:

Hur mycket får man betalt för att vara god man?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får man betalt för att vara god man?
 2. Vad kostar en god man i månaden?
 3. Kan man försörja sig som god man?
 4. Får en god man ta ut pengar?
 5. Hur många uppdrag kan en god man ha?
 6. Vad krävs för att bli en god man?
 7. Vad ingår inte i god mans uppdrag?
 8. Har en god man tystnadsplikt?
 9. Vad krävs för att bli god man i Malmö?
 10. Kan man ha BankID om man har god man?
 11. Vad ska en god man inte göra?
 12. Vem betalar ersättning till god man?
 13. Kan en familjemedlem vara god man?
 14. Vad kan man kräva av en god man?
 15. Vem kontrollerar god man?

Hur mycket får man betalt för att vara god man?

Som god man, förvaltare eller förmyndare har du rätt till ett arvode för ditt uppdrag. Du har också rätt till ersättning för de utgifter du haft för att kunna utföra uppdraget. Det är överförmyndarnämnden som beslutar om arvodet och kostnadsersättning.

Beräkningen av arvode och kostnadsansvar utgår från prisbasbeloppet.

Vad kostar en god man i månaden?

Du kan begära att din huvudmans post skickas till din adress, som då kallas särskild postadress. Det gör du genom att fylla i blanketten Anmälan, Särskild postadress. Bifoga en kopia av ditt förordnande som god man.

Kan man försörja sig som god man?

Den som tar på sig att vara god man får i arvode cirka 33 procent av vad en fritidspolitiker erhåller per månad eller för ett halvdagsmöte. Ändå har du ett mycket större juridiskt ansvar än fritidspolitikern.

Om du mot förmodan tänker tacka ja till ett uppdrag: Ta kontakt med tidigare god man så slipper du överraskningar. Om inte, begär uppgifter om huvudmannens ekonomi, skulder och så vidare av överförmyndaren, då det är upp till dem att ta fram dessa uppgifter.

Får en god man ta ut pengar?

En god man eller förvaltare hjälper den som själv har begränsade möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter. Att få hjälp av en god man är frivilligt. En förvaltare kan däremot utses mot personens vilja.

Ett godmanskap är en frivillig insats som huvudmannen måste samtycka till. (Den som har god man eller förvaltare kallas för huvudman) Om en huvudman enligt läkarintyg inte förstår vad ett godmanskap är, eller inte kan uttrycka sin vilja, ska närstående ges möjlighet att yttra sig. Huvudmannen kan också när helst den vill ansöka om att godmanskapet ska upphöra.

Hur många uppdrag kan en god man ha?

För att kunna se aktuella annonser och anmäla intresse för nya uppdrag behöver du vara inloggad i Recruto.

Vi kommer löpande att lägga ut annonser i portalen. Ta därför för vana att regelbundet logga in om du är intresserad av nya uppdrag.

Vad krävs för att bli en god man?

I föräldrabalken anges att en god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Att vara rättrådig innebär att man har grundläggande kunskaper om lagar och regler och att man inte förekommer i belastningsregistret. Vilken erfarenhet som är relevant avgörs av de behov som huvudmannen har.

Huvudman kallas den person som har en god man. Relevanta erfarenheter kan handla om fördjupade ekonomiska eller juridiska kunskaper men generellt och framförallt krävs god kunskap om hur samhället fungerar.

En god man ska förutom rättrådig och erfaren också vara i övrigt lämplig. Det är överförmyndaren som avgör vem som är lämplig. Kontroller görs hos polisens belastningsregister, mot socialregistret och genom en kreditkontroll.

Vad ingår inte i god mans uppdrag?

Uppdragen som ställföreträdare kan skilja sig mycket åt eftersom olika personer har olika behov. Målet är att skapa så bra livskvalitet som är möjligt för huvudmannen utifrån de ekonomiska och personliga förutsättningar som finns.

Ett godmanskap kan innefatta en eller flera av delarna men det är vanligt att alla tre delar ingår.

Har en god man tystnadsplikt?

