:

Vilka bokslutsdispositioner finns det?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka bokslutsdispositioner finns det?
 2. Vad är övriga bokslutsdispositioner?
 3. Hur gör man bokslutsdispositioner?
 4. Vad är syftet med bokslutsdispositioner?
 5. Vad är ackumulerade bokslutsdispositioner?
 6. Vad är resultat före bokslutsdispositioner?
 7. Vad är bokslutsarbete?
 8. Vad är en Bokslutstransaktion?
 9. Hur gör man bokslut steg för steg?
 10. Vad ska ett bokslut innehålla?
 11. Hur ska ett bokslut se ut?
 12. När brukar man ha bokslut?
 13. Vad ska en Bokslutspärm innehålla?
 14. Är bokslut och årsredovisning samma sak?
 15. Kan man göra bokslut själv?

Vilka bokslutsdispositioner finns det?

Bokslutsdispositioner är sådana redovisningsåtgärder som inte har något direkt samband med affärshändelserna under året, men som krävs för att t.ex. ett visst skattemässigt resultat ska kunna redovisas.

Vad är övriga bokslutsdispositioner?

Bokslutsdispositioner är handlingar som bolaget kan utföra för att förändra resultatet för skatten. Syftet brukar normalt vara för att sänka sin beskattning eller möjligtvis skjuta upp beskattning till ett senarelagt tillfälle, men det kan också vara så att beskattningen kan öka.

Den vanligaste bokslutsdispositionen

Hur gör man bokslutsdispositioner?

We use cookies to collect information on your interaction with our website and combine this with the data you provide us to build a profile so we can show you content tailored to your interests. By accepting, you allow us to collect and process your personal informationas described here.

Vad är syftet med bokslutsdispositioner?

Bokslutsdispositioner är åtgärder som företaget kan göra för att förändra det skattemässiga resultatet. Syftet med dispositionerna är normalt att sänka sin beskattning eller skjuta upp beskattning till ett senare tillfälle, men beskattningen kan även öka.

Den vanligaste bokslutsdispositionen är avsättning till periodiseringsfond, där en del av det skattemässiga resultatet får avsättas i upp till 6 år. För juridiska personer får upp till 25% av resultatet sättas av. För fysiska personer som är delägare i handelsbolag samt för enskilda näringsidkare är procentsatsen 30%. Senast efter 6 år måste avsättningen återföras till beskattning.

Vad är ackumulerade bokslutsdispositioner?

Bokslutsdispositioner är sådana redovisningsåtgärder som inte har något direkt samband med affärshändelserna under året, men som krävs för att t.ex. ett visst skattemässigt resultat ska kunna redovisas.

Vad är resultat före bokslutsdispositioner?

Bokslutsdispositioner är åtgärder som ett företag kan göra för att resultatutjämna och skjuta upp beskattning av den del av resultatet till ett senare år.

Vad är bokslutsarbete?

Alla som bedriver en näringsverksamhet är bokföringsskyldiga i enlighet med Bokföringslagen (1999:1078). Bokföringslagen omfattar aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar samt enskilda näringsverksamheter. De fysiska eller juridiska personer som bedriver en näringsverksamhet måste löpande dokumentera och redovisa sina affärshändelser. Vid räkenskapsårets slut är de också tvungna att upprätta ett årsbokslut innehållandes en balansräkning och resultaträkning.

Vad är en Bokslutstransaktion?

Alla som bedriver en näringsverksamhet är bokföringsskyldiga i enlighet med Bokföringslagen (1999:1078). Bokföringslagen omfattar aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar samt enskilda näringsverksamheter. De fysiska eller juridiska personer som bedriver en näringsverksamhet måste löpande dokumentera och redovisa sina affärshändelser. Vid räkenskapsårets slut är de också tvungna att upprätta ett årsbokslut innehållandes en balansräkning och resultaträkning.

Hur gör man bokslut steg för steg?

Vi kommer nu gå igenom processen för att göra bokslut för aktiebolag och integrera med Årsredovisning Online. Bokslut hittar du under Bokföring i vänstermenyn. Gå in på det räkenskapsår du vill göra bokslut för.

