:

Kan ett dödsbo sälja en bostadsrätt?

Innehållsförteckning:

 1. Kan ett dödsbo sälja en bostadsrätt?
 2. Vad händer med bostadsrätten vid dödsfall?
 3. Hur värderas en bostadsrätt i en bouppteckning?
 4. Vem betalar hyran vid dödsfall bostadsrätt?
 5. Hur länge kan ett dödsbo behålla en bostadsrätt?
 6. Kan en bostadsrätt gå i arv?
 7. Hur länge kan dödsbo äga bostadsrätt?
 8. Vad gäller vid arv av bostadsrätt?
 9. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 10. Hur länge kan ett dödsbo äga en bostadsrätt?
 11. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 12. Får man äga en bostadsrätt?
 13. Får man städa ur lägenhet innan bouppteckning?
 14. Vem ska tömma lägenheten efter dödsfallet?
 15. Vad är nackdelar med bostadsrätt?
 16. Vad gäller försäljning av bostadsrätter från dödsbo?
 17. Har dödsboet ansvar för fel i bostaden?
 18. Hur går det att sälja bostaden i dödsbo?
 19. Vad är tillgångar på dödsbo?
 20. Vad gäller försäljning av bostadsrätter från dödsbo?
 21. Har dödsboet ansvar för fel i bostaden?
 22. Hur går det att sälja bostaden i dödsbo?
 23. Vad är tillgångar på dödsbo?

Kan ett dödsbo sälja en bostadsrätt?

Juridik vid dödsfall

Kan en bostadsrätt ligga kvar tillsvidare i ett dödsbo? Min mor har avlidit i början av året, bouppteckningen är klar och registrerad och min bror och jag är enda arvtagare. Hon hade en bostadsrätt (HSB) som ett barnbarn hyr i andrahand tom augusti i år. Det lån som finns på lägenheten kunde ligga kvar i dödsboet enligt banken. Kan även bostadsrätten ligga kvar i dödsboet tills jag och min bror säljer den i september? Eller måste vi göra ett arvskifte och skriva över den på oss innan den säljs? HSB hänvisar frågan till er.

Vad händer med bostadsrätten vid dödsfall?

Om den avlidna ägde en fastighet den 1 januari året då dödsfallet inträffade, ska dödsboet betala fastighetsavgift för hela detta år och deklarera underlaget för avgiften året därpå. Detsamma gäller för en fastighet med fastighetsskatt. Om det sker ett ägarbyte, till exempel att någon ärver fastigheten eller att den säljs, är det viktigt att den nya ägaren söker lagfart hos Lantmäteriet. Den avlidna kommer annars att stå kvar som ägare i Skatteverkets register trots att det är fel, och dödsboet som den som ska betala fastighetsavgift eller fastighetsskatt.

Hur värderas en bostadsrätt i en bouppteckning?

När någon har gått bort kan det svårt att veta var man ska börja. Att behöva ta tag i alla detaljer kring dödsboet är antagligen inte det första du vill göra i detta läge. För att underlätta i denna svåra situation har vi tagit fram en guide för dig som behöver ansöka om dödsbolagfart eller sälja fastighet i ett dödsbo.

Ett dödsbo är den avlidnes tillgångar och skulder. I ett dödsbo ingår bland annat bostad, pengar och andra föremål som till exempel smycken och möbler. När någon avlider är det arvingarna, oftast en eller flera närstående, som får i uppgift att ta hand om dödsboet.

När du ska sälja dödsbo är det första steget att göra en bouppteckning. En bouppteckning är en lista med den avlidnes ägodelar och eventuella skulder, och fungerar som dödsboets legitimation som visar vem som har rätt att agera ombud. För att kunna göra en bouppteckning behöver alla delägare i dödsboet vara närvarande vid en bouppteckningsförrättning.

Vem betalar hyran vid dödsfall bostadsrätt?

Normalt ska en bouppteckning registreras hos Skatteverket inom fyra månader från dödsfallet. Därefter ska den avlidnes tillgångar fördelas mellan dödsbodelägarna. Om det knappt finns några tillgångar, exempelvis om bostadsrätten saknar marknadsvärde, behöver ingen bouppteckning upprättas. Socialnämnden avgör då om det i stället kan göras en så kallad dödsboanmälan till Skatteverket.