Hej och tack för din fråga,

En förvaltare har ingen lagreglerad tystnadsplikt. Det ska emellertid sägas att det är viktigt att inom uppdraget iaktta stor försiktighet vid utlämnade av information om huvudmannen. Ställföreträdaren måste noga göra en avvägning om den som frågar om information har ett godtagbart skäl att få den och huruvida det gynnar huvudmannen att uppgifterna lämnas ut. Ställföreträdaren behöver i vissa fall kommunicera sina åtgärder med huvudmannens make eller sambo eller liknande anhöriga.

Vad krävs för att bli god man i Malmö?

Det är omöjligt att svara på frågor såsom: ”Vad får en god man i Stockholm för ersättning”, samt ”vad får en god man i Malmö för ersättning?” Det är alltid överförmyndarförvaltningen i din kommun som beslutar om vilka procentsatser och summor som betraktas som en skäliga för ditt arbete.

Detta faktum medför att din årsersättning kan variera kraftigt, vilket vi pratar mer om nedan.

Tips: Läs mer om hur det fungerar att vara god man i Handboken för förvaltare och goda män.

Ersättningen påverkas främst av uppdragets komplexitet samt tidsåtgång. Du kan även vara god man för fler brukare, för att på så sätt få ett högre årligt arvode. Att agera god man är dock ett frivilliguppdrag som nästan aldrig ger dig några större inkomster, även om du tar dig an flera brukare.

Att bli god man för att tjäna snabba pengar är en såväl dålig som oetisk idé.

Kan man ha BankID om man har god man?

Att få en god man är frivilligt. Den som har en god man har kvar sin rättsliga handlingsförmåga och full förfoganderätt över sina bankkonton.

En person kan få en förvaltare mot sin vilja. Ett förvaltarskap är en mer ingripande skyddsåtgärd och den som för en förvaltare har inte längre någon egen rättslig handlingsförmåga.

Vad ska en god man inte göra?

Den som behöver hjälp med att bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom kan få en god man eller förvaltare förordnad av tingsrätten. 

Anledningen till att någon får en god man eller en förvaltare kan vara att personen är omyndig eller lider av sjukdom eller psykisk störning. Skillnaden mellan att ha en god man och en förvaltare är att den som har en god man har kvar sin rättsliga handlingsförmåga men den som har fått en förvaltare har inte det.

Vem betalar ersättning till god man?

En god man, förvaltare eller förmyndare har rätt till en rimlig ersättning (arvode) och dessutom ersättning för rimliga kostnader i sitt uppdrag.

Du som huvudman (den som får hjälp) betalar om:

Kan en familjemedlem vara god man?

Övrigt/annat

Vår pappa och mamma bor numera på varsitt äldreboende. Vi måste nu sälja huset som dom har bott i, pappa står dock som ensam ägare till huset. Problemet är att pappa har Alzheimers i långt framskridet skede och kan inte ge sitt medgivande (skriva under) till en försäljning. Mamma är helt klar i huvudet och vill att vi ska sälja, som de nu är så har dom tre boenden och de tillåter inte ekonomin. Kan jag eller min syster bli som nån slags god man för min pappa så vi kan sälja huset. Hur gör vi och vart ska vi vända oss?

Vad kan man kräva av en god man?

Vill du stödja en medmänniska som god man eller förvaltare? För att passa för uppdraget behöver du vara intresserade av människor och ha kunskap om samhället och dess stödfunktioner.

En god man eller förvaltare bör vara intresserad av människor och av att vilja hjälpa andra. Gode mannen bör också vara beredd att lära sig om huvudmannens behov och önskemål. Det är viktigt att ha förmåga att sätta sig in i andra människors situation. En grundläggande förutsättning för att uppdraget ska fungera väl är att uppdragstagaren har en människosyn som bygger på alla människors lika värde.

Vem kontrollerar god man?

Vill du stödja en medmänniska som god man eller förvaltare? För att passa för uppdraget behöver du vara intresserade av människor och ha kunskap om samhället och dess stödfunktioner.

En god man eller förvaltare bör vara intresserad av människor och av att vilja hjälpa andra. Gode mannen bör också vara beredd att lära sig om huvudmannens behov och önskemål. Det är viktigt att ha förmåga att sätta sig in i andra människors situation. En grundläggande förutsättning för att uppdraget ska fungera väl är att uppdragstagaren har en människosyn som bygger på alla människors lika värde.