:

Kan man göra avdrag för underhållsbidrag?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man göra avdrag för underhållsbidrag?
 2. Är underhållsstöd inkomst?
 3. Vad är det för skillnad på underhållsstöd och underhållsbidrag?
 4. Hur räknar Försäkringskassan ut underhållsstöd?
 5. Vad kan man göra avdrag för?
 6. Vad får man avdrag för?
 7. Har man rätt till både underhållsstöd och underhållsbidrag?
 8. Vilka kostnader ingår i underhållsstöd?
 9. Hur länge betalar man underhållsstöd för barn?
 10. Vad ska täckas av underhållsbidraget?
 11. Vad ska den andra föräldern betala i underhåll?
 12. Hur mycket avdrag får man göra?
 13. Hur mycket avdrag kan man göra?
 14. Hur beräknas avdrag?
 15. Hur räknar man ut avdrag?

Kan man göra avdrag för underhållsbidrag?

Om man skiljer sig och barnen bara bor hos en av föräldrarna så ska den andra föräldern betala underhållsbidrag till den andra föräldern. Detta för att bidra till löpande kostnader som boendeföräldern har för barnet. Hur stort bidraget ska vara bestäms mellan föräldrarna genom att skriftligt eller muntligt avtal.

Det är värt att observera att underhållets storlek styrs mycket av hur bra ekonomi boendeföräldern har

Är underhållsstöd inkomst?

 • Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inkomstanpassat underhållsstöd.
 • Vad är det för skillnad på underhållsstöd och underhållsbidrag?

  Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

  Vårdnad och underhållVårdnadsfrågor och underhåll regleras främst i 6-7 kap. i Föräldrabalken (FB), men även i 17-19 kap. Socialförsäkringsbalken (SFB). Av 6:2 st. 2 FB (6 kap. 2 § stycke 2 FB) framgår det att den som har vårdnaden om ett barn ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda till dess att barnet fyllt 18 år. Eftersom ni båda har vårdnaden är denna skyldighet gemensam för er båda.

  Hur räknar Försäkringskassan ut underhållsstöd?

  Verktyget fungerar bara om alla barn som ska ha underhållsbidrag bor hos samma förälder. Det fungerar inte om ni har flera barn tillsammans och vissa bor hos dig och vissa hos den andra föräldern. Det fungerar inte heller om barnet eller barnen bor ungefär lika mycket hos er båda, det som kallas växelvist boende. Om det är aktuellt med underhållsbidrag i dessa situationer måste ni beräkna underhållsbidraget själva.

  Barnet bor hos båda föräldrarna – växelvist boende

  Om du eller ni har frågor om beräkningen av underhållsbidrag finns också möjlighet att få stöd genom ett webbmöte med en handläggare på Försäkringskassan. Det kan till exempel vara om ni inte kan använda beräkningsverktyget.

  Vad kan man göra avdrag för?

  Underskott av kapital? Wifi hemma? Det finns mängder av saker du har rätt att dra av – inte bara som företagare utan även som privatperson och löntagare. Exakt vilka avdrag du får göra beror bland annat på din boendesituation och på din arbetsform. Det är exempelvis mycket lättare att köpa och dra av teknik om du har en enskild firma än om du har en fast tjänst på ett kontor. Men även där finns en gråzon!

  Många avdrag är så ovanliga att de knappast är relevanta för gemene man. De mindre vanliga posterna handlar om alltifrån utgifter för att plocka kottar till omkostnader för att bedriva valkampanjer. Vi har därför begränsat våra avdragstips till saker vi tror kan vara av intresse för de allra flesta.

  Vad får man avdrag för?

  Underskott av kapital? Wifi hemma? Det finns mängder av saker du har rätt att dra av – inte bara som företagare utan även som privatperson och löntagare. Exakt vilka avdrag du får göra beror bland annat på din boendesituation och på din arbetsform. Det är exempelvis mycket lättare att köpa och dra av teknik om du har en enskild firma än om du har en fast tjänst på ett kontor. Men även där finns en gråzon!

  Många avdrag är så ovanliga att de knappast är relevanta för gemene man. De mindre vanliga posterna handlar om alltifrån utgifter för att plocka kottar till omkostnader för att bedriva valkampanjer. Vi har därför begränsat våra avdragstips till saker vi tror kan vara av intresse för de allra flesta.

  Har man rätt till både underhållsstöd och underhållsbidrag?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Underhållsbidrag och underhållsstöd

  Vilka kostnader ingår i underhållsstöd?

  Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

  Regler om underhållsskyldighet finns i 7 kap. föräldrabalken. I 1 § står det att föräldrarna ska ansvara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållsskyldigheten fullföljs vanligen genom att föräldrarna betalar barnets mat, boende, kläder m.m. Den förälder som inte bor med barnet ska betala underhållsbidrag för att fullgöra sin underhållsskyldighet, enligt 2 §. Det stämmer att underhållsbidraget även ska gå till kostnader som till exempel glasögon. När underhållsbidraget fastställdes togs hänsyn till de kostnader som ert barn har. Om barnets pappa anser att underhållsbidraget inte räcker till alla kostnader får han försöka avtala med dig om ett högre underhållsbidrag eller gå till domstol för att få ett beslut därifrån om hur högt underhållsbidraget ska vara.