Bostadsrättsföreningen vill ha en kopia på bouppteckningen eller dödsboanmälan när en sådan har upprättats.

Om det inte finns några efterlevande, och därmed inga dödsbodelägare, kan en god man utses av Kammarkollegiet för att avveckla dödsboet. De efterlämnade tillgångarna tillfaller därefter Allmänna Arvsfonden som då säljer bostadsrätten.

Hur länge kan ett dödsbo behålla en bostadsrätt?

Om den efterlevande maken eller makan har möjlighet att bo kvar i bostaden behåller denne sin andel av fastigheten eller bostadsrätten, och förvaltar även eventuella gemensamma barns andelar under resten av livet.

En efterlevande sambo ärver inte automatiskt, det måste alltså ha skrivits ett testamente till dennes fördel om den efterlevande sambon ska få bo kvar, alternativt att sambon köper ut arvingarna.

Kan en bostadsrätt gå i arv?

När någon dör övertar personens dödsbo alla den avlidnes tillgångar och skulder. Dödsboets delägare skall då göra en boutredning och upprätta en bouppteckning som visar dödsboets tillgångar, skulder och vilka som är dödsbodelägare. Om den avlidne ägde en fastighet eller bostadsrätt ägs den av dödsboet tills dess att dödsboet genomför en försäljning av bostaden eller att dödsbodelägarna ärver bostaden.

I denna artikel skall vi fokusera på bostaden och hur man skall göra med den.

Hur länge kan dödsbo äga bostadsrätt?

Normalt ska en bouppteckning registreras hos Skatteverket inom fyra månader från dödsfallet. Därefter ska den avlidnes tillgångar fördelas mellan dödsbodelägarna. Om det knappt finns några tillgångar, exempelvis om bostadsrätten saknar marknadsvärde, behöver ingen bouppteckning upprättas. Socialnämnden avgör då om det i stället kan göras en så kallad dödsboanmälan till Skatteverket.

Bostadsrättsföreningen vill ha en kopia på bouppteckningen eller dödsboanmälan när en sådan har upprättats.

Om det inte finns några efterlevande, och därmed inga dödsbodelägare, kan en god man utses av Kammarkollegiet för att avveckla dödsboet. De efterlämnade tillgångarna tillfaller därefter Allmänna Arvsfonden som då säljer bostadsrätten.

Vad gäller vid arv av bostadsrätt?

När någon dör övertar personens dödsbo alla den avlidnes tillgångar och skulder. Dödsboets delägare skall då göra en boutredning och upprätta en bouppteckning som visar dödsboets tillgångar, skulder och vilka som är dödsbodelägare. Om den avlidne ägde en fastighet eller bostadsrätt ägs den av dödsboet tills dess att dödsboet genomför en försäljning av bostaden eller att dödsbodelägarna ärver bostaden.

I denna artikel skall vi fokusera på bostaden och hur man skall göra med den.

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

Får man tömma lägenhet innan bouppteckning om man frågat dödsbodelägarna,?

Hur länge kan ett dödsbo äga en bostadsrätt?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bouppteckning och arvsskifte finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bouppteckning och arvsskifte finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Får man äga en bostadsrätt?

Riksbyggen bygger många typer av hus, en del kan vara helt fristående enplanshus, andra är radhus och den största delen är lägenhetshus. Oavsett hur formen ser ut från utsidan kan husen vara en del av en bostadsrättsförening. Boendeformen bostadsrätt handlar om ägandeformen, inte typen av hus.

Att äga en bostadsrätt innebär att du äger rätten att bo i bostaden. Själva huset, eller husen, ägs av bostadsrättsföreningen som du är en del av. 

För att kunna se vissa delar av webbplatsen krävs att du tillåter tredjepartscookies.

Om du inte är helt nöjd med din boendemiljö är den glada nyheten att du som bostadsrättshavare kan förbättra den. Är du missnöjd med något eller ser att det finns utrymme för förbättring finns det flera sätt att påverka.

Det behöver inte innebära att du måste involvera dig i styrelsearbetet. Det viktiga är att du tar tag i frågan!

Får man städa ur lägenhet innan bouppteckning?

Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga.

För att svara på din fråga kommer vi behöva använda oss av ärvdabalken (ÄB).

