:

Får arbetsgivare fråga om tidigare lön?

Innehållsförteckning:

 1. Får arbetsgivare fråga om tidigare lön?
 2. Kan man betala ut lön i förskott?
 3. När får jag min första lön?
 4. Kan man få sin lön samma månad?
 5. Kan man förhandla lön?
 6. Kan man ljuga om vad man har för lön på intervju?
 7. Hur många dagar innan kan man se lönen på kontot?
 8. Kan man betala ut lön när som helst?
 9. Får man lön i förväg?
 10. Får man lön samma månad om man har fast lön?
 11. Kan man förhandla lön när som helst?
 12. När har man rätt att förhandla lön?
 13. Vad är en rimlig lön?
 14. Kan någon se om jag kollar deras lön?
 15. Kan man se framtida insättningar swedbank?

Får arbetsgivare fråga om tidigare lön?

Det är inte ovanligt att jobbkandidater uppmanas att ange löneanspråk redan i sin ansökan, särskilt om det är en rekryteringsförmedling som håller i processen.

Gör inte det, är rådet från Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

– Vår rekommendation är att du inte fyller i den uppgiften. Om formuläret kräver att du svarar på den frågan så kan du skriva att du gärna diskuterar det när ni träffas.

Kan man betala ut lön i förskott?

 • Räkna ut din anställdas bruttolön och eventuella skattepliktiga förmåners värde.
 • Beräkna vilket skatteavdrag du ska göra på summan av bruttolönen och skattepliktiga förmåner.
 • Räkna ut din anställdas bruttolön och eventuella skattepliktiga förmåners värde.
 • Beräkna vilket skatteavdrag du ska göra på summan av bruttolönen och skattepliktiga förmåner.
 • Beräkna arbetsgivaravgifter på summan av bruttolön samt skattepliktiga förmåner.
 • När får jag min första lön?

  Fråga:Jag har påbörjat en ny anställning, tillsvidare på heltid med månadslön som ska betalas den 25:e enligt kontrakt. Jag jobbar min första dag den 2:a i månaden. Ska jag inte få min grundlön den 25:e samma månad? 

  M

  Kan man få sin lön samma månad?

  Lön för innevarande månad (eng. salary for current period) är när en anställd erhåller sin lön i förskott.

  Exempel på förskott är när en anställd får sln lön utbetald den 25:e januari och lönen avser perioden 1-31 januari.

  Kan man förhandla lön?

  I de , som träffas mellan den  som din arbetsgivare är med i och Unionen, står det bland annat när din lön ska ses över och om löneökningar. De flesta avtal ger rätt till en årlig löneökning.

  Titta i det  (löneavtal) som gäller på din arbetsplats om du vill veta vad som gäller för just dig.

  Om du saknar på din arbetsplats, så behöver du själv komma överens med din arbetsgivare om hur och när din lön ska revideras. Det är lämpligt att du begär att lönen ses över årligen.

  Kan man ljuga om vad man har för lön på intervju?

  Löneanspråk är egentligen bara ett finare sätt att säga lönekrav på. Under rekryteringsprocessen så kommer arbetsgivaren att be dig om ditt lönekrav, vilket innebär att de vill veta vad du vill ha för lön.

  Hur många dagar innan kan man se lönen på kontot?

  Använder ni er av Swedbanks lön- och utbetalningssystem (SUS) för att betala ut pengar till privatpersoner? Om era betalningsmottagare anmäler sitt konto till vårt kontoregister så kan de få in lön, pension och andra utbetalningar direkt på sitt lönekonto.

  Kan man betala ut lön när som helst?

  Vilken dag som lönen ska betalas ut finns inte reglerat i någon lag, men det utbetalningsdatum som gäller på din arbetsplats framgår normalt i ditt . 

  Om det står i anställningsavtalet att lönen ska betalas ut "senast den 25:e" varje månad, så ska arbetsgivaren betala ut lönen sista bankdagen (vardagen) före den 25:e. Till exempel om den 25:e infaller på en söndag så ska lönen betalas ut på fredagen innan.

