:

Vad betyder det att kreditera en faktura?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder det att kreditera en faktura?
 2. Hur gör man en kredit på en faktura?
 3. Kan man kreditera en betald faktura?
 4. Varför får man en kreditfaktura?
 5. Hur får man tillbaka pengar på kreditfaktura?
 6. Vad är Fakturakredit?
 7. Vad är det för skillnad på fakturaköp och Fakturalån?
 8. Vad är skillnaden på faktura och kreditfaktura?
 9. Hur länge är en kreditfaktura giltig?
 10. Har man alltid rätt till 30 dagar på faktura?
 11. Måste man kreditera faktura?
 12. Kan man vägra betala faktura?
 13. Vad händer om man är en dag sen med en faktura?
 14. Vad kan du göra om du inte har pengar till att betala en faktura?
 15. Hur länge kan man hålla på en faktura?

Vad betyder det att kreditera en faktura?

En kreditering görs genom att säljaren upprättar en kreditfaktura (kreditnota) till köparen på ett belopp som kompenserar kunden för skadan. Man kan säga att en kreditfaktura är en motsatt faktura; säljaren betalar kunden. Den ursprungliga fakturan ska inte makuleras utan fortsätter att existera, vid sidan av kreditfakturan, och kreditfakturan ska hänvisa till originalet.

Att kreditera fakturan är också vanligt när säljaren fakturerat ett felaktigt belopp och därför behöver göra en korrigering. Har säljaren fakturerat ett för högt belopp, justerar säljaren detta genom att skicka en kreditfaktura på det överskjutande beloppet till köparen.

Hur gör man en kredit på en faktura?

När en faktura krediteras blir den ursprungliga fakturan krediterad och det skapas en ny faktura: en kreditfaktura. Denna kreditfaktura ska skickas till kunden. I Bokio kan du välja att kreditera en befintlig faktura eller skapa en fristående kreditfaktura.

 • Gå in på fakturan i Bokio (alternativt välj "Ny kreditfaktura" på startsidan för fakturor).
 • Precis som när du skapar en faktura så kan du här göra eventuella justeringar av ditt företags inställningar.

  Kan man kreditera en betald faktura?

  Hej Sara,

  När det kommer till makulering och kreditering så har vi lite olika krav på vad man kan göra, beroende dels på om det är en avi eller en faktura. Nedan förklarar vi ingående hur man går tillväga med detta.

  Varför får man en kreditfaktura?

   • Fakturan kan makuleras
   • Fakturan kan inte makuleras, men fakturan är obetald
   • Fakturan är betald men pengarna återbetalas inte
   • Fakturan är betald och pengarna återbetalas
   • Fakturan har betalats två gånger men pengarna återbetalas inte
   • Fakturan är betald två gånger och pengarna återbetalas
   • Funktionen Kreditfaktura

  När fakturans status är Under behandling eller Icke skickad (OBS! inte om fakturakanalen är Skickas inte) kan den makuleras med knappen Redigera> Makulera. Detta görs i Faktura-vyn på fakturan och när fakturan makuleras försvinner fakturans noteringar i bokföringen.

  Hur får man tillbaka pengar på kreditfaktura?

  En kreditfaktura är ett belopp du har tillgodo.

  Om beloppet du har tillgodo är mindre än 445 kr behöver du inte göra något alls. Summan kommer automatiskt att dras bort från din nästa faktura. Om summan är större än 445 kr, eller om du sagt upp ditt nummer, behöver du kontakta Kundservice för att få tillbaka beloppet.

  Vad är Fakturakredit?

  Öka likviditeten och hjälp ditt företag att växa snabbare genom factoring. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig.

  Vi förstår att växande företag ofta behöver sina pengar snabbare än perioden det kan ta för kunderna att betala sina fakturor. Hos oss kan du därför sälja dina fakturor tryggt, snabbt och smidigt, så att du inte behöver agera bank själv. Vi bidrar helt enkelt till smidigare administration som sparar din verksamhet både tid och pengar, så att du kan fortsätta fokusera på din verksamhet.

  Vad är det för skillnad på fakturaköp och Fakturalån?

  Allt fler företag använder factoring som en del i deras finansiella strategi för tillväxt. Men vad menas med factoring, fakturabelåning, och fakturaköp – med eller utan regress? Kärt barn har många namn och dessa tjänster blandas ofta ihop. Vi reder ut begreppen nedan en gång för alla.

  Factoring är ett samlingsbegrepp för olika former av Fakturafinansiering där Fakturaköp och Fakturabelåning är de vanligaste. Enkelt förklarat innebär därför factoring att ett företag säljer eller belånar sina fakturor hos ett finansbolag, som ett sätt att finansiera verksamheten.

  Vad är skillnaden på faktura och kreditfaktura?

  Du kan välja att kreditera fakturor där något gått fel. Men vad innebär det mer exakt och hur går du tillväga? Finns det något mer som är viktigt att tänka på?

  En faktura är ett betalningskrav som skickas ut till en kund, exempelvis vid köp av en vara eller tjänst. Den innehåller till exempel belopp, förfallodatum och betalningsinformation. I de flesta fall är fakturor korrekta och betalas av kunden utan åtgärd, men vissa kan behöva krediteras.

  Hur länge är en kreditfaktura giltig?

  En kreditfaktura är en korrigerad faktura av en ursprunglig, felaktig faktura. En kreditfaktura kan också kallas kreditnota,omvänd faktura eller minusfaktura. Om en faktura är utfärdad men av någon anledning inte ska betalas eller är felaktig måste en kreditfaktura utfärdas.

  Vanliga orsaker till att en kreditfaktura har utfärdats är att en produkt har brister eller skador, att fel vara levererats, att tjänsten inte utförts på ett tillfredställande sätt eller att fel belopp har angetts på fakturan. Det enklaste sättet att hantera en felaktig faktura är att makulera den ursprungliga fakturan och sedan skicka en ny faktura med det korrekta eller redigerade beloppet.

  Har man alltid rätt till 30 dagar på faktura?

  Det här måste varje faktura innehålla, enligt mervärdesskattelagen, för att du och dina kunder ska kunna redovisa och dra av moms:

  • Fakturadatum: Det datum som du skapade fakturan.

  • Fakturanummer: Ett unikt nummer för varje faktura, i en löpande nummerordning. Om du har ett faktureringsprogram skapas det automatiskt. Nummerserien måste vara löpande och i rätt ordning, du får inte hoppa över något nummer.

  • Ditt momsregistreringsnummer.

  • Köparens momsregistreringsnummer, om köparen finns i ett annat land inom EU:s momsområde och använder sitt momsregistreringsnummer för att få leveransen utan moms.

  • Ditt namn/företagsnamn och adress.

  • Köparens namn och adress.

  • Kortfattad beskrivning av uppdragets art och omfattning, vad du har gjort, och när.

  • Priset på det du sålt, exklusive moms. Specificera om du har sålt olika tjänster, dock inte om det är en klumpsumma som uppdragsgivaren betalar för ett tillhandahållande. Eventuella kostnader i samband med uppdraget som du fakturerar kunden, exempelvis för resor, ska också anges exklusive moms.

  • Momsnivå (vanligen 6 % eller 25 % för journalister) för uppdraget. Om du fakturerar kunden för kostnader i samband med uppdraget, exempelvis resor, gäller samma momsnivå för kostnaderna som för det du säljer, även om du själv betalat en annan momsnivå.

  • Momsbelopp som kunden ska betala. Du får inte bara ange totalpriset inklusive moms.

  Måste man kreditera faktura?

  Hur skapar jag en kreditfaktura i Project Management och hur gör jag om jag av misstag krediterat en faktura? I denna artikel får du hjälp att kreditera fakturor och hur du gör för att fakturera krediterade poster på nytt. 

  Om du behöver kreditera en faktura går du till Fakturering - Fakturor - välj Faktura och klicka på Fler åtgärder och sedan alternativet Kreditera. Om valet Kreditera inte finns under fler åtgärder kontrollera att fakturan är placerad i en fakturastatus som i Inställningar > Fakturering > Fakturastatus är markerad i rutan Skickad. 

  Kan man vägra betala faktura?

  När du bestrider en faktura är fordran som fakturan avser tvistig. Det betyder att du inte är överens med fakturaavsändaren att du ska betala beloppet i fakturan.

  Det kan till exempel bero på att du anser att du inte beställt det som fakturerats, att beloppet är felaktigt eller att du inte fått det som du ska betala för.

  Vad händer om man är en dag sen med en faktura?

  Om du inte betalar en räkning i tid får du en eller två påminnelsefakturor. Därefter går den obetalda räkningen vanligtvis till inkasso, och om du inte betalar då går skulden vidare till Kronofogden. Det kan innebära att du får en betalningsanmärkning och i förlängningen att du blir utmätt.

  Ett ärendes gång

  Vad kan du göra om du inte har pengar till att betala en faktura?

  Steg 1. Agera direkt

  Om du inte får betalt i tid – agera direkt. Är det en större faktura, ring kunden och fråga vad som har hänt. I bästa fall har de bara missat… Är det mindre affärer av engångskaraktär ska du vara snabb med att få iväg en påminnelsefaktura.

  Hur länge kan man hålla på en faktura?

  • Du är ansvarig för att betala fakturan i tid.

  • Om du inte betalar i tid kan företaget ta ut en påminnelseavgift, skicka ditt ärende till ett inkassoföretag eller Kronofogden.

  • Om du har fått en felaktig faktura, påminnelseavgift eller krav från inkasso, måste du protestera till företaget skriftligen.