:

Hur vet man om man har Skattejämkning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur vet man om man har Skattejämkning?
 2. Hur gör man för att få skattejämkning?
 3. Hur mycket får man i Skattejämkning?
 4. Vem kan få skattejämkning?
 5. Är det värt att Skattejämka?
 6. Måste man ansöka om skattejämkning varje år?
 7. Är det värt att jämka?
 8. När kan man jämka skatt?
 9. Vad kan man göra för att betala mindre skatt?
 10. Vad händer om man inte Skattejämkar?
 11. Vad innebär det om en arbetstagare lämnar in en skattejämkning i kronor?
 12. Måste man ansöka om jämkning?
 13. Vilka får sänkt skatt 2023?
 14. När får man betala 50 procent skatt?
 15. Vilka får höjd skatt 2023?

Hur vet man om man har Skattejämkning?

Normalt sett drar alltid din arbetsgivare skatten från din lön innan du får den in på kontot. Men hur mycket du ska betala i skatt beror på hur mycket du jobbar under hela året, och har du bara ett sommarjobb eller ett deltidsjobb kan det automatiskt bli så att du betalar för mycket skatt.

Man får tjäna upp till ett visst belopp varje år utan att betala skatt. Beloppet varierar från år till år och regleras efter grundavdraget. Enligt Skatteverket får du tjäna 22 208 kronor utan att betala skatt 2023. För 2022 gällde 20 431 kronor.

Men precis som vid alla jobb så drar din arbetsgivare skatt även vid ett sommarjobb eller deltidsjobb. För att slippa det måste du skattejämka.

Hur gör man för att få skattejämkning?

22 feb 2023

När kostnaderna skenar blir skattejämkning är alltmer efterfrågat. Faktum är att om man inte jämkar, och istället får tillbaka på skatten som en klumpsumma varje år, så kan detta likställas med ett helt räntefritt lån till staten. Varför inte låta pengarna jobba för dig istället?

Hur mycket får man i Skattejämkning?

Skattejämkning innebär att den som betalar in merparten av din skatt (för de flesta av oss är det arbetsgivaren) gör ett högre eller lägre skatteavdrag från inkomsten än vad som står i skattetabellen. På så sätt kan du få dina preliminära skatteinbetalningar att stämma bättre med din slutliga skatt. Du kan göra detta av flera anledningar. Tidigare har vi till exempel skrivit om att jämka för att betala rätt skatt på sommarjobbet när du är student. Du kan se skattejämkningen som en förtida del-deklaration, som hjälper dig att betala rätt skatt från början.

Den ränta du betalar till banken varje månad för ditt bolån är räntan före skatteavdrag. När du sedan deklarerar får du göra ett ränteavdrag för bolånet för att få tillbaka upp till 30% av den ränta du har betalat föregående år.

Om du skattejämkar för bolåneräntorna kan din arbetsgivare dra mindre skatt på din lön varje månad. Då får du skattelättnaden varje månad i stället för som en klumpsumma året efter. Det kan underlätta, särskilt nu när räntorna stiger och boendekostnaderna blir högre. Och får du pengar över varje månad kan du spara dem till bättre ränta än på ditt skattekonto.

Vem kan få skattejämkning?

Att skattejämka innebär helt enkelt att du justerar ditt skatteavdrag under året och betalar mindre i skatt varje månad under det aktuella inkomståret, i stället för att deklarera skatteavdraget efterföljande inkomstår. Jämkningen påverkar med andra ord egentligen inte hur mycket avdrag du får, utan snarare när du får det.  

Tänk på att inte skattejämka för stora belopp. Då kan du nämligen få kvarskatt, vilket innebär att du måste betala tillbaka det du har jämkat för.

Är det värt att Skattejämka?

Du som brukar få en större summa kvarskatt eller skatteåterbäring kan justera det genom att ansöka om jämkning. Så funkar skattejämkning och därför ska du göra det.

Den skatt som du betalar på din lön varje månad är baserad på en preliminär uppskattning av vad du kommer att tjäna under året. Om den inte stämmer överens med den slutliga skatten kommer du att få kvarskatt eller skatteåterbäring året därpå.

Genom att jämka är det större chans att den preliminära skatteuträkningen kommer närmare den slutliga skatten. Du betalar alltså rätt skatt från början. Om du vill att din arbetsgivare drar mindre eller mer inkomstskatt än vad som gäller enligt skattetabellen, ansöker du om jämkning hos Skatteverket.

