:

När får man sänkt arbetsgivaravgift?

Innehållsförteckning:

 1. När får man sänkt arbetsgivaravgift?
 2. Vad händer om man sänkt arbetsgivaravgift?
 3. Hur mycket är sociala avgifter 2023?
 4. Hur hög är arbetsgivaravgiften efter 65 är?
 5. Hur mycket får man betala utan arbetsgivaravgift?
 6. Måste man alltid betala arbetsgivaravgift?
 7. Hur mycket får man tjäna utan att betala arbetsgivaravgift?
 8. Vad är skillnaden mellan sociala avgifter och arbetsgivaravgifter?
 9. Hur mycket av lönen går till sociala avgifter?
 10. Hur blir skatten för pensionärer 2023?
 11. Är det lönsamt att jobba efter 65?
 12. Vilka behöver inte betala arbetsgivaravgift?
 13. Vad händer om arbetsgivaren drar för lite skatt?
 14. Hur mycket får man tjäna utan att betala sociala avgifter?
 15. Får man dra av arbetsgivaravgift?
 16. Har du ingen arbetsgivaravgift för unga mellan 15–18 år?
 17. Vad är arbetsgivaravgiften för en anställd?
 18. Vad är full arbetsgivaravgift?
 19. Hur räknar du ut arbetsgivaravgiften?
 20. Har du ingen arbetsgivaravgift för unga mellan 15–18 år?
 21. Vad är arbetsgivaravgiften för en anställd?
 22. Vad är full arbetsgivaravgift?
 23. Hur räknar du ut arbetsgivaravgiften?

När får man sänkt arbetsgivaravgift?

Dagens arbetsgivaravgift är i de flesta fall 31,42 procent av ersättning för arbete. Den nivån har gällt sedan 2009. Inom vissa ålderskategorier kan dock lägre procentsatser gälla och det finns även nedsättningsregler. För de allra äldsta personerna betalar en arbetsgivare ingen avgift alls. Det gäller för de som är födda 1937 eller tidigare. Varför kan man undra.  Jo för de omfattas av det tidigare ATP-systemet, och enligt de bestämmelserna kan man inte tjäna in pensionsrätt efter fyllda 65 år. Därför ska inte heller någon pensionsavgift betalas på ersättningar till personer som inte omfattas av den inkomstgrundade ålderspensionen.

Födda 1956-1938

Vad händer om man sänkt arbetsgivaravgift?

För att få växa-stödet behöver du uppfylla kraven att anställningen ska pågå minst tre månader och vara på minst 20 timmar i veckan. Tidigare kunde du få stödet i upp till 12 månader, men från och med den 1 augusti kan du få stöd i upp till 24 månader om medarbetarens anställning påbörjats efter den 28 februari 2018. Har du kvar din medarbetare kan du begära omprövning

av arbetsgivaravgifterna för att få del av det förlängda stödet.

Växa-stödet omfattar lönesummor upp till 300 000, inklusive semesterersättning (25 000 kronor x 12 månader).Det innebär en maximal nedsättning av arbetsgivaravgifter med 63 630 kronor för ett helt år, om lönen är 25 000 kronor i månaden.

Hur mycket är sociala avgifter 2023?

Du behöver bara betala ålderspensionsavgift för anställda som fyllt 15 år men ännu inte 18 år och som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden. Är lönen högre betalar du full arbetsgivaravgift på totalt 31,42 %. Ålderspensionsavgiften är 10,21 %. För inkomst

Hur hög är arbetsgivaravgiften efter 65 är?

 • Du får ett förhöjt jobbskatteavdrag från januari det år du ska fylla 66 år. Det gör att du betalar lägre skatt på din arbetsinkomst om du har aktiebolag och tar ut lön eller på din inkomst av aktiv näringsverksamhet.
 • Från januari det år du fyller 67 år får du lägre arbetsgivaravgifter/egenavgifter. Du betalar då bara ålderspensionsavgiften som är 10,21 procent, istället för arbetsgivaravgiften på 31,42 procent för aktiebolag eller egenavgiften på 28,97 procent för aktiv näringsverksamhet.
 • Från och med januari det år du fyller 67 år får du ett förhöjt grundavdrag vilket innebär lägre skatt på arbetsinkomst för dig som tar ut lön från ditt aktiebolag samt lägre skatt på inkomst av aktiv näringsverksamhet. Det förhöjda grundavdraget ger också lägre skatt på pension. Som företagare kan du driva företaget vidare även om du har börjat ta ut delar av eller hela din pension.
 • Hur mycket får man betala utan arbetsgivaravgift?

