt för.

Det säkraste sättet att garantera att bilen inte används privat är att parkera bilen på arbetsplatsen efter arbetstidens slut och lämna nycklarna på företaget.

Får man parkera företagsbil hemma?

Anställda som har en garanterad parkeringsplats med privat bil ska beskattas för alla dagar, oavsett om bilen står där alla dagar eller inte.

För anställda som inte har en egen parkeringsplats för sin privata bil, utan får stå där det finns plats, beräknas däremot förmånsvärdet bara för de dagar som de använder platsen.

Får chefen kolla min körjournal?

Inför förhandlingen med facket är det viktigt att arbetsgivaren sätter sig in i vad dataskyddslagen säger om behandling av personuppgifter.

– När förhandlingen är klar bör arbetsgivaren också informera personalen om vad som kommer att ske, kanske genom att visa en ny eller uppdaterad policy. Fundera över vilket syftet är med att införa positioneringsteknik. En arbetsgivare som vill använda denna teknik för att uppfylla Skatteverkets krav på körjournaler, kan stödja sig på rättslig förpliktelse.

Kan företaget betala bensin?

Även om föraren kör egen bil i tjänst, kan företaget betala förarens bränslekostnader, exemelvis genom att företaget tillhandahåller drivmedelskort. Förutom bränsle får kortet användas vid betalning för tvätt, lampor, olja, bilvårdsprodukter och annat som har med bilens funktion att göra. En stor fördel för företaget är att momsen på bränslet och andra kostnader för bilen är avdragsgilla. Naturligtvis är fritt bränsle för privat bruk en beskattningsbar förmån. Storleken på denna förmån beräknas genom att milkostnaden multipliceras med antalet körda privatmil. Även andra inköp, som kan hänföras till privat nyttjande, är beskattningsbart. Om företaget betalar bränsle endast för tjänstekörning är den totala ersättningen upp till 18,50 kronor per mil skattefri för både företaget och föraren. Om företaget däremot betalar all bensin åt föraren är värdet på hela ersättningen beskattningsbar. Eftersom föraren då inte haft någon kostnad för tjänstekörningen har han inte heller rätt att göra något avdrag.

Tillbaka

Vad kostar en förmånsbil mig i månaden?

Att använda företagsbilen för privat bruk räknas som en skattepliktig förmån. Tanken med förmånsvärdet är att det ska motsvara den besparing som föraren gör jämfört med att äga bilen själv.

Val av bilmodell påverkar vad den får för förmånsvärde. Andra faktorer som påverkar är hur många mil du kör i tjänsten, bilens extrautrustning och fordonsskatten. Beloppet läggs på din lön och innebär därför en förhöjd skatt som anställd. 

Det totala förmånsvärdet är en sammanslagning av fyra delar: prisbeloppsdelen, räntedelen, prisdelen och fordonskattsdelen. Regeländringarna från 1 juli 2021 påverkar det ränte- och prisrelaterade beloppet av förmånsvärdet.

Kan man ha förmånsbil utan att ta ut lön?

Hej,

Har ett AB där jag varit verksam inom senaste 7 åren. Där har jag bl.a. en förmånsbil där det återstår ca: 10 månader på leasingperioden. Nu har jag precis tagit anställning i ett annat bolag och beställt en ny förmånsbil men leveranstiderna är ganska långa.

Får man tanka på företaget?

Har du aktiebolag kan du för beskattningsåret 2023 ta ut 25 kr per mil skattefritt för de resor du gjort för företagets räkning med privat bil. Om du i stället använder en förmånsbil får du för beskattningsåret 2023 dra av 9,50 kr per mil för en helt elektrisk bil och 12 kronor per mil för övriga bilar. På detta belopp behöver bolaget inte betala några arbetsgivaravgifter. Utöver milersättningen kan du även få skattefri ersättning för parkerings-, färje-, bro-, väg- och tunnelavgifter samt trängselskatt som uppkommit vid tjänsteresor.

