:

Vem är skyldig att betala stämpelskatt?

Innehållsförteckning:

  1. Vem är skyldig att betala stämpelskatt?
  2. När behöver man inte betala stämpelskatt?
  3. Hur ska stämpelskatt bokföras?
  4. Får man göra avdrag för stämpelskatt?
  5. Hur slippa stämpelskatt?
  6. Hur fungerar stämpelskatt?
  7. Vad är skillnaden mellan lagfart och stämpelskatt?
  8. Är pantbrev stämpelskatt?

Vem är skyldig att betala stämpelskatt?

Exempel:En förälder ger i slutet av 2022 en fastighet till sin dotter. Fastigheten har för 2022 ett taxeringsvärde på 1,1 milj kr. Dottern betalar 880 000 kr för fastigheten. Eftersom betalningen för fastigheten är lägre än taxerings­värdet för överlåtelseåret räknas överlåtelsen som en gåva.

Lagfarten beviljas i februari 2023. För att avgöra om dottern ska betala stämpelskatt jämförs betalningen med taxeringsvärdet för 2022 (året före det år då lagfarten beviljas). Betalningen är endast 880 000/1 100 000 = 80% av taxeringsvärdet. Därmed blir det ingen stämpelskatt på överlåtelsen.Skulle lagfarten ha beviljats redan under 2022 hade man utgått från ­taxeringsvärdet för 2021, vilket var 900 000 kr. Det hade inneburit att betalningen varit 880 000/900 000 = 97,8% av taxeringsvärdet, och då hade dottern blivit tvungen att betala stämpelskatt.

När behöver man inte betala stämpelskatt?

Du som köper en fast egendom, fastighet eller tomträtt måste ansöka om att bli registrerad som ny ägare – detta kallas för lagfart, och för att få lagfart måste man betala stämpelskatt. 

Vid köp av fastighet beräknas stämpelskatten antingen på köpeskillingen (det vill säga det pris som ska betalas för bostaden) eller taxeringsvärdet från föregående år. Skattesumman beräknas utifrån det belopp av dessa två som är högst. 

För privatpersoner, bostadsrättsföreningar och kommuner är stämpelskatten 1,5 procent. För juridiska personer (som aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar) är stämpelskatten 4,25 procent.

Hur ska stämpelskatt bokföras?

Det finns två olika typer av stämpelskatt som du behöver ta hänsyn till. Den ena ska betalas för att få lagfart för fastigheten. Den andra stämpelskatten betalas när du tar ut en inteckning i en fastighet. Stämpelskattens storlek styrs av köpeskillingen, eller i vissa fall taxeringsvärdet, samt om köparen är privatperson eller juridisk person.

Stämpelskatten är en statlig form av omsättningsskatt – den indirekta skatt som utgår vid försäljning av varor eller tjänster. Expeditionsavgiften som tas ut tillsammans med stämpelskatten är till för att täcka Lantmäteriets kostnad för handläggningen av ärendet.

Får man göra avdrag för stämpelskatt?

Förvärvarens utgift för stämpelskatt avseende lagfart i samband med en gåva av en fastighet, som hos förvärvaren är en kapitaltillgång i dennes näringsverksamhet, är varken avdragsgill under innehavstiden eller vid en avyttring av näringsfastigheten. Detsamma gäller stämpelskatt vid inskrivning av tomträtt om gåvan avser en tomträtt som är en kapitaltillgång i förvärvarens näringsverksamhet.

Hur slippa stämpelskatt?

Stämpelskatten ökar med huspriserna och gör det dyrare att flytta, men skattesatsen har inte ändrats på länge. Skatten har varit 1,5 procent för lagfart sedan 1979 och 2 procent för inteckning sedan 1985.

- Stämpelskatten har blivit en stor kostnad för köparen. Sedan 1985 har huspriserna ökat med mer än 800 procent, men skattesatsen har inte justerats. Då är det inte så konstigt att stämpelskatten har dragit iväg. Nu är det hög tid att göra något åt det. En halvering av stämpelskatten skulle vara en välkommen satsning för att öka rörligheten på bostadsmarknaden, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarna, som författat rapporten tillsammans med Håkan Larsson, samhällspolitisk chef på Villaägarna. 

Hur fungerar stämpelskatt?

Stämpelskatten betalas av köparen i samband med tillträde och när överlåtelsekontraktet är påskrivet av båda parter.  

Det är viktigt att tänka på att säljaren och köparen har ett gemensamt betalningsansvar för stämpelskatten. Om köparen inte står för denna kostnad kan alltså säljaren istället krävas på betalning.  För lagfarten betalar du även 825 kronor till Lantmäteriet. 

Vad som kan vara bra att veta är att både säljaren och köparen har ett gemensamt betalningsansvar för stämpelskatten.   

Vad är skillnaden mellan lagfart och stämpelskatt?

När du har har köpt en fastighet behöver du inom 3 månader ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Lagfart är ett bevis på att det är du som äger fastigheten. Efter ansökan utfärdas en lagfart och du antecknas som fastighetsägare i fastighetsregistret.

Här hittar du vanliga frågor och svar kring vad lagfart är och vad en lagfart kostar.

När du har köpt en fastighet ska man ansöka om lagfart på fastigheten hos Lantmäteriet. Lagfarten är ett bevis på att det är du som äger fastigheten. Oftast hjälper långivaren till att söka lagfart. Som bevis på att lagfarten beviljats utfärdas ett lagfartsbevis/inskrivningsbevis som skickas hem till dig.

Är pantbrev stämpelskatt?

Hur mycket pantbrev har jag?

På Lantmäteriets webbsida finns en tjänst som heter Min Fastighet där du kan kontrollera pantbrev och inteckningar på din fastighet.