:

Vilka utgifter är rörliga?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka utgifter är rörliga?
 2. Vilka utgifter är fasta?
 3. Är personalkostnader fasta eller rörliga?
 4. Är direkta kostnader rörliga?
 5. Är drivmedel en fast kostnad?
 6. Vad räknas som att fasta?
 7. Vad innebär det att fasta?
 8. Vad är sant om rörliga kostnader?
 9. Är material en rörlig kostnad?
 10. Är indirekta kostnader fasta?
 11. Är mat en rörlig kostnad?
 12. Är Särkostnad en rörlig kostnad?
 13. Hur fungerar fasta?
 14. Hur går det till att fasta?
 15. Hur går fasta till?

Vilka utgifter är rörliga?

Innan man startar upp sin verksamhet är det viktigt att man noggrant går igenom vilka kostnader som företaget kommer att ha. Se regelbundet över utgifterna och var noggrann med att du får det du betalar för.

I samband med igångsättning av ett företag krävs ofta en hel del inköp. I en hästverksamhet kan det innebära inköp av hästar. Att köpa häst är inte en helt enkel procedur. Valet av häst varierar mycket med vilken verksamhet företaget kommer att bedriva.

Vilka utgifter är fasta?

 • Helt fasta kostnader: kostnader som är de samma även när verksamheten står stilla, de kallas därför även för stilleståndskostnader. Dessa kostnader påverkas inte vid verksamhetens gällande kapacitetsgränser.
 • Driftsbetingade fasta kostnader: kostnader som uppstår när verksamheten är igång men inte påverkas av volymökningar, t.ex. belysning i lokaler. Kostnaderna finns inte när verksamheten står helt stilla.
 • Halvfasta kostnader: kostnader som ökar trappstegsvis eller språngvis vid volymökning, t.ex. vissa maskinkostnader. Halvfasta kostnader kan vara reversibla eller irreversibla. Om de är irreversibla minskar de inte om volymen minskar igen.

De flesta fasta kostnader är egentligen halvfasta. En maskinkostnad är exempelvis en fast kostnad så länge man inte slår i taket för maskinens kapacitet. Över denna nivå behöver maskinparken byggas ut, vilket ökar de fasta kostnaderna. Samma resonemang kan även föras för lokalhyror.

Är personalkostnader fasta eller rörliga?

Naturligtvis påverkas de flesta fasta kostnader vid större volymförändringar. 

Man brukar skilja på tre olika typer av rörliga kostnader: 

Är direkta kostnader rörliga?

En direkt kostnad är en kostnad som direkt kan hänföras/härledas till en bestämd produkt eller tjänst, eller dylikt. Exempel på en direkt kostnad kan vara ett speciellt material som behövs för att producera en viss produkt/vara. För att som snabbast förklara vad en indirekt kostnad är (en kostnad för resurser som delas av flera olika tjänster eller produkter), så kan man säga att dessa inte kan härledas till en specifik kostnadsbärare utan de måste samlas upp på diverse kostnadsställen, så som till exempel på en avdelning i ett företag. Det görs alltså först, innan man kan fördela kostnaden på en kostnadsbärare.

Begreppet kostnadsbärare avser den tjänst eller den vara som kostnaden är kopplad till. Summan av de direkta och indirekta kostnaderna för en kostnadsbärare är dess så kallade självkostnad.

Är drivmedel en fast kostnad?

Nedan följer en lista över fasta kostnader som du bör tänka på innan du blir bilägare. Den fasta kostnaden innebär att den inte ändras beroende på hur mycket du använder bilen. Du måste därför vara beredd på att finansiera de flesta av dessa kostnader, oavsett hur mycket du använder din nya bil.

Vad räknas som att fasta?

Att fasta är att avstå från något för att vinna något annat. Fastan ger oss tid för eftertanke och bön, och tid att växa i tron.

Vad innebär det att fasta?

Att fasta är att avstå från något för att vinna något annat. Fastan ger oss tid för eftertanke och bön, och tid att växa i tron.

Vad är sant om rörliga kostnader?

Mattecentrum och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet och samla in besöks­statistik. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik

Är material en rörlig kostnad?

Rörliga kostnader varierar beroende av hur mycket som produceras. I ett tillverkande företag är rörliga kostnader t. ex. kostnader för material och tillbehör. I ett tjänsteföretag är rörliga kostnader sådana som inte skulle finnas om inga tjänster producerades alls. Även provisionslön är ett exempel på en rörlig kostnad.

Se även övriga ord i business lexikonet

Är indirekta kostnader fasta?

Direkt kostnad är en kostnad som kan bli knuten till en specifik vara eller tjänst. Direkta kostnader kan vara rörliga eller fasta. En direkt kostnad är alltså en kostnad som inte skulle uppstå utan den specifika varan eller tjänsten. Den vara eller tjänst som kostnaden är hänförlig till är kallad för kostnadsbärare. 

Exempelvis är följande direkta kostnader: tillverkningskostnader, servicekostnader, materialkostnader m.m. 

Är mat en rörlig kostnad?

Vi räknar mat som en fast kostnad eftersom du inte klarar dig utan det. När du upprättar en budget bör du sätta av ett fast belopp för matinköp och räkna det som en fast kostnad. Uteluncher, köpkaffe och andra restaurangbesök faller däremot under rörliga kostnader.

