:

Hur mycket betalar man för god man?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket betalar man för god man?
 2. Vem betalar för en god man?
 3. Kan man försörja sig som god man?
 4. Hur mycket tjänar en god man i månaden?
 5. Är god man gratis?
 6. Får en god man ta ut pengar?
 7. Vad ingår inte i god mans uppdrag?
 8. Hur många uppdrag kan en god man ha?
 9. Kan familjemedlem vara god man?
 10. Kan man ha BankID om man har god man?
 11. Får man ha Swish när man har god man?
 12. Har en god man rätt att neka pengar?
 13. Vad ska en god man inte göra?
 14. Hur betalar man räkningar som god man?

Hur mycket betalar man för god man?

 • Riktlinjer för arvode till ställföreträdare (god man/förvaltare)
 • Arvodet betalas i regel av den du företräder
 • Vad de olika delarna betyder

Vem betalar för en god man?

Som god man, förvaltare eller förmyndare har du rätt till ett arvode för ditt uppdrag. Du har också rätt till ersättning för de utgifter du haft för att kunna utföra uppdraget. Det är överförmyndarnämnden som beslutar om arvodet och kostnadsersättning.

Beräkningen av arvode och kostnadsansvar utgår från prisbasbeloppet.

Kan man försörja sig som god man?

Det upprör ordföranden i Riksföreningen gode män vårdnadshavare, RGMV, Johnny Samuelsson.

– Det är bedrövligt, det finns inte en chans att de ska hinna med sina uppdrag, säger han.

Samuelsson menar att ingen god man borde ha mer än femton barn.

Marita Eklöf, 57, i Göteborg toppar listan. Hon har i dag hand om 29 ensamkommande flyktingbarn i Göteborg och i Mölndals kommun. Med en ersättning på 2 000 till 2 200 kronor per månad och barn tjänar hon 61 825 kronor per månad.

– Jag jobbar heltid med det här, jag har ingenting annat att göra. Jag klarar det gott och väl, säger Marita Eklöf och lägger på luren.

Shah Khatgar, 47, i Göteborg som har 21 flyktingbarn - och tjänar drygt 46 000 kronor per månad - säger att han tycker ersättningen är för låg för gode män, men säger samtidigt att han många gånger bara behöver jobba några timmar varje vecka.

Hur mycket tjänar en god man i månaden?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en God man på följande sätt: Utför administrativt arbete på uppdrag av medlemsorganisationer t.ex. lokal idrottsförening, facklig organisation, bostadsrättsförening eller genom allmänt val.

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Är god man gratis?

En vuxen person som har svårt att sköta sin ekonomi eller som behöver stöd i vardagen kan få hjälp av en god man eller förvaltare.

Det är frivilligt och det kostar att ha god man – ingen kan få en god man mot sin vilja. Om personens hjälpbehov kan tillgodoses på något annat sätt så ska godmanskap inte anordnas. Den mest ingripande åtgärden är att utse en förvaltare och då krävs inget samtycke från personen med hjälpbehov.

Får en god man ta ut pengar?

För att din huvudman ska ha pengar att röra sig med kan du föra över fick- och matpengar till ett konto som han eller hon ensam disponerar. Till detta konto kan du knyta ett bank­omat­kort som huvudmannen använder. Förutsättningen för bankomatkort är att huvudmannen klarar att hantera ett sådant. Om inte, är det lämpligare att du ger huvud­mannen kontanter mot kvittens.

Fickpengskontot ska vara försett med överförmyndarspärr. Om banken inte kan överförmyndarspärra ett konto dit det kopplats ett kort ska du be banken att lägga in en notering om att huvudmannen ensam disponerar kontot.

Glöm inte att ta med ditt registerutdrag och giltig legitimation till banken.  

Vad ingår inte i god mans uppdrag?

En ställföreträdare ska inte utföra praktiska sysslor. Nedan följer några exempel med information om vem som istället ska utföra uppgiften. Att ordna eller ansöka om att dessa insatser utförs om det behövs är däremot godemannens uppgift då faller inom bevaka rätt eller sörja för person.

Hämta ut medicinerAnhöriga, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent.

Hur många uppdrag kan en god man ha?

Åmåls kommun och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda bästa möjliga funktionalitet. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Dessa cookies behövs för att webbplatsen ska fungera tekniskt och funktionellt och måste därför accepteras för att kunna besöka sidan.

Kan familjemedlem vara god man?

För att tingsrätten ska kunna behandla din ansökan behöver du bifoga ett personbevis för dig. Personbeviset beställer du via Skatteverket.

Det finns ingen särskild blankett för att ansöka om god man. Dessa personuppgifter ska finnas med i ansökan:

Kan man ha BankID om man har god man?

Eva som är personlig assistent åt en kille som har LSS och god man hörde av sig till Equal och bad oss skriva om att det är omöjligt för många med LSS och gode män att använda bankID.

Eva: Han som jag är personlig assistent åt kan inte handla på nätet för att han inte kan ha BankID. Gode mannen får inte heller ha hans Bank-id eftersom man inte får lämna ut det till någon enligt banken då det är en värdehandling. Däremot får vi handla på hans kort samt ta ut kontanter i bankomat. Detta innebär att samtliga i Sverige som har Gode män och som ska följa reglerna (anhöriga har nog löst det ändå) är utfrysta från all näthandel som inte går att få på faktura utan Bank-id vilket inte är jättemånga. Detta är diskriminering och brott mot självbestämmanderätten.

Får man ha Swish när man har god man?

Att få en god man är frivilligt. Den som har en god man har kvar sin rättsliga handlingsförmåga och full förfoganderätt över sina bankkonton.

En person kan få en förvaltare mot sin vilja. Ett förvaltarskap är en mer ingripande skyddsåtgärd och den som för en förvaltare har inte längre någon egen rättslig handlingsförmåga.

Har en god man rätt att neka pengar?

Ett godmanskap eller förvaltarskap kan bestå av tre olika delar: ”bevaka rätt”, ”förvalta egendom” och ”sörja för person”. Det är vanligast att alla tre delarna finns med i gode mannens eller förvaltarens uppdrag, men det behöver inte vara så.

Nej, det är inte alltid den gode mannen eller förvaltaren som ska utföra alla åtgärder för dig. En god mans eller förvaltares uppgift är i stället att se till att saker blir utförda, inte att göra det själv. Det ingår till exempel inte i en god mans eller förvaltares uppdrag att städa eller göra matinköp.

Vad ska en god man inte göra?

Det finns en avgörande skillnad mellan godmanskap och förvaltarskap. En god man är endast ett stöd till huvudmannen, som därför har kvar möjligheten att själv ta ut sina pengar och självständigt köpa, sälja, låna eller hyra saker och tjänster.

Det innebär även att den gode mannen inte får göra saker utan huvudmannens vilja, utan måste inhämta dennes samtycke till allt som inte berör den dagliga hushållningen. Den dagliga hushållningen innebär vardagliga handlingar som till exempel att betala månadens räkningar.

Om huvudmannen inte har förmåga att kunna ge samtycke ska den gode mannen själv ta beslut inom de områden uppdraget omfattar med huvudmannens bästa i åtanke. Vad som är för huvudmannens bästa innefattar i detta avseende främst det som är mest ekonomiskt för huvudmannen. Detta innebär dock inte att ställföreträdaren ska snåla med huvudmannens pengar, utan en av de viktigaste delarna i uppdraget är att se till att huvudmannen får använda sina pengar på det sätt som är bäst för huvudmannen själv.

Hur betalar man räkningar som god man?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Föräldrabalk (1949:381), nedan kallad FB.