:

Kan jag boka tid för pass åt någon annan?

Innehållsförteckning:

 1. Kan jag boka tid för pass åt någon annan?
 2. Hur man boka tid för pass till barn?
 3. Måste båda vårdnadshavarna skriva under?
 4. Finns det drop in för pass?
 5. Kan man resa med barn utan pass?
 6. Får barn resa med nationellt id-kort?
 7. Vad kostar det att göra pass till barn?
 8. Hur lång väntetid på pass 2023?
 9. Får man flytta med barn vid gemensam vårdnad?
 10. Vem kan bevittna namnteckning pass?
 11. Måste barn ha pass inom Norden?
 12. Måste barn ha pass till Spanien?
 13. Kan barn resa utan pass inom EU?
 14. Kan man hämta ut sitt barns pass?
 15. Kan barn åka till Finland utan pass?

Kan jag boka tid för pass åt någon annan?

Försändelsekod: När du hämtar passet ska du legitimera dig och ge försändelsekoden. Du kan visa försändelsekoden till exempel på mobiltelefonen, en utskrift av ankomstmeddelandet eller en lapp som du skrivit för hand.

Legitimera dig: Bestyrk din identitet med ett giltigt pass eller identitetskort som utfärdats av finska myndigheter. Om du inte har ett sådant, kan ett finskt pass eller identitetskort som gått ut för högst ett år sedan också användas, om inte annat anges.

Det pass eller identitetskort som du lägger fram måste i alla fall vara sådant att du lätt kan identifieras från fotot.

Fullmakt: Du kan också ge en annan person fullmakt att hämta ut ditt pass. Då måste du ge personen en skriftlig, personlig fullmakt. Observera att en avhämtare med fullmakt endast kan styrka sin identitet med ett giltigt pass eller identitetskort som utfärdats av finska myndigheter.

Ladda ned en fullmaktsmall härFilen öppnas i en ny flik pdf 704kB

Under 15-åringar: Om passets innehavare är under 15 år är det vårdnadshavaren som ger fullmakt till avhämtaren. Vårdnadshavaren behöver ingen fullmakt av sitt minderåriga barn för att hämta ut passet. Vårdnadshavaren identifieras på samma sätt som innehavaren av ett pass skulle identifieras.

Hur man boka tid för pass till barn?

Ansökande närvarande: När en minderårig ansöker om pass ska denna vara personligen närvarande på polisstationen, även om personen i fråga är ett spädbarn.

Vårdnadshavaren närvarande: Om den som ansöker om pass är under 15 år, ska åtminstone den ena av vårdnadshavarna vara närvarande på polisstationen. En person som fyllt 15 år kan sköta sitt ärende på polisstationen på egen hand utan vårdnadshavare, om vårdnadshavaren gett sin skriftliga tillåtelse för detta och om den sökandes identitet kan bestyrkas.

Att bestyrka barnets identitet: Ett barns identitet ska i princip styrkas med ett pass eller identitetskort. Om sådana handlingar inte finns, sker identifikationen på annat sätt. Vid behov kan en minderårig identifieras genom att vårdnadshavaren identifieras.

Måste båda vårdnadshavarna skriva under?

Ansökande närvarande: När en minderårig ansöker om pass ska denna vara personligen närvarande på polisstationen, även om personen i fråga är ett spädbarn.

Vårdnadshavaren närvarande: Om den som ansöker om pass är under 15 år, ska åtminstone den ena av vårdnadshavarna vara närvarande på polisstationen. En person som fyllt 15 år kan sköta sitt ärende på polisstationen på egen hand utan vårdnadshavare, om vårdnadshavaren gett sin skriftliga tillåtelse för detta och om den sökandes identitet kan bestyrkas.

Att bestyrka barnets identitet: Ett barns identitet ska i princip styrkas med ett pass eller identitetskort. Om sådana handlingar inte finns, sker identifikationen på annat sätt. Vid behov kan en minderårig identifieras genom att vårdnadshavaren identifieras.

Finns det drop in för pass?

Endast fysiska id-handlingar är giltiga när du ska ansöka om pass eller nationellt id-kort. Det digitala id-kort som går att ladda ned via BankID gäller för närvarande inte som id-handling för någon typ av identifiering hos Polismyndigheten. 

Som giltig resehandling gäller även fortsättningsvis fysiska pass och nationella id-kort som utfärdats av Polismyndigheten.

Kan man resa med barn utan pass?

Barn som ska resa till en annan destination inom Sverige, ett inrikesflyg behöver inte uppvisa pass. Inom Sverige behöver ingen uppvisa ett pass vid flygresor. Dock kan vissa flygbolag kräva att barnen legitimerar sig om de reser ensamma. Om en förälder eller annan vuxen är med på resan krävs oftast ingen id-handling för barnen.

Kom ihåg att barn under en viss ålder, oftast under 14 år behöver beställa ledsagning om barnet reser ensam med flyg. Dessa är regler som flygbolagen sätter själva. Kontrollera därför med flygbolaget vilka regler som gäller när barnet reser ensam.

Får barn resa med nationellt id-kort?

Innan du kan ansöka om pass för barn som inte tidigare haft svenskt pass måste barnets namn vara anmält till Skatteverket och barnet måste ha fått ett samordningsnummer. Det är passmyndigheten, det vill säga ambassaden om ansökan sker utomlands, som beställer samordningsnumret från Skatteverket.