Vem ska tömma lägenheten efter dödsfallet?

Städning och tömning av dödsbo ska bekostas av dödsboet. Vid de tillfällen då de ekonomiska tillgångarna är sparsamma kan man ansöka om dödsboanmälan hos kommunen för att få ekonomisk hjälp. Notera att då ska dödsboet vara orört!

Det kan kännas tryggt att kunna magasinera hela, eller delar av ett dödsbo. Då sparar man tid, och behöver inte fatta snabba beslut om vad som ska göras med bohaget. Vi hjälper dig med magasinering av dödsbo.

Vad är nackdelar med bostadsrätt?

Det som kanske stoppar dom flesta från att köpa sig en bostadsrätt är kravet på 15% kontantinsats. Det är ett krav som regeringen satt och som bankerna måste följa, det är inte möjligt för dom att låna ut 100% av bostadsrättens värde i form av bolån.

Det går såklart att komma runt detta där man kan ta ett privatlån istället för att täcka kontantinsatsen, som ofta ligger på 2–300 tusen kronor. Det man ska vara redo för då är att kostanden blir högre eftersom ett blancolån har högre ränta än ett bolån.

Ett smart sätt att hitta den bästa räntan är att jämföra banker mot varandra.

Eftersom bostadsrätter ofta är väldigt dyra, långt över miljonen i många städer, så krävs oftast enorma lån för att kunna köpa en bostadsrätt. Idag är det inte ovanligt att man har lån på en, eller flera miljoner, efter att man köpt en bostadsrätt.

Det kan kännas betungande för många och det gäller att man är medveten om kostnader som uppstår och att ett bolån minskar inte även om värdet på bostadsrätten gör det.

Vad gäller försäljning av bostadsrätter från dödsbo?

Utgångspunkten vid försäljning av bostadsrätter eller lägenheter från ett dödsbo är att alla dödsbodelägare ska vara överens om att sälja. Men till skillnad från fastigheter som hus eller villor kan bostadsrätter eller lägenheter i ett dödsbo säljas utan att alla samtycker.

Har dödsboet ansvar för fel i bostaden?

Men om försäljningen sker senare än tre år efter dödsfallet blir beskattningen hårdare. ... Det innebär att dödsboet som säljare har ansvar för fel i bostaden i tio år efter försäljning av en fastighet, och i två år om det är en bostadsrätt.

Hur går det att sälja bostaden i dödsbo?

För att kunna sälja bostaden i ett dödsbo måste bouppteckningen vara klar. Däremot går det att sälja bostaden innan den fullständiga bouppteckningen är registrerad.

Vad är tillgångar på dödsbo?

Som tillgångar räknas pengar, lösöre (till exempel möbler, bilar, smycken), bostad och eventuella skulder. Det är oftast dödsbodelägarna, alltså arvingarna, som tar hand om dödsboet. I många fall är detta någon eller några närstående, till exempel en efterlevande make/maka, sambo, barn eller någon annan släkting.

Vad gäller försäljning av bostadsrätter från dödsbo?

Utgångspunkten vid försäljning av bostadsrätter eller lägenheter från ett dödsbo är att alla dödsbodelägare ska vara överens om att sälja. Men till skillnad från fastigheter som hus eller villor kan bostadsrätter eller lägenheter i ett dödsbo säljas utan att alla samtycker.

Har dödsboet ansvar för fel i bostaden?

Men om försäljningen sker senare än tre år efter dödsfallet blir beskattningen hårdare. ... Det innebär att dödsboet som säljare har ansvar för fel i bostaden i tio år efter försäljning av en fastighet, och i två år om det är en bostadsrätt.

Hur går det att sälja bostaden i dödsbo?

För att kunna sälja bostaden i ett dödsbo måste bouppteckningen vara klar. Däremot går det att sälja bostaden innan den fullständiga bouppteckningen är registrerad.

Vad är tillgångar på dödsbo?

Som tillgångar räknas pengar, lösöre (till exempel möbler, bilar, smycken), bostad och eventuella skulder. Det är oftast dödsbodelägarna, alltså arvingarna, som tar hand om dödsboet. I många fall är detta någon eller några närstående, till exempel en efterlevande make/maka, sambo, barn eller någon annan släkting.