:

Hur fungerar det med moms?

Innehållsförteckning:

 1. Hur fungerar det med moms?
 2. Hur blir man av med momsen?
 3. Vilka tjänster är momsbefriade?
 4. Varför får företag tillbaka moms?
 5. Var går moms pengarna?
 6. Vad är skillnaden mellan skatt och moms?
 7. Kan företag köpa utan moms?
 8. Vem kom på momsen?
 9. Hur mycket får jag tjäna utan att betala moms?
 10. Kan man dra av moms på köp av privatperson?
 11. Vem införde moms i Sverige?
 12. Hur mycket pengar får staten in på moms?
 13. Hur mycket får staten in på moms?
 14. Kan privatperson sälja med moms?
 15. Hur mycket får man sälja utan att betala moms?

Hur fungerar det med moms?

Moms, eller mervärdeskatt som den egentligen heter, är en statlig skatt på konsumtion. Den betalas av alla oss konsumenter när vi handlar i affärer, på nätet eller hos leverantörer. Även företag betalar moms när de köper eller säljer varor och tjänster. När du tittar på en prislapp ser du priset du ska betala. Det består dock av varans pris och momsen som är beräknad på det. Eftersom momsen är inbakad i priset behöver vi inte tänka på den, men när det gäller företag anges momsen separat för att underlätta för företagen att göra sina momsavdrag. Varje gång du köper en produkt hamnar momsen du betalat i företaget du handlat hos. När företaget sedan redovisar försäljningen bokförs momsen på ett separat konto. I sin momsdeklaration anger företaget momsbeloppet och skickar det till Skatteverket. Så momsen stannar aldrig hos företagen – den skickas till staten en gång varje månad.

Den normala momssatsen som gäller för de flesta varor och tjänster i Sverige är 25 procent om inget annat anges. Det finns även två lägre momssatser – 12 och 6 procent. Hos Skatteverket hittar du mer information om de olika momssatserna.

Hur blir man av med momsen?

Moms är en sorts skatt som vi alla betalar när vi handlar något. På nästan alla varor och tjänster är det 25 procent moms. Men, i vissa undantagsfall – såsom livsmedel, restaurangbesök och kulturevenemang – är det 12 eller 6 procent moms. Som privatperson är momsen i regel inget du behöver tänka på – den ingår i priset när du köper något, och sedan tar säljaren hand om resten. För dig som driver företag ser det däremot lite annorlunda ut – då behöver du nämligen deklarera din moms med jämna mellanrum. Häng med, så förklarar vi hur det fungerar! Momsregistrering och allmänt om deklaration En av de första sakerna du behöver göra som nybliven företagare är att momsregistrera ditt företag hos Skatteverket. Att vara momsregistrerad innebär att du med jämna mellanrum ska deklarera moms till Skatteverket vilket sker års-, kvartals- eller månadsvis, beroende på hur stort ditt företag är. Ingående vs utgående moms Hur mycket moms du ska deklarera bestäms av periodens försäljning och inköp. Så här fungerar det: Varje gång du säljer något ska du lägga till moms på priset – detta kallas för utgående moms. Den utgående momsen betalas till dig av köparen i samband med att du får betalt för det du säljer. På motsatt sätt betalar du moms till säljaren när du köper något, vilket kallas för ingående moms. Svårt att komma ihåg? En bra minnesregel är att utgående moms är när produkter säljs och går ut från företaget, och ingående moms är när du köper in produkter till företaget. När den aktuella momsperioden är slut är det dags för momsdeklaration. Om den utgående momsen är större än den ingående för perioden, ska du betala mellanskillnaden till Skatteverket. Detta eftersom du då fått in mer momspengar i ditt företag än vad du själv betalat. Om den ingående momsen däremot är större? Ja, då får du tillbaka pengar istället. Praktiskt exempel Vi tar ett exempel. Ditt företag, som säljer reservdelar till bilar, har under ett kvartal sålt varor för totalt 100 000 kronor, inklusive moms. Momssatsen på reservdelarna är 25%, vilket innebär att 80 000 kronor av kvartalets försäljning är en intäkt i ditt företag. Resterande 20 000 kronor är momspengar i form av utgående moms. Under samma kvartal har du betalat lokalhyra och köpt in varor från leverantörer till ett värde av 70 000 kronor, inklusive 14 000 kronor moms – den ingående momsen. Det du ska deklarera till Skatteverket för perioden är i det här fallet: 80 000 kronor i försäljning exklusive moms, 20 000 kronor i utgående moms och 14 000 kronor i ingående moms. I samband med deklarationen betalar du in mellanskillnaden mellan din utgående och ingående moms, vilket i det här fallet blir 6 000 kronor. Inlämning av deklaration För att lämna in din deklaration loggar du enklast in via Skatteverkets e-tjänst och deklarerar där. Om du använder Fortnox företagsplattform skapar du enkelt en elektronisk fil med all nödvändig information från din bokföring, som du sedan laddar upp hos Skatteverket. Snabbt, smidigt och enkelt! Men du – tänk på att kontrollera att du har bokfört periodens alla händelser innan du deklarerar så att du lämnar in korrekt information redan från början. Avslutning Sådär – nu vet du lite mer om hur moms fungerar i företag! Vill du lära dig mer om moms kan du spana in vår Företagsguide, där vi har samlat massor med värdefull information för dig som företagare. Lär dig mer om företagande i vår företagsguide – en kunskapsbank om företagande: https://www.fortnox.se/fortnox-foreta...

