:

Vem har rätt att kontrollera kör- och vilotider?

Innehållsförteckning:

 1. Vem har rätt att kontrollera kör- och vilotider?
 2. Var kan man se företags omsättning?
 3. Hur läser man av alla bolag?
 4. Hur mycket böter kör- och vilotider?
 5. Får du köra utan förarkort om du har tappat bort det?
 6. Hur mycket rast måste du ta under ett körpass på 9 timmar?
 7. Hur vet man om ett företag går med vinst?
 8. Hur vet man att det går bra för ett företag?
 9. Hur granskar man ett bolag?
 10. Hur vet man om ett företag går bra?
 11. Får man köra om man glömt förarkort?
 12. Får jag fortsätta köra efter att jag Felanmält förarkortet?
 13. Får man flytta en lastbil utan förarkort?
 14. Har man rätt att ta 5 minuters rast varje timme?
 15. När har man rätt till 1 timmes rast?

Vem har rätt att kontrollera kör- och vilotider?

Vissa medlemsstater kräver att föraren ska kunna redovisa saknade aktiviteter med ett intyg. Det gäller om föraren varit ledig, tillgänglig, arbetat med andra arbetsuppgifter, sjukskriven, haft semester eller kört ett fordon som inte omfattas av reglerna om kör- och vilotider. Intyget ska vara maskinellt utskrivet och undertecknat före resan. Det ska förvaras i original tillsammans med färdskrivaruppgifterna. Intyget finner du nedan:

Intyg om aktiviteter (som omfattas av förordning (EG) nr 561/2006 eller AETR) 

Var kan man se företags omsättning?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Hur läser man av alla bolag?

Sommaren innebär högtryck för Bolagsverkets registeravdelning. Senast den 31 juli 2017 måste aktiebolag med räkenskapsår som avslutas sista december lämna in sina räkenskapsluntor.

Det här är förstås godis för många – inte minst medier som Breakit – som vill kolla upp hur det går för ett visst bolag. Vi ringde Christina Hegg, revisor på EY, för att fråga vad alla krångliga uttryck egentligen betyder.

Hur mycket böter kör- och vilotider?

Lars-Göran Samuelsson, trafikpolis i Helsingborg, gör en kör- och vilotidskontroll under förra veckans riktade kontrollinsats. Foto: Göran Rosengren

Överträdelser mot kör- och vilotiderna kan både bli dyrt och få än mer långtgående konsekvenser. Även mindre allvarliga överträdelser registreras i Transportstyrelsens riskvärderingssystem. Sammanlagt kan överträdelser leda till att företaget förlorar sitt trafiktillstånd.

Får du köra utan förarkort om du har tappat bort det?

Vår redaktion får emellanåt samtal som vill ta upp vad som gäller för att få köra i out-läge med färdskrivaren. Vi läser även i kommentarsfält möjliga, men även omöjliga möjligheter som anges. Vi får också höra om hur arbetsgivare uppmanar chaufförer att köra på out-läge trots att det inte är tillåtet i vissa situationer. Vi kontaktat Transportstyrelsen för att få svar.

Hur mycket rast måste du ta under ett körpass på 9 timmar?

Vart lite fundersam angående det här med kör och vilotider... Är så länge sen jag pluggade det där så det börjar tyna bort...

Ett exempel:

Hur vet man om ett företag går med vinst?

På allabolag.se visas alltid de senast publicerade bokslutssiffrorna. Dessa hämtas när ett bolag har lämnat in sin årsredovisning. Fristen för att lämna in sin årsredovisning är senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. Om till exempel räkenskapsåret löper från den 1 januari till den 31 december (detta är vanligast) ska bolaget senast ha inlämnat sitt bokslut den 31 juli. Bolaget kan också ha ett så kallat brutet räkenskapsår som normalt finns i tre varianter (mmdd): 0501–0430, 0701–0630 eller 0901–0831.

Utöver dessa brutna räkenskapsår, kan Skatteverket vid "synnerliga skäl" godkänna att en annan period än tolv hela månader får användas. Detta kan ge utslag i ett bolags siffror, exempelvis att bolaget under räkenskapsår 1 har en mycket större omsättning än under räkenskapsår 2 eftersom räkenskapsår 1 innehöll fler månader.

