:

Hur får man reda på lägenhetsnummer?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man reda på lägenhetsnummer?
 2. Hur får man utdrag från lägenhetsregistret?
 3. Hur kan man se vem som äger en lägenhet?
 4. Vad betyder lägenhetsnummer 1101?
 5. Vart hittar man Lantmäteriets lägenhetsnummer?
 6. Har alla lägenheter ett lägenhetsnummer?
 7. Var finns lägenhetsregistret?
 8. Kan man se om någon äger en bostad?
 9. Kan man se om någon äger bostad?
 10. Vad betyder lägenhetsnummer 1102?
 11. Vad betyder lägenhetsnummer 1301?
 12. Vad menas med lägenhetsnummer?
 13. Kan två lägenheter ha samma lägenhetsnummer?
 14. Var registreras att jag äger en bostadsrätt?
 15. Vem är det som äger en hyresrätt?

Hur får man reda på lägenhetsnummer?

Det kan hända att en lägenhet har flera nummer. Exempelvis kan bostadsrättsföreningen använda en typ av nummer för att hantera sina interna ärenden. Det lägenhetsnummer som är en officiell del av lägenhetens adress är dock alltid fyra siffror. Det gör att lägenhetsnumret är lätt att särskilja från andra nummer som finns kopplade till lägenheten. Utöver det finns lägenhetsnumret alltid tydligt angivet i närheten av lägenheten, exempelvis på ytterdörren.

Hur får man utdrag från lägenhetsregistret?

I lägenhetsförteckningen ska det finnas uppgifter om bostadsrättshavarens namn och lägenhetens beteckning, det vill säga det lägenhetsnummer bostadsrätten fick då den bildades. Dessutom ska där stå var lägenheten finns i byggnaden och antal rum.

Datumet då den ekonomiska planen registrerades ska också anges liksom insatsen för bostadsrätten. Alla dessa uppgifter ska föras in då en lägenhet upplåts med bostadsrätt, alltså när den bildas.

Hur kan man se vem som äger en lägenhet?

I Vem Äger Fastigheten kan du logga in med Bank-ID för att se vem som äger en fastighet. Du söker på en fastighetsbeteckning och får tillbaka namn och adress på ägaren.

Om du inte känner till fastighetsbeteckningen så hittar du den i e-tjänsten Min karta. Klicka på den aktuella fastigheten så visas fastighetsbeteckningen.

Vem Äger Fastigheten är främst riktad till privatpersoner som av rent privata skäl vill ta reda på vem som äger en fastighet. Men tjänsten får användas av:

 • Privatpersoner
 • Du som i din yrkesroll omsätter egendom, till exempel mäklare

Oavsett vem du är så måste ditt ändamål med att använda tjänsten vara antingen ”privat behandling” eller ”omsättning av sådan egendom som registreras i fastighetsregistret”. Du kan läsa mer om vad detta innebär i tjänstens villkor. Genom att godkänna villkoren för användning av tjänsten intygar du att personuppgifterna ska användas för något av dessa ändamål.

Vad betyder lägenhetsnummer 1101?

Vi förhåller oss till Lantmäteriets regelverk gällande numrering av lägenhetsnummer och våningsplan. Nedan kan du läsa hur de själva förklarar hur det ser ut.

Observera att vissa avvikelser kan förekomma. För eventuella avvikelser se Våra bostäder eller vid publiceringstillfället.

Vart hittar man Lantmäteriets lägenhetsnummer?

Det kan hända att en lägenhet har flera nummer. Exempelvis kan bostadsrättsföreningen använda en typ av nummer för att hantera sina interna ärenden. Det lägenhetsnummer som är en officiell del av lägenhetens adress är dock alltid fyra siffror. Det gör att lägenhetsnumret är lätt att särskilja från andra nummer som finns kopplade till lägenheten. Utöver det finns lägenhetsnumret alltid tydligt angivet i närheten av lägenheten, exempelvis på ytterdörren.

Har alla lägenheter ett lägenhetsnummer?

För bostadsrätter finns det två olika lägenhetsnummer, dels Lantmäteriets nummer som uppges till myndigheter, till exempel vid flyttanmälan, dels bostadsrättsföreningens lägenhetsnummer enligt den ekonomiska planen. Det kallas ibland också objektsnummer.

Bostadsrättsföreningens lägenhetsnummer eller objektsnummer som det också kallas, är unikt och det finns bara en lägenhet med det numret i bostadsrättsföreningen. Det är detta nummer som ska uppges på överlåtelseavtalet när en bostadsrätt säljs eller köps, eller till banken vid pantsättning. Det är också detta nummer som mäklaren behöver ha för att få ut ett så kallat registerutdrag/mäklarbild av förvaltaren inför en försäljning.  Numret kommer från den ekonomiska planen som föreningen upprättade vid bildandet. Du kan hitta numret på din avi.