En rörlig kostnad förändras i takt som produktionsvolymen ökar eller minskar. När volymen ökar i företaget ökar även den rörliga kostnaden och när volymen minskar så minskar även den rörliga kostnaden. Exempel på rörliga kostnader är materialkostnader.

Direkt kostnad är en kostnad som kan bli knuten till en specifik vara eller tjänst. Direkta kostnader kan vara rörliga eller fasta. En direkt kostnad är alltså en kostnad som inte skulle uppstå utan den specifika varan eller tjänsten. Den vara eller tjänst som kostnaden är hänförlig till är kallad för kostnadsbärare.

Är Särkostnad en rörlig kostnad?

Täckningsbidrag (TB), på engelska Contribution Margin, är ett nyckeltal som används för att se hur en specifik produkt bidrar till alla betala gemensamma produktkostnader. Detta nyckeltal används oftast när man vill räkna på olika handlingsalternativ och då jämföra täckningsbidraget för olika produkter. Täckningsbidraget visar alltså om produkten skulle vara lönsam för företaget eller inte.

Hur fungerar fasta?

 • Hur fungerar periodisk fasta?
  • Vad går det ut på?
  • Kroppen förbränner fett till energi
  • Jämnare blodsocker ger trevligare humör
 • Periodisk fasta innebär regelbundna mattider och ätfönster
 • Olika sätt att fasta – anpassa ditt ätfönster
  • Är 16:8 bra?
  • Vad är 18:6, 14:10 och 20:4?
  • 5:2-dieten
 • Rekommenderade ätfönster
  • Kom ihåg att lyssna på kroppen
  • Vad du äter gör skillnad
 • Vilka hälsofördelar finns?
  • Periodisk fasta ger hälsovinster
  • Konstant ätande ger motsatt effekt
 • Gå ner i vikt med periodisk fasta
  • Om du vill hålla vikten
 • Vad är blå zoner?
  • Man äter olika mat i olika blå zoner
  • En typ av periodisk fasta
  • Klarar sig på få kalorier
  • Även forskare fastar för hälsans skull
 • Vad får jag äta per dag?
  • Ett tips för att klara fastan
 • Måste jag fasta varje dag?
  • Du kan fasta ett par gånger i veckan
  • Du kan äta olika mycket var och varannan dag
 • Hur kommer man igång med periodisk fasta?
  • 4 tips för att komma igång med periodisk fasta
  • 4 tips för att lyckas med din fasta
  • Vad du äter påverkar också hur du mår
 • Fastehärmande 5-dagars kur med Food Pharmacy

Låt oss ta det från början. Värt att inledningsvis nämna är att forskningen skiljer på periodisk fasta och intermittent fasta, där den fasta vi beskriver i denna artikel egentligen faller under intermittent. Men för att inte röra till det använder vi begreppet periodisk fasta, för det är ju så vi säger i vardagligt tal.

Forskning visar att periodisk fasta gör dig fokuserad. Hjärnan ökar nämligen produktionen av sin egen tillväxtfaktor, som i sin tur bildar synapser som bidrar till att skydda hjärnans celler. Det gör att du får mer energi och mår bättre.

Grunden i periodisk fasta är att ha så kallade ätfönster. Ett ätfönster innebär helt enkelt de timmar under dygnet som du får äta.

Den vanligaste metoden är 16:8, det innebär 16 timmar fasta och åtta timmar ätfönster. Du äter alltså under åtta timmar och fastar under resten av dygnet. Givetvis kan du anpassa ditt ätfönster, men mer om det längre ner.

För bästa resultat ska du äta ditt huvudmål vid samma tid varje dag och försöka hålla en näringsrik kost. Om du det sista du äter innan du kliver på 16 timmars fasta är pizza, pasta och kanelbullar finns det risk att dina goda bakterier utsätts för svält.

Hur går det till att fasta?

Allt du behöver veta!

Att fasta har blivit poppis. Men hur bra är det, och finns det några som verkligen inte bör pröva periodisk fasta. Vi har frågat ICAs dietist Paula Frösell om för- och nackdelarna med att strunta i att äta under vissa perioder.

Hur går fasta till?

Det förekommer två typer av periodisk fasta i Ulrikas kurser: 5:2 fasta – Du äter under 500 kalorier som kvinna och 600 kalorier som man 2 dagar i veckan, för att sedan ha ett högre kaloriintag de övriga 5 dagarna.

16:8 fasta – Du hoppar över frukost och äter ditt första mål mat vid lunch. På så sätt får du en fasta på 16 timmar i rad, förslagsvis från klockan 20:00 på kvällen till 12:00 på dagen därpå.

Kombinationen lågkolhydratkost med 5:2 och 16:8 fasta gör att du går ner i vikt snabbare än vanligt och du har chans att såväl blodfetter, blodsocker och blodtryck påverkas positivt. Minskad risk för demens och hjärt-kärlsjukdom är några av fördelarna som experterna nämner.

Att vattenfasta betyder att du under 4 dagar dricker enbart vatten, mineralvatten, kaffe och te utan mjölk, en kopp misosoppa eller buljong. Passar framförallt dig som upplever att det är svårt att gå ner i vikt (och inte får de resultat du önskar). Under en vattenfasta återställs kroppens hormonella balans och fettförbränningen sätter fart.