Det finns enbart tillgång till exakta bokslutssiffror och nyckeltal för aktiebolag. För andra bolagsformer visar vi omsättning och antal anställda inom ett intervall beräknat av SCB. När det inte finns siffror tillgängliga för ett aktiebolag har bolaget troligtvis inte ännu lämnat in sin första årsredovisning.

Hur vet man att det går bra för ett företag?

Sommaren innebär högtryck för Bolagsverkets registeravdelning. Senast den 31 juli 2017 måste aktiebolag med räkenskapsår som avslutas sista december lämna in sina räkenskapsluntor.

Det här är förstås godis för många – inte minst medier som Breakit – som vill kolla upp hur det går för ett visst bolag. Vi ringde Christina Hegg, revisor på EY, för att fråga vad alla krångliga uttryck egentligen betyder.

Hur granskar man ett bolag?

bolag måste du ha minst 25 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet motsvarar de aktier som aktieägarna har som bevis för att de äger bolaget. Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten. En revisor måste värdera egendomen för att du ska kunna använda den som aktiekapital. 

Hur vet man om ett företag går bra?

Finansiella nyckeltal (Key performance indicators, KPI:er) är ett mätbart värde som används för att värdera och analysera ett företag. Genom att implementera och följa upp KPI:er är det enklare att se företagets utveckling över tid och jämföra det mot andra bolag på ett enkelt sätt.

Det är en stor skillnad på att ha en känsla av att företaget går bra och att se i siffror hur det går. Genom att sätta upp nyckeltal på det som är mätbart inom din verksamhet kan du på ett överskådligt sätt se företagets utveckling i siffror. När du har definierat vilka nyckeltal som är viktigast för företagets överlevnad kan du formulera KPI:er och sätta olika mätetal i relation till varandra. Du kan sätta upp relevanta mål, utveckla strategier och få en historik att följa för att utvärdera företagets utveckling.

Får man köra om man glömt förarkort?

På denna sida lägger vi ut de frågor med ett svar som vi ofta får från er besökare på hemsidan.

Har du något du undrar över så skicka din fråga till oss genom att klicka på länken "Kontakt" ovan. Du kommer att få ett personligt svar på din fråga och tycker vi att det är en fråga som är av intresse för andra så kommer vi lägga ut den här. Givetvis så kommer vi inte publicera namnet på den som skickat in frågan.

Får jag fortsätta köra efter att jag Felanmält förarkortet?

På denna sida lägger vi ut de frågor med ett svar som vi ofta får från er besökare på hemsidan.

Har du något du undrar över så skicka din fråga till oss genom att klicka på länken "Kontakt" ovan. Du kommer att få ett personligt svar på din fråga och tycker vi att det är en fråga som är av intresse för andra så kommer vi lägga ut den här. Givetvis så kommer vi inte publicera namnet på den som skickat in frågan.

Får man flytta en lastbil utan förarkort?

Vissa medlemsstater kräver att föraren ska kunna redovisa saknade aktiviteter med ett intyg. Det gäller om föraren varit ledig, tillgänglig, arbetat med andra arbetsuppgifter, sjukskriven, haft semester eller kört ett fordon som inte omfattas av reglerna om kör- och vilotider. Intyget ska vara maskinellt utskrivet och undertecknat före resan. Det ska förvaras i original tillsammans med färdskrivaruppgifterna. Intyget finner du nedan:

Intyg om aktiviteter (som omfattas av förordning (EG) nr 561/2006 eller AETR) 

Har man rätt att ta 5 minuters rast varje timme?

Hej!

Jag har en timmes lunch rast under dagen. Vi har inga mer inlaggda raster eller pauser. Har jag rätt att ta en pause eller en rast under dagen? Utöver den 1h Lucnhrast?

När har man rätt till 1 timmes rast?

Hej!

Jag har en timmes lunch rast under dagen. Vi har inga mer inlaggda raster eller pauser. Har jag rätt att ta en pause eller en rast under dagen? Utöver den 1h Lucnhrast?