:

Hur kan man ta reda på vart någon jobbar?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan man ta reda på vart någon jobbar?
 2. Vilka personuppgifter är offentliga?
 3. Vad kan man ta reda på om en person?
 4. Hur får man ut offentliga handlingar?
 5. Är inkomstuppgifter offentliga?
 6. Kan man söka i folkbokföringen?
 7. Kan man se vilka som dött?
 8. Hur får man reda på någons brottsregister?
 9. Är arbetsmaterial offentligt?
 10. Kan jag se vad mina kollegor har i lön?
 11. Har man rätt att se andras lön?
 12. Är folkbokföringen offentlig?
 13. Hur kan man söka efter en person?
 14. Hur lång tid tar det att komma över någon som dött?
 15. Vad är den vanligaste dödsorsaken?

Hur kan man ta reda på vart någon jobbar?

Hem > H > Hur Kan Man Ta Reda På Var En Person Jobbar?

Du kan alltid begära ut uppgifter från Skatteverket om dig själv. Du kan också begära ut vissa uppgifter om andra. Offentliga uppgifter kan du begära ut om dig själv eller någon annan. Skatteverket skickar sedan uppgifterna till dig via vanlig post.

Vilka personuppgifter är offentliga?

Personkundernas offentliga inkomstbeskattningsuppgifter är personuppgifter. Lagen begränsar hur personuppgifter lämnas ut, varför uppgifterna inte kan publiceras på nätet där alla kan läsa dem. Uppgifterna kan läsas elektroniskt endast på Skatteförvaltningens kontor.

Vad kan man ta reda på om en person?

Faderskapstest och moderskapstest utförs med hjälp av DNA-test vilket innebär att likheter och olikheter studeras direkt i arvsmassan. DNA finns i hela kroppen och vid testet används munskrapsprov eller blodprov från mannen, kvinnan och barnet. Varken faderskaps- eller moderskapsutredning baseras på hårstrå eller hårprov. När proven kommit till den rättsgenetiska enheten i  Linköping analyseras varje DNA-prov vid två separata tillfällen. Resultaten från de olika proverna måste ha fullständig överensstämmelse för att godkännas.

Faderskapstest under graviditeten, när barnet är i magen, utförs bara på uppdrag av polis eller läkare.

Ert ärende registreras när vi har fått in anmälan och samtycken/fullmakt. OBS! En registreringsavgift och moms tas ut för alla registrerade ärenden, även om anmälan tas tillbaka och ärendet avbryts. I avgiften för ett färdigställt ärende ingår registrering, analyskostnader och moms.

Med dagens DNA‐teknik har analyserna vid vår rikstäckande enhet för rättsgenetik i Linköping mycket hög säkerhet. Våra faderskaps- och moderskapsutredningar ger säkra svar med en säkerhet på 99,99 procent eller högre.

Hur får man ut offentliga handlingar?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om man har rätt att vara anonym när man begär ut allmänna handlingar eller om man kan ta reda på vem som begärt ut en sådan. Allmänna handlingar regleras i Tryckfrihetsförordningen (TF).

Är inkomstuppgifter offentliga?

Grundregeln att utgå ifrån när det kommer till folkbokföring är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Du anses vara bosatt där du regelbundet sover.

I Folkbokföringslagen går det att läsa mer om vilka undantag som finns och mer exakt hur begreppet definieras. Utgångspunkten är däremot att utgå ifrån var du faktiskt bor. Det spelar ingen roll hur du bor, exempelvis om du är inneboende.

Tänk på! Du ska vara folkbokförd där du bor, oavsett om det är du själv som äger bostaden eller inte.

Om du tänker flytta gör du en flyttanmälan för att ändra din folkbokföringsadress. Flyttanmälan görs hos Skatteverket.

Det går även att göra en flyttanmälan på Adressändring.se, men det gäller endast postförsändelser, alltså att din post skickas till ditt nya boende.

