:

När har Tethys Oil utdelning 2023?

Innehållsförteckning:

 1. När har Tethys Oil utdelning 2023?
 2. Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?
 3. När är nästa utdelning?
 4. Hur mycket utdelning till 20% skatt?
 5. Kan man ta ut utdelning utan att ta ut lön?
 6. Hur mycket utdelning 2023?
 7. När kommer utdelningar 2023?
 8. Är utdelning skattefritt?
 9. Hur mycket lön för att ta utdelning 2023?
 10. Är utdelning bättre än lön?
 11. Vad är bäst lön eller utdelning?
 12. Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2024?
 13. Hur mycket pengar behöver man för att leva på utdelning?
 14. Är utdelningar skattefria?
 15. Hur mycket pengar behövs för att leva på utdelning?
 16. Who is Tethys oil?
 17. How much oil does Tethys oil produce in 2022?
 18. What's new at Tethys Petroleum Limited?
 19. Where is Tethys located?
 20. Where is Tethys Oil AB headquartered?
 21. How much oil does Tethys oil have?
 22. What's new at Tethys Petroleum Limited?
 23. When did Tethys oil release its interim report?

När har Tethys Oil utdelning 2023?

Tethys Oil är oljebolag inom området prospektering och produktion med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har varit verksamt sedan 2006 och för närvarande har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. Tethys Oil har 23,9 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver (2P) och 14,6 miljoner fat i betingade resurser (2C) och hade under 2022 en genomsnittlig oljeproduktion om 9 940 fat per dag.

Styrelsen kommer föreslå årsstämman 2023 en ordinarie utdelning om SEK 2,00 per aktie att delas ut i november samt en extraordinär kapitalöverföring om SEK 3,00 per aktie genom ett obligatoriskt inlösenprogram att genomföras efter årsstämman 2023.

Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?

Reglerna för utdelning i fåmansbolag kan vara lite komplicerade och det skiljer lite vad som gäller beroende på bolagets struktur. I den här artikeln förutsätter vi att

 • Du äger minst 4% av aktiebolaget vid ingången av året du betalar ut utdelningen. Om du alltså utbetalar utdelning 2023 så ska du ha ägt aktierna vid ingången av 2023.
 • Du uppfyller kraven på kvalificerade andelar i fåmansföretag. Lite förenklat ska ni då vara maximalt fyra ägare som kontrollerar mer än hälften av rösterna.

Så om du äger aktiebolaget själv, eller t.ex. till hälften vardera tillsammans en annan person så uppfyller du förutsättningarna.

När är nästa utdelning?

Ett bolag strävar efter att ha optimal balans när det kommer till kapital - varken för mycket eller för lite. Det behövs precis tillräckligt med pengar för att bolaget ska kunna betala kostnader, fortsätta växa och öka sin vinst – men inte mer än så. Det är vanligt att mäta ett företags prestation i lönsamhetsmått, såsom vinsten i förhållande till bolagets eget kapital. Av den anledningen blir resultatet av för mycket pengar negativt, ungefär som att fylla ett decilitermått med en liter vatten.

Hur mycket utdelning till 20% skatt?

Du får beräkna och tillgodoräkna dig ett gränsbelopp när du äger aktier vid beskattningsårets ingång. Du får inte tillgodoräkna dig något gränsbelopp samma år du startar bolaget eller köper aktier av någon annan.

Räkna fram gränsbeloppet enligt förenklingsregeln eller huvudregeln. Du får växla mellan reglerna genom åren och välja den som ger högst gränsbelopp. Däremot får du bara använda förenklingsregeln i ett av eventuellt flera fåmansföretag där du har kvalificerade aktier.

Kan man ta ut utdelning utan att ta ut lön?

Reglerna för utdelning i fåmansbolag kan vara lite komplicerade och det skiljer lite vad som gäller beroende på bolagets struktur. I den här artikeln förutsätter vi att

 • Du äger minst 4% av aktiebolaget vid ingången av året du betalar ut utdelningen. Om du alltså utbetalar utdelning 2023 så ska du ha ägt aktierna vid ingången av 2023.
 • Du uppfyller kraven på kvalificerade andelar i fåmansföretag. Lite förenklat ska ni då vara maximalt fyra ägare som kontrollerar mer än hälften av rösterna.

Så om du äger aktiebolaget själv, eller t.ex. till hälften vardera tillsammans en annan person så uppfyller du förutsättningarna.

Hur mycket utdelning 2023?