För att färdigställa bokslutet ska alla intäkter och kostnader tillhörande verksamhetsåret vara redovisade. Samtliga leverantörsfakturor, kundfakturor, utlägg, kvitton och lönespecifikationer måste hamna på rätt räkenskapsår. Har du intäkter eller kostnader vars faktura du ej skickat eller mottagit vid årets slut ska dessa periodiseras i bokslutet. Har du däremot mottagit en leverantörsfaktura eller skickat en kundfaktura (för kontantmetoden) och ej betalat eller mottagit betalning måste dessa bokföras enligt fakturametoden på rätt räkenskapsår. Läs mer om fakturor som betalas i nästa räkenskapsår.

- Hur vet jag att allt är bokfört?Gör en bankavstämning för att kontrollera så att kontot i bokföringen stämmer överens med saldot på banken. Om det inte gör det behöver du gå igenom din bokföring för att leta efter eventuella fel. Det här gäller även skattekontot. Så här gör du en bankavstämning. Det kan också vara lätt att missa att bokföra om föregående års resultat. När du kontrollerat både bank- och skattekonto så går du vidare genom att klicka på Bekräfta och fortsätt.

Vad ska ett bokslut innehålla?

I alla firmor, aktiebolag och föreningar görs bokslut varje år. Här berättar vi vad bokslut är och tipsar om hur du gör bokslut snabbare och enklare. För både proffs och nybörjare!

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags eller en organisations bokföring vid räkenskapsårets slut.

Hur ska ett bokslut se ut?

Det kanske finns en officiell definition av bokslut, jag vet faktiskt inte. Men frågar du mig så kan ett bokslut något förenklat beskrivas som den slutgiltiga balans- och resultaträkningen för ett räkenskapsår. Dvs när vi ”stänger” året i bokföringen och skapar slutliga rapporter för året. I många företag och organisationer (t ex aktiebolag) ska även balans- och resultaträkningen formellt ”fastställas” på en årsstämma, och då är det verkligen spikat och stängt.

Nja, definitionsmässigt är det väl i princip allt, men själva bokslutsprocessen innehåller mycket mer som är intressant att fördjupa sig i. När vi gör bokslut, ser jag det som att följande steg ingår i de flesta bokslut:

Detta är egentligen inte en del av bokslutet, men ofta får man börja med lite housekeeping. Frågetecken man inte löst tidigare under året vill man helst lösa nu. Det kan vara saknade underlag man behöver leta rätt på eller betalningsdiffar på fakturor man får ta beslut om hur man ska hantera. Ibland har man frågetecken under året man helt enkelt inte vet hur man ska lösa, och till slut säger ”äh, vi tar det i bokslutet”.

Vi brukar markera en kund som ”klar för bokslut” när vi bokfört sista månaden på året och löst alla (eller de flesta) öppna frågor. Om du vill att din redovisningsbyrå ska kunna göra ett snabbt bokslut, se alltså till att löpande lösa alla öppna frågor under året.

I samband med uppstädningen ser man också till att bokföringen är avstämd, om man inte redan gjort det månadsvis. Att stämma av bokföringen innebär att kontrollera de belopp man kan kontrollera, t ex att saldot på banken i bokföringen stämmer med bankkontoutdraget, att alla övriga balanskonton stämmer, att allt som ska göras månadsvis är gjort osv. Man dokumenterar även vad de olika posterna innehåller.

När brukar man ha bokslut?

Det kanske finns en officiell definition av bokslut, jag vet faktiskt inte. Men frågar du mig så kan ett bokslut något förenklat beskrivas som den slutgiltiga balans- och resultaträkningen för ett räkenskapsår. Dvs när vi ”stänger” året i bokföringen och skapar slutliga rapporter för året. I många företag och organisationer (t ex aktiebolag) ska även balans- och resultaträkningen formellt ”fastställas” på en årsstämma, och då är det verkligen spikat och stängt.