  Får man lön i förväg?

  Det finns tvingande lagstiftning och kollektivavtal som sätter ramarna för hur du som arbetsgivare och arbetstagare får och inte får agera. Det är då ibland lätt att glömma bort att anställningsavtalet är ett ömsesidigt avtal mellan två avtalsparter med avtalsrättsliga rättigheter och skyldigheter.

  Arbetstagares primära skyldighet enligt anställningsavtalet är att utföra ett arbete. Arbetsgivarens primära skyldighet enligt anställningsavtalet är att betala ut lön för arbetstagarens arbete, och detta vid en viss avtalad tid. Av detta följer att om en arbetsgivare inte betalar ut lön i tid, så är detta ett allvarligt åsidosättande av sina skyldigheter enligt anställningsavtalet. Det är till och med så att en arbetstagare enligt 4 § LAS med omedelbar verkan får frånträda sin anställning om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden på detta sätt.

  Får man lön samma månad om man har fast lön?

  Vad är fördelarna och nackdelarna med fast månadslön respektive timlön, för arbetsgivare och arbetstagare?

  Skattemässigt spelar det ingen roll om du har timlön, daglön, veckolön, månadslön eller årslön. Inkomst av tjänst beskattas lika oavsett hur ofta lönen betalas ut. Det gäller även vid rörlig lön som provision och bonus.

  Kan man förhandla lön när som helst?

  Vad är fördelarna och nackdelarna med fast månadslön respektive timlön, för arbetsgivare och arbetstagare?

  Skattemässigt spelar det ingen roll om du har timlön, daglön, veckolön, månadslön eller årslön. Inkomst av tjänst beskattas lika oavsett hur ofta lönen betalas ut. Det gäller även vid rörlig lön som provision och bonus.

  När har man rätt att förhandla lön?

  När du ska förhandla lön för ett nytt jobb är det viktigt att du skaffar dig en realistisk bild av vad en person med motsvarande arbetsuppgifter inom samma bransch tjänar.

  Om du är ny på arbetsmarknaden - läs mer under ”Jobbguiden".

  Vad är en rimlig lön?

  Hej, jag jobbar på en tidning/webbyrå och sånt som har med grafiska grejer att göra.

  Är nu 18 och har jobbat där i 3 år, men under 1 år har jag varit ensam om att ha hand om servning och administrering av företagets kunder. Jag har också utvecklat/påbyggt ett bokningssystem för en känd tågoperatör, och gjort ett flertal hemsidor. Man kan säga att chefen har haft nytta av mig.

  Kan någon se om jag kollar deras lön?

  Scandinavian Photos mission är tech for creative people och bland kunderna finns allt från entusiaster till influencers, proffsfotografer, företag och produktionsbolag. Företaget har webbförsäljning av teknikprodukter i Sverige, Norge, Finland och Danmark samt butiker i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Malmö och Borås.

  ”Våra butiker är jätteviktiga. Butikerna är ett förkroppsligande och en fysisk version av varumärket, men vi tror också mycket på att kunden faktiskt ska kunna få med sig produkter hem om de vill. I dag sker i princip lika stor del av vår försäljning online som i butik, och jag är övertygad om att det kommer fortsätta att säljas mycket i våra butiker”, säger Emelie Olsson.

  Passion och engagemang är en gemensam nämnare mellan oss och våra kunder

  Kan man se framtida insättningar swedbank?

  Ni behöver ha tilläggstjänsten Ankommande bankgiro, som du ansluter dig till via 0771-33 44 33 eller på närmaste bankkontor.

  Du hittar insättningsuppgifter för dina bankgiroinbetalningar genom att gå in under Betala överföra – Bankgirotjänster – här finns länk till Bankgirots webbplats där du kan söka på datum/belopp och se specifika insättningsuppgifter via Bankgirot.