I samband med adressändringen får du en blankett som du skickar in till Skatteverket, som är grunden för ditt byte av folkbokföringsadress. Att byta folkbokföringsadress är kostnadsfritt, men för vissa nödvändiga tilläggstjänster kan du få betala en mindre summa.

Kan man söka i folkbokföringen?

Grundregeln att utgå ifrån när det kommer till folkbokföring är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Du anses vara bosatt där du regelbundet sover.

I Folkbokföringslagen går det att läsa mer om vilka undantag som finns och mer exakt hur begreppet definieras. Utgångspunkten är däremot att utgå ifrån var du faktiskt bor. Det spelar ingen roll hur du bor, exempelvis om du är inneboende.

Tänk på! Du ska vara folkbokförd där du bor, oavsett om det är du själv som äger bostaden eller inte.

Om du tänker flytta gör du en flyttanmälan för att ändra din folkbokföringsadress. Flyttanmälan görs hos Skatteverket.

Det går även att göra en flyttanmälan på Adressändring.se, men det gäller endast postförsändelser, alltså att din post skickas till ditt nya boende.

I samband med adressändringen får du en blankett som du skickar in till Skatteverket, som är grunden för ditt byte av folkbokföringsadress. Att byta folkbokföringsadress är kostnadsfritt, men för vissa nödvändiga tilläggstjänster kan du få betala en mindre summa.

Kan man se vilka som dött?

Sv: Kolla upp om någon avlidit?

Kanske detta är en väldigt konstig fråga men varför tror du att personen är avliden hellre än att tro att personen helt enkelt har bytt nummer utan att meddela dig?

Hur får man reda på någons brottsregister?

Lexbase är nyhetstjänst med rättslig information om personer och företag. Lexbase är en webbtjänst som på ett och samma ställe tillgängliggör rättslig information från samtliga svenska domstolar och en rad andra myndigheter.

Är arbetsmaterial offentligt?

Enligt tryckfrihetsförordningen har var och en rätt att ta del av handling som förvaras hos en myndighet förutsatt att den inte omfattas av sekretess. Offentlighetsprincipen innebär att vem som helst, utan att utge sitt namn, har rätt att ta del av allmänna handlingar.

Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Kalmar är tre olika myndigheter. Alla medarbetare omfattas av offentlighetsprincipen, samt reglerna om myndigheters serviceskyldighet enligt förvaltningslagen.

Med handling avses inte bara traditionella handlingar (protokoll, beslut, brev) utan också upptagningar som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniska hjälpmedel. Ofärdiga handlingar i form av förlagor och koncept är arbetsmaterial och därmed inte allmänna handlingar. Handlingar av uteslutande privat natur är heller inte allmänna handlingar. En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och anses vara inkommen eller upprättad där. Även handlingar som tillfälligt förvaras hos en anställd eller konsult som arbetar på uppdrag av myndigheten, kan anses vara förvarade hos myndigheten då de finns tillgängliga för myndighetens räkning.

Kan jag se vad mina kollegor har i lön?

Lönekollen är en tjänst från företaget Ratsit AB, där man som privatperson enkelt kan kolla vad någon tjänar baserat på taxeringskalendern. Taxeringskalendern innehåller offentliga uppgifter om taxerad inkomst för medborgare i Sverige över 16 år som vem som helst kan ta del av, en transparens som inte många andra länder har.

Har man rätt att se andras lön?

På myndigheter är uppgifter om lön en offentlig handling. Det innebär att vem som helst kan begära ut uppgifter om löner från arbetsgivaren, eftersom de räknas som en allmän handling. Detta regleras i Offentlighets- och sekretesslagen 2 kap. 4 §.

Är folkbokföringen offentlig?