För en fåmansföretagsdelägare är det viktigt att ta ut rätt lön då det styr såväl inkomstskatten i företaget som den privata skatten och de sociala förmånerna. Löneuttaget har även betydelse för hur stor kapitalbeskattad utdelning som du kan ta ut nästa år på dina kvalificerade andelar.  

När kommer utdelningar 2023?

UtdelningspolicyVårt mål är att generera en stadigt stigande utdelning. Vår utdelningspolicy underbyggs av kassaflöde från alla tre affärsområden: Noterade Bolag, Patricia Industries och Investeringar i EQT.

Föreslagen utdelningInvestors styrelse föreslår en utdelning till aktieägarna om 4,40 (4,00) kronor per aktie för räkenskapsåret 2022. Förutsatt att utdelningsförslaget godkänns av årsstämman beräknas utdelningen betalas ut i två utbetalningar, 3,30 kronor med avstämningsdag den 5 maj 2023 och 1,10 kronor med avstämningsdag den 6 november 2023.

Är utdelning skattefritt?

Huvudregeln är att utdelning på en näringsbetingad andel är skattefri (24 kap. 35 § IL). Läs mer om när en andel i en utländsk juridisk person kan vara näringsbetingad.

En förutsättning för att en andel ska vara en näringsbetingad andel är att den ägs av en sådan juridisk person som räknas upp i 24 kap. 32 § IL (ägarföretaget). Läs om ägarvillkoret. Om ett företag erhåller en rätt till utdelning på aktier som företaget inte äger kan utdelningen inte blir skattefri (HFD 2012 not. 32, mål nr 939-12).

Hur mycket lön för att ta utdelning 2023?

Den del av utdelningen eller försäljningen av aktierna som beskattas till 20 % styrs av ditt gränsbelopp. Endast utdelning under ditt gränsbelopp blir beskattat till 20 %. Det finns två sätt att beräkna ditt gränsbelopp, förenklingsregeln eller huvudregeln. Du får använda den av reglerna som ger dig det högsta gränsbeloppet.

Är utdelning bättre än lön?

Om du som företagare ska ta ut lön eller utdelning beror på en mängd olika faktorer. Det kan låta lockande att ta utdelning med 20 procent och betala 20 procent i skatt, men det är inte alltid fördelaktigast.

Som företagare kan du påverka hur hög lönen från ditt AB ska vara för ditt arbete och därmed årets resultat i ditt AB. Lönen (arbetsinkomsten) är grunden för rätt till och beräkning av sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa m.m. och du tjänar in till din allmänna pension på arbetsinkomsten. Dessutom krävs det att du tagit ut lön för att t.ex. premier till tjänstepension ska vara avdragsgilla för ditt AB och du ska få använda lönebaserat utrymme vid beräkning av årets gränsbelopp enligt huvudregeln. 

Eftersom grundavdraget (som gör att du inte betalar skatt på första delen av din arbetsinkomst) blir högre med inkomst upp till viss nivå och den statliga inkomstskatten börjar tas ut vid viss högre inkomst är beskattningen av arbetsinkomster progressiv [1]. Detta gör att för låginkomsttagare (särskilt pensionärer som har ett högre grundavdrag) eller den som inte har arbetsinkomster från annat håll kan ha fördel av att ta ut lön både för att det ger mer kvar i handen och för att förmåner tjänas in socialförsäkringssystemet. 

Vad är bäst lön eller utdelning?

Båda sätten att ta ut ersättning på har sina fördelar, men dina val kommer påverka både din beskattning och din pension, för att nämna några viktiga skillnader. Därför är det viktigt för dig med fåmansbolag att tänka igenom ditt upplägg och veta varför du väljer att göra det ena eller det andra – eller båda i kombination.

Vill du läsa mer om detta? Fyll i din e-postadress här nedan, så skickar vi dig vår guide om hur man kan lägga upp sin strategi kring lön och utdelning.

Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2024?

Utdelning är en av de centrala aspekterna i företagsvärlden och är något som påverkar både företagsägarens och företagets egen ekonomi men som behöver hanteras korrekt för att inte medföra negativa konsekvenser för någon av parterna. Vi kommer genom detta inlägg gå igenom utdelning i aktiebolag och vad det innebär, skatteeffekter av utdelning och vilken skattemässig reglering som finns gällande utdelning i fåmansbolag.