Vilka tjänster är momsbefriade?

All försäljning av varor och tjänster är i regel momspliktig om den sker i form av affärsverksamhet. I mervärdesskattelagen definieras dock separat vilka varors eller tjänsters försäljning är momsfri.

Momsfria är bland annat:

Varför får företag tillbaka moms?

Hur fungerar momsavdrag för egenföretagare? När får avdraget göras? Görs avdraget direkt vid köpet eller får man tillbaka pengarna t ex vid månadsskiftet? Hur ska detta bokföras?

Vid köpet betalar du momsen som vanligt, likaså när du betalar en faktura. Därefter har du att välja på när du registrerar ditt företag för moms hos Skatteverket om du vill redovisa din moms varje månad eller en gång om året. Vid varje redovisningstillfälle beräknar du ingående moms (på dina inköp) och utgående moms (på din försäljning) - därefter utbetalar Skatteverket om den ingående momsen är större än den utgående, annars är det du som skall betala. Väljer du redovisning en gång i månaden så skall den så kallade skattedeklarationen skickas in till Skatteverket cirka 40 dagar efter slutet på varje månad. Ex moms för oktober redovisas ungefär den 12 december och sen tar det någon vecka innan Skatteverket gör utbetalningen. Vad gäller bokföringen så redovisas detta på ett ingående respektive ett utgående momskonto för att därefter varje månad flyttas över till ett momsredovisningskonto.

Var går moms pengarna?

I den här rapporten beskriver vi hur:

Syftet med den här rapporten är att ge ett faktabaserat underlag för dem som vill diskutera det svenska skattesystemet; var pengarna kommer ifrån, vem som betalar och hur mycket vi betalar. Rapporten har granskats av Kunskapsverkets Expertråd. Kunskapsverkets kansli är dock ensamt ansvariga för innehåll och slutsatser.

Vad är skillnaden mellan skatt och moms?

Moms, även kallat mervärdesskatt, är en skatt som alla i Sverige betalar när man till exempel köper en vara eller tjänst. Momsen ingår då ofta i priset och vanligtvis är moms inget som privatpersoner tänker på. Men som företagare behöver du deklarera och betala moms.

Företag som säljer varor eller tjänster i Sverige behöver ta ut en moms av kunderna, detta kallas utgående moms och är inte en kostnad för företag utan en skatt som tas ut av kunden och som sedan redovisas till staten. 

När ett företag köper in varor eller tjänster betalas en moms på dem, detta kallas ingående moms. Denna moms redovisas i momsdeklarationen. När företag redovisar momsen till Skatteverket är det skillnaden mellan ingående moms och utgående moms som företag antingen ska betala eller få tillbaka för. Hur många gånger momsen behöver redovisas och betalas beror på företagets försäljning och företagsform. 

Kan företag köpa utan moms?

Varje gång du köper en vara eller tjänst är du tvungen att betala moms, så kallad mervärdeskatt. Eftersom den redan är inbakad i priset påverkas du som privatperson inte av den.