  Den grundläggande beloppsgränsen för när skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter uppkommer är när ersättningen för arbetet till en mottagare under året är minst 1 000 kr (2 kap. 14 § SAL). Det gäller när utgivaren är juridisk person eller enskild näringsidkare. För privatpersoner som ger ut ersättning för arbete är beloppsgränsen i stället 10 000 kr (2 kap. 6–7 §§ SAL). Ersättningen är dock inte helt avgiftsfri utan på betalningar som är lägre än 10 000 kr under året ska i stället den som fått ersättningen betala egenavgifter (3 kap. 5 § SAL). Regeln har tillkommit för att göra det lättare för privatpersoner att exempelvis anlita hantverkare som inte är godkända för F-skatt för mindre arbeten utan att behöva betala arbetsgivaravgifter.

  Förutsättningarna för att en ersättning ska vara undantagen från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter är följande:

  • Utbetalaren är en fysisk person eller ett dödsbo.
  • Det kan antas att den sammanlagda avgiftspliktiga ersättningen till mottagaren under året kommer att understiga 10 000 kr.
  • Ersättningen får inte vara utgift i en av utgivaren bedriven näringsverksamhet.
  • Det får inte vara fråga om ersättning till sådan förmyndare, god man eller förvaltare som avses i 12 kap. 16 § föräldrabalken.
  • Det finns ingen överenskommelse mellan parterna om att utgivaren ska betala arbetsgivaravgifter på ersättningen.

  Måste man alltid betala arbetsgivaravgift?

  – Som arbetsgivare är man alltid skyldig att betala arbetsgivaravgifter på utgiven ersättning för arbete även om man inte ska göra skatteavdrag på utbetalad ersättning. Tänk på att alltid begära jämkning eller intyg om att skatteavdrag inte ska göras. Om man inte får ett sådant intyg ska man alltid göra skatteavdrag på vanligt sätt. Arbetsgivaravgiften är lägre för ungdomar mellan 15 – 18 år, påminner Pia Blank Thörnroos, skattejurist på Skatteverket. 

  – Det har inte hänt något när det gäller sommarjobbande ungdomar. Gränsen för deklarationsskyldighet är oförändrad 22 208 kronor. Det innebär att om den totala skatteplikten uppgår till höst det beloppen ska personen inte lämna deklaration och inte skatta. Det finns en särskild blankett på Skatteverkets hemsida som den anställda själv kan skriva under och lämna till arbetsgivaren där man intygar att man inte tjänar mer än det angivna beloppet. 

  Hur mycket får man tjäna utan att betala arbetsgivaravgift?

  Ladda ner blanketten för det året som ersättningen betalades ut. Om du har betalat ut ersättning till flera mottagare under aktuell månad ska du lämna en förenklad arbetsgivardeklaration för varje mottagare.

  Fyll i vilken månad (till exempel april) som ersättningen betalats ut. Om du skickar in en rättelse av tidigare lämnad deklaration ska du i rutan Rättelsedatum fylla i det datum när du gör rättelsen (till exempel 230812).

  Vad är skillnaden mellan sociala avgifter och arbetsgivaravgifter?

  Jag driver ett aktiebolag och har sedan tidigare ett antal olika kunduppdrag, där jag tillfälligt eller projektvis går in hos kund och arbetar. Nu har jag fått en fråga från en kund som menar att de måste betala sociala avgifter för mig då jag arbetar (40 %) hos denna kund. Det kan väl inte stämma? De anlitar mig som konsult och jag fakturerar från mitt företag.

  Hur mycket av lönen går till sociala avgifter?

  I Sverige måste alla företag betala in en arbetsgivaravgift varje gång de betalar ut en lön. Arbetsgivaravgiften beräknas på bruttolönen och läggs som ett påslag. Hur stor arbetsgivaravgiften är varierar beroende på hur gammal löntagaren är.

  Hur blir skatten för pensionärer 2023?

  Skatteverket har en bra beräkningssnurra där det går att räkna ut vad just din skatt blir. 

  Obs! Tänk på att Skatteverkets tabeller gäller i dag. Skatteuttaget kan vara annorlunda den dag du går i pension.

  Skriv in ditt födelseår, vilken kommunal skatt du har där du bor (titta på din senaste deklaration) och vilken pension du förväntas få, räknat på helår. Tänk på att det är viktigt att skriva in summan i rätt kolumn eftersom lön och pension beskattas olika. Vill du veta vilken skatt som gäller i din kommun, kolla skatten där du bor.

  Din ålder spelar roll för hur stor skatten på pensionen blir. För pensioner som du tar ut före det år du fyller 66 år är skatten högre än när du blir äldre. Skälet är att grundavdragen är olika. År 2023 är det personer som är födda 1956 och tidigare som omfattas av den lägre skatten. Om du fortsätter att arbeta så sänks din skatt från det år du fyller 66 år. Är du född 1957 gäller särskilda regler. Läs mer om dem här: 

  Är det lönsamt att jobba efter 65?