Nja, definitionsmässigt är det väl i princip allt, men själva bokslutsprocessen innehåller mycket mer som är intressant att fördjupa sig i. När vi gör bokslut, ser jag det som att följande steg ingår i de flesta bokslut:

Detta är egentligen inte en del av bokslutet, men ofta får man börja med lite housekeeping. Frågetecken man inte löst tidigare under året vill man helst lösa nu. Det kan vara saknade underlag man behöver leta rätt på eller betalningsdiffar på fakturor man får ta beslut om hur man ska hantera. Ibland har man frågetecken under året man helt enkelt inte vet hur man ska lösa, och till slut säger ”äh, vi tar det i bokslutet”.

Vi brukar markera en kund som ”klar för bokslut” när vi bokfört sista månaden på året och löst alla (eller de flesta) öppna frågor. Om du vill att din redovisningsbyrå ska kunna göra ett snabbt bokslut, se alltså till att löpande lösa alla öppna frågor under året.

I samband med uppstädningen ser man också till att bokföringen är avstämd, om man inte redan gjort det månadsvis. Att stämma av bokföringen innebär att kontrollera de belopp man kan kontrollera, t ex att saldot på banken i bokföringen stämmer med bankkontoutdraget, att alla övriga balanskonton stämmer, att allt som ska göras månadsvis är gjort osv. Man dokumenterar även vad de olika posterna innehåller.

Vad ska en Bokslutspärm innehålla?

Jag stoppar in:

ÅrsredovisningenBokslutsbilagor till årsredovisningenDeklarationenKontrolluppgifter för de anställdaBalans- och resultat från bokslutsprogrammetResultatrapport från bokföringenBalansrapport från bokföringen med balansbilagornaHuvudbokVerifikationslistaSammanställning koncernmellanhavandenInventarieregisterLista från SKV om årets preliminärskattSkattekontot - slutlig skatt för året föreSkattekontot - Kontoutdrag från SKV per den sista december (sista räkenskapsdagen)Kvittenser från SKV, Arbetsgivaravgifter och skattKvittenser från SKV, MomsdeklarationerKontoställning PGKontoställning bankenAvtalFörsäkringsbrevRegistreringsbevisÖvrigt som kan vara av intresse för en revision

Är bokslut och årsredovisning samma sak?

Ja, det går bra att använda e-tjänsten Förenklat årsbokslut om du bokför enligt faktureringsmetoden.

En viktig skillnad mellan kontantmetoden och faktureringsmetoden är bokföringen av bokslutshändelserna. Det är bara du som bokför enligt kontantmetoden som får bokföra bokslutshändelserna på bokslutsunderlag. Du som bokför enligt faktureringsmetoden bokför i stället bokslutshändelserna på samma sätt som vanliga affärshändelser. I praktiken innebär det att en bokföringsorder (verifikation) upprättas för respektive bokslutshändelse, och därefter bokförs på vanligt sätt i kolumndagboken eller bokföringsprogrammet.

Kan man göra bokslut själv?

Vi kommer nu gå igenom processen för att göra bokslut för aktiebolag och integrera med Årsredovisning Online. Bokslut hittar du under Bokföring i vänstermenyn. Gå in på det räkenskapsår du vill göra bokslut för.

För att färdigställa bokslutet ska alla intäkter och kostnader tillhörande verksamhetsåret vara redovisade. Samtliga leverantörsfakturor, kundfakturor, utlägg, kvitton och lönespecifikationer måste hamna på rätt räkenskapsår. Har du intäkter eller kostnader vars faktura du ej skickat eller mottagit vid årets slut ska dessa periodiseras i bokslutet. Har du däremot mottagit en leverantörsfaktura eller skickat en kundfaktura (för kontantmetoden) och ej betalat eller mottagit betalning måste dessa bokföras enligt fakturametoden på rätt räkenskapsår. Läs mer om fakturor som betalas i nästa räkenskapsår.

- Hur vet jag att allt är bokfört?Gör en bankavstämning för att kontrollera så att kontot i bokföringen stämmer överens med saldot på banken. Om det inte gör det behöver du gå igenom din bokföring för att leta efter eventuella fel. Det här gäller även skattekontot. Så här gör du en bankavstämning. Det kan också vara lätt att missa att bokföra om föregående års resultat. När du kontrollerat både bank- och skattekonto så går du vidare genom att klicka på Bekräfta och fortsätt.