Vad kostar det att göra pass till barn?

Endast fysiska id-handlingar är giltiga när du ska ansöka om pass eller nationellt id-kort. Det digitala id-kort som går att ladda ned via BankID gäller för närvarande inte som id-handling för någon typ av identifiering hos Polismyndigheten. 

Som giltig resehandling gäller även fortsättningsvis fysiska pass och nationella id-kort som utfärdats av Polismyndigheten.

Hur lång väntetid på pass 2023?

Hur lång väntetid är det för att förnya sitt pass nuförtiden?

Beror på region. Kolla Polisens hemsida helt enkelt när nästa tid finns.

Får man flytta med barn vid gemensam vårdnad?

Familj & barn

Hej, jag och min ex man har två gemensamma barn, 9 rsp 11 år gamla. Vi har varit skilda i snart 9 år, där vi har gemensam vårdnad. Dock har barnen alltid bott hos mig och de är folkbokförda hos mig.( har varit så sedan de föddes) Han träffar de ett par timmar och dagar under veckan mellan kl 13-18, men de bor alltid hos mig. Så nu till mitt problem. Jag funderar på att flytta utanför den kommunen vi bor i och vill självklart att barnen ska fortsätta bo hos mig. Min ex man vill inte att jag ska flytta. Min fråga är då: Kan jag flytta utanför kommunen utan att min exmans "godkännande". Mitt förslag har varit att han kan ha barnen varannan helg mellan fredag och söndag och på så sätt träffa dem och fortsätta ha ett förhållande med dem. Eller hur fungerar detta. Är jag bunden till den kommunen tills de är 18 år för att min exman bor här. Tusen tack för ett svar.

Vem kan bevittna namnteckning pass?

Endast fysiska id-handlingar är giltiga när du ska ansöka om pass eller nationellt id-kort. Det digitala id-kort som går att ladda ned via BankID gäller för närvarande inte som id-handling för någon typ av identifiering hos Polismyndigheten. 

Som giltig resehandling gäller även fortsättningsvis fysiska pass och nationella id-kort som utfärdats av Polismyndigheten.

Måste barn ha pass inom Norden?

Sverige är med i den nordiska passunionen vilket innebär att vi inte behöver visa pass eller annan legitimationshandling i de nordiska staterna: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Detta gäller även barn under 18 år i resande med föräldrar eller sällskap med annan vuxen.

Ska man köra bil behövs såklart körkortet men även om man transporterar sig runt på andra sätt rekommenderar vi att man har id-kort eller körkort med för situationer som inte har med gränskontroll att göra, exempelvis bankuttag, poliskontroll med mera.

För resor i länder som är med i Schengenområdet kan man välja mellan att ta med sig pass eller ett nationellt id-kort som går att beställa av polisten. Vanligt körkort eller id-kort duger inte som id-handling här. Passkontroll sker enbart i undantagsfall men du måste ändå alltid vara beredd att legitimera dig.

Måste barn ha pass till Spanien?

Svenska pass kan förnyas trots att giltighetstiden gått ut. Om passet inte är giltigt krävs att även annan giltig fotolegitimation medtas. Se Polisens hemsida för information om giltig fotolegitimation. Även spanska pass, ID-kort (DNI) samt körkort accepteras som giltig fotolegitimation.

Denna information gäller endast minderåriga (under 18 år) som redan har tilldelats person- eller samordningsnummer. För att utfärda ett pass till ett barn under 18 år krävs båda vårdnadshavarnas medgivande. Utöver detta krävs följande: 

Kan barn resa utan pass inom EU?

Viktigt om resehandlingar: Även om både Frankrike och Sverige är medlemmar i EU och Schengen är det endast ett giltigt pass eller nationellt ID-kort som gäller som resehandling för in- och utresa till Frankrike. Nationellt ID-kort , dvs. ett ID-kort som visar nationalitet, som är utfärdat av polisen. Man kan INTE resa på ett körkort eller id-kort utfärdade av Skatteverket, bank eller posten. Har man ett UT-kort i Sverige ska man medföra det samt nationellt pass.

Medgivande att Migrationsverket får utfärda pass (främlingspass eller resedokument) för barn under 18 år, blankett 246011 (på svenska) Pdf, 657.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kan man hämta ut sitt barns pass?

Viktigt om resehandlingar: Även om både Frankrike och Sverige är medlemmar i EU och Schengen är det endast ett giltigt pass eller nationellt ID-kort som gäller som resehandling för in- och utresa till Frankrike. Nationellt ID-kort , dvs. ett ID-kort som visar nationalitet, som är utfärdat av polisen. Man kan INTE resa på ett körkort eller id-kort utfärdade av Skatteverket, bank eller posten. Har man ett UT-kort i Sverige ska man medföra det samt nationellt pass.

Medgivande att Migrationsverket får utfärda pass (främlingspass eller resedokument) för barn under 18 år, blankett 246011 (på svenska) Pdf, 657.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kan barn åka till Finland utan pass?

Om din rutt inkluderar mer än ett Schengenland träder du in i Schengenområdet.

Om du reser till Schengen-destinationslandet via ett annat Schengenland måste du uppfylla visumbestämmelserna i både det land genom vilket du reser in i Schengenområdet och i destinationslandet. Även om båda länderna är Schengenländer är det inte säkert att reglerna och de godkända dokumenten är desamma för båda länderna.