:

Vad är ett revisorsintyg?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett revisorsintyg?
 2. Vad krävs för att kalla sig revisor?
 3. Får man kalla sig revisor?
 4. Hur mycket får en revisor i lön?
 5. Är det lätt att få jobb som revisor?
 6. Kan man bli revisor utan utbildning?
 7. Hur mycket kostar en revisor i timmen?
 8. Vad är ingångslönen för en revisor?
 9. Vad tjänar en nyexaminerad revisor?
 10. Vad får en revisor i lön?
 11. Hur mycket kostar det att anställa en revisor?
 12. Hur mycket tjänar en revisor i timmen?
 13. Vad kostar en revisor för ett litet företag?
 14. Vad kostar revisor per timme?

Vad är ett revisorsintyg?

En ansökan om omställningsstöd ska innehålla ett skriftligt undertecknat yttrande från auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerar revisionsbolag om det sökta omställningsstödet är på minst 100 000 kr (5 § första stycket 5 LOM).

Vad krävs för att kalla sig revisor?

Visst kan det kännas smidigt att ha en revisor anställd internt. Dessvärre är det omöjligt enligt lag. En revisor som ska kontrollera och ansvara för ett företags årsredovisning måste vara oberoende. Den revisor som du anlitar har en kontrollfunktion i förhållande till företaget och offentliga myndigheter. 

Revisorn får alltså inte ha någon relation till det företag som han eller hon ska göra revision på, och revisorn får heller inte ha någon funktion i bolaget. Det betyder att revisorn till exempel inte kan vara styrelsemedlem i aktiebolaget och heller inte ha aktier eller vara delägare i det aktuella företaget. Sådan funktioner och relationer gör att revisorn hamnar i en jävsituation när det gäller att kontrollera bolagets årsredovisning.

En revisor ska fungera som en förtroendeman vid en kontroll av ett företags årsredovisning. Det ställer krav på att revisorn ska agera med försiktighet, integritet och objektivitet i förhållande till det arbete som personen i fråga ska utföra åt både företag och stat. En ofullständig kontroll av en inskickad årsredovisning kan få allvarliga konsekvenser för företaget eftersom årsredovisningen ligger till grund för den skatteberäkning som Skatteverket gör. Inträffar det kan bolaget få betala mer skatt än nödvändigt eller betala för lite skatt med en restskatt som konsekvens. Felaktiga uppgifter i årsredovisningen kan också påverka företagets kreditvärdighet, något som kan bli ett problem med såväl kunder och leverantörer som investerare och andra samarbetspartners..    

Får man kalla sig revisor?

Visst kan det kännas smidigt att ha en revisor anställd internt. Dessvärre är det omöjligt enligt lag. En revisor som ska kontrollera och ansvara för ett företags årsredovisning måste vara oberoende. Den revisor som du anlitar har en kontrollfunktion i förhållande till företaget och offentliga myndigheter. 

Revisorn får alltså inte ha någon relation till det företag som han eller hon ska göra revision på, och revisorn får heller inte ha någon funktion i bolaget. Det betyder att revisorn till exempel inte kan vara styrelsemedlem i aktiebolaget och heller inte ha aktier eller vara delägare i det aktuella företaget. Sådan funktioner och relationer gör att revisorn hamnar i en jävsituation när det gäller att kontrollera bolagets årsredovisning.

En revisor ska fungera som en förtroendeman vid en kontroll av ett företags årsredovisning. Det ställer krav på att revisorn ska agera med försiktighet, integritet och objektivitet i förhållande till det arbete som personen i fråga ska utföra åt både företag och stat. En ofullständig kontroll av en inskickad årsredovisning kan få allvarliga konsekvenser för företaget eftersom årsredovisningen ligger till grund för den skatteberäkning som Skatteverket gör. Inträffar det kan bolaget få betala mer skatt än nödvändigt eller betala för lite skatt med en restskatt som konsekvens. Felaktiga uppgifter i årsredovisningen kan också påverka företagets kreditvärdighet, något som kan bli ett problem med såväl kunder och leverantörer som investerare och andra samarbetspartners..    

Hur mycket får en revisor i lön?

Utreder, granskar och bedömer företags och organisationers redovisning; ger råd i boksluts-, redovisnings-, skatte- och försäkringsfrågor; leder företags eller grupp av företags ekonomistyrning; ansvarar för uppläggning och uppföljning av budget; analyserar resultat. Gör granskningsprogram.

Planerar och leder, ibland som vald revisor, revisionsarbetets inriktning, omfattning, metoder och kostnader. Gör granskningsrapporter, revisions-PM och föreslår ändringar i revisionsplaner.

Är det lätt att få jobb som revisor?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Kan man bli revisor utan utbildning?

För att arbeta som revisorsassistent krävs ofta kandidat- eller magisterexamen i ekonomi med inriktning mot redovisning. Därutöver är det många byråer som även kräver att den sökande läst samtliga kurser som krävs för revisorsexamen. Dessa kurser är enligt Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:3):

Ämne

Hur mycket kostar en revisor i timmen?

Låt oss börja i rätt ände och klargöra när du måste anlita en revisor och inte. Förutom det faktum att ditt företag är skyldigt att rapportera skatter och avgifter till Skatteverket, samt hålla sin löpande bokföring och årsredovisning i ordning, är det också nödvändigt att få dessa uppgifter granskade. Att ta in en revisor är nämligen obligatoriskt för vissa företag enligt lag.

Kravet på att ha en revisor varierar beroende på bolagets storlek och vilken juridisk form verksamheten bedrivs under. I regel är enskilda firmor, handelsbolag, kommanditbolag och föreningar undantagna från revisionsplikten. Men vad avgör när det krävs en revisor?

