:

Vad är en andel i ett aktiebolag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en andel i ett aktiebolag?
 2. Hur många andelar har ett företag?
 3. Hur många andelar har jag i mitt aktiebolag?
 4. Är andelar och aktier samma sak?
 5. Kan man sälja sin andel i ett aktiebolag?
 6. Vad är skillnaden mellan antal och andel?
 7. Vad är antal andelar?
 8. Vad är andelar i koncernföretag?
 9. Hur mycket får ett aktiebolag dela ut i aktieutdelning?
 10. Vad menas med andelar?
 11. Är en aktie en andel?
 12. Får man ta ut pengar från aktiebolag?
 13. Hur blir man av med en aktieägare?
 14. Vad menas med en andel?
 15. Är andel alltid procent?

Vad är en andel i ett aktiebolag?

bolag måste du ha minst 25 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet motsvarar de aktier som aktieägarna har som bevis för att de äger bolaget. Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten. En revisor måste värdera egendomen för att du ska kunna använda den som aktiekapital. 

Hur många andelar har ett företag?

Jag har verkligen sökt överallt i flera dagar efter information kring detta och har t.o.m. ringt Bolagsverket två gånger utan att de har kunnat ge mig någon som helst fingervisning.

Jag har utvecklat en produkt med två vänner och vi skall nu forma ett AB tillsammans kring detta där jag skall stå som huvudsaklig ägare.

Hur många andelar har jag i mitt aktiebolag?

styrelse ändras måste du göra en ändringsanmälan till Bolagsverket. Du behöver tillgång till aktiebolagets aktiebrev och aktiebok för att ändra aktieinnehavet. Du kan göra ändringsanmälan i våra e-tjänster.

Är andelar och aktier samma sak?

En andel är en del av en aktie som är mindre än en hel aktie. Med andelar av aktier kan du köpa aktier baserat på det dollarbelopp du vill investera, vilket innebär att du kan få en andel av en aktie, en hel aktie eller mer än en aktie. 

Andelar kontra hela aktier som erbjuds av eToro

Kan man sälja sin andel i ett aktiebolag?

Prenumerera

Vi är 2 tjejer som äger en frisörsalong tillsammans sedan flera år tillbaka. Vi driver salongen som aktiebolag. Nu vill min kollega dra sig ur och ska sälja sin del till mig. Vad ska man tänka på och vem anlitar man så att ingen blir ekonomiskt illa behandlad? Jag som ska köpa hennes del vill ju inte betala ett överpris och hon som ska sälja vill ju inte förlora på det.Vill gärna få hjäl med detta. :-\

Vad är skillnaden mellan antal och andel?

Mattecentrum och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet och samla in besöks­statistik. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik

Vad är antal andelar?

Ett aktiebolag är ett fåmansföretag om max fyra delägare äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget. Delägare som ingår i samma krets av närstående räknas som en enda delägare.

Vad är andelar i koncernföretag?

 • Öppna beräkningsbilagan Andelsinnehav som ligger i moderbolagets mapp bland beräkningsbilagorna.
 • Klicka på fördjupningsknappen för dotterbolaget vars värde skrivits ner.
 • Ange det nedskrivna beloppet under nedskrivningar. Nedskrivningen kommer att återföras på raden Resultat från andelar i koncernföretag i resultattablån.
 • Hur mycket får ett aktiebolag dela ut i aktieutdelning?

  För att kunna ta utdelning krävs vinst i bolaget som bolaget betalar bolagsskatt på och väldigt många får nog vara nöjda om de har inkomster i bolaget som ger en hygglig lön. Och lön ska alltid vara förstahandsvalet. Först när du har lön från bolaget (eller inkomster från annat håll, t ex pension eller annan anställning) upp till brytpunkten för statlig skatt (613 900 inkomstår 2023) så blir det intressant att avstå från lön från bolaget. Då blir det nämligen bättre att låta bolaget skatta fram en vinst (med 20,6% bolagsskatt) och sedan dela ut pengarna till dig med bara 20% kapitalskatt.

