:

Hur bokföra installation av laddstolpar?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokföra installation av laddstolpar?
 2. Hur bokförs laddning av elbil?
 3. Är Laddbox avdragsgill?
 4. Vad gäller vid installation av Elbilsladdare?
 5. Är laddstolpar inventarie?
 6. Hur bokför man installation?
 7. Kan företag få avdrag för Laddbox?
 8. Vad är konto 5611?
 9. Vad är skillnaden mellan Laddbox och laddstolpe?
 10. Kan företag få bidrag för Laddbox?
 11. Vem betalar för laddstolpar?
 12. Är Laddstolpe inventarie?
 13. Är laddstolpar byggnadsinventarier?
 14. Hur mycket skatteavdrag kan man få om man installerar laddstolpe till sin elbil?
 15. Hur gör man avdrag företag?

Hur bokföra installation av laddstolpar?

En redovisningsenhet gör regelbundet avskrivningar på anläggningstillgångar som inte har ett bestående värde för att ta hänsyn till värdeminskning i form av förslitning och föråldring.

Avskrivningar görs enbart på anläggningstillgångar som har en begränsad ekonomisk livslängd, anläggningstillgångar med en obegränsad ekonomisk livslängd skrivs inte av men är däremot föremål för nedskrivningsprövningar. Avskrivningar görs på anläggningstillgångar såsom inventarier, maskiner, byggnader, personbilar och datorer men inte på anläggningstillgångar såsom mark, konst och finansiella instrument.

Hur bokförs laddning av elbil?

Arbetsgivare som har installerat laddstolpar eller som kanske hyr garage- eller parkeringsplatser med laddstolpar måste vara särskilt uppmärksamma. Förmån av fri parkering för den som har tjänstebil är normalt skattefri samtidigt som arbetsgivaren har fullt momsavdrag för dessa parkeringskostnader.

Men hur blir det om den anställde väljer att ladda sin tjänstebil med arbetsgivarens laddstolpe? Hur ska arbetsgivaren i sin tur hantera sina elfakturor och installationskostnaden av laddstolparna?

Är Laddbox avdragsgill?

Från 1 januari 2021 finns ett nytt avdrag för grön teknik som ger skattereduktion för installationer av solceller, lagring av egenproducerad elenergi samt laddstation till elfordon.

Regeringen har röstat igenom att material (inkl. laddbox) och arbete för installation av grön teknik är avdragsgilla kostnader. Det gröna avdraget bekostar delar av de avdragsgilla kostnaderna genom skattereduktion, upp till 50 000 kr. Den andra halvan står du för. De kostnader som ej är avdragsgilla är resekostnader och administrationskostnader och dem står du för.

Vad gäller vid installation av Elbilsladdare?

Med 65 procent tillväxt av laddbara fordon i Sverige de ­senaste 12 månaderna är laddboxinstallation en bra ­marknad för dig som elinstallatör. Men det finns en del att tänka på. Vi reder ut begreppen och ger lite tips och råd.

1 ”Jag kan ju ladda i vägguttaget?”

Är laddstolpar inventarie?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Hur bokför man installation?

En förbrukningsinventarier är en inventarie som har en begränsad livslängd, ofta kortare än 3 år men i allmänhet längre än 1 år. Det kan till exempel vara ett tangentbord, en kontorsstol eller en skruvdragare. Den ska också vara av “obetydligt värde”. Med obetydligt värde menas att den skall vara värd mindre än ett halvt prisbasbelopp.

Det finns vissa kriterier som skall uppfyllas för att någonting skall räknas som en förbrukningsinventarier istället för inventarie eller förbrukningsmaterial.

I stort sett alla företag har någon typ av inventarie. I vanliga fall skrivs en inventarie av över en längre tidsperiod. Det innebär också att företaget som skriver av inventarien får ett minskat resultat över flera år. Ofta kan man också sälja vidare en inventarie. 

En förbrukningsinventarie räknas däremot ha en kortare livslängd än en inventarie, och byts ut efter ungefär tre år. Samtidigt behövs oftast någon typ av förbrukningsinventarie för att företaget skall kunna bedriva sin verksamhet. I och med att livslängden är begränsad skall dock inte en förbrukningsinventarie skrivas av, utan hela beloppet skall tas upp som en kostnad vid inköpstillfället eftersom de betraktas ha en begränsad livslängd.

Kan företag få avdrag för Laddbox?

Det statliga avdraget för grön teknik är en del i satsningen på förnyelsebara energikällor. Det är ett stöd för privatpersoner som väljer att investera i hållbara lösningar. Du kan ta del av avdraget när du monterar solpaneler men också vid en installation av en laddstation eller ett batteri som gör att du kan lagra el som du producerar själv.