Måste man ansöka om skattejämkning varje år?

Jämkning betyder att din arbetsgivare gör ett lägre eller högre avdrag för skatt än vad som framgår av skattetabellen. För att det preliminära skatteavdraget enligt skattetabell ska stämma med den slutliga skatten krävs att din inkomst är lika stor hela året, att du endast får lön från en arbetsgivare och att du inte har några avdrag utöver grundavdraget.

Om du har inkomster från fler än ett håll (till exempel Försäkringskassan eller ytterligare arbetsgivare), endast jobbar en del av året tex om du är student eller föräldraledig eller har lån som du får göra ränteavdrag på (eller andra avdrag såsom arbetsresor med egen bil och kapitalvinster/förluster) riskerar dina skatteinbetalningar att bli fel. Genom att jämka kan du se till att skatten som dras under året stämmer överens med den slutliga skatten. Rätt skatt dras direkt och du får varken kvarskatt eller pengar tillbaka - skatten regleras istället varje månad.

I slutändan betalar du samma summa i skatt, men jämkning kan göra att du slipper kvarskatt alternativt att låna ut pengar till staten gratis. Får du kvarskatt har du betalat för lite skatt under året, och får du tvärtom tillbaka på skatten har du betalat onödigt mycket skatt. Handlar det om stora summor är det smartare att jämka.

Om din jämkning gör att du betalar mindre skatt varje månad kan du ta hand om pengarna själv och få ränta på dem under året istället för att de sitter låsta på ditt skattekonto med noll procent i ränta. Du kan använda pengarna, placera dem på ett sparkonto med ränta, köpa aktier eller fonder, amortera på lån eller placera pengarna på något annat sätt.

Är det värt att jämka?

Skattejämkning innebär att en förbetald preliminär skatt justeras till att vara högre eller lägre än enligt skattetabellen. Det är vanligt att personer som har flera arbetsgivare eller en lön som varierar kraftigt under årets lopp väljer att jämka. Genom att jämka slipper du riskera kvarskatt eller att betala för mycket skatt under året.

När kan man jämka skatt?

Har du ett bolån, eller kanske ett privatlån i Sverige så är dina räntekostnader avdragsgilla. Det innebär att staten betalar tillbaka upp till 30 procent av den totala räntekostnaden upp till 100,000kr och 21 procent över 100,000kr. När ni är två personer som står som betalningsansvariga för lånet får ni göra avdrag med 30 % upp till 100 000 kronor var, alltså totalt upp till 200 000 kronor. För räntekostnader som överstiger 200 000 kronor får ni göra avdrag på 21 %.

Det här sker vanligtvis i samband med den årliga skatteåterbäringen, men du kan också välja att jämka och på så sätt betala mindre skatt varje månad. För många blir det lättare att planera ekonomin om man väljer att jämka. Utöver räntekostnader kan man också jämka kostnader för resor till och från jobbet.

Men man kan också undvika kvarskatt genom frivillig höjning av skatteavdraget istället för att jämka. Detta är aktuellt för de som varje år får kvarskatt, vilket kan rubba den ekonomiska situationen man befinner sig i. Exempel på när det finns risk för att ditt skatteavdrag blir för lågt är om du har fler än en arbetsgivare, har återkommande överskott av kapital eller har andra inkomster som det inte görs skatteavdrag ifrån. Som ni förstår kan man jämka åt båda hållen. Antigen för att man vet med sig att man kommer betala för mycket skatt, eller för lite skatt.

Vad kan man göra för att betala mindre skatt?

Uttrycket skatteplanering har en positiv eller negativ klang beroende på i vilket sammanhang det används. Många "affärer" har ju blivit uppmärksammade i media och sätter fokus på frågan om vad skatteplanering egentligen är och vad som är tillåtet respektive inte tillåtet.

Trots att man följt alla lagar och anvisningar kan man ändå känna en viss skamsenhet på grund av sin skatteplanering. Varför är det så? Jo, den främsta orsaken är naturligtvis att benämningen skatte­planering används för mycket vanliga företeelser i samhället, nämligen skatteundandragande, skatteflykt, svartjobb, osv.

Vad händer om man inte Skattejämkar?

Du som brukar få en större summa kvarskatt eller skatteåterbäring kan justera det genom att ansöka om jämkning. Så funkar skattejämkning och därför ska du göra det.