Ja, så vad kostar en revisor nu då och vad styr den slutgiltiga prislappen? När du jämför priser på revisorer, är det lätt att bara fokusera på priset utan att tänka på vad som ingår eller vad dina verkliga behov är. Det är därför viktigt att välja en revisor som har kunskap om ditt företag och som kan ge dig värdefull rådgivning.

Revisorer på stora revisionsbyråer brukar ha högre overheadkostnader än revisorer på mindre byråer, vilket kan öka priset. Enpersonsbyråer och mindre byråer brukar erbjuda färre tjänster än större byråer, vilket kan innebära att du behöver använda olika leverantörer för exempelvis frågor gällande delägarskap, skatt eller internationella frågor.

Det bästa alternativet, skulle vi på Revideco säga är att välja en revisor på en mellanstor byrå som kan erbjuda de tjänster ditt företag behöver just nu, men som också är flexibla att anpassa sig efter dina framtida behov om de skulle ändras. Låt oss gå igenom vilka faktorer som brukar påverka priset.

Vad är ingångslönen för en revisor?

För att bli auktoriserad revisor krävs att du genomfört en teoretisk och praktisk utbildning om totalt sex år samt därefter avlagt ett prov.

Den teoretiska utbildningen görs på universitet eller högskola och ska pågå under minst tre år. Den praktiska utbildningen sker under handledning av en auktoriserad eller godkänd revisor och även den ska pågå under minst tre år.

För mer information om vilka krav som ställs för att kunna få auktorisation, läs på Revisorsinspektionens hemsida samt på hemsidan för Branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare - www.far.se

Vad tjänar en nyexaminerad revisor?

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 45700 kronor i yrket medan männen har en lön på 48500 kronor.

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 46700 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 46700 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

Hur mycket får en auktoriserad revisor kvar i lön efter skatt? En auktoriserad revisor får ut 31 844 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

Vad får en revisor i lön?

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 45700 kronor i yrket medan männen har en lön på 48500 kronor.

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 46700 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 46700 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

Hur mycket får en auktoriserad revisor kvar i lön efter skatt? En auktoriserad revisor får ut 31 844 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

Hur mycket kostar det att anställa en revisor?

 • Auktoriserade redovisningskonsulter
 • Breda branschkunskaper
 • Marknadens ledande system
 • Enkla och flexibla lösningar
 • God lokalkännedom
 • Ekonomi, juridik och rådgivning – Allt på samma ställe!

Visste du att revisorns jobb är att göra en oberoende granskning av företag – inte att sammanställa årsredovisningar eller sköta löpande ekonomiadministration?

Många blandar ihop revisorer med auktoriserade redovisningskonsulter, som hjälper företag med ekonomisk rådgivning och administration av exempelvis löner och att skapa dokumentation som årsredovisningar.

Det finns något som kallas lagstadgad revisionsplikt. Den innebär att vissa bolag måste anlita en revisor för att granska räkenskaperna och hur företaget sköts av vd:n och styrelsen.

Hur mycket tjänar en revisor i timmen?

Utreder, granskar och bedömer företags och organisationers redovisning; ger råd i boksluts-, redovisnings-, skatte- och försäkringsfrågor; leder företags eller grupp av företags ekonomistyrning; ansvarar för uppläggning och uppföljning av budget; analyserar resultat. Gör granskningsprogram.

Planerar och leder, ibland som vald revisor, revisionsarbetets inriktning, omfattning, metoder och kostnader. Gör granskningsrapporter, revisions-PM och föreslår ändringar i revisionsplaner.

Vad kostar en revisor för ett litet företag?

Jag debiterar 550 kr per timme plus moms och eventuell frakt (se Hur funkar det?). Det är samma timpris för t ex deklarationen och årsredovisningen som för bokföringen. Jag tar betalt per timme eftersom det blir mest rättvist, både för dig och mig.

Din faktiska kostnad beror till största delen på antalet verifikationer (kund- och leverantörsfakturor, in- och utbetalningar etc), och varierar oftast lite från månad till månad eftersom antalet verifikationer brukar variera. I början av året brukar kostnaden öka tillfälligt, eftersom bokslut och deklaration innebär en del extra arbete.

Vad kostar revisor per timme?

Företagare som tänker att en revision endast är till last för bolaget i fråga gör ett stort misstag. Man ska aldrig tänka att en revisor endast är något onödigt som man enligt lagen behöver anlita. En revisor hjälper alla företag att granska den egna ekonomin. Det betyder också att de kan verka som en rådgivande part ifall det är så att styrelsen ska ta beslut i frågor som rör kapitalet. 

Tack vare att en revisor har kunskap såväl om företaget som om dess budget och ekonomi samt stadgar kan en revisors tankar vara till stor hjälp i större beslut. Det betyder helt enkelt att en revisor kan vara lösningen på problem, samtidigt som företagare som värdesätter revisorns kompetens kan undvika att problem uppstår i framtiden. 

Det finns olika regler som gäller för företag. En del företag måste ha en revisor och kan inte avsäga sig det kravet, medan det för andra företag är frivilligt att göra en revision. Om du inte vet vad som gäller för det bolag du representerar kan du läsa mer hos Bolagsverket. I stora drag är det större bolag som måste ha en revisor, och då måste det dessutom vara en auktoriserad sådan. Mindre bolag behöver inte ha en revisor, och om man väljer att ändå ha det finns det inte några krav på att personen man anlitar ska vara auktoriserad.