Bidraget kallas ibland för grönt rotavdrag eftersom det i stort fungerar på samma sätt som rot- och rutavdragen. När du anlitar Skårebo för installation av laddbox får du alltså en stor rabatt, tack vare avdraget för grön teknik.

Vad är konto 5611?

Bilkostnader

Det finns en mängd olika kostnader du som företagare kan ha för företagsbilen. Det kan vara fordonsskatt, parkeringsavgifter, parkeringsböter, bilförsäkringar, drivmedel, reparation, trängselskatt med mera. De flesta av dessa kostnader skall bokföras på olika konton.

Vad är skillnaden mellan Laddbox och laddstolpe?

Rent praktiskt kan du ladda elbilen direkt i ett vanligt vägguttag - men det ska du absolut inte göra! Laddning av elbilar kräver stora strömstyrkor och ett eluttag som klarar av hög effekt under en längre tid. Ett vanligt hemma-elsystem har i regel inte tillräcklig hög kapacitet för att klara av det.

För att få perspektiv på hur mycket ström som krävs för att ladda en elbil, kan du tänka dig att du kör fyra stycken dammsugare, eller att du laddar 750 mobiltelefoner i åtta timmar, allt i ett och samma eluttag. Det är galet mycket ström! 

Som du säkert förstår är ett vanligt vägguttag inte tänkt för att klara av en så pass stor mängd ström. När du installerar en laddbox hemma kopplas laddboxen till en egen säkring i elskåpet samt en kabel som är anpassad för högre belastning.

Kan företag få bidrag för Laddbox?

Visste du om att du kan få bidrag eller skatteavdrag när du köper och installerar en laddbox? Både privatpersoner och företagare kan dra nytta av sänkta priser för både material och installation för att billigare installera sin egna laddbox.

Nedan går vi igenom vilka bidrag som finns tillgängliga, hur du går tillväga för att söka de, samt vilka krav som gäller för att godkännas för reducerade priser. Allt du behöver veta om bidrag för laddbox på en och samma plats helt enkelt.

Vem betalar för laddstolpar?

Sverige behöver minska sina koldioxidutsläpp och omställningen till ett fossilfritt samhälle har påbörjats. Staten vill skapa de rätta förutsättningarna för utbyggnaden av laddstolpar för elbilar och erbjuder ett finansieringsstöd för företag, bostadsrättsföreningar och organisationer som kallas Ladda-bilen bidraget. Företaget kan söka bidraget hos Naturvårdsverket för installation av laddstolpar och kan få ett avdrag på 50% av investeringskostnaden, dock högst 15 000 kronor per laddpunkt. Bidraget gäller åtgärder som påbörjats tidigast den 15 juli 2019. 

Företaget kan ansöka om bidraget året runt och görs hos Naturvårdsverket som en del i Klimatklivet. Ansökan om bidrag för installation av laddstolpar görs alltid i två steg; ansökan om bidrag och begäran om utbetalning. Processen kan skilja sig åt beroende på om installation av laddstolpar är slutförd eller ej. Företaget kan skicka in ansökan både digitalt och via blankett. På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om hur du ansöker. 

Är Laddstolpe inventarie?

Som inventarier räknas de anläggningstillgångar som anses ha en lång livslängd och som kommer behövas i företaget under ett antal år. Häribland finner man diverse maskiner, datorer och andra saker som kan behövas i företaget under en längre tid.

Om du köper in inventarier i företaget så ska dessa bokföras som tillgångar. Dessa i sin tur brukar bokföras under olika konton beroende på vad det är för något som exempelvis:

Är laddstolpar byggnadsinventarier?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Hur mycket skatteavdrag kan man få om man installerar laddstolpe till sin elbil?

Skattereduktionen för grön teknik är tänkt som ett stöd till hushåll som vill investera i hållbara energilösningar i sitt hem. Installation av laddbox är ett av de utpekade områden. Ett sätt för staten att öka tillgängligheten till elbilar för privatpersoner genom möjlighet att ladda elbilen hemma. Skattereduktionen omfattar följande insatser – med angiven procent skattereduktion för arbete och material:

 • Installation av laddbox till elfordon: 50 % grönt rotavdrag

 • Installation av nätanslutet solcellssystem: 15 % grönt rotavdrag

 • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi: 50 % grönt rotavdrag

Hur gör man avdrag företag?

Skatteverket har samlad information på sin webbplats om vad du kan göra avdrag för i ditt företag och vilka belopp och procentsatser som gäller. Du kan bland annat ta del av ett avdragslexikon för enskild näringsverksamhet