Om du däremot köper varor eller tjänster till ditt företag har du rätt att – i de flesta fall – få tillbaka momsen via momsdeklarationen.

Varje gång du köper en vara eller tjänst är du tvungen att betala moms, så kallad mervärdeskatt. Eftersom den redan är inbakad i priset påverkas du som privatperson inte av den.

Om du däremot köper varor eller tjänster till ditt företag har du rätt att – i de flesta fall – få tillbaka momsen via momsdeklarationen.

I bokföringen bokför du den momsen som ”Ingående moms”. Momsregistrerade företag ska lämna en momsdeklaration för varje redovisningsperiod – månad, kvartal eller år – även om det inte finns något köp. Då deklarerar du 0 belopp.

Vem kom på momsen?

När företaget inleder sin rörelseverksamhet ska det registrera sig som momsskyldigt. I vissa fall kan man också frivilligt ansöka om registrering, exempelvis om företagsverksamheten bedrivs i liten skala eller om affärsverksamheten är momsfri. 

 • Så här registrerar du dig som momsskyldig
 • Små företag kan få lättnader i momsen

I momsbeskattningen är i allmänhet säljaren skattskyldig, vilket betyder att säljaren ansvarar för att betala och deklarera skatten till Skatteförvaltningen. I vissa fall tillämpas omvänd skattskyldighet, vilket betyder att köparen deklarerar och betalar momsen på säljarens vägnar. Vi inhemsk handel tillämpas den omvända momsskyldigheten bland annat inom byggbranschen och skrothandeln. 

Hur mycket får jag tjäna utan att betala moms?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Kan man dra av moms på köp av privatperson?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Vem införde moms i Sverige?

Hyresmomsen som infördes 1979 innebär nämligen att fastighetsägare frivilligt kan registrera lokalerna för moms och på så sätt kunna dra av den ingående momsen för investeringar och underhåll. Men det hela bygger på att lokalerna ska hyras ut till momspliktiga verksamheter, vilket alltså stänger ute en rad verksamheter. TN har rapporterat om idrottande barn som ”slängs ut på gatan”, elever som tvingas trängas i baracker och företag med tusentals anställda som konsekvent nekas lokaler och därför inte kan växa.

– Det är så dumt. Mycket skulle som sagt lösas om man la moms på alla lokalhyror, utom då för bostäder. Fastighetsägarna vill ju inte hålla på så här. De har inget att vinna på att utesluta momsfria verksamheter från att hyra lokaler. Sådana verksamheter får ju högre hyror då fastighetsägaren kompenserar sig för ej avdragsgill moms. Men de säger ju nej för att det är för besvärligt att hantera, säger han och menar att det är olyckligt att samhället får lida helt i onödan.

Mycket av momsreglerna styrs av mervärdesskattedirektivet inom EU, men vad gäller moms på hyror är medlemsländerna ganska fria att utforma reglerna själva. Så det finns stora möjligheter att göra förändringar.

Och det här är bara början. Dagens momssystem är föråldrat, snårigt och kan bjuda på mängder med galenskaper om reglerna tolkas nitiskt, vilket ofta görs, berättar Jan Kleerup. Det har blivit en mycket mer restriktiv inställning hos Skatteverket på senare år, menar han.

– Jag har hållit på med det här sedan 1973 och varit momskonsult sedan 1986, så jag är luttrad. När jag jobbade på Skatteverket för en massa år sedan fick jag lära mig att hellre hjälpa än stjälpa, eftersom momsen inte är företagens skatt. De tar ju bara hand om skatten för statens räkning, är ombud kan man säga. Den som egentligen betalar skatten är ju du, det vill säga konsumenten, säger han.

– Men det jag lärde mig är helt borta. Nu är det snarare stjälpa än att hjälpa, fortsätter han.

Hur mycket pengar får staten in på moms?

Staten drar in miljarder när företag och hushåll betalar rekordhöga elräkningar. ”Om elpriserna fortsätter att vara så höga som de är nu, så kommer momsintäkterna till staten att landa på mellan fem och tio miljarder extra den här vintern. Det tror jag att det flesta känner är skevt”, säger Christian Ekström, Skattebetalarnas vd, till TN.

