:

Vad är det värsta namnet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är det värsta namnet?
 2. Vad är det ovanligaste namnet i Sverige?
 3. Vad är världens ovanligaste namn?
 4. Vilket är Sveriges finaste namn?
 5. Kan man heta Gud?
 6. Vilka namn är förbjudna i Sverige?
 7. Vilka namn är förbjudna?
 8. Vad är Sveriges kändaste efternamn?
 9. Vad är Sveriges riktiga namn?
 10. Kan man heta pung?
 11. Kan man heta korv?
 12. Får man döpa sitt barn till Adolf i Tyskland?
 13. Vilket Tjejnamn är finast?
 14. Är Gustav Vasa släkt med kungen?
 15. Hur många kungar har hetat Gustav?

Vad är det värsta namnet?

2017 utförde namnforskaren Katharina Leibring en webbenkät där ungdomar fick dela med sig av sina namnpreferenser. 

Totalt svarade 300 gymnasieelever från 21 skolor. Resultatet? Bort med gubb- och tantnamn! 

Vad är det ovanligaste namnet i Sverige?

Vad ska bebin heta? Aftonbladet Family har listat unika och ovanliga namn som passar flickor, pojkar och några unisex.

Vissa namn är särskilt unika, andra är godingar från förr.

Vad är världens ovanligaste namn?

Sverige började föra statistik redan 1749. Idag har SCB i uppdrag är att förse Sverige med oberoende statistik om samhället på flera olika områden. Statistik är inte exakt, men välgjord statistik beskriver verkligheten så nära man kan komma.

För att göra statistik finns metoder för att samla in, bearbeta och analysera siffermaterial. SCB:s statistik görs utifrån vetenskapliga principer. Det finns flera olika typer av statistiska undersökningar.

Vilket är Sveriges finaste namn?

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Kan man heta Gud?

Föräldrar som vill ge sina barn nybildade, tidigare okända förnamn ska enligt Skatteverkets nya riktlinjer bedömas generösare. ”Hellre fria än fälla” är mottot.

Fast det finns fortfarande gränser. Förnamn får inte väcka anstöt, alltså är inte svordomar och könsord lämpliga. Inte heller får namnet väcka anstöt av religiösa skäl. Namn som Gud, Allah och Fan tillåts inte. Förnamn som kan antas leda till obehag för bäraren tillåts inte heller. Men man ska i fortsättningen vara mildare i bedömningen när det gäller vuxna personer. De antas kunna bedöma detta själva.

Vilka namn är förbjudna i Sverige?

Att välja namn till sitt barn kan kännas som ett stort ansvar. Barnet ska ju dras med namnet hela livet sen! …eller? Faktum är att det går att ändra sitt förnamn om man inte är nöjd med det. På Skatteverkets hemsida går det att ansöka om att lägga till förnamn, byta förnamn helt, ändra stavningen på sitt namn, ta bort namn eller ändra ordningsföljden på sina namn till en kostnad på 250 kronor. Att man ansöker om en namnändring betyder dock inte att den blir godkänd…

Läs också: ”Namntoppen 2016 – här är hela listan över de mest populära barnnamnen!”

Vilka namn är förbjudna?

Några av kriterierna är att namnet inte uppenbart får låta som ett efternamn, väcka anstöt eller vara olämpligt. Det får heller inte kännas obehagligt för den som ska bära namnet att heta just så.

Det kommer inte gå igenom om det är uppenbart att namnet är ett smeknamn.

Inte heller får man döpa sitt barn till Malmö, Göteborg, Umeå – eller andra uppenbara ortsnamn.

Och kanske är det rimligt att det faktiskt finns regler kring vad vi får döpa våra barn till. Risken finns att "Skruven" känns lite oseriöst att skriva under med när man skickar ett personligt brev i en jobbansökan.

På samma sätt blir det kanske lite förvirrande stämning på uppropet första dagen på högskolan när "Lycklig", "Mamma", "Dark-Knight", ”Finans” eller ”Glitterstar” ropas ut i aulan. Sugen på att vara den som med hög och klar stämma ropar "Japp, HÄR"?!

De här namnen finns alla på listan av namn som personer velat döpa sina barn till i Sverige hittills år 2020. Men gemensamt har de också att de fått avslag hos Skatteverket.