  Enligt förslagfrån Pensionsgruppens överenskommelse 2017 ska tidigaste ålder för att ta ut allmän pension kopplas till en så kallad riktålder* år 2026. Fortsätter Sveriges befolkning leva längre så innebär förslagen att åldern för tidigast uttag av allmän pension, garantipension, bostadstillägg och inkomstpensionstillägg höjs för att följa medellivslängdens utveckling. Detta kommer med stor sannolikhet leda till ytterligare försvagning av 65 år som norm för pensionering.

  – I en tidigare undersökning har vi ställt frågor om riktålder och det visar sig att få känner till begreppet och vad det innebär. Framför allt är det relativt få som förstår varför pensionsåldrarna föreslås höjas, säger Ann-Christin Meyerhöffer.

  Anledningen till att pensionsåldrarna föreslås höjas är att medellivslängden ökar. Om pensionsåldrarna inte höjs kommer pensionsnivåerna att sjunka eftersom pensionspengarna då behöver fördelas på fler år.

  Vilka behöver inte betala arbetsgivaravgift?

  Ja, du och din medarbetare ska anmäla till Försäkringskassan att hen ska arbeta utomlands. Det ska ni göra innan hen börjar arbeta. Då utreder vi om hen ska fortsätta att omfattas av svensk socialförsäkringslagstiftning. Vilket lands lagstiftning din medarbetare omfattas av påverkar till vilket land du ska betala de sociala avgifterna och från vilket land hen får ersättning, till exempel om hen blir sjuk.

  Medarbetaren lämnar sina uppgifter i e-tjänsten "Ansök om intyg vid tillfälligt arbete utomlands" på Mina sidor.

  Vad händer om arbetsgivaren drar för lite skatt?

  Inkomstskatt missuppfattningar - en mycket utbredd uppfattning bland löntagare är att preliminärskatt är en fast procentsats och att den ligger på ca 30 %. Det här gör att många blir oroliga för att arbetsgivaren drar för lite skatt. Vi skulle vilja drista oss till att kalla det här den vanligaste missuppfattningen om inkomstskatt. Vi hjälper dig att reda ut vad inkomstskatten är.

  I Sverige har vi ett system där inkomstskatten beräknas utifrån en tabell. Tabellskatten styrs utifrån var du bor. Skatten som ska dras från lönen innefattar kommunalskatt, landstingsskatt och eventuell kyrkoskatt. Tabellen hämtar du via Skatteverkets webbtjänst hämta din skattetabell, eller genom att räkna ut tabellnumret själv enligt formeln nedan.

  Hur mycket får man tjäna utan att betala sociala avgifter?

  Har föreningen anställda ska de betala arbetsgivaravgifter och göra avdrag för preliminär skatt för de anställda. Detta gäller även när föreningen betalar medlemmar för arbete som de utfört, t.ex. arvode till styrelseledamöter. Skatteverket har tagit fram en broschyr om arbetsgivarens skyldighet att betala arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt samt skyldighet att göra skatteavdrag. Denna broschyr finns på Skatteverkets hemsida.

  Den som anställer eller anlitar en person som har A-skattesedel (löntagare) är i regel skyldig att göra avdrag för preliminär skatt och betala arbetsgivaravgifter på ersättningen för arbetet. Skyldighet att göra skatteavdrag gäller oavsett om den som anlitas är en juridisk- eller fysisk person. Skyldigheten att betala arbetsgivaravgift gäller endast för fysiska personer.

  Får man dra av arbetsgivaravgift?

  Avdrag för motion och friskvård är en viktig del av att skapa ett attraktivt erbjudande för de anställda. Förutsättningen är att alla på företaget ska få ta del av samma erbjudande. En ungefärlig riktlinje är att ett friskvårdsbidrag upp till 5 000 kronor inklusive moms per år och anställd är skattefritt för den anställde. 

  Generellt sett går lyxbetonad friskvård inte att dra av, men golf och ridlektioner är ett undantag som numera är avdragsgillt. Kom ihåg att spara alla fakturor och kvitton för att kunna styrka utgiften.

  Betalar arbetsgivaren ett belopp som överstiger 5000 kronor ska den anställde förmånsbeskattas för HELA beloppet (enligt en ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen). Kostnaden är avdragsgill för arbetsgivaren, oavsett om den är skattepliktig eller skattefri för den anställde. Arbetsgivaravgifter ska dock betalas men endast på förmåner som är skattepliktiga för den anställde.