Var finns lägenhetsregistret?

I lägenhetsregistret finns grundläggande information om adressuppgifter, byggnadsuppgifter, ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer och lägenhetskategori. Kategorierna är vanlig bostad, studentbostad eller specialbostad för äldre och funktionshindrade. I lägenhetsregistret finns också uppgifter om lägenheten, som exempelvis bostadsarea, antal rum och vilken kökstyp lägenheten har. Bostadsarean uttrycks i kvadratmeter. Ett rum måste vara större än sju kvadratmeter och ha tillgång till direkt solljus. Kök, kokvrå och hygienutrymmen räknas inte som rum. Olika kökstyper är kök, alltså ett rum för matlagning som är minst sju kvadratmeter stort och som har direkt eller indirekt solljus, eller en kokvrå som har en golvyta som är mindre än sju kvadratmeter.

Kan man se om någon äger en bostad?

Den som äger en fastighet är enligt huvudregeln också skyldig att betala fastighetsskatt och inkomstskatt för fastigheten samt skatt på dess avkastning och värde. Fastighetsägaren till ett småhus betalar fastighetsavgift istället för fastighetsskatt. Både fysiska och juridiska personer kan äga en fastighet. En fastighet kan ägas av flera delägare genom samäganderätt.

Kan man se om någon äger bostad?

Fastighetsupplysningen besvarar inte bara frågan ”Kan man se vem som äger ett hus?” utan berättar en mängd information om huset, fritidshuset eller fastigheten som kan vara bra att känna till. Man kan se tidigare ägare, vad huset sålts för genom åren, taxeringsvärden och viktiga saker så som till exempel om huset har inteckningar och hur mycket eller om fastigheten är belagt med någon form av Servitut.

Vad betyder lägenhetsnummer 1102?

Lantmäteriets lägenhetsnummer I enlighet med en ny bestämmelse samlar nu Lantmäteriet in uppgifter från alla ägare till flerbostadshus. Uppgifterna skall innehålla bla, lägenhetsstorlek, antal rum mm. Lägenheterna får också ett fyrsiffrigt nummer enligt en fastställd register-standard.

Registret infördes 2009 och omfattar alla bostäder i Sverige. Lägenhetsnumret är 4-siffrigt. Numret 1301 t.ex., betyder att lägenheten ligger på plan 3 och är nummer 1 räknat från vänster till höger när man kommer in genom dörren från trapphuset.

Vad betyder lägenhetsnummer 1301?

Vi förhåller oss till Lantmäteriets regelverk gällande numrering av lägenhetsnummer och våningsplan. Nedan kan du läsa hur de själva förklarar hur det ser ut.

Observera att vissa avvikelser kan förekomma. För eventuella avvikelser se Våra bostäder eller vid publiceringstillfället.

Vad menas med lägenhetsnummer?

Det kan hända att en lägenhet har flera nummer. Exempelvis kan bostadsrättsföreningen använda en typ av nummer för att hantera sina interna ärenden. Det lägenhetsnummer som är en officiell del av lägenhetens adress är dock alltid fyra siffror. Det gör att lägenhetsnumret är lätt att särskilja från andra nummer som finns kopplade till lägenheten. Utöver det finns lägenhetsnumret alltid tydligt angivet i närheten av lägenheten, exempelvis på ytterdörren.

Kan två lägenheter ha samma lägenhetsnummer?

Det kan hända att en lägenhet har flera nummer. Exempelvis kan bostadsrättsföreningen använda en typ av nummer för att hantera sina interna ärenden. Det lägenhetsnummer som är en officiell del av lägenhetens adress är dock alltid fyra siffror. Det gör att lägenhetsnumret är lätt att särskilja från andra nummer som finns kopplade till lägenheten. Utöver det finns lägenhetsnumret alltid tydligt angivet i närheten av lägenheten, exempelvis på ytterdörren.

Var registreras att jag äger en bostadsrätt?

Du kan behöva rätta en kontrolluppgift om du har fyllt i fel belopp.

I de flesta fall räcker det att skicka in en ny kontrolluppgift med rättat belopp. Förutom det rättade beloppet ska du även fylla i samtliga uppgifter som fanns med på den tidigare kontrolluppgiften.

Vem är det som äger en hyresrätt?

3 juni 2009 kl 13:30

Tips & Råd Hyra eller äga lägenheten. Vi reder ut skillnaden mellan olika boendeformer.Ägarlägenheter infördes som upplåtelseform 1 maj 2009. Men vad skiljer ägarlägenheter från hyres- eller bostadsrätt? ​