Hur mycket är en tjänstebil värd i lön?

 • bilens nybilspris
 • extrautrustning som inte ingår i nybilspriset, till exempel metalliclack och vinterdäck
 • om bilen är miljöbil
 • om den anställda kör minst 3 000 mil i tjänsten
 • fordonsskatten (gäller bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som har tagits i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare).

Måste man föra körjournal på företagsbil?

 • mätarställning vid årets början
 • mätarställning vid årets slut.

Utöver det bör körjournalen även ha följande uppgifter:

Vad kostar en företagsbil i månaden?

Fördelen med att köpa en företagsbil, istället för att köpa bilen privat, är att du kan hålla nere kostnaderna. Det är företaget som står för bilens kostnader och kan i sin tur göra momsavdrag för driftkostnader och i vissa fall själva köpet av tjänstebil. Du har även möjlighet att använda bilen utanför jobbet.

Vad får man inte säga till chefen?

Det är viktigt att vara försiktig med vad du säger till din chef. Och här är nyckeln att dissekera de små sakerna i interaktionerna med chefen. Det finns vissa typer av kommentarer och ogenomtänkta ord som faktiskt kan skada din karriär. Här kommer ett antal exempel på vad du inte ska säga:

1. ”Jag kan inte.” När du säger att du inte kan visad du både brist på självförtroende och ovilja att ta en risk och givetvis är en så person ointressant när det sedan kommer till befordringar.

Kan företaget se vad jag surfar på mobilen?

Hoppa till innehåll

surfande på internet utan spår i webbläsaren. – Privat surfning finns som in­ställning i de vanligaste webbläsarna med olika benämningar. Inställningen innebär att ingen information sparas som i efter­hand kan visa vilka webbsidor an­vändaren har be­sökt. – Annars lagrar webbläsare information om vilka sidor som be­sökts (se historia), kakor och nerladdade bilder, ljud­filer och dokument av webbläsaren. Men vid privat surfning sparar webbläsaren ingen sådan information. Den lagras inte alls, eller raderas auto­matiskt så snart det går. – Om webbläsaren vid icke‑privat surfning hjälper an­vändaren att fylla i webbadresser genom att visa för­slag, baserade på tidigare besök, så före­slår den inte några adresser som enbart har besökts vid privat surfning. De adresserna har nämligen inte sparats. – Privat surfning är möjlig med de vanligaste webbläsarna. Man kan välja det bland inställningarna. Det kom först 2005 på Safari under namnet private browsing (privat surfning), och har sedan dess införts i Google Chrome som incognito (på svenska inkognito), i Inter­net Explorer† som Inprivate (samma på svenska), i Firefox som private browsing, privat surfning. Webb­läsaren Epic har privat surfning hela tiden. – Privat surfning kallas ironiskt också för ”porn mode”. – Naturligt­vis finns det, förutom att dölja besök på porrsidor, många goda skäl att hemlig­­hålla vilka sidor man besöker, framför allt att ingen annan har med den saken att göra. – Man bör samtidigt komma ihåg att det finns data om besökarna på varje webb­server som besökts, och hos internetoperatörerna som förmed­lar trafiken. Om du surfar på jobbet kan din arbets­givare se på företagets server vilka sidor du har be­sökt, även om du har din webbläsare inställd på privat surfning. För att bli helt ospårbar bör man använda nätverk som Tor och VPN‑tjänster. Man bör också komma ihåg att den raderade informationen från privat surfning kan återskapas (se dataremanens) om den inte har skrivits över. – I november 2014 införde Fire­fox också glömskeknappen, även kallad för Glöm det senaste, på engelska Forget button. Den gör att användaren kan radera alla spår efter de senaste fem minuterna, två timmarna eller 24 timmarna i webb­läsaren. Alltså retro­­­aktiv privat surfning eller historieradering (history wiping). – En utförlig artikel om privat surfning, hur det fungerar och dess svagheter finns i denna artikel i Wired.