Publicerad: 22 dec 2021, 12:55

Hur mycket får staten in på moms?

 • Momsen drar in nästan 500 miljarder kronor till statskassan och har stor ekonomisk betydelse. Sedan 1992 har Sverige en differentierad moms, med i dag tre skatte­satser (6, 12 och 25 procent).
 • Denna rapport kartlägger de gränsdragningsproblem och andra negativa konse­kvenser som de olika momssatserna leder till. Några exempel: – Persontransport har nedsatt moms till 6 procent, vilket inkluderar såväl luftbal­longsresor och fisketurer som transport av döda. Däremot inte hundspann, ridturer (om de är roliga) eller taxitjänst med passagerarens egen bil. Om Farbror Joakim haft större kunskaper om det svenska mervärdesskattesystemet hade han kanske köpt en biljett till sig själv och tagit med kanonen som bagage i stället för att göra tvärtom.

  – Livsmedel har nedsatt moms till 12 procent, men det inkluderar inte ätbara växter om växterna inte är skördade. Å andra sidan räknas en växt ibland som skördad även om den är i kruka. Nedsättningen gäller också bara livsmedel för människor. Leverpastej för katter har högre moms än leverpastej för människor. – Konserter är kultur och har därför sex procent moms. Träningsdans är idrott och har också sex procent moms. Om man kombinerar dem riskerar man däremot att få dansband, som varken räknas som kultur eller som träning och därför har 25 procent moms.

 • De olika gränsdragningsproblem som uppstår varje gång man sätter ned momsnivån skadar samhället. De innebär snedvridning av ekonomin, byråkratiska bördor för företagen och att Sveriges tyngsta jurister måste lägga tid på att avgöra knappolo­giska frågor – som när en resa är för rolig för att vara persontransport, när en växt är tillräckligt skördad för att vara livsmedel eller var gränsen går mellan dansband och kultur. Därtill saknas fördelningspolitiska skäl till nedsättningar av momsen.
 • Momsen borde göras enhetlig.

Varför publicerar Timbro en rapport om enhetlig moms? Vissa skulle säga att en marknadsliberal tankesmedja bara ska fokusera på att sänka skattetrycket och inte bekymra sig så mycket om hur det tas ut. Vi håller inte med. Genom utformningen av skattesystemet påverkar staten individens frihet och ekonomins funktionssätt i hög grad – särskilt i ett högskatteland som Sverige.

Likformighet i skattesystemet är en viktig liberal princip, som dessutom sammanfaller med samhällsekonomisk effektivitet. Om staten beskattar en vara högre än en annan utgör det ett större ingrepp i ekonomin än om samma skattepengar tas in med likformiga skattesatser. Olikformig­heter undergräver prismekanismens viktiga roll att signalera produktionskostnader och knapphet till konsumenterna – resurser kanaliseras inte dit de gör störst nytta, utan dit där skattereglerna är som förmånligast.

Om skattesatserna är olika kommer individer att betala olika mycket skatt endast på grund av sina konsumtionsmönster. Det bryter mot principen om likabehandling. Olikformiga skatter kan dessutom i längden underminera marknads­ekono­min eftersom det riskerar att leda till att företag och branschorganisationer lägger energi på att få skattefördelar till sig själva i stället för produktiv verksamhet och arbete för ett generellt gott företagsklimat.

Kan privatperson sälja med moms?

Det korta svaret på frågan om företag kan köpa av privatpersoner är helt enkelt – ja. Beroende på typen av köp och omfattningen och frekvensen av dem finns det dock några aspekter som bör beaktas.

Denna artikel är skriven av Sanne Ringdal, jurist från DER Juridik

Hur mycket får man sälja utan att betala moms?

Om du bara säljer tjänster mot ersättning ett fåtal gånger per år ska du inte redovisa mervärdesskatt, moms. Om du regelbundet säljer tjänster mot ersättning kan du bli skyldig att redovisa moms om ersättningen exklusive moms överstiger 80 000 kronor.

Skattesatsen är oftast 25 procent. Då är momsen 20 procent av det pris som kunden betalar. Vissa branscher är undantagna från moms och vissa branscher har lägre skattesats.