  Tack vare jobbskatteavdrag, grundavdrag, nivån på arbetsgivaravgifterna och för att en lön ger pensionsgrundande och sjukpenninggrundande inkomst vinner lönealternativet före utdelningsalternativet så länge du inte kommer över brytpunkten för statlig skatt.

  Vad menas med andelar?

  Mattecentrum och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

  Besöksstatistik Marknadsföring

  Är en aktie en andel?

  Den som äger ett aktiebolag är samtliga aktier i bolaget. En aktie är därmed en andel i bolaget och ska motsvara kapitalinsatsen från ägaren. i aktiebolag finns det oftast många ägare och alla äger olika antal aktier och därmed är deras procentuella andel i aktiebolaget olika.

  Antalet aktier och aktiekapitalet i bolaget kan förändras vid nyemission, emission och split. Kapitalinsatsen motsvaras i företagets bokföring som bolagets aktiekapital. Värdet på aktier baseras på marknadsvärde och beror på hur lönsamt ett företag är eller vilken framtidsförhoppning det har. En aktie ska symbolisera en viss fysisk andel av bolagets tillgångar och ska även ge ägaren rätt till en andel av företagets resultat i form av utdelning. Aktieägaren har begränsat ansvar och makt beroende på hur stor andel av aktierna de äger. Om någon aktieägare äger mer än 50% av alla röstberättigade aktier har den bestämmande inflytande och har på egen hand rätt att ta beslut i bolagsstämman. Företag som behöver kapital men inte vill ge bort inflytande i aktiebolaget ger därför ut B-aktier och behåller A-aktierna. Man brukar därför skilja på A och B- aktier, vilket betyder vanligast att B-aktien har en tiondel så många röster som A-aktien. 

  Får man ta ut pengar från aktiebolag?

  Om du som företagare ska ta ut lön eller utdelning beror på en mängd olika faktorer. Det kan låta lockande att ta utdelning med 20 procent och betala 20 procent i skatt, men det är inte alltid fördelaktigast.

  Som företagare kan du påverka hur hög lönen från ditt AB ska vara för ditt arbete och därmed årets resultat i ditt AB. Lönen (arbetsinkomsten) är grunden för rätt till och beräkning av sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa m.m. och du tjänar in till din allmänna pension på arbetsinkomsten. Dessutom krävs det att du tagit ut lön för att t.ex. premier till tjänstepension ska vara avdragsgilla för ditt AB och du ska få använda lönebaserat utrymme vid beräkning av årets gränsbelopp enligt huvudregeln. 

  Eftersom grundavdraget (som gör att du inte betalar skatt på första delen av din arbetsinkomst) blir högre med inkomst upp till viss nivå och den statliga inkomstskatten börjar tas ut vid viss högre inkomst är beskattningen av arbetsinkomster progressiv [1]. Detta gör att för låginkomsttagare (särskilt pensionärer som har ett högre grundavdrag) eller den som inte har arbetsinkomster från annat håll kan ha fördel av att ta ut lön både för att det ger mer kvar i handen och för att förmåner tjänas in socialförsäkringssystemet. 

  Hur blir man av med en aktieägare?

  Emma får använda sin arbetsgivares elcykel privat. Cykelns marknadsvärde (vad det skulle kosta att köpa cykeln) är 15 000 kronor inklusive batteri. Cykeln beräknas hålla i sex år medan batteriet behöver bytas vartannat år. Arbetsgivaren betalar service och reparationer under året med 600 kronor.

  Vid beräkning av förmånsvärdet för en elcykel bör även batteriet vara med i beräkningen av värdeminskningen. En årlig värdeminskning som motsvarar 20 procent av cykelns marknadsvärde inklusive batteri kan användas för elcyklar.

  Vad menas med en andel?

  En andel är en del av en aktie som är mindre än en hel aktie. Med andelar av aktier kan du köpa aktier baserat på det dollarbelopp du vill investera, vilket innebär att du kan få en andel av en aktie, en hel aktie eller mer än en aktie. 

  Andelar kontra hela aktier som erbjuds av eToro

  Är andel alltid procent?

  Mattecentrum och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

  Besöksstatistik Marknadsföring