I Sverige är det Skatteverket som har hand om folkbokföringen. Skatteverket får de flesta av sina uppgifter från andra myndigheter. De fall en person själv måste göra en anmälan till Skatteverket rör i huvudsak flyttning, in- och utvandring, namn för nyfödda och vissa namnändringar. Skatteverket är även den myndighet som utfärdar personbevis.[2]

Hur kan man söka efter en person?

Hitta.se – sluta leta, börja Hitta!

Hitta.se är en av Sveriges största hemsidor och ett utmärkt val för dig som letar efter information om personer, företag, platser och vägbeskrivningar. Vi hjälper ca 4 miljoner unika besökare i veckan med sina sökningar, helt gratis.

Hur lång tid tar det att komma över någon som dött?

Längst ner på sidan kan du ladda ner tipsen som folder eller affisch. Där finns också länkar till webbsidor med tipsen på 13 andra språk. 

Viktigast av allt är kanske att vi inte lägger ansvaret för kontakten på den sörjande. Vi kan undvika att säga ”Ring mig om det är något, jag finns här” eftersom risken är stor att den sörjande inte orkar vara den som hör av sig.

Då är det bättre om vi säger ”Jag ringer dig på tisdag igen, svara om du orkar”. Ibland får vi inget svar och det är helt okej, den sörjande orkar inte alltid svara, men då kan vi ringa tillbaka, igen och igen.

Det är bra om vi som stöttar kan vara de som föreslår en helt vardaglig aktivitet. Bjud på fika, kolla på en film eller ta en promenad i all sin enkelhet. Många som sörjer längtar efter en paus i sorgen och lite vanligt liv.

Tänk på att den vi bjuder in kanske tackar nej och att det är helt okej, det viktiga är att vi frågar – och att vi vågar fråga igen.

Vad är den vanligaste dödsorsaken?

Den senaste preliminära informationen om dödsorsaker i EU-28 gäller referensperioden 2012. Av tabell 1 framgår att hjärt- och kärlsjukdomar och cancer (på engelska) (elakartade tumörer) var de absolut vanligaste dödsorsakerna i EU.

Det har skett en stadig minskning av de standardiserade dödstalen för cancer, ischemiska hjärtsjukdomar och transportolyckor mellan 2004 och 2012

Under åren 2004–2012, minskade de standardiserade dödstalen i samband med cancer i EU-28 med 10,2 % för män och 5,5 % för kvinnor — se diagrammen 1 och 2. Minskningen av antalet dödsfall i ischemiska hjärtsjukdomar var betydligt större (där minskade dödstalen med 28,5 % för män och 30,4 % för kvinnor) och minskningen av antalet dödsfall i transportolyckor var ännu större (där minskade dödstalen med 40,8 % för män och 43,8 % för kvinnor). De standardiserade dödstalen för bröstcancer sjönk med 9,8 % för kvinnor. Även denna minskning var större än den totala förändringen av antalet dödsfall i cancer. Däremot ökade dödstalen för sjukdomar i nervsystemet med 16,3 % för män och 23,3 % för kvinnor. För lungcancer (inklusive cancer i luftstrupen och bronkerna) är tidsserien kortare och trenden avvikande. Här minskade de standardiserade dödstalen med 4,9 % för män, men ökade med 5,7 % för kvinnor.

Statistiken om dödsorsaker ger information om dödlighetsmönster, och om hur de underliggande dödsorsakerna har förändrats över tid. En närmare redogörelse för denna källa ges i denna bakgrundsartikel som innehåller information om uppgifternas räckvidd, den rättsliga grunden, vilken metod som har använts och tillhörande begrepp och definitioner.

Eurostat började samla in och sprida uppgifter om dödlighet 1994. Uppgifterna analyseras för närvarande enligt följande:

 • En förkortad dödsorsakslista (på engelska) med 86 dödsorsaker enligt Internationella sjukdomsklassifikationen (ICD), som sammanställs och uppdateras löpande av Världshälsoorganisationen (WHO).
 • Kön.
 • Ålder.
 • Geografisk region (Nuts-nivå 2).