  Använder de anställda sin egen bil i tjänsten finns det möjlighet att få milersättning för de kostnader som uppkommer och de är dessutom avdragsgilla för bolaget. Under 2019 är beloppet 18,5 kronor per mil. Men körningarna måste kunna styrkas med hjälp av en reseräkning eller en körjournal där det framgår datum, antal körda mil samt i vilket syfte man kört sin privata bil i tjänsten. Det finns gott om färdiga mallar att använda sig av, och kom ihåg – det är värt den lilla tid det tar.

  Guldkorn för företagaren - ladda ner guiden med värdefulla tips!

  Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor till anställda är under vissa förutsättningar skattefria för den anställde. Beloppen nedan är så kallade gränsbelopp vilket innebär att gåvan ska beskattas från första kronan om värdet överstiger de angivna beloppen.

  • JulgåvaSom företagare har du möjlighet att ge dig själv och dina anställda en skattefri julgåva till ett värde av max 450 kronor inklusive moms. Du måste ge julgåvan till alla på företaget för att den ska kunna vara skattefri, och den får inte bestå av kontanter eller presentkort som kan lösas in mot kontanter.
  • JubileumsgåvaFirar företaget 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum? Då kan du ge en jubileumsgåva till dina anställda. Gåvan är skattefri om värdet inte överstiger 1 350 kronor inklusive moms. Jubileumsgåva kan inte ges tidigare än företagets 25-årsjubileum och inte oftare än i 25-årsintervaller.
  • MinnesgåvaHar du eller någon av dina anställda fyllt jämt eller arbetat i företaget mer än 20 år? Då finns möjlighet att ge en skattefri minnesgåva till ett värde av max 15 000 kronor inklusive moms. En minnesgåva får inte ges vid mer än ett tillfälle utöver vid anställningens upphörande, och mottagaren måste ha varit anställd i företaget i minst sex år.

  Har du ingen arbetsgivaravgift för unga mellan 15–18 år?

  Ingen arbetsgivaravgift för unga mellan 15–18 år. Från den 1 augusti 2019 behöver du bara betala ålderspensionsavgift för anställda som fyllt 15 år men ännu inte 18 år och som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden. Är lönen högre betalar du full arbetsgivaravgift på totalt 31,32 %.

  Vad är arbetsgivaravgiften för en anställd?

  Den totala arbetsgivaravgiften är 31,42 % av din anställdas bruttolön. Du behöver inte betala arbetsgivaravgifter eller göra skatteavdrag för en anställd om lönen inklusive förmåner kan antas bli mindre än 1 000 kronor under inkomst.

  Vad är full arbetsgivaravgift?

  Detta redovisas i en arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket. Full arbetsgivaravgift är 31,42% av den bruttolön och förmånsvärden som du betalar ut. Avgiften kan variera beroende på den anställdes födelseår.

  Hur räknar du ut arbetsgivaravgiften?

  Så räknar du ut arbetsgivaravgiften. Du beräknar avgiften på den bruttolön, inklusive skattepliktiga förmåner, som du betalar till dina anställda. Arbetsgivaravgiften består i själva verket av flera olika avgifter som ger det grundläggande sociala försäkringsskyddet. Den totala arbetsgivaravgiften är 31,42 % av din anställdas ...

  Har du ingen arbetsgivaravgift för unga mellan 15–18 år?

  • Ingen arbetsgivaravgift för unga mellan 15–18 år. Från den 1 augusti 2019 behöver du bara betala ålderspensionsavgift för anställda som fyllt 15 år men ännu inte 18 år och som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden. Är lönen högre betalar du full arbetsgivaravgift på totalt 31,32 %.

  Vad är arbetsgivaravgiften för en anställd?

  • Den totala arbetsgivaravgiften är 31,42 % av din anställdas bruttolön. Du behöver inte betala arbetsgivaravgifter eller göra skatteavdrag för en anställd om lönen inklusive förmåner kan antas bli mindre än 1 000 kronor under inkomst.

  Vad är full arbetsgivaravgift?

  • Detta redovisas i en arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket. Full arbetsgivaravgift är 31,42% av den bruttolön och förmånsvärden som du betalar ut. Avgiften kan variera beroende på den anställdes födelseår.

  Hur räknar du ut arbetsgivaravgiften?

  • Så räknar du ut arbetsgivaravgiften. Du beräknar avgiften på den bruttolön, inklusive skattepliktiga förmåner, som du betalar till dina anställda. Arbetsgivaravgiften består i själva verket av flera olika avgifter som ger det grundläggande sociala försäkringsskyddet. Den totala arbetsgivaravgiften är 31,42 % av din anställdas ...