Vinstutdelningen är en värdeöverföring från aktiebolaget till aktieägaren som baserar sig på den senast fastställda balansräkningen. En vinstutdelning är alltid en förmögenhetsöverföring utan motprestation, det är alltså inte att förväxla med lön eller andra typer av ersättningar där mottagaren förväntas göra något i gengäld. En utdelning kan ske i form av kontanter (dvs. pengar) eller i natura (eg. att fysiska tillgångar överförs).

Hur mycket pengar behöver man för att leva på utdelning?

Vill du sluta jobba och istället leva på avkastningen från ditt sparande? Vi bad vår privatekonom Anders Stenkrona förklara hur mycket pengar du behöver för att göra verklighet av dina drömmar.

Många drömmer om att bli ekonomiskt oberoende och leva på avkastningen och räntan från ett sparande istället för att jobba. För att det ska vara möjligt behöver du ta hänsyn till tre saker: 

 • hur mycket pengar du behöver för att klara dig varje månad
 • hur stor avkastning du kan förvänta dig från dina investeringar 
 • Är utdelningar skattefria?

  Beroende på vilket konto du har dina aktier på, och om du äger utländska eller svenska bolag, kan det skilja allt mellan 30 procent i utdelningsskatt på ett aktie- och fondkonto till 15 procent på ISK och 0 procent på en Kapitalförsäkring.

  Därför kan det vara en bra idé att inför årsskiftet fundera över på vilket konto du ska ha dina utdelningsaktier i.

  Hur mycket pengar behövs för att leva på utdelning?

  Utdelningsaktier är aktier där du får ta del av företagets vinst i form av utdelningar. Vanligtvis sker utdelningen en gång per år eller per kvartal.

  Oftast är det företag som har en stabil inkomst och ett positivt kassaflöde som betalar utdelningar. Medan företag som är nystartade eller som är i en tillväxtfas ofta återinvesterar i bolaget i stället för att dela ut pengar till aktieägarna.

  När du investerar i utdelningsaktier kan du skapa en ränta-på-ränta effekt genom att återinvestera utdelningen. Då får du fler aktier i bolaget och en större utdelning året därpå (förutsatt att utdelningen hålls oförändrad eller höjs).

  Who is Tethys oil?

  Tethys Oil is an oil exploration and production company with focus on onshore areas with known oil discoveries. The company’s core area is the Sultanate of Oman, where it has been present since 2006 and currently holds interests in Blocks 3&4, Block 49, Block 56 and Block 58.

  How much oil does Tethys oil produce in 2022?

  Tethys Oil’s share of production in 2022 from Blocks 3&4 in the Sultanate of Oman, amounted to 3,628,074 barrels of oil, corresponding to 9,940 barrels of oil per day, before government take. Oil production in Oman is subject to production limitations under the OPEC+ agreement. Receive company data continuously to your inbox.

  What's new at Tethys Petroleum Limited?

  Grand Cayman, Cayman Islands-- (Newsfile Corp. - J) - Tethys Petroleum Limited (TSXV: TPL) (" Tethys " or the " Company ") is pleased to provide a corporate update. The KBD-08 well has commenced testing the Upper Barremian zone, which was not previously encountered in other wells.

  Where is Tethys located?

  Tethys is a moon of the planet Saturn. Thethys is located in Federation space in the Sol star system in sector 001 of the galaxy 's Alpha Quadrant. It is also known as Sol VIC.

  Where is Tethys Oil AB headquartered?

  • Tethys Oil AB (publ) was incorporated in 2001 and is headquartered in Stockholm, Sweden. How do Tethys Oil's earnings and revenue compare to its market cap?

  How much oil does Tethys oil have?

  • Tethys Oil has 2P reserves of 26.2 mmbo and 2C Contingent Resources of 15.6 mmbo and had an average oil production of 11,136 barrels per day during 2021. The company’s shares are listed on Nasdaq Stockholm (TETY). Tethys Oil head office is located in Stockholm, Sweden.

  What's new at Tethys Petroleum Limited?

  • Grand Cayman, Cayman Islands-- (Newsfile Corp. - J) - Tethys Petroleum Limited (TSXV: TPL) (" Tethys " or the " Company ") is pleased to provide a corporate update. The KBD-08 well has commenced testing the Upper Barremian zone, which was not previously encountered in other wells.

  When did Tethys oil release its interim report?

  • Tethys Oil published the interim report for the first quarter 2023 on Tuesday, at approximately 7:30 CEST. Webcasted conference call on the same day at 10.00 CEST.