  Hur länge betalar man underhållsstöd för barn?

  Den förälder som barnet bor varaktigt hos får underhållsbidraget. När barnet fyllt 18 år och är myndigt, går underhållsbidraget direkt till barnet. 

  Bor barnet ungefär lika mycket hos er båda? Läs mer om vad som gäller vid så kallat växelvis boende.

  Underhållsbidrag ska betalas fram till barnet fyller 18 år eller till 21 år om barnet går på gymnasiet.

  Skyldigheten att betala underhållsbidrag kan minska om barnet har egen inkomst och om du som förälder har en låg ekonomisk förmåga. 

  Underhållsbidrag betalas av den ena föräldern. Underhållsstöd betalas ut av Försäkringskassan om den förälder som ska betala underhållsbidrag inte betalar eller inte har råd att betala.

  Det är olika beroende på barnets ålder. För år 2022 är beloppen:

  • 0 år - månaden barnet fyller 11 år: 1 673 kr/månad
  • 11 år - månaden barnet fyller 15 år: 1 823kr/månad
  • Från 15 år: 2 223 kr/månad

  Om barnet är över 18 år och studerar, kan barnet själv ansöka om förlängt underhållsstöd hos Försäkringskassan.

  Vad ska täckas av underhållsbidraget?

  Den förälder som barnet bor varaktigt hos får underhållsbidraget. När barnet fyllt 18 år och är myndigt, går underhållsbidraget direkt till barnet. 

  Bor barnet ungefär lika mycket hos er båda? Läs mer om vad som gäller vid så kallat växelvis boende.

  Underhållsbidrag ska betalas fram till barnet fyller 18 år eller till 21 år om barnet går på gymnasiet.

  Skyldigheten att betala underhållsbidrag kan minska om barnet har egen inkomst och om du som förälder har en låg ekonomisk förmåga. 

  Underhållsbidrag betalas av den ena föräldern. Underhållsstöd betalas ut av Försäkringskassan om den förälder som ska betala underhållsbidrag inte betalar eller inte har råd att betala.

  Det är olika beroende på barnets ålder. För år 2022 är beloppen:

  • 0 år - månaden barnet fyller 11 år: 1 673 kr/månad
  • 11 år - månaden barnet fyller 15 år: 1 823kr/månad
  • Från 15 år: 2 223 kr/månad

  Om barnet är över 18 år och studerar, kan barnet själv ansöka om förlängt underhållsstöd hos Försäkringskassan.

  Vad ska den andra föräldern betala i underhåll?

  Du kan ta kontakt med Försäkringskassan. Om pappan inte betalar och inte vill medverka till att få till ett avtal om underhållsbidrag genom samarbetssamtal hos Försäkringskassan kan du ansöka om underhållsstöd. Då får du pengar av Försäkringskassan och Försäkringskassan kräver pengar av pappan. Det finns också en möjlighet till att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Här nedanför kan du läsa mer om underhållsbidrag (det pappan betalar) och underhållsstöd (det som Försäkringskassan betalar ut istället för underhållsbidrag).

  Rätt till underhåll

  Hur mycket avdrag får man göra?

  Varje år begär 900 000 personer om att få dra av bilresor till och från jobbet. Många missar att de inte har rätt till avdraget över huvud taget.

  – Man måste ha en tidsvinst på två timmar med bil. Det är ett villkor som inte alltid uppfylls. Sen är det väldigt få som har rätt till avdrag för skyddskläder och arbetsplats i hemmet.

  Hur mycket avdrag kan man göra?

  - Sista dagen att deklarera är den 2 maj, men för att få eventuell skatteåterbäring redan i april behöver du deklarera tidigare än så. Du kanske också behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid för att undvika att hamna i tidsnöd sista dagen, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom.

  Den som godkänner sin deklaration digitalt senast den 30 mars, utan att göra tillägg eller ändringar, får sin eventuella skatteåterbäring mellan den 5 april och den 6 april. Som ändring räknas till exempel avdrag för resor till och från arbetet eller redovisning av bostadsförsäljning.

  Hur beräknas avdrag?

  Det finns tillfällen då det kan bli aktuellt att räkna ut avdrag per timme även om du är anställd med månadslön, till exempel vid kortare frånvaro då arbetsgivaren har rätt att göra löneavdrag.

  Det finns olika sätt att räkna ut avdrag per timme om du har månadslön. De två vanligaste är:

  Hur räknar man ut avdrag?

  Reseavdraget är ett avdrag på skatten för resor till och från jobbet. Huruvida du har rätt att göra avdraget eller inte beror på hur långt du har till arbetsplatsen och på vilket sätt du tar dig dit. Du kan även ha rätt att göra avdrag för tjänsteresor.

  Reseavdraget finns bland annat för att skapa en rörlig arbetsmarknad och för att uppmuntra arbetssökande att söka tjänster, och acceptera jobberbjudanden, även om det innebär en längre resväg.

  Du ansöker om reseavdraget i samband med den årliga skattedeklarationen.

  Det är lätt att tro att du får tillbaka det belopp som du får när du räknar ut ditt reseavdrag. Men så är det inte. Beloppet på reseavdraget sänker den inkomst som din skatt beräknas på. Det innebär då att du istället betalar en lägre skatt på din årsinkomst.