Den skatt som du betalar på din lön varje månad är baserad på en preliminär uppskattning av vad du kommer att tjäna under året. Om den inte stämmer överens med den slutliga skatten kommer du att få kvarskatt eller skatteåterbäring året därpå.

Genom att jämka är det större chans att den preliminära skatteuträkningen kommer närmare den slutliga skatten. Du betalar alltså rätt skatt från början. Om du vill att din arbetsgivare drar mindre eller mer inkomstskatt än vad som gäller enligt skattetabellen, ansöker du om jämkning hos Skatteverket.

Vad innebär det om en arbetstagare lämnar in en skattejämkning i kronor?

När skatt dras från din lön är det ett flertal avgifter som dras av som påverkar din lön efter skatt.  Dessa skatter och avgifter inkluderar bland annat:

Den största posten som dras från bruttolönen är kommunalskatt. I kommunalskatten går viss del av summan även till landstinget.

Kommunalskattens storlek varierar mellan olika kommuner. Vanligtvis ligger den omkring 30% av bruttoinkomsten. 2022 är den genomsnittliga kommunalskatten i Sverige 32.24%.

Det är en aning lägre än under 2021 då den uppgick till 32.27%.

Måste man ansöka om jämkning?

Normalt sett drar alltid din arbetsgivare skatten från din lön innan du får den in på kontot. Men hur mycket du ska betala i skatt beror på hur mycket du jobbar under hela året, och har du bara ett sommarjobb eller ett deltidsjobb kan det automatiskt bli så att du betalar för mycket skatt.

Man får tjäna upp till ett visst belopp varje år utan att betala skatt. Beloppet varierar från år till år och regleras efter grundavdraget. Enligt Skatteverket får du tjäna 22 208 kronor utan att betala skatt 2023. För 2022 gällde 20 431 kronor.

Men precis som vid alla jobb så drar din arbetsgivare skatt även vid ett sommarjobb eller deltidsjobb. För att slippa det måste du skattejämka.

Vilka får sänkt skatt 2023?

Skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent) hamnar på 598 500 kronor jämfört med 540 700 kronor 2022. Det är 57 800 kronor högre än förra året och är en effekt av omräkningen med förändringen av konsumentprisindex + 2 procent­enheter.

 • Det innebär att du 2023 kan ha en månadslön på knappt 51 200 kronor innan du börjar betala statlig inkomstskatt, jämfört med år 2022 då motsvarande nivå låg på drygt 46 200 kronor.
 • Pensionärer (66+) kan tjäna mer, drygt 56 900 kronor i månaden, innan statlig skatt tas ut, jämfört med år 2022 då motsvarande nivå låg på knappt 51 600 kronor.

När får man betala 50 procent skatt?

Sedan 2018 har lönsamheten i norsk privata förskola urholkats. Den konservativa politikern  Mathilde Tybring-Gjedde sammanfattar anledningen så här till en norsk näringslivstidning. “Marginalen har minskat kraftigt genom att ställa hårda kvalitetskrav. Två av tre privata förskolor går nu jämnt upp eller med förlust.“

De senaste åren har vardagen för norska privata förskolor kantats av ökade regleringar, minskade bidrag och strejker.

När SBB köper lokalerna till nästan 300 förskolor spelar det stor roll hur företaget ser på den norska förskolemarknaden. Det är ju just norska förskolor som ska hyra lokalerna SBB köper. Om det går bra för de som hyr lokalerna kommer det också gå bra för hyresvärden och då blir lokalerna mer värda.

Vilka får höjd skatt 2023?

Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Ju fler utbetalare du har, desto större är risken för att det totala skatteavdraget blir för lågt. Vi förklarar hur det fungerar och ger dig tips för att undvika kvarskatt.

Om du tar ut hela din allmänna pension från Pensionsmyndigheten kommer vi att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

Om du endast tar ut en del av din pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

Från det år du fyller 67 år är du berättigad till ett förhöjt grundavdrag vilket innebär att du betalar lägre skatt på din pension. Det året flyttas du som har pension från kolumn 6 till kolumn 2 i skattetabellen. Oavsett om du tagit ut pensionen tidigare eller börjar ta ut från 67 år så får du ett lägre skatteavdrag. 

 • Från 2023  kommer de som är födda 1957-1958 att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 67 år.
 • Från 2026 ändras dessa regler igen vilket innebär att de som är födda från och med 1959 kommer att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 68 år. Observera att det finns förslag om att denna ålder ska sänkas till 67 år för födda 1959.