Vad är Sveriges kändaste efternamn?

För länspecifik statistik, välj från listan nedan eller välj län på kartan till vänster.

Vad är Sveriges riktiga namn?

H.M. Konungen kom till världen på Haga slott i Solna kl. 10.20 den 30 april 1946, som förste son till arvprins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla.

För att förkunna nyheten att en arvfurste var född avgav kanonerna vid landets samtliga salutstationer och större örlogsfartyg salut direkt efter nedkomsten.

Kan man heta pung?

Några av kriterierna är att namnet inte uppenbart får låta som ett efternamn, väcka anstöt eller vara olämpligt. Det får heller inte kännas obehagligt för den som ska bära namnet att heta just så.

Det kommer inte gå igenom om det är uppenbart att namnet är ett smeknamn.

Inte heller får man döpa sitt barn till Malmö, Göteborg, Umeå – eller andra uppenbara ortsnamn.

Och kanske är det rimligt att det faktiskt finns regler kring vad vi får döpa våra barn till. Risken finns att "Skruven" känns lite oseriöst att skriva under med när man skickar ett personligt brev i en jobbansökan.

På samma sätt blir det kanske lite förvirrande stämning på uppropet första dagen på högskolan när "Lycklig", "Mamma", "Dark-Knight", ”Finans” eller ”Glitterstar” ropas ut i aulan. Sugen på att vara den som med hög och klar stämma ropar "Japp, HÄR"?!

De här namnen finns alla på listan av namn som personer velat döpa sina barn till i Sverige hittills år 2020. Men gemensamt har de också att de fått avslag hos Skatteverket.

Kan man heta korv?

Vad ska bebin heta? Aftonbladet Family har listat unika och ovanliga namn som passar flickor, pojkar och några unisex.

Vissa namn är särskilt unika, andra är godingar från förr.

Får man döpa sitt barn till Adolf i Tyskland?

Det brukar sägas att knappt någon döpt sitt barn till Adolf efter andra världskriget på grund av kopplingen till Hitler (uppgiften förekommer exempelvis i Wikipedia i oktober när detta skrivs). Men detta är inte hela sanningen. Förnamnet Adolf var mycket populärt i Sverige under 1800-talet, men verkar tappa i popularitet redan innan Adolf Hitler kom till makten i Tyskland. Men det finns flera felkällor i namnstatistiken.

– Antalet är underskattat för tidigt 1900-tal, eftersom många har hunnit avlida, säger Inge Göransson, som arbetar med namnstatistik på Statistiska centralbyrån. Vi har bara statistik över nu levande personers förnamn.

Vilket Tjejnamn är finast?

Vad ska bebin heta? Aftonbladet Family har listat unika och ovanliga namn som passar flickor, pojkar och några unisex.

Vissa namn är särskilt unika, andra är godingar från förr.

Är Gustav Vasa släkt med kungen?

Kung Gustav I Vasa av Sverige var kung av Sverige 1523–1560 och riksföreståndare 1521–1523, under det pågående befrielsekriget. Hans makttillträde, inlett som ett uppror mot unionskungen Kristian II efter Stockholms blodbad, innebar slutet för Kalmarunionen, och hans regering medförde införandet av ett starkt centralstyre i hela riket med en effektiv byråkrati och en evangelisk statskyrka grundad på Luthers lära. Hans tid som kung präglade svensk administration och Sveriges framtid i sådan omfattning att eftervärldens intresse för hans person femhundra år senare fortfarande är stort, och än idag fascineras många av hans person, hans härstamning och berättelser om honom, från Gustav Vasas öden och äventyr i Dalarna till analyser av hans tid som statsman, även om dessa analyser inte enbart skönmålar honom, utan även lyfter fram de despotiska sidorna hos denna högst egensinniga furste som for hårt fram mot sitt folk.

Hur många kungar har hetat Gustav?

[Gustav Vasa] [Erik XIV] [Johan III Sigismund] [Karl IX] [Gustav II Adolf Kristina] [Karl X Gustav Karl XI Karl XII Ulrika Eleonora Fredrik I] [Adolf Fredrik Gustav III Gustav IV Adolf Karl XIII] [Ätten